projectes . projectes

EL PAPER DE LA CULTURA EN LES EINES I ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DELS JOVES DEL SECTOR INFORMAL DE MOPTI, MALI. FASE II

Interarts, Family Care International/Mali i l'Association des Enfants et des Jeunes Travailleurs (AEJT) de Mopti inicien a finals del 2010 la segona fase d’un projecte que busca definir noves pautes culturals relatives a la salut sexual i reproductiva (SSR), desenvolupar estratègies de SSR apropiades al context cultural per a joves vulnerables que treballen al sector informal a Mopti i equipar aquest col·lectiu, a través d’una educació adaptada al context multicultural de la ciutat, amb eines que possibilitin el seu accés a la informació i a la comprensió de la qüestió.

Aquesta segona etapa, que també compta amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), suposa una línia de continuïtat en relació a la primera, això sí, introduint activitats noves, com ara el teatre fòrum i tasques de recerca per ampliar els coneixements sobre el funcionamient de la cultura de la SSR dels joves del sector informal de Mopti. Així mateix, forma part de la fase II la realització de jornades de sensibilització a Espanya adreçades a organitzacions de diferents àmbits d’activitat, com ara la cooperació i la salut.

El desembre de 2010, les activitats de sensibilització s'amplien a les poblacions de la ribera del riu Níger, quan una caravana organitzada per les entitats que desenvolupen el projecte recorre aquestes comunitats duent a terme activitats diverses al voltant del VIH/SIDA: breus escenificacions sobre habilitats de desenvolupament personal en qüestió de salut sexual i reproductiva (SSR), contacte amb les autoritats, sensibilització i proves de VIH, etc.

Al març 2011, es dur a terme una formació amb ferrers, ferrers i membres de la Xarxa de Comunicadors Tradicionals per al Desenvolupament (RECOTRADE) sobre les conseqüències de l'escissió i les estratègies per abandonar aquesta pràctica, molt estesa al país. Així mateix, 10 joves del sector informal s’inicien en la tècnica del teatre fòrum amb l'objectiu d'aplicar aquesta metodologia en un futur proper a la promoció de la salut sexual i reproductiva dels seus companys. Aquests joves participan, juntament amb altres i alguns informants claus, en el diagnòstic sobre la realitat cultural dels joves de Mopti que s'està duent a terme en aquesta localitat, i que és part fonamental del projecte.

El 15 de desembre de 2011, els joves formats en teatre fòrum per poder crear i interpretar guions que tracten de la seva salut i de les pràctiques culturals que incideixen, es traslladen a la capital del país per oferir una mostra del seu treball a la Maison des jeunes de Bamako.

Representants d'Interarts i de Family Care International assisteixen a la representació, al costat d'altres personalitats d'institucions aliades i de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que dóna suport tota la iniciativa. La visita d'Interarts permet valorar els avenços de les activitats amb algunes de les institucions que han estat associades en major o menor grau a la seva execució, com ara el Grup Pivot Salut i població, UNICEF, UNFPA o els ministeris públics de salut i joventut de Mali.

L'experiència d'aquest projecte, juntament amb els altres que Interarts desenvolupa amb Family Care Internacional es presenta al Seminari organitzat per aquestes entitats a Barcelona al febrer de 2012. ''Cultura i Salut Sexual i Reproductiva: cap a una nova articulació. Una jornada per pensar, debatre i actuar ''és el títol del seminari, que reuneix especialistes d'aquest camp i de la cooperació internacional al desenvolupament. Dels principals aspectes tractats durant la jornada en ponències, taules rodones i grups de treball cal destacar el caràcter transversal que la cultura revesteix en l'abordatge de la salut sexual i reproductiva així com la necessitat de dissenyar estratègies perquè des del sector sanitari i de la cooperació s'atengui i promogui la salut sexual i reproductiva de forma sostenible i culturalment adaptada.

Durant 2012, la situació política del país acaba desembocant en un conflicte armat. Malgrat les dificultats, el projecte segueix endavant, executant les activitats programades.

L'octubre d'aquell mateix any es clausura Mali II amb la celebració els dies 18 i 19 d'unes jornades de difusió dels resultats obtinguts: 25.570 joves del sector informal sensibilitzats sobre temes de SSR i un augment del nombre de persones que accepten fer-se la prova de VIH, un fort compromís per part dels referents culturals dels joves (líders religiosos, patrons i caps de tallers, entre d'altres) per prosseguir tasques de suport a la promoció de la importància de la SSR entre els joves, la mobilització de la comunitat a través de la ràdio, el teatre-fòrum i esdeveniments regulars que organitzen els joves formats com a educadors de parells, i la creació de sinergies i aliances entre tots els actors que treballen en temes de salut, prevenció del VIH, joventut i drets humans a Mopti. Així mateix, a l'acte s'ofereix una sessió de teatre fòrum i es presenten els resultats de l'enquesta realitzada als actors participants en ella, tant joves com a líders religiosos, representants d'institucions públiques i privades actives en matèria de salut i joventut.

data d'inici

1 Octubre 2010

data final

30 Setembre 2012

objectius

Augmentar l’ús dels serveis de SSR i la capacitat de prendre decisions responsables i autònomes en SSR dels joves del sector informal de Mopti a través d’eines i estratègies culturalment coherents amb el seu entorn i perfil social.
Consolidar un entorn favorable a la millora de la SSR dels joves del sector informal de Mopti mitjançant un enfocament culturalment adequat, col·laborant, entre d’altres, amb líders religiosos, responsables dels joves, persones que tradicionalment practiquen l’excisió, etc.
Analitzar els elements culturals sobre SSR en les polítiques i estratègies dirigides al públic jove.
Dotar els professionals dels àmbits de la salut, la cultura i la cooperació per al desenvolupament d'informació sobre aquests processos.

resultats

Formar a joves (homes i dones) del sector informal de Mopti (JSI) com a educadors de parells, per protegir la seva SSR i la dels altres joves.
Augmentar els coneixements dels JSI sobre la SSR a través d’activitats conduïdes pels educadors de parells en els seus llocs de treball o de trobada.
Millorar la comunicació entre pares i fills sobre la SSR a través de la capacitació de líders religiosos i pares, a partir dels materials que va desenvolupar FCI/Mali en col•laboració amb el Ministeri de Salut de Mali amb el suport del Banc Mundial i de UNFPA Mali (disponibles en francès, àrab i bambar-Bamanankan).
Sistematitzar la informació sobre la importància de la cultura en els processos de desenvolupament específics, particularment en la millora de la SSR dels joves.
Augmentar la conscienciació dels professionals de diferents àmbits de la cooperació per al desenvolupament sobre el paper transversal de la cultura en els processos de desenvolupament, especialment en la promoció de la SSR dels joves.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Àfrica


documents relacionats