Interarts
Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037 . Barcelona . Espanya
Tel: +34 93 487 7022 . Fax: +34 93 487 2644
cyberk@interarts.net . www.interarts.net

Cyberkaris nº 75-Desembre 2008

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l\'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals i la cooperació cultural.

Des d'Interarts

Mercedes Giovinazzo assumeix la presidència del Comitè Executiu de Culture Action Europe

Després de les eleccions celebrades a la Assemblea General de Culture Action Europe del passat 23 d’octubre a Marsella, el Comitè Executiu ha nombrat a Mercedes Giovinazzo, directora de la Fundació Interarts, com a nova presidenta de la organització. La junta tindrà també quatre vicepresidències que recauen a Pascal Brunet, Zora Jaurova, Truus Ophuijsen i Crhis Torch. Així mateix en Igor Davies portarà a terme les tasques de tresoreria. Culture Action Europe té com a missió enfortir el paper de la cultura i les arts en el desenvolupament sostenible d’Europa. Per a més informació, pot visitar: www.cultureactioneurope.org

Preparació del VI Campus Euroamericà de Cooperació Cultural (Mar del Plata, Argentina, 24-27 març 2009)

L’Organització d'Estats Iberoamericans i Interarts, com a entitats organitzadores -amb la col•laboració de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), el Ministeri de Cultura d’Espanya i la Secretaria de Cultura de la Nación Argentina-, convoquen el VI Campus Euroamericà, que se celebrarà a Mar del Plata (Argentina), del 24 al 27 de març de 2009. Aquesta edició vol consolidar els processos generats en convocatòries anteriors i proposa com a principals àrees d’activitat la presentació de reflexions a partir de ponències d’especialistes, la creació d’un espai d’intercanvi entre agents i xarxes culturals i el foment del debat des de la diversitat cultural i del contacte i coneixement de les estructures i discursos supranacionals que afecten el sector cultural. Aquest cop, la temàtica del Campus es concentrarà en la interacció entre la cultura i la ciència i busca sinèrgies entre les polítiques culturals i científiques i la dimensió científica de la gestió cultural. Per a més informació, visiteu
www.oei.es

Presentació del projecte sobre empreses culturals a Hondures

El 27 de novembre, Interarts ha presentat en el III Fòrum Centroamericà de la Xarxa INTERLOCAL, a Santa Rosa de Copán (Hondures), el projecte de cooperació pel desenvolupament anomenat: “Foment de les empreses culturals i creatives a Hondures” Finançat per la Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID), aquest projecte, del que Interarts i el Programa “Santa Rosa Vive el Arte”, com a soci local, son els responsables principals, vol enfortir les capacitats emprenedores dels operadors culturals de Santa Rosa de Copán i activar projectes empresarials relacionats amb la cultura. Més informació a: http://santarosacopan.org/index.php?id=114http://santarosacopan.org/index.php?id=114


Participació en el cicle sobre Capitals Europees de la Cultura a Còrdova

El passat 6 de novembre es va inaugurar a Còrdova (Espanya) un cicle de conferències sobre el programa de la Capitalitat Cultural Europea, en el marc dels preparatius de la candidatura d’aquesta ciutat a la Capitalitat al 2016. L’expert britànic en matèria de polítiques culturals i membre del grup internacional d’assessorament a Córdoba 2016, Colin Mercer, el president de l’Associació Les Rencontres, Roger Tropeano, i el gerent de la Fundació Interarts, Antonio Gucciardo, van ser els tres ponents d’una sessió titulada “El programa Capital Cultural d’Europa: balanç i perspectives”, on es van plantejar els elements imprescindibles en un projecte d’aquestes característiques. Entre els aspectes més valorats per els assessors van ser la sostenibilitat i la transversalitat, així como la necessitat de comptar amb la implicació ciutadana i amb vocació europea. Per a més informació, veure http://www.cordoba2016.es http://www.cordoba2016.es


Seminari sobre la posada en valor del talent a Sicília

El passat dia 5 de novembre es va celebrar a Palermo (Sicília, Itàlia) un seminari titulat “La posada en valor del talent”, organitzat per la agència de desenvolupament regional Sviluppo Italia Sicilia (SIS) en el marc de les”Giornate dell’Economia del Mezzogioirno”, jornades de debat econòmic impulsades per la Fondazione Centro Ricerche Economiche Angelo Curella i DISTE Consulting. Interarts va participar en una taula rodona amb una ponència relativa al potencial de la economia creativa com a vector del desenvolupament territorial. En la actualitat, SIS i Interarts estan en contacte per desenvolupar activitats conjuntes en aquest àmbit. Per a més informació http://www.giornatedelleconomia.org y http://www.sviluppoitaliasicilia.it


