projectes . projectes

PROYECTA CULTURA: ''INFORME SOBRE L'ACCÉS DELS JOVES A LA CULTURA A IBEROAMÈRICA''

Amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), Interarts coordina el projecte ''Inclusió social de joves en risc de marginalització i enfortiment de les xarxes de capacitació de joves professionals del sector cultural a Iberoamèrica''. A partir de l'experiència duta a terme per Interarts entre 2009 i 2010 mitjançant l'elaboració d'un ''Estudi sobre l'accés dels joves a la cultura a Europa'' per encàrrec de la Comissió Europea, el projecte es planteja traslladar a l'espai iberoamericà una reflexió sobre el paper de la cultura com a vector d'inclusió social dels joves. Per això, la primera activitat consisteix en la realització d'un estudi en 12 països d'Iberoamèrica (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela), en cadascun dels quals hi ha un jove expert o organització que participa en el procés. El projecte serveix també per consolidar el treball en xarxa dut a terme per Proyecta Cultura, una iniciativa en què participen joves agents i gestors culturals de l'espai iberoamericà. Juntament a l’elaboració de l'informe, s'han previst, en primer lloc, algunes accions de sensibilització i difusió d'aquest, així com activitats orientades a traslladar a espais polítics i institucionals les conclusions de l'informe. En segon lloc, es preveu enfortir la cooperació en el marc de la xarxa a través d'accions concretes d'implicació dels joves en la vida cultural, com a factor d'inclusió social, en diferents llocs dels territoris participants.

A partir de les conclusions de l'informe, l'octubre de 2011 s'inicia una segona fase del projecte que duu com a títol ''Enfortiment de capacitats creatives i cohesió social dels joves a l'Argentina, el Brasil i Mèxic'' i busca la capacitació de joves en risc de marginalització a Argentina, Brasil i Mèxic. Participen en aquesta fase socis locals d'aquests països: Proyecta Cultura Argentina, Cinema Nosso (Brasil) i CLT Consultores A.C. (Mèxic). I en cada cas, es contemplen activitats diferents.

Durant 2012 es duen a terme una sèrie de tallers de hip hop a l'Argentina, adreçats a joves líders de comunitats vulnerables; tallers de llenguatge cinematogràfic i inclusió social a Brasil i tres fòrums ''ConectaKultura'', sobre emprenedoria cultural, dret culturals i gènere, en Mèxic. Interarts assumeix tasques de coordinació, avaluació i comunicació general de les activitats.

data d'inici

10 Desembre 2010

data final

10 Desembre 2011

objectius

Fomentar i enfortir la participació dels joves en situacions de marginalitat en la vida cultural, com a motor per al desenvolupament local, a través de l'anàlisi i l'intercanvi d'experiències locals, l'enfortiment del treball en xarxa i la recerca d'incidència en el pla polític i institucional.

resultats

Informe sobre l'accés dels joves a la cultura a 12 països d'Iberoamèrica.
Major visibilitat d'experiències reeixides de l'àmbit cultural i creatiu de l'accés i participació dels joves en la cultura, en el context del desenvolupament local.
Promoció de la cultura juvenil llatinoamericana i sensibilització del públic general.
Impacte positiu en el disseny i formulació de polítiques culturals a nivell local i nacional.

àrees d'activitat

Assessorament.Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica