projectes . projectes

INSTRUMENTS CULTURALS PER LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE LES DONES. (SSR). FASE I

Conjuntament amb Family Care International / Bolívia, agència local d'una ONG internacional amb seu central a Nova York, Interarts coordinarà un projecte sobre la interpretació dels drets culturals com a elements de desenvolupament humà, sobretot en les dimensions social i sanitària del desenvolupament. Durant el projecte es desenvoluparan tallers pràctics, estudis de cas, seguiment i assessorament de comunitats de dones indígenes a las Tierras Bajas. Es tracta d’un projecte pilot que es podria reproduir en altres contextos, i que compta amb finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).
data d'inici

1 Febrer 2007

data final

30 Juny 2008

objectius

Preparació d’un manual de bones pràctiques i la preparació de principis orientadors de les polítiques culturals per a les minories ètniques a Bolívia.

resultats

Manual de bones pràctiques.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.Transferència de coneixement.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Amèrica