Trobada sobre cultura i joventut al Mediterrani

Del 30 d’octubre al 1 de novembre, Interarts va participar en una reunió convocada per la Associació pel Desenvolupament Cultural Europeu i Internacional (ADCEI) a Aix-en-Provence (França) amb el suport del programa Joventut en Acció de la Comissió Europea. La trobada va reunir a membres de EUROMEDINCULTURE, xarxa euromediterrània d’operadors culturals, amb el motiu de facilitar la mobilitat als joves professionals de la cultura gràcies a la mobilització dels dispositius europeus existents. Durant tres dies, 35 participants procedents de 15 països d’Europa i el Mediterrani van reflexionar sobre les modalitat d’implementació de la mobilitat dels joves professionals en els seus territoris i van proposar accions en aquest sentit. Així van compartir experiències d’activitats de recolzament a la mobilitat i van intercanviar idees sobre projectes de coproducció en el sector de la creació jove. Al final de la trobada, van decidir de formalitzar la xarxa EUROMEDINCULTURE mitjançant la signatura d’una Carta fundacional oberta a altres adhesions en el futur. Es publicarà un informe de la trobada a : http://www.adcei.org http://www.adcei.org

Participació en la jornada MusicaTransforma

El passat 14 de novembre es va celebrar a Barcelona la jornada MusicaTransforma: Community Music in Europe, una iniciativa de Rhythmix i el projecte MusicaTransforma, en col•laboració amb la Universitat de Barcelona. La trobada vol presentar experiències i debatre la realitat del community music (o ''acció socio-musical'') en diversos països d’ Europa i analitzar la viabilitat de fomentar la feina en xarxa en aquest sector. Jordi Baltà, coordinador de projectes de la Fundació Interarts, va intervenir en la jornada amb una ponència que feia referència al recolzament a la acció socio-musical en els programes de la UE i a la integració d’aquestes activitats en les polítiques socials de diversos nivells de govern. Per a més informació, visiteu http://musicatransforma.blogspot.com http://musicatransforma.blogspot.com

Notícies

L’ Informe sobre Població Mundial de UNFPA es centra en els factors culturals

El Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) va publicar el passat 12 de novembre el seu informe sobre l’ Estat de la Població Mundial corresponent al 2008.
Sota el títol “Àmbits de convergència: cultura, gènere i drets humans”, l’ informe indica que la cultura és un component central del desenvolupament i la promoció dels drets humans, en general i dels drets de la dona, en particular. En paral•lel es va publicar un annex sobre joventut, que aborda la cultura en tant aquesta dona forma i nodreix la vida dels joves i mostra com aquests desenvolupen les seves pròpies subcultures. L’informe es disponible en espanyol, anglès i francès a http://www.unfpa.org/swp/2008/sp/index.html www.unfpa.org/swp/2008/sp/index.html


Oportunitats

Cultura, territoris i societat a Europa: call for papers

L’Observatori de Polítiques Culturals de Grenoble organitza un simposi europeu anomenat “Cultura, territoris i societat a Europa”, en col•laboració amb PACTE-CNRS (Universitat de Grenoble), que es durà a terme en aquesta ciutat francesa, els dies 28 i 29 de maig de 2009.
La trobada aspira promoure els treballs de joves investigadors europeus, per identificar noves habilitats i identificar millor el paper de la investigació en el desenvolupament d’una Societat del Coneixement. Per això s’ha publicat un call for papers adreçat a joves investigadors europeus, amb data límit de 31 de gener de 2009. Per a més informació veure: http://www.observatoire-culture.net www.observatoire-culture.net

Recursos

ERICarts: programes de recolzament a la mobilitat d’artistes i professionals de la cultura

