projectes . projectes

ESTUDI DELS CLÚSTERS DE LES INDÚSTRIES CULTURALS A LA BADIA DE CADIS I ZONA D’INFLUÈNCIA (CLICC CÁDIZ)

Per encàrrec de l’Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Interarts desenvolupa un estudi sobre els clústers de les indústries culturals existents a la Badia de Cadis i la seva zona d’influència econòmica per al disseny d’estratègies d’intervenció i millora de la competitivitat d’aquests sistemes productius. La iniciativa es duu a terme en concordància amb el Pla per a la Millora de la Competitivitat i el Desenvolupament de la Badia de Cadis 2007-2013 impulsat per la Junta de Andalucía per a la revalorització del territori d’aquesta província andalusa. La Junta de Andalucía ha triat les indústries culturals d’aquest àmbit geogràfic com a focus sobre el qual realitzar l’estudi i posteriors activitats de foment perquè, a més de considerar la cultura com a un dret ciutadà, entén que les indústries culturals són un dels factors estratègics de l’economia andalusa pel seu potencial de fomentar la innovació i d’incrementar la productivitat i, consegüentment, el creixement regional. L’estudi elaborat per Interarts inclou un mapeig d’aquest tipus d’indústries, la presentació de bones pràctiques, la identificació dels possibles condicionants que poden impedir el desenvolupament d’aquests clústers i la proposta de possibles línies d’actuació a implementar.

Al juny de 2011, es desenvolupa a la ciutat de Cadis una taula sectorial en què participen els principals agents culturals i creatius de la Badia de Cadis, àmbit d'actuació del projecte CLICC. Durant la jornada es desenvolupen diverses activitats que afavoreixen el coneixement mutu dels agents, així com l'intercanvi de les seves experiències i opinions.

data d'inici

15 Abril 2011

data final

15 Novembre 2011

objectius

Constituir un instrument clau per a la creació i la millora de la competitivitat dels clústers del sector creatiu-cultural, així com l’optimització dels seus recursos.
Impulsar un procés de reflexió estratègica i de dinàmica de canvi liderat pels diferents agents que integren cadascun dels clústers implicats.
Identificar els condicionants i obstacles que s’oposen al desenvolupament i millora dels clústers i conèixer les opcions estratègiques possibles per superar aquests obstacles.
Fomentar la cooperació entre empreses i agents de suport que permeti ampliar el seu mutu ajut, tant present com futur, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat.

resultats

Coneixement profund dels agents i empreses identificats com a part del sector cultural i creatiu de la Badi de Cadis i la seva zona d’influència, del seu potencial de desenvolupament i dels punts millorables.
Recull de bones pràctiques susceptibles d’ésser utilitzats com a model.
Informe amb propostes de línies d’actuació.

àrees d'activitat

Assessorament.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Europa