projectes . projectes

NEGOCIANT LA PARTICIPACIÓ CULTURAL DELS MIGRANTS (MCP BROKER)

Brokering Migrants' Cultural participation (MCP Broker) és el títol en anglès d'aquest projecte que busca estimular la participació cultural dels migrants mitjançant la millora de la capacitat de les institucions públiques culturals locals per interactuar amb ells, ja que aquest tipus d'institucions són part de la societat d'acollida , la qual ha de viure assumint el repte de gestionar la diversitat cultural i assegurar la integració intercultural. En aquestes tasques és fonamental la millora de la capacitat intercultural de les institucions culturals públiques mitjançant la diversificació del seu personal i els seus òrgans de govern.

El projecte vol contribuir al fet que les institucions culturals públiques passin a ser mediadors i activadors de les relacions a les societats actuals, marcades per la diversitat, a què vegin els nouvinguts no només com els destinataris de les produccions culturals sinó també com a productors i actors culturals, a més de com a contribuents.

Per a això, el projecte preveu quatre tipus d'activitats:

1) Desenvolupament d'una eina d'avaluació interna (''benchmarking tool'') per mesurar les necessitats de les institucions culturals respecte a la integració dels migrants a diferents nivells: com a públic i visitants; en programació, repertori o col·lecció; com a socis i col·laboradors per a la programació; com a empleats; com a membres del patronat; i com a proveïdors.

2) Realització d'una recerca pilot amb 10-15 institucions culturals en 7-6 països de la Unió Europea per determinar l'estat d'aquestes entitats pel que fa a la gestió de la diversitat cultural així com identificar les seves barreres i necessitats d'integració intercultural.

3) Implementació de tallers d'aprenentatge (''Learning Partnerships'') per capacitar el sector cultural i altres agents estratègics sobre la promoció de la integració intercultural. Els tallers es desenvoluparan entre les institucions culturals més i menys experimentades; les institucions culturals i organitzacions no governamentals de migrants; les institucions culturals i les agències d'ocupació; i les institucions culturals i les entitats educatives.

4) Disseminació dels resultats dels tallers d'aprenentatge mitjançant les xarxes europees, la participació en conferències temàtiques i l'organització d'una conferència pública a Barcelona.

Juntament amb Culture Action Europe (CAE) (Bèlgica), Intercult (Suècia), EDUCULT (Àustria) i ECCOM (Itàlia), Interarts participa en aquesta iniciativa, com a responsable de la gestió general i la coordinació. El projecte està finançat per la Direcció General d'Afers d'Interior de la Comissió Europea en el marc del Fons Europeu per a la Integració de Nacionals de Tercers Països.

Entre les activitats realitzades en 2015 es troba el ''Cicle de Tallers d'Aprenentatge (Learning Partnerships) sobre la gestió de la diversitat cultural en institucions culturals públiques”, organitzats per Interarts i celebrats a Barcelona el mes de febrer. Durant aquests dies, més de 35 participants van analitzar les estratègies actuals sobre foment de la diversitat cultural, educació intercultural, participació de migrants en centres culturals públics, etc., i van treballar conjuntament per generar noves idees en aquests àmbits. A l'abril es va dur a terme a Estocolm una reunió dels socis del projecte, en la qual es van revisar els resultats de les accions realitzades fins al moment i es va plantejar la darrera fase de MCP Broker.
La Conferència final va tenir lloc del 30 de juny al 2 de juliol de 2015 a Barcelona. El títol de l'esdeveniment va ser ''MCP Broker Show''. Amb una estructura innovadora, va reunir més de 150 representants d'associacions, institucions i ONG de tot el món, que van poder debatre i compartir experiències sobre la integració de les persones migrants en diferents organitzacions públiques culturals. Els resultats poden ser consultats al web del projecte (mcpbroker.wordpress.com/).

data d'inici

15 Octubre 2013

data final

30 Agost 2015

objectius

Promoure la participació de les comunitats receptores en la interacció amb els migrants, a través del respecte mutu dels seus drets, obligacions i cultures.
Contribuir a garantir la igualtat de tracte i a millorar la gestió de la diversitat a: llocs de treball, tant públics com privats; centres de prestació de serveis; sistemes d'educació; mitjans de comunicació i altres importants àmbits.

resultats

Institucions culturals públiques europees millor capacitades per comprometre amb la integració dels migrants a diferents nivells: com a públic i visitants; en programació, repertori o col·lecció; com socis i col·laboradors per a la programació; com empleats; com a membres del patronat; i com a proveïdors.
Major comprensió de la importància de la participació cultural dels migrants en la creació d'una societat intercultural, tant per part dels migrants com de les societats d'acollida.

àrees d'activitat

Assessorament.Cooperació cultural.Transferència de coneixement.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Europa