recursos . articles

Conferència Anual de Culture Action Europe

6 Desembre 2015

Göteborg, Suècia, va acollir del 15 al 17 d'octubre la conferència anual de Culture Action Europe (CAE) ''Beyond the Obvious 2015''. El disseny de l'esdeveniment va facilitar la col·laboració entre els participants, provinents de diferents orígens i sectors de la societat, per discutir i qüestionar el paper de la cultura en el futur d'Europa i treballar conjuntament per situar-la en el centre de la presa de decisions i el debat públic. Mercedes Giovinazzo, directora d'Interarts i presidenta del Comitè Executiu de CAE, va ser la responsable de l'obertura de la conferència. El dia 15, l'organització va celebrar la seva reunió general anual, arran de la qual, tres nous membres van entrar a formar part del Comitè Executiu: Antoni Gucciardo, gerent d'Interarts (Espanya ); Cristina da Milano, presidenta d'ECCOM (Itàlia); i Teodor Celakoski, de Clubture Network (Croàcia). Més informació a l'enllaç següent.