projectes . projectes

EUROPEAN ARTS EDUCATION MONITORING SYSTEM (AEMS)

Interarts és un dels socis del projecte European Arts Education Monitoring System (AEMS), una iniciativa liderada per EDUCULT (Àustria) i en què també participen l'Observatori de Budapest (Hongria); Creativity, Culture and Education (Regne Unit) i el Zentrum für Kulturforschung (Alemanya) com a socis principals. Tots ells treballen conjuntament partint del projecte encapçalat també per EDUCULT el 2010, ''European Arts Education Fact Finding Mission'', per tal de desenvolupar eines que millorin la informació disponible al voltant dels recursos que es destinen a l'educació cultural i la seva comparabilitat internacional, fent especial èmfasi en la mesura dels recursos humans destinats als programes educatius de les institucions culturals. Per ampliar l'abast dels resultats de la seva tasca, compta amb activitats de comunicació i la col•laboració en la seva difusió de socis com ara ERICarts, IFACCA i Culture Action Europe. Amb això, el projecte AEMS busca arribar i implicar al major nombre de professionals i institucions interessades en aquestes dades. La seva participació enriqueix els resultats obtinguts i contribueix a la sostenibilitat de l'eina. El projecte AEMS, de dos anys de durada, compta amb el suport de la Comissió Europea en el marc del programa Cultura.

Els dies 12 i 13 de març de 2012, Interarts participa a la reunió intermèdia del projecte, celebrada a Budapest. La trobada serveix perquè els socis valorin la informació inicial recollida als seus respectius països i acordin les posteriors accions: entre aquestes, es troba l'elaboració d'una graella comuna per analitzar i comparar les polítiques i els programes estatals en l'àmbit de l'educació cultural, amb una atenció especial al paper de les institucions culturals.

data d'inici

1 Maig 2011

data final

30 Abril 2013

objectius

Establir i portar a la pràctica de manera sostenible una eina europea que faci accessible per als interessats -responsables de les polítiques d'educació i cultura, professionals i investigadors- informació comparable sobre els recursos destinats a l'educació artística en diferents països d'Europa.
Proporcionar informació que faciliti la presa de decisions a Europa a través de la recollida i difusió de dades quantitatives i qualitatives.

resultats

Major transparència i accessibilitat de la informació en el camp de l'educació artística.
Dades quantitatives i informes qualitatius per a una visió global de l'educació artística a Europa.

àrees d'activitat

Transferència de coneixement.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Europa