projectes . projectes

DECIDES ESPAÑA. MOBILITZAR-SE UNA MAJOR EQUITAT EN L'ACCÉS I L'EXERCICI DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS A ESPANYA

Davant de la diversitat cultural creixent a Espanya i partint de la convicció que els elements culturals són útils per millorar l'accés i la qualitat dels serveis sanitaris i d'atenció a la violència contra les dones, aquest projecte desenvolupa accions de recerca, capacitació i sensibilització destinades a afavorir un abordatge articulat dels DSSR, amb atenció especial cap als joves i dones migrants.

DECIDES ESPAÑA promou un diàleg entre sectors que treballen habitualment de forma independent (salut, gènere, educació, cultura, etc.) per tal de fomentar una aproximació multidisciplinària als Drets sobre Salut Sexual i Reproductiva (DSSR), entesos aquests de forma àmplia (dret a rebre educació sexual o a viure sense violència).

El seu abast és nacional: si bé el 75% de les activitats s'executen a Catalunya per ser una de les comunitats autònomes amb major índex d'immigració, la metodologia ha estat dissenyada per poder ser replicada en tot el territori espanyol.

El projecte s'emmarca en el Programa DECIDES (Drets Culturals per Impulsar el Desenvolupament i la Salut), que Interarts duu a terme des de 2007 a Bolívia, Equador, Mali i Perú, en col•laboració amb ONG internacionals com FCI o PROMSEX, entre d'altres; i amb el suport d'entitats com l'AECID, l'ACCD i Barcelona Solidària de l'Ajuntament de Barcelona.

En DECIDES ESPAÑA, el soci d'Interarts és el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), l'equip de salut pública /salut comunitària del qual, de la Unitat de Salut Internacional Drassanes-Vall d'Hebron (PROSICS Barcelona), compta amb una àmplia experiència en el camp de la medicina intercultural tant a nivell local i nacional com a nivell internacional.

Les activitats programades en el projectes inclouen a) un diagnòstic sobre l'equitat en l'accés als serveis de SSR; b) elaboració de materials educatius sobre el paper de la cultura en el foment dels DSSR; aquests productes permetran reforçar les competències culturals del sector sanitari així com d'agents clau que intervenen en matèria de DSSR; c) 10 tallers de capacitació de professionals de l'àmbit sanitari sobre l'ús del material educatiu; 3 activitats per a la sensibilització de la societat civil sobre DSSR i equitat en un context de diversitat cultural; un taller de creació audiovisual i reflexió sobre DSSR i 8 xerrades sobre DSSR en un context de diversitat cultural i equitat.

Aquest projecte està cofinançat pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu (EEA Grants) que té com a objectiu la contribució a la reducció de les desigualtats econòmiques i socials, així com reforçar les relacions entre els estats donants (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i els estats beneficiaris (17 estats de la UE). La Plataforma de ONG de Acción Social és l'organisme operador del Programa de Ciudadanía Activa que està dotat amb 4,6 milions d'euros destinats a l'enfortiment de les ONG i la seva contribució a la justícia social i el desenvolupament sostenible. Seguiu a Twitter: @Ciudadania_Act #CiudadaníaActiva i Facebook: Programa de Ciudadanía Activa.

La sessió de cloenda de DECIDES ESPAÑA tindrà lloc el 21 de setembre de 2015 a Barcelona. Programa disponible a ''documents relacionats''.

data d'inici

1 Maig 2014

data final

1 Octubre 2015

objectius

Assolir una societat més equitativa on tota la població tingui l'oportunitat d'accedir als drets sexuals i reproductius (DSSR).
Sensibilitzar les institucions sanitàries sobre la noció d'equitat en salut.
Fomentar el treball col·laboratiu de les organitzacions més properes a les poblacions vulnerables, en particular dones i joves migrants amb el sistema sanitari oficial.
Visibilitzar la situació de les poblacions vulnerables, en particular joves i dones migrants en matèria de DSSR.

resultats

Professionals sanitaris i aquells que intervenen en l'atenció a la violència contra les dones sensibilitzats sobre la dimensió cultural dels drets sexuals i reproductius (DSSR).
Societat civil sensibilitzada sobre accés i exercici dels drets sexuals i reproductius (DSSR) en un context de diversitat cultural.
Oberta una reflexió sobre DSSR en un context de diversitat cultural i equitat entre joves menors de 18 anys.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Europa


Imatges