projectes . projectes

FOMENT DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES A URABÁ, COLÒMBIA (FOMECC COLÒMBIA)

Des de 2007 Interarts ha coordinat la posada en marxa, amb finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), d'un centre polivalent de formació i assessorament per a emprenedors culturals a Medellín (Colòmbia).

La iniciativa s'emmarca dins del programa de Foment d'Empreses Culturals i Creatives FOMECC que desenvolupa Interarts a diversos països del món amb el suport de l'AECID i la col·laboració de socis locals. En el cas de Colòmbia, el soci local és la Facultat de Belles Arts de la Universitat d'Antioquia a Medellín, i participen també l'Ajuntament de Medellín, els ministeris d'Educació i de Cultura de Colòmbia, la Universitat EAFIT, les Caixes de Compensació Familiar Comfama i Comfenalco d'Antioquia i la Col·legiatura Colombiana de Disseny.

A finals de 2011 l'experiència a Medellín ha propiciat l'aplicació d'aquesta iniciativa a Urabá, una regió amb dificultats socials, econòmiques i culturals. Aquest nou projecte FOMECC pretén enfortir els agents culturals d'aquesta zona per tal d'afavorir dinàmiques de canvi cultural que generin nous àmbits de convivència i disminueixin els factors de violència.

Dins del Programa FOMECC, aquest projecte participa en les eines en línia que van ampliant les funcionalitats del Portal FOMECC. En aquest sentit, a mitjans de 2012 es llança FomeccNet, una xarxa social desenvolupada amb el suport del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya i destinada a organitzacions afins a FOMECC, que neix amb la finalitat d'esdevenir un espai d'intercanvi on seus membres puguin compartir comentaris, convocatòries, esdeveniments, projectes, etc. de manera que s'enriqueixin mútuament, en la teoria, però també a la pràctica. El propòsit final és que aquesta col·laboració en línia es tradueixi en col·laboració ''física'', amb el desenvolupament de projectes conjunts.

Durant els següents mesos, i també amb el suport del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya, es planifica una nova ampliació per al Portal FOMECC, mitjançant FomeccBiz, una xarxa social per a emprenedors culturals i creatius que busca fomentar accions d'intercanvi i col·laboració entre els seus membres; augmentar el seu nivell de competència, i impulsar la comercialització dels seus productes, donant major visibilitat al seu treball, producte i/o servei i facilitant noves oportunitats de negoci a nivell internacional.

Durant tot 2012, el projecte a Urabá executa les activitats previstes, com el llançament de la primera convocatòria d'idees de negoci, en la qual se seleccionen 15 idees que comencen els processos d'assessoria grupal en temàtiques com ara polítiques i legislació cultural, assessoria legal, mercadeig i comunicacions, gerència, etc., i acompanyament personalitzat que es realitza segons les necessitats de cada emprenedor. Així mateix, també el 2012 es porta a terme la celebració de la conferència ''L'economia de la cultura com la possibilitat de transformació econòmica i desenvolupament regional'', que reuneix diversos agents públics i privats que treballen en el camp de la cultura, economia i emprenedoria, i la conformació a l'octubre de la Mesa de Suport Intersectorial formada per 13 representants de les principals entitats d'Antioquia el propòsit és generar aliances publicoprivades per al posicionament de les indústries culturals a la subregió.

Al novembre del mateix any, l'experiència del Programa FOMECC als països d'Amèrica Llatina és presentada pel gerent d'Interarts Antonio Gucciardo en el IV Fòrum d'Indústries Culturals organitzat a Madrid per la Fundació Santillana i la Fundació Alternatives.

data d'inici

1 Desembre 2011

data final

1 Novembre 2013

objectius

Promoure, mitjançant l'enfortiment de capacitats de gestió i emprenedoria, i aprofitant l'estructura i experiència del Programa FOMECC Colòmbia (Medellín), l'empoderament i la participació dels agents culturals d’Urabá als processos de desenvolupament regionals, amb vista a afavorir dinàmiques de canvi cultural que disminueixin els factors objectius de violència i generin nous àmbits de convivència.

resultats

Capacitació dels agents culturals d'Urabá.
Identificació i seguiment de projectes de creació d'empreses creatives.
Enfortiment del marc de política pública subregional de l’Urabá a l'àrea de cultura, mitjançant la vinculació al projecte -alhora com aliats i com a receptors- de representants de les administracions locals i d'agents culturals de la zona.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica