projectes . projectes

RECORREGUT PARTICIPATIU A LA PREVENCIÓ DE VIH EN JOVES I AFRODESCENDENTS L'EQUADOR. SSR EQUADOR III

Com a continuació a la labor desenvolupada entre Interarts i Family Care International/Equador el 2008 a l'àmbit de la prevenció del VIH i altres malalties de transmissió sexual entre les poblacions indígenes de l'Equador, a finals de 2011 s'inicia la tercera fase del projecte el títol complet del qual és'' Recorregut participatiu a la prevenció de VIH en joves i afrodescendents de l'Equador: factors culturals i educació bilingüe''.

Aquesta nova etapa segueix i estén les activitats empreses durant les fases anteriors, ampliant la seva acció a les províncies d'Esmeraldas i Loja: sensibilització adreçada als joves indígenes; reunions amb legisladors per incidir en polítiques i plans nacionals d'educació, interculturalitat, salut i VIH; enfortiment dels models d'atenció a les víctimes de violència de gènere, etc. Com a activitat principal figura la implementació del Recorregut Participatiu: es tracta d'una metodologia lúdica i educativa de prevenció de VIH a través d'informació, univers simbòlic i joc, facilitat pels joves indígenes en col·legis d'educació bilingüe. El projecte compta amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), així com amb la participació d'administracions públiques de salut a nivell local, regional i nacional.

L'experiència d'aquest projecte, juntament amb els altres que Interarts desenvolupa amb Family Care Internacional es presenta al Seminari organitzat per aquestes entitats a Barcelona al febrer de 2012. ''Cultura i Salut Sexual i Reproductiva: cap a una nova articulació. Una jornada per pensar, debatre i actuar'' és el títol del seminari, que reuneix especialistes d'aquest camp i de la cooperació internacional al desenvolupament. Dels principals aspectes tractats durant la jornada en ponències, taules rodones i grups de treball cal destacar el caràcter transversal que la cultura revesteix en l'abordatge de la salut sexual i reproductiva així com la necessitat de dissenyar estratègies perquè des del sector sanitari i de la cooperació s'atengui i promogui la salut sexual i reproductiva de forma sostenible i culturalment adaptada.

Durant 2012 es realitzen uns vint Recorreguts Participatius mitjançant els quals es capacita als joves indígenes en la prevenció de VIH, incloent temes com les formes de transmissió, el camí de la protecció, l'ús correcte del condó, la solidaritat, la no discriminació i els drets.

Del 15 al 20 d'octubre d'aquest any, membres d'Interarts es traslladen al país per iniciar el procés de tancament del projecte, que culmina el novembre de 2012, i participar en l'esdeveniment ''La nostra Vida, Els nostres Drets: Prevenció del VIH per al Bon Viure'', celebrat amb l'objectiu de fer reflexionar sobre els avenços aconseguits pel projecte respecte a la prevenció i compromisos polítics en resposta al VIH, assegurant estratègies específiques per als pobles i nacionalitats indígenes de l'Equador. L'esdeveniment reuneix prop de 70 participants: responsables d'AECID; UNFPA, Secretariat Internacional de Pobles Indígenes afrodescendents davant el VIH/SIDA, la Sexualitat i els Drets Humans (SIPIA); ECUARUNARI, FLACSO i Ministeri de Salut Pública de l'Equador, així com investigadors, dirigents indígenes i representants d'organitzacions no governamentals, entre d'altres interessats.

Posteriorment al tancament del projecte, a l'inici de 2013, Interarts decideix unificar el conjunt dels seus projectes que, com aquest, se centren en la salut i el benestar sota una denominació comuna: Programa DECIDES (Drets Culturals per a Impulsar el Desenvolupament i la Salut). La fundació publica un fullet (disponible en els enllaços d'aquesta pàgina) que recull les línies mestres d'aquesta iniciativa.

data d'inici

1 Novembre 2011

data final

1 Novembre 2012

objectius

Enfortir les capacitats de les poblacions joves indígenes i afrodescendents per exigir, exercir i promoure el seu dret a viure lliures de VIH amb una perspectiva culturalment rellevant.

resultats

Incorporació al treball educatiu amb joves dut a terme per les organitzacions indígenes d'accions formatives, de prevenció i d'incidència que inclouen una perspectiva cultural i de drets en relació al VIH.
Enfortiment de les polítiques públiques nacionals i locals per a la igualtat de gènere.
Millora de l'accés de les dones al sector productiu.
Difusió dels temes de prevenció de VIH des de l'enfocament dels drets culturals.

àrees d'activitat

Assessorament.Cooperació cultural.Transferència de coneixement.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Amèrica