projectes . projectes

ESPAIS SEGURS CONTRA LA VIOLÈNCIA SEXUAL: PROMOCIÓ DELS DRETS DE LES ADOLESCENTS A LES ZONES URBÀ-RURALS DE LORETO, PERÚ

L'octubre de 2011, Interarts inicia aquest projecte en col·laboració amb el centre de promoció i defensa dels drets sexuals i reproductius Promsex i el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), per prevenir la violència sexual contra adolescents a les zones urbano-rurals de la regió de Loreto, Perú, així com per ocupar-se d’aspectes relacionats amb aquesta problemàtica, com la prevenció d'embarassos no desitjats, la transmissió de VIH/SIDA, etc.

La iniciativa aplica un enfocament de drets culturals i utilitza diferents estratègies com la promoció de mecanismes d'incidència ciutadana i la generació de coneixements. Una de les primeres activitats desenvolupades és la recerca sobre els mecanismes de la violència sexual i els seus efectes a la salut sexual i reproductiva de les nenes i adolescents des d'un enfocament cultural i de drets. El projecte inclou la realització de tallers dissenyats per a diferents tipologies de participants: joves i adolescents, proveïdors de salut, policies ...

A començament de 2012 es llença la web del projecte, a través de la qual es difón l’actualitzat de la iniciativa.

El 8 de març 2012, dins el programa de celebració del Dia Internacional de la Dona, es duu a terme la presentació del projecte ''Espais segurs. Contribuint prevenció de l'embaràs no desitjat en adolescents, enfrontant el tràfic, violència i explotació sexual contra nenes i adolescents a les zones urbano-rurals de la regió Loreto a la Selva del Perú'' en el marc del Panell-Fòrum ''Intervencions de l'Estat i la societat civil davant l'embaràs i l'explotació sexual adolescent a Loreto'' liderat per la Gerència de desenvolupament Social del Govern Regional de Loreto. En aquest esdeveniment participen unes 53 persones, entre elles, representants de la Gerència de Desenvolupament Social del Govern Regional de Loreto, Direcció Regional d'Educació, Direcció Regional de Salut, Ministeri de la Dona i Poblacions vulnerables, Presidència de la Junta de Fiscals, Cort superior de Justícia de Loreto, Demuna i les organitzacions de la Societat Civil.

Durant l'acte es fa la presentació general de la problemàtica de la violència sexual, l'embaràs adolescent i les seves implicacions en el desenvolupament humà, a càrrec de Soledad Arriagada, responsable d'Avaluació i Monitorització de Promsex. Així mateix es desenvolupa un panell amb representants de les organitzacions de la societat civil i les institucions del govern regional, exposant el marc normatiu i les iniciatives que es desenvolupen a la regió de Loreto. A continuació, té lloc la presentació a càrrec de la Llic. Mirna Villacorta sobre el projecte ''Espais Segurs'', iniciativa que ve sent impulsada a la ciutat de Iquitos per l'organització Inagruv.

A finals de setembre del mateix any es llança una campanya de prevenció de l'embaràs adolescent a Lima, Iquitos i Santa Rita, amb gran repercussió en els mitjans de comunicació nacionals. També amb bons resultats en la seva execució es desenvolupen altres activitats incloses en el projecte. Entre elles, els tallers participatius realitzats en coordinació amb escoles de Mazán, Santa Rita i Iquitos, que sensibilitzen els joves sobre l'embaràs adolescent i la prevenció de la violència, o els tallers de suport a organitzacions juvenils.

Així mateix, la incidència política, un dels eixos forts d'aquesta iniciativa, comença a donar els seus fruits: es promulga el projecte de llei que dictamina el 23 de setembre com el dia de lluita contra la tracta de persones i s'impulsa l'aprovació d'un nou codi d'infantesa i adolescència al Congrés de la República, ja que la versió vigent constitueix un retrocés en drets ja reconeguts a la infància.

També durant 2012, Promsex, soci d'aquest projecte, se suma al Col·lectiu per la Infància, en el marc de la Taula de Concertació de Lluita contra la Pobresa, una important plataforma d'organitzacions que treballen al voltant de la infància; amb la seva participació, Promsex incorpora la salut sexual i reproductiva com un element fonamental per a ser impulsat des d'aquest espai.

Els dies 10 i 11 de desembre d'aquest mateix any se celebren diverses reunions amb operadors de salut, policies, funcionaris de justícia, autoritats i representants de la societat civil per socialitzar un estudi d'estimació de l'impacte de la violència sexual en un mas de la Amazònia peruana.

Aquests actes tenen lloc a la ciutat d'Iquitos amb ocasió de la celebració del dia internacional dels drets humans i s'emmarquen en un conjunt d'activitats destinades a entendre millor la problemàtica de l'embaràs adolescent i la seva relació amb la violència sexual dins del marc cultural i social local. Representants del Centre de promoció dels drets sexuals i reproductius-Promsex i Interarts participen en les reunions i visiten algunes de les institucions protagonistes del projecte, entre elles, l'Institut de Suport a Grups Vulnerables (INAGRUV) i la Xarxa de Prevenció i Atenció a Violència Familiar, Sexual i de Gènere.

Un altre dels actes celebrats al desembre de 2012 a Iquitos és el IV Parlament Infantil de Loreto; en el marc d'aquest projecte, es propicia la participació dels i les adolescents de Mazán i Santa Rita en aquest esdeveniment, que aconsegueixen posicionar la prevenció del embaràs adolescent i la violència sexual a nens, nenes i adolescents en l'agenda de la infància loretana.

Amb l'inici de 2013, Interarts decideix unificar el conjunt dels seus projectes que, com aquest, se centren en la salut i el benestar sota una denominació comuna: Programa DECIDES (Drets Culturals per a Impulsar el Desenvolupament i la Salut). La fundació publica un fullet (disponible en els enllaços d'aquesta pàgina) que recull les línies mestres d'aquesta iniciativa.


data d'inici

1 Octubre 2011

data final

1 Abril 2013

objectius

Abordar de forma integral el tema de la violència sexual i l'embaràs precoç que afecta les nenes i adolescents de la regió de Loreto, al Perú.

resultats

Enfortiment de les organitzacions de la societat civil a la prevenció d'embarassos no desitjats, transmissió de VIH/SIDA, violència sexual, etc.
Impuls del compliment de polítiques i marcs normatius que garanteixin la dignitat i integritat de les persones, especialment nenes i adolescents.
Capacitació dels proveïdors de salut i proveïdors de seguretat ciutadana (policia nacional) en matèria de SSR.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica


Imatges