projectes . projectes

VIII CAMPUS EUROAMERICÀ DE COOPERACIÓ CULTURAL

Des de 2011, Interarts i l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), en col·laboració amb l'Alcaldia de Cuenca, Equador, treballen en la vuitena edició d'aquest esdeveniment, que tindrà lloc en aquesta ciutat equatoriana els dies 28, 29 I 30 novembre de 2012. Tot seguint la metodologia Campus, aquesta edició proposa com a principals àrees d'activitat la presentació de reflexions a partir de ponències d'especialistes, la creació d'un espai d'intercanvi entre agents i xarxes culturals i el foment del debat des de la diversitat cultural i del contacte i coneixement de les estructures i discursos supranacionals que afecten el sector cultural. El tema central del VIII Campus gira al voltant de les noves estratègies que ha d'adoptar la cooperació per adaptar-se als nous processos de desenvolupament humà. Tallers i presentacions de bones pràctiques vinculades a aquesta qüestió i als subtemes específics estan inclosos en el programa. Aquesta edició compta amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), la Secretaria d'Estat del Ministeri de Cultura d'Espanya i els Ministeris Equatorians de Cultura i de Relacions Exteriors, Comerç i Integració.

Paral·lelament a la preparació de l'esdeveniment, Interarts i OEI desenvolupen el web del Campus Euroamericà de Cooperació Cultural. Aconseguida la vuitena edició, es feia necessari disposar d'un web ''paraigua'' que reculli l'activitat del VIII Campus durant la seva celebració i alhora garanteixi l'enfortiment d'aquest model de reunions i serveixi de pont en períodes inter-Campus.

El web del Campus compta amb el finançament del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya

Del 28 al 30 de novembre té lloc el VIII Campus a Cuenca, Equador, amb l'assistència de prop de 300 participants i la presentació de més de 30 projectes. L'esdeveniment és transmès en directe via streaming a través de la web del Campus..

data d'inici

1 Setembre 2011

data final

31 Gener 2013

objectius

Analitzar i fomentar les vies existents de cooperació cultural entre ambdós continents.
Aprofundir en la relació cultura i desenvolupament.
Innovar i obrir nous espais de diàleg.
Fomentar la transferència de coneixement, l'intercanvi d'experiències i la construcció de projectes comuns per crear nous imaginaris de cooperació en forma directa i efectiva.

resultats

Consolidació dels processos generats en convocatòries anteriors per tal de reforçar els vincles multilaterals per a la cooperació cultural en l'espai euroamericà.
Organització del VIII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural.
Web del projecte.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica


 Europa


documents relacionats

Imatges