projectes . projectes

SHE-CULTURE

Juntament amb altres organitzacions d'Albània, Dinamarca, Espanya, Itàlia i Noruega, Interarts desenvolupa aquest projecte liderat per ECCOM - European Centre for Cultural Organization and Management.

La iniciativa busca promocionar la diversitat cultural i el diàleg intercultural a través de l'anàlisi i avaluació de les polítiques de gènere en l'àmbit de la cultura a nivell europeu i nacional, enfocant-se en els països que participen al projecte. She-Culture s'ocupa d'investigar el suport i la visibilitat proporcionada a les dones a través de la seva participació activa en el camp de l'art, la cultura, l'educació i la formació permanent, amb la finalitat que prenguin major consciència del seu paper fonamental a la vida civil, social i cultural i es converteixin en participants actives en ella.

La xarxa europea de Museus de les Dones juga un paper central en aquesta anàlisi, ja que aquestes institucions tenen una comesa estratègica a les àrees urbanes, en proporcionar espais per a la participació, la comunicació i l'intercanvi de coneixements, experiències i interpretacions entre les diferents cultures i generacions.

Els Museus de les Dones representen un punt de partida molt significatiu per analitzar la interacció entre les polítiques culturals i de gènere, en ser capaços no només de generar valors socials i culturals, sinó també de contribuir decididament a la inclusió social i els processos d'aprenentatge permanent, així com a la participació activa en la vida comunitària .

She-Culture està finançat pel Programa Cultura de la UE i compta amb el suport de la Direcció General de Paisatge, Belles Arts, Arquitectura i Art Contemporani, del Ministeri italià de Patrimoni, Activitats Culturals i Turisme.

Durant el seu desenvolupament, She Culture va recopilar dades sobre les activitats dels museus de dones i elaborà indicadors i recomanacions sobre polítiques de gènere en el sector cultural. Aquests continguts van ser publicats al web del projecte durant 2015 (www.she-culture.com/es/). A través d'ell es podia accedir també als 5 vídeos sobre la sexualització de les joguines ((http://www.she-culture.com/es/sexualizacion-de-los-juguetes) creats en el marc de She Culture per diferents artistes dels països implicats en aquesta iniciativa. Una d'aquestes peces audiovisuals, concretament ''Fe/male toys'', de Teresa Sala, va ser seleccionada per a l'edició de 2015 del Grand Rapids Feminist Film Festival (GRFF) i el Florence Queer Festival.

Els vídeos van ser profusament divulgats durant 2015 i van significar un element central en el debat sobre joguines i gènere organitzat per Interarts i el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison La Bonne al mes de juny a Barcelona. La sessió, sobre el paper que exerceixen les joguines en l'adquisició d'estereotips sexistes per part de les nenes i nens, va comptar amb ponents expertes: la sociòloga de l'educació i de la dona Marina Subirats i la periodista i escriptora Laura Freixas. La sessió final del projecte va tenir lloc a Roma, Itàlia, al setembre de 2015.

data d'inici

1 Octubre 2013

data final

30 Setembre 2015

objectius

Analitzar les polítiques culturals i de gènere tant a nivell de la UE com a nivell nacional.
Analitzar les activitats i l'impacte social dels Museus de les Dones.
Fomentar la xarxa de Museus de les Dones a Europa a través de la implementació d'un web interactiu.
Oferir directrius per a l'avaluació i la identificació d'indicadors qualitatius i quantitatius.
Promoure una campanya contra les joguines sexistes.

resultats

Dones més actives i conscients de si mateixes a la vida civil, social i cultural.
Major col·laboració i intercanvi entre els diferents Museus de Dones d'Europa.
Una societat més igualitària i conscienciada en qüestions de gènere i menys sexista.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.Transferència de coneixement.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Europa