projectes . projectes

FOMENT D'INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES (FOMECC LLATINOAMÈRICA)

El Programa ''Foment d'Indústries Culturals i Creatives - FOMECC'' està concebut com un model operatiu en què s'entén la producció cultural, donat el seu potencial per crear riquesa i ocupació, com a instrument per al desenvolupament. El seu objectiu és reforçar el paper dels artistes, creadors i agents culturals mitjançant una sèrie d'activitats, incloent la sensibilització de la societat civil en la gestió cultural i les indústries culturals i creatives, la formació i l'assessorament especialitzat en l'organització de conferències i seminaris. El Programa proporciona els mitjans per garantir que els projectes d'emprenedors culturals no només siguin rendibles i sostenibles, sinó també fonts de desenvolupament i productivitat que, en última instància, beneficiïn les comunitats en les que s'estableixen. FOMECC es basa en dos principis fonamentals: el reconeixement explícit que la cultura ofereix un incentiu per al desenvolupament social i econòmic, tant de les comunitats com dels països, i el potencial de les indústries culturals i creatives per fomentar la diversitat cultural.

Amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol i l'Ajuntament de Barcelona, Interarts ha dut a terme diferents projectes, sempre en col·laboració amb els agents locals, en el marc del seu Programa FOMECC (www.fomecc.org).

Cada projecte FOMECC té un web per garantir la difusió contínua dels serveis oferts i els resultats obtinguts: empresasculturales.com (FOMECC Colòmbia); http://www.fomeccperu.org (FOMECC Hondures); www.fomeccperu.org (FOMECC Perú).

Tipus de serveis prestats:
- Organització de seminaris i conferències
- Posada en marxa de la incubadora
- Coordinació tècnica i administrativa del projecte
- Relacions institucionals (polítiques, sector bancari, cambres de comerç)
- Cursos de formació
- Assessorament per al sector cultural i creatiu
- Disseny de web
- Promoció de les xarxes internacionals en el sector cultural
- Creació dels gremis del sector cultural
- Foment de la participació d'operadors culturals i creatius a fires, exposicions i festivals internacionals

data d'inici

1 Gener 2006

data final

1 Juny 2016

objectius

Promoure, mitjançant el foment i l'enfortiment de les indústries culturals i creatives, el desenvolupament social i econòmic de les arts i el sector cultural.
Proporcionar les oportunitats per establir contactes professionals, contactes comercials i aliances productives per a emprenedors culturals i creatius.
Augmentar el nombre de projectes empresarials que es desenvolupen en empreses culturals i/o creatives.
Enfortir les capacitats professionals del sector creatiu i cultural.
Sistematitzar la informació i millorar els coneixements sobre l'estructura i característiques del sector empresarial cultural i creatiu.
Millorar la qualitat de vida dels empresaris culturals, i, com a conseqüència, de les seves famílies i entorns.

resultats

Millora de les competències culturals per tal d'augmentar el desenvolupament humà i social.
Augment del nombre de projectes emprenedors creatius i culturals i d'idees de negoci que més tard poden suposar les idees sobre les quals fonamentar la creació d'empreses.
Aprofundiment i sistematització dels coneixements sobre l'estructura i característiques de la indústria cultural i creativa.
Identificació i seguiment de la creació de projectes d'empreses culturals.
Foment de la sensibilització i formació dels agents culturals.
Creació d'una xarxa d'aliances estratègiques entre les institucions locals públiques i privades per tal de multiplicar els resultats del projecte.
Enfortiment del marc normatiu subregional públic en l'àmbit de la cultura mitjançant la vinculació al projecte de representants de les administracions locals i operadors culturals, com aliats i com a beneficiaris.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica


documents relacionats