projectes . projectes

DONA INDÍGENA I VIH: PREVENCIÓ DES D'UN ENFOCAMENT INTERCULTURAL A BOLÍVIA. (SSR. BOLÍVIA III)

De 2007 a 2010, Interarts i Family Care International/Bolívia van col·laborar en un projecte sobre el reconeixement dels drets culturals en el context de la salut sexual i reproductiva de les dones indígenes de Bolívia. Aquest treball en comú es va dur a terme amb la implicació d'organitzacions indígenes i amb el finançament de l'AECID. El 2011, arran de la sol·licitud de dues de les entitats indígenes col·laboradores, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) i l'Organización Indígena Chiquitana (OICH), Interarts i FCI/Bolívia inicien aquest nou projecte, recolzat en aquesta ocasió pel Programa Barcelona Solidària de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

La iniciativa s'emmarca en dos dels Objectius del Mil·lenni (ODM) de l'ONU: ODM 6 (combatre el VIH / SIDA), i ODM 5 (promoure els drets sexuals i reproductius (DSR), així com en la promoció dels drets culturals (DC) de les dones indígenes de Bolívia. El projecte busca donar visibilitat a la triple vulnerabilitat (social, cultural i fisiològica) de les dones indígenes davant el VIH i enfortir la capacitat d'ambdues organitzacions indígenes d'advocar per programes de prevenció de VIH culturalment més inclusius, així mateix, fomenta la participació de les dones indígenes en espais nacionals i regionals de disseny de polítiques públiques de prevenció de VIH que responguin a les seves necessitats i els permetin exercir els seus drets sexuals i reproductius. Entre les activitats programades es troben l'elaboració, publicació i difusió d'un diagnòstic comunitari sobre coneixements, actituds i pràctiques en relació al VIH i els embarassos no desitjats en les comunitats identificades per la OICH, de material educatiu culturalment adequat sobre prevenció i formes de transmissió del VIH en dones indígenes, així com d'un document marc conceptual sobre VIH i drets culturals. El projecte inclou també: un taller de teatre fòrum i xerrades-tallers de capacitació a les comunitats per visibilitzar el problema del VIH en dones indígenes i construir una agenda política de treball sobre el tema; una campanya d'informació per a disseminar els productes del projecte en aliança amb organitzacions de base, mixtes i de dones i autoritats del sector salut; actes de sensibilització i de presentació de resultats a Bolívia i a Catalunya amb professionals dels sectors implicats, etc.

L'experiència d'aquest projecte, juntament amb els altres que Interarts desenvolupa amb Family Care Internacional es presenta al Seminari organitzat per aquestes entitats a Barcelona al febrer de 2012. ''Cultura i Salut Sexual i Reproductiva: cap a una nova articulació. Una jornada per pensar, debatre i actuar'' és el títol del seminari, que reuneix especialistes d'aquest camp i de la cooperació internacional al desenvolupament. Dels principals aspectes tractats durant la jornada en ponències, taules rodones i grups de treball cal destacar el caràcter transversal que la cultura revesteix en l'abordatge de la salut sexual i reproductiva així com la necessitat de dissenyar estratègies perquè des del sector sanitari i de la cooperació s'atengui i promogui la salut sexual i reproductiva de forma sostenible i culturalment adaptada.

Durant 2012, s'elabora juntament amb l'Organització Indígena Chiquitana (OICH) un Diagnòstic Comunitari sobre coneixements, actituds i pràctiques (CAP) de les dones indígenes en relació al VIH i a embarassos precoços i no desitjats, a la regió de San Javier a la Chiquitania. El treball es porta a terme a través de grups focals i entrevistes en profunditat que serviran com a línia base sobre coneixements existents al començament del projecte. També en el marc del programa, es destinen esforços per a l'enfortiment dels llaços entre dirigents indígenes de la Confederació Nacional de Dones Indígenes de Bolívia (CNAMIB) amb el Secretariat Internacional de Pobles Indígenes i Afro-descendents enfront del VIH/Sida, la Sexualitat i els Drets Humans (SIPIA) i es mantenen intercanvis amb representants d'ONU SIDA per a Llatinoamèrica i el Carib insistint a avançar cap a una estratègia de prevenció que sigui culturalment pertinent.

Del 28 al 30 de novembre del mateix any, durant l'Assemblea Consultiva de la Confederació Nacional de Dones Indígenes de Bolívia (CNAMIB), té lloc un teatre fòrum centrat en el VIH i els riscos de viure sense cuidar i respectar el cos propi i els aliens, seguit per un debat entre els i les assistents.

Amb l'inici de 2013, Interarts decideix unificar el conjunt dels seus projectes que, com aquest, se centren en la salut i el benestar sota una denominació comuna: Programa DECIDES (Drets Culturals per a Impulsar el Desenvolupament i la Salut). La fundació publica un fullet (disponible en els enllaços d'aquesta pàgina) que recull les línies mestres d'aquesta iniciativa.

data d'inici

1 Octubre 2011

data final

1 Març 2013

objectius

Contribuir a reduir les bretxes culturals per a l'exercici del dret a la salut sexual i reproductiva de les dones indígenes de Bolívia en edat reproductiva, amb especial èmfasi en la prevenció del VIH.
Enfortir la capacitat d'organitzacions de dones indígenes bolivianes per promoure estratègies de prevenció de VIH culturalment adequades.

resultats

Millora de l'accés de les dones indígenes bolivianes a informació actualitzada i culturalment pertinent sobre la prevenció de VIH i els drets culturals, a través d'un diagnòstic comunitari de les barreres culturals a serveis i informació de SSR
Enfortiment de la capacitat tècnica de 30 lideresses d'organitzacions de dones indígenes per abordar la qüestió del VIH des dels seus organitzacions.
Foment de la participació i la representació de les organitzacions de dones indígenes en espais-locals, nacionals i regionals-de disseny de polítiques públiques de prevenció de VIH culturalment adequades.
Producció i difusió de material educatiu sobre Drets Culturals i Prevenció del VIH a les comunitats.
Producció de productes mediàtics (audiovisuals, reportatges, articles, etc.) per documentar i divulgar el procés de sensibilització i acció política impulsats pel projecte.
Enfortiment de la interlocució de dones bolivianes amb el Programa nacional d'ITS, VIH i SIDA del Ministeri de Salut i Esport i la seva representació en plataformes regionals (llatinoamericanes) de prevenció de VIH en pobles indígenes.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica