projectes . projectes

XARXA EUROPEA D'EXPERTS EN CULTURA (EENC)

Entre finals de 2010 i la primavera de 2015, Interarts i Culture Action Europe van coordinar la Xarxa Europea d'Experts en Cultura (EENC, European Expert Network on Culture, en anglès), per encàrrec de la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea (DG EAC). Formada per un grup de 18 experts, la seva funció va ser oferir consell i suport a la Comissió Europea en matèria de polítiques i cooperació culturals, mitjançant l'anàlisi de polítiques culturals a nivell europeu, estatal i regional i l'elaboració d'informes, estudis i altres eines amb recomanacions polítiques. El projecte, que va comptar també amb la col·laboració de l'Institut de Relacions Internacionals (IMO) de Zagreb, Croàcia, va centrar el seu estudi en les múltiples facetes de la cultura, així com en la vinculació de diversos camps amb aquesta: aspectes socials, economia, relacions exteriors, desenvolupament regional, política d'innovació, medi ambient, turisme, recerca, etc.

El projecte va incloure la creació d'un web per a difondre els estudis realitzats pels experts de la xarxa i posar a l'abast del públic diversos recursos en l'àmbit de la recerca en política cultural, com ara una base de dades d'experts i organitzacions en constant actualització.

El web no està disponible en aquests moments, a l'espera de ser rellançat per la DG EAC i el coordinador de la Xarxa Europea d'Experts en Cultura i Audiovisual - EENCA, la continuació de l'anterior EENC.

Tanmateix, tot i que la web no està actualment activa, tots els documents publicats en www.eenc.eu entre 2010 i 2015 estan disponibles, en anglès, a la secció en aquesta llengua del projecte EENC (veieu ''enllaços relacionats'').

data d'inici

20 Desembre 2010

data final

30 Abril 2015

objectius

Contribuir a la formulació de polítiques a Europa, a través de la creació i coordinació d'una xarxa de centres i experts europeus en l'àmbit cultural per assesorar i donar suport a la Comissió Europea en l'anàlisi de les polítiques culturals i les seves implicacions a nivell nacional, regional i europeu.

resultats

Informes i estudis sobre diversos aspectes de la cultura, les polítiques culturals i les seves implicacions socials i econòmiques.
Mapeig d'experts i organitzacions culturals europeus.
Web del projecte per a la difusió d'activitats i informació generades per la EENC.

àrees d'activitat

Assessorament.Transferència de coneixement.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Europa