Entre abril i octubre de 2008, l’Institut ERICarts ha portat a terme un estudi sobre els incentius a la mobilitat en el sector cultural i creatiu, per encàrrec de la Comissió Europea. L’informe resultant presenta un repertori i una anàlisi del ventall de programes existents, el seu abast i les seves motivacions, així com debats recents dins de cada país, sistemes de mobilitat existents i fonts d’informació. El document és disponible a
http://www.mobility-matters.euhttp://www.mobility-matters.eu

Informe del govern català sobre fires d’art contemporani a Europa

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment un informe comparatiu sobre el perfil internacional i el model organitzatiu de 13 fires europees d’art contemporani. El document distingeix fires impulsades pel sector públic i el privat, així com iniciatives d’origen privat amb fort recolzament d’organismes públics. L’informe està disponible al català a:
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxiu%20ICIC/081022%20fires%20art.pdf
www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxiu%20ICIC/081022%20fires%20art.pdf

Arsis- 40 anys dels Arts Council de Finlàndia

L’últim numero de la revista Arsis, publicat pel Arts Council de Finlàndia, es centra en els 40 anys d’història d’aquesta institució. A més, alguns membres del consell directiu del Arts Council ofereixen les seves perspectives de futur sobre el sector cultural al 2018. La revista inclou així mateix un reportatge sobre alguns aspectes multiculturals de la realitat artística a Finlàndia. Per a més informació, visiteuhttp://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlanguage_id=en
http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlanguage_id=en


Circostrada: art al espai urbà

“Art al espai urbà: la creació contemporània com a eina” és el títol complet d’una nova publicació col•lectiva de la xarxa Circostrada. Aquest document aborda qüestions com: Què significa per a un artista actuar o crear en l’espai públic? O què significa per la societat que l’art habiti un espai que inicialment no li corresponia? Compta amb aportacions, entre d’altres, de Dragan Klaic, Alix de Morant, Ramon Parramon, Joanna Ostrowska y Corina Suteu i ha estat coordinat per Yohann Floch. La publicació està disponible al anglès i al francès ahttp://www.circostrada.org http://www.circostrada.org

Arts Council d’Irlanda: sumari d’investigacions sobre cultura i aprenentatge

El Arts Council d’Irlanda acaba de presentar una nova publicació que resumeix una llarga llista d’informes d’investigació i projectes d’investigació aplicada portats a terme en aquest país quant a l’educació i la cultura. Encara que el tema central sigui l’art en les escoles, també s’inclouen altres entorns com les institucions sanitàries, el treball amb joves o els barris urbans i les comunitats locals. La publicació conté resums de 72 publicacions pertanyents a gairebé 30 anys d’història, entre 1979 i 2007. Es pot trobar a:http://newsletter.artscouncil.ie/e_article001232883.cfm?x=bdCRvcC,b305qLjp http://newsletter.artscouncil.ie/e_article001232883.cfm?x=bdCRvcC,b305qLjp

Creative Partnerships: assaigs sobre aprenentatge creatiu

Al febrer de 2008, el programa Creative Partinerships del govern britànic va convocar un seminari d’experts per aclarir i analitzar la noció “d’aprenentatge creatiu”. La publicació resultant reuneix les ponències presentades, així com el debat general. Les distintes aportacions ofereixen una sèrie de reptes i contextos per al treball futur de Creative Partnerships I dels sectors educatius I creatiu en general. Poden descarregar-se de: cp-static.co.uk/static/PDFs/Creative_Learning_booklet.pdf

Amuni: gestió cultural innovadora en el Mediterrani

Com a resultat de vàries activitats de formació en gestió cultural al Mediterrani portades a terme en els últims cinc anys, l’associació Amuni ha publicat un informe anomenat From Cultural Management to Cultural Policy-Innovative Cultural Management Training in the Med: An invitations to go Forward. El document reuneix les conclusions de tallers de formació i reunions de debat sobre temes com els nous perfils professionals de la gestió cultural i les oportunitats de treball en xarxa en aquest àmbit. Per més informació, visiteu http://www.amuni.org http://www.amuni.org o contactar con info@amuni.org

Commonwealth Foundation: nou informe sobre cultura i desenvolupament

La Commonwealth Foundation acaba de publicar un informe anomenat Putting Culture First-Commonwealth Perspectives on Culture and Development. Produït al final d’un ampli exercici de consulta, amb més de 200 respostes rebudes en una convocatòria pública llançada a principis de 2008, l’informe marca una nova priorització de la cultura en el context de la Commonwealth i subratlla la importància d’abordar les qüestions relatives als drets culturals. Per a més detalls, visiteu http://www.commonwealthfoundation.com/culturediversity/Research http://ww.commonwealthfoundation.com/culturediversity/Research/

