projectes . projectes

FOMECCBIZ MEDELLÍN – BARCELONA. GENERACIÓ DE TEIXIT EMPRESARIAL CULTURAL I CREATIU – FASE II

El projecte constitueix la segona fase d’un procés que Interarts i la Facultat d’Art de la Universitat de la Universitat d’Antioquia han impulsat a la ciutat colombiana de Medellín de suport a emprenedors culturals i creatius per tal de reforçar les seves capacitats de producció, distribució i comercialització, intercanvi i treball en xarxa. El projecte està comprès dins del Programa del Foment d’Empreses Culturals i creatives (FOMECC) que les dues entitats desenvolupen a Colòmbia des del 2007. En línia amb els objectius de la primera fase, el projecte actual es dirigeix a emprenedors del sector musical i audiovisual i proposa aprofundir en qüestions relacionades amb l’enfortiment institucional dels gremis sectorials, la formació de capital humà, el suport a la co-creació i comercialització, així com la generació de col·laboracions estratègiques a escala regional i internacional amb la finalitat de reforçar el teixit empresarial i la promoció de processos sostenibles de producció cultural a Medellín.

Aquesta segona fase també es duu a terme gràcies al suport del Programa Barcelona Solidària de l’Ajuntament de Barcelona. Juntament amb la participació de la Universitat d’Antioquia, col·laboren activament amb el projecte l’Associació Audiovisual, Videojocs i Animació (AVA) i Gestar Cultural, que representa el sector musical de Medellín, amb l’objectiu de fomentar tècniques innovadores de co-creació i d’assolir una forta coordinació entre els dos sub-sectors per aconseguir una incidència política més ben articulada i posicionada i una producció cultural més eficient. Per aquesta raó, en el marc del projecte es preveuen un taller de co-creació transmèdia amb dos experts internacionals, una primera trobada introductòria per als representats del sector musical i audiovisual i una sèrie de reunions institucionals per a l’elaboració d’una estratègia de negoci conjunta.

El projecte també té com a objectiu donar suport a la internacionalització de l’oferta cultural de Medellín i crear coalicions entre empreses culturals colombianes i espanyoles, especialment de Barcelona. Un instrument a disposició de tots els artistes participants en el projecte –i obert també a altres emprenedors culturals i creatius que estiguin interessats- és la xarxa social en línia FomeccBiz, que compta amb el suport del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport d’Espanya.

Del 15 al 18 d’octubre de 2015 s’imparteix al Centre Cultural de la Universitat d’Antioquia el taller de co-creació transmèdia impartit per Toni Marín, realitzador i director audiovisual, i Xavier Capellas, músic i especialista en composició de bandes sonores audiovisuals. Al taller també participen diverses empreses associades a AVA i músics afiliats a Gestar Cultural, com Miguel Rodrick Quinteto, Autor Anónimo, Vox Populi i Cuarteto ARCOB.

Resultat d’aquest taller va ser el projecte transmèdia ''Medellín un conte per escoltar'', que va ser presentat a la ''Missió comercial i de coneixement d'empresaris i músics de Medellín a Barcelona”, del 30 de novembre al 5 de desembre. La missió va incloure una ''Trobada entre professionals del sector musical i transmèdia de Barcelona i Medellín'' celebrada l'1 de desembre de 2015. En ella, agents culturals i creatius de Barcelona i Medellín van compartir experiències i propostes i van començar a teixir futures col·laboracions professionals.

data d'inici

1 Octubre 2014

data final

30 Desembre 2015

objectius

Fomentar el sector cultural i creatiu com a catalitzador sociocultural i de creixement econòmic a escala local mitjançant l’enfortiment del teixit empresarial i la promoció de processos sostenibles de producció i promoció cultural.

Reforçar les capacitats d’acció dels empresaris culturals de Medellín a través de l’enfortiment institucional, l’aplicació de metodologies innovadores en producció i comercialització de serveis i productes culturals i l’intercanvi de models de col·laboració i negoci entre Medellín i Barcelona.

resultats

Enfortida la col·laboració institucional entre el sector audiovisual i musical.

Noves eines i oportunitats destinades al sector creatiu per millorar la seva professionalitat i capacitat de co-creació i comercialització.

Suport al procés d’intercanvi entre el sector musical de Medellín i Barcelona.

àrees d'activitat

Assessorament.Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica


 Europa