projectes . projectes

ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES INDÍGENES A L'EQUADOR

Interarts i Family Care International/Equador porten treballant conjuntament des de 2008 amb les comunitats indígenes de l'Equador en l'àmbit dels factors culturals i el seu vincle amb la Salut Sexual i Reproductiva. Fruit d'aquesta tasca, es detecta la necessitat de desenvolupar més a fons la relació entre la violència contra les dones i la maternitat segura a través d'aquest projecte, que busca millorar les capacitats de les dones i les joves indígenes de nacionalitat quítxua en la presa de decisions sobre la seva vida sexual i reproductiva, especialment pel que fa a la violència de gènere. La iniciativa compta amb la participació activa de l'Associació de Dones de Nacionalitat Kichwa de Sucumbíos, Equador (AMNKISE) i la Federació d'Organitzacions de Nacionalitat Kichwa de Sucumbíos, Equador (FONAKISE). Mitjançant les activitats d'informació, capacitació i sensibilització culturalment adequades al context es pretén que les dones i les joves indígenes tinguin millors condicions per reconèixer les formes de relació no equitativa i violenta, així com que coneguin les eines legals a les quals recórrer en cas de violència, com la Llei de Bon Tracte i la Llei 103. El projecte compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per Desenvolupament (ACCD).

Al projecte, entre d’altres activitats, destaca l'organització de quatre tallers de capacitació dels agent de salut comunitaris en el seguiment de la Llei de Bon Tracte, així com la capacitació dels dirigents de AMNIKISE i FONAKISE a través de les jornades de sensibilització implementades en 25 comunitats de la província de Sucumbíos.

El 24 novembre de 2011 a Quito, en el marc del projecte, FCI/Equador, en col·laboració amb ONU Dones i AMNIKISE, organitza el seminari ''Avenços i reptes a l'abordatge de la violència de gènere contra les dones indígenes''. Interarts assisteix al seminari, durant el qual les representants de les diferents organitzacions indígenes presenten les seves experiències davant la lluita contra la violència dirigida a la dona, resolució de casos de violència, atenció integral a les dones afectades i la promoció i implementació de la norma de ''Bon Tracte'' a les comunitats indígenes. Així mateix, es discuteixen la intersecció entre la legislació nacional ordinària i les normes de justícia indígena davant l'eradicació i la penalització de la violència contra les dones.

El dia 25 del mateix mes, a Lago Agrio, durant el Dia Internacional de la No Violència contra la Dona, FONAKISE i altres organitzacions de dones indígenes organitzen la marxa contra la violència dirigida a la dona en la qual participen dones dels diferents cantons de la província de Sucumbíos i altres províncies properes, a més d'Interarts. (Fotos: Corporación Tierra).

En aquest projecte s'emmarca també l'estudi que porta a terme Interarts per a una ''Aproximació a la violència contra les dones immigrants a Catalunya''. El treball centra la seva atenció en la situació de les dones immigrants d'aquest àmbit geogràfic que, per viure en un context cultural i social nou, poden ser més vulnerables o perjudicades per la violència, o disposar de menys recursos per prevenir-la. El seu objectiu és reflexionar sobre el vincle dels factors culturals i la violència contra les dones, i observar com aquests vincles són abordats per les diverses institucions públiques i organitzacions privades de Catalunya. L'estudi inclou a més, un llistat d'agents claus catalans que desenvolupen les seves activitats en l'àmbit de la violència contra les dones en general, o les dones immigrants, en particular.

Al gener de 2012 conclou aquesta iniciativa que durant onze mesos ha desenvolupat diverses activitats de sensibilització i capacitació dels agents comunitaris i les organitzacions indígenes de Sucumbíos en l'aplicació i monitoratge de la Llei de Bon Tracte i la Llei 103. Així mateix, s'ha produït material audiovisual amb testimonis reals sobre l'impacte de la violència a les comunitats indígenes.

Posteriorment al tancament del projecte, a l'inici de 2013, Interarts decideix unificar el conjunt dels seus projectes que, com aquest, se centren en la salut i el benestar sota una denominació comuna: Programa DECIDES (Drets Culturals per a Impulsar el Desenvolupament i la Salut). La fundació publica un fullet (disponible en els enllaços d'aquesta pàgina) que recull les línies mestres d'aquesta iniciativa.data d'inici

1 Febrer 2011

data final

1 Gener 2012

objectius

Contribuir a reduir la violència contra les dones i les joves indígenes de nacionalitat quítxua de Sucumbíos, a l'Equador, mitjançant la millora de les seves capacitats en la presa de decisions sobre la seva vida sexual i reproductiva, especialment pel que fa a la violència de gènere, i la socialització de la Llei del Bon Tracte i la Llei 103.
Fomentar el treball en xarxa entre institucions i organitzacions catalanes que desenvolupen activitats a nivell nacional, regional i internacional en l'àmbit de la prevenció i atenció de la violència contra les dones per tal que incorporin els factors culturals a la seva tasca.

resultats

Materials formatius sobre la dimensió cultural de la violència contra la dona.
Socialització i capacitació sobre les normes estatals i les lleis indígenes en matèria de violència de gènere.
Treball en xarxa entre institucions i organitzacions catalanes que treballen a nivell local, regional i internacional per a la inclusió de factors culturals en la prevenció i atenció de la violència contra les dones.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Amèrica