CIDOB: Fronteres, transitorietat i dinàmiques interculturals

L’últim número de la Revista CIDOB d’afers Internacionals recull les intervencions I debats de dos seminaris internacionals organitzats al 2007 per la Fundació CIDOB a partir del tema “Fronteres: transitorietat I dinàmiques interculturals”. L’objectiu era situar les dinàmiques interculturals en un marc de referència capaç d’introduir nous conceptes per la reflexió, i el tema proposat es refereix a les fronteres. Entre els autors s’inclouen Yolanda Onghena, Ulrich Beck, Nada Svob-Dokic, Daniel Innerarity y Kevin Robins. Per a més informació, visiteu: http://www.cidob.org/es/publications/journals/cidob_journal_of_afers_internacionals http://www.cidob.org/es/publications/journals/cidob_journal_of_afers_internacionals


DEMOS/ Fundació Europea de la Cultura: Video Republic

En el marc del Stranger Fesitval impulsat dins del Any Europeu del Diàleg Intercultural, la Fundació Europea de la Cultura va encarregar al think tank britànic DEMOS un estudi sobre la evolució del món virtual i la seva relació amb la feina dels professionals de la cultura, la comunicació i la política. El document Video Republic es pot trobar en http://www.demos.co.uk/publications/vidorepublichttp://www.demos.co.uk/publications/videorepublic

Comissió Europea: recolzament al diàleg intercultural mitjançant els programes de la UE

La Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea ha publicat un llibret que inclou més de 20 programes comunitaris que poden donar recolzament a activitats del àmbit de la diversitat cultural i el diàleg intercultural. La Comissió considera que aquesta publicació pot servir com a inspiració i alhora convertir-se en una guia pràctica sobre les fonts de finançament comunitària, per a moltes organitzacions i persones compromeses amb l’àmbit del diàleg intercultural a Europa. És disponible a http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eu-programmes/eyid_en.pdf http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eu-programmes/eyid_en.pdf

Conferencies

Nous reptes als observatoris culturals (Bilbao, 11-12 desembre)

La xarxa Europa de Centres de Formació de Gestió Cultural (ENCATC) i la Universitat de Deusto organitzen aquesta trobada, dins d’una sèrie de seminaris sobre temes actuals dels observatoris culturals, la informació i el coneixement. La trobada, que porta com a subtítol State of the art and new demand of cultural information and knowledge for decision taking, vol atreure a representants d’universitats, observatoris culturals i centres d’investigació, així com polítics i experts d’institucions internacionals, europees i nacionals. Per a més detalls, visiteu
http://www.ocio.deusto.es http://www.ocio.deusto.es

Jornades: “La web mediatitzada” (Barcelona, 16-19 desembre)

Aquestes jornades es plantegen com una sèrie de conferències i debats on s’enfoca la problemàtica de la cultura i la comunicació en la web a partir de les seves actuals I emergents “mediatitzacions”. Temes com “la diversitat de la web”, “estratègies de mediació”I “Cultures en xarxa”seran analitzats des de les perspectives que aporten les diferents pràctiques culturals, usos educatius i socials. Las jornades son impulsades por LIVEMEDIA y compten amb la col•laboració del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Per a més informació, visiteu http://www.lab-livemedia.net

Llocs de cultura: creativitat pel desenvolupament (Santiago de Compostela, 21-24 gener 2009)

Aquest congrés internacional organitzat per la Xunta de Galícia, vol examinar la funció dels equipaments culturals com eines de desenvolupament territorial, en el context general dels debats sobre la relació entre cultura i desenvolupament. En aquest sentit, s’analitzarà la evolució dels conceptes i els debats en torn aquestes temàtiques en els últims 25 anys i es presentaran experiències i bones pràctiques actuals. Per a més informació, visiteu http://www.lugaresdecultura.org http://www.lugaresdecultura.org


Recordatoris

Culture in Motion: conferència del Programa Cultura de la Comissió Europea

http://cultureinmotion.teamwork.fr http://cultureinmotion.teamwork.fr
Brussel•les, 12 desembre. Ver Cyberkaris 74, novembre 2008.