projectes . projectes

APRENENTATGE CULTURAL PER A FAMÍLIES

Aquest projecte, liderat per l'organització austríaca EDUCULT i finançat per l'acció Grundtvig del Programa d'Educació Permanent de la UE, vol contribuir a desenvolupar formes innovadores d'aprenentatge intergeneracional i familiar a entorns d'educació cultural i creativa, fent èmfasi en els grups desfavorits de la societat. Interarts és un dels socis de la iniciativa, al costat d'altres organitzacions d'Àustria, Alemanya i Eslovènia.

Les activitats fonamentals estan encaminades a recopilar informació sobre els enfocaments existents en matèria d'educació familiar en sistemes d'educació cultural, artística i creativa. El projecte inclou diverses trobades en diferents capitals europees, per conèixer i analitzar experiències de formació cultural per a famílies i comparar el context sociopolític i les infraestructures dels països participants. Les conclusions de cada reunió es distribueixen entre els socis per continuar el debat en el seu entorn professional.

El 2011 té lloc la primera d'aquestes trobades, a Viena. Al febrer de 2012, la reunió es duu a terme a Barcelona, on s'analitzen diversos exemples a l'àmbit de l'educació familiar i s'aborden qüestions com ara el paper de l'educació cultural a barris perifèrics de la ciutat.

La següent reunió se celebra a Ljubljana (Eslovènia) els dies 11 i 12 de juny d'aquest mateix any. En la trobada, a més de la visita a diferents entitats culturals, es van celebrar reunions amb personal del Ministeri eslovè d'Educació, Ciència, Cultura i Esport i una sessió de debat dels criteris de qualitat en el disseny i la implementació de programes d'educació cultural per famílies.

A finals d'octubre de 2012 els socis es troben a Munic. Aquesta reunió permet als participants valorar els criteris de qualitat en l'educació cultural per a famílies i possibles recomanacions per millorar les experiències. En finalitzar la iniciativa, programada per 2013, està previst presentar en conferències europees un catàleg de bones pràctiques amb recomanacions estratègiques.

data d'inici

1 Agost 2011

data final

1 Juliol 2013

objectius

Desenvolupar enfocaments innovadors per a l'educació intergeneracional i familiar en el context de l'educació cultural i creativa, en el pla de la pràctica educativa, la gestió i la infraestructura.
Establir una xarxa d'intercanvi i cooperació a l'àmbit de l'educació intergeneracional i familiar al sector cultural i creatiu.

resultats

Catàleg de bones pràctiques amb recomanacions estratègiques als plànols polític i pràctic, difós en conferències europees.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.Transferència de coneixement.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Europa