Interarts
Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037 . Barcelona . Espanya
Tel: +34 93 487 7022 . Fax: +34 93 487 2644
cyberk@interarts.net . www.interarts.net

Cyberkaris nº 81- Juny 2009

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l\'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.

Editorial

EURO VISIONS

El Cyberkaris número 81 arriba als lectors que pertanyen a algun dels 27 estats que actualment formen la Unió Europea pocs dies abans de la celebració de les eleccions al Parlament Europeu. Si els sondeigs no menteixen, poc més d'un 30% dels ciutadans amb dret a vot elegiran uns europarlamentaris que si s'arriba a ratificar el Tractat de Lisboa -amb el permís de txecs i irlandesos- tindran més poder que mai i que ningú a Europa; un poder inversament proporcional a la base social que els recolza, atès que el Parlament Europeu, en codecisió amb el Consell, aprovarà el 95% del conjunt de la legislació europea. Llegir des d'un punt de vista cultural els programes electorals dels partits que composen els 8 grans grups de l'eurocambra -no adscrits inclosos- és un exercici indiscutiblement decebedor. Tret d'anecdòtiques excepcions que confirmen la regla, la cultura és poca cosa més que un condiment subordinat o adjectiu d'alguns dels ingredients substantius de l'agenda europea: immigració, competitivitat, innovació, societat de la informació, etc. Només la propietat intel•lectual i l'estatut de les llengües minoritàries semblen trencar aquesta tendència general.

Val a dir que l'acció cultural de la Unió Europea al llarg del darrer quinquenni parlamentari ha estat excepcionalment notable. Tant la creació el gener del 2006 d'una nova agència executiva com, sobretot, l'aprovació el novembre del 2007 per part del Consell de l'Agenda Europea de la Cultura, a partir de la comunicació de la Comissió sobre ''una agenda europea per a la cultura en un món globalitzat'', ha permès posar en marxa mecanismes com el mètode obert de coordinació dels estats membres o el diàleg estructurat i permanent amb el sector cultural fins aleshores impensables. No sembla, tanmateix, que els partits presents en el Parlament hagin tret massa bon profit de les lliçons apreses.

Sol ser habitual recordar que Jean Monnet, pare de la Unió Europea, va dir que si pogués tornar a construir Europa començaria per la cultura. L'Europa cultural encara està per fer. Votar el 7 de juny és sens dubte important i necessari, però no és ni de bon tros suficient. Sense l'acció ferma i constant dels agents i les organitzacions artístiques i culturals respecte als partits polítics que configuren l'espectre europeu, l'acció cultural de la Unió Europea se seguirà assemblant per desgràcia encara massa a aquell entranyable però caspós festival de cançó, el nom del qual ha servit per encapçalar aquestes línies.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts


Des d'Interarts

Presentació dels resultats del Programa de Creació i Acompanyament d’Empreses Culturals i Creatives (Barcelona i Madrid, 16 i 18 de juny)

El proper dia 16 de juny a les 18.30h tindrà lloc a la seu de Casa Amèrica Catalunya, a Barcelona, l’acte de presentació dels resultats del projecte desenvolupat per Interarts i la Facultat d’Arts de la Universitat d’Antioquia a Medellín (Colòmbia), per al Foment d’Empreses Culturals i Creatives (FOMECC). A la sessió hi participaran Antoni Traveria, director general de la Fundació Casa Amèrica Catalunya; Eduard Miralles, president d’Interarts; Antoni Nicolau, director de relacions culturals i científiques de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID); Manel Vila, comissionat de l'Alcaldia per a Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona; Francisco Londoño, degà de la Facultat d’Arts de la Universitat d’Antioquia; Fred Danilo Palacio, coordinador del programa; Carlos Obando, periodista colombià; i Juan Pablo Tamayo, director d'El Bus Producciones, productora audiovisual beneficiària del projecte. Les intervencions mostraran com el programa, en aquesta fase de consolidació, ha aconseguit acomplir els objectius d’enfortir les idees de negoci dels artistes i agents culturals que hi participen, de manera que han passat a ser empreses productives amb incidència econòmica i social a la ciutat i al país. La presentació es durà a terme també el dia 18 de juny a Madrid, a la seu d'AECID, entitat que ha finançat el projecte. L’entrada a ambdues sessions és lliure. Podeu trobar més informació sobre el programa a:
www.interarts.net i empresasculturales.com/esp
Els resultats del programa es van presentar a finals de maig a Medellín. Per a més informació, vegeu
www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idedicion=1377&idcuerpo=1&dscuerpo=Secci%F3n%20A&idseccion=5&dsseccion=Econ%F3micas&idnoticia=116897&imagen=&vl=1&r=economica.php#notasrelacionadas

Campus Euroafricà de Cooperació Cultural (Maputo, Moçambic, 22-26 juny): últims preparatius

El Campus Euroafricà de Cooperació Cultural tindrà lloc a Maputo (Moçambic) del 22 al 26 de juny de 2009. És una iniciativa de l'Observatori de Polítiques Culturals a Àfrica (OCPA) i la Fundació Interarts, en associació amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID) i la col•laboració de l'Ajuntament de Maputo i el Ministeri d’Educació i Cultura de la República de Moçambic. El Campus també compta amb el suport d’Africalia, la Fundació Calouste Gulbenkian i l'Agenda 21 de la cultura, entre d’altres. El període d'inscripció acaba el 15 de juny o quan s'assoleixi el nombre màxim de places disponibles. Per accedir al programa, el full d’inscripció i informacions pràctiques, visiteu http://www.interarts.net

Cultura i salut sexual i reproductiva: viatge tècnic a Mali

Interarts coordina, conjuntament amb l’organització Family Care International Mali (FCI Mali) un projecte anomenat “Cultura i desenvolupament: aprenent a traves de processos culturals- els joves del sector informal i la salut sexual i reproductiva a Mopti”. El projecte busca definir noves pautes culturals relatives a la salut sexual i reproductiva (SSR), desenvolupar estratègies de SSR culturalment apropiades per a joves vulnerables que treballen en el sector informal a Mopti i equipar a aquest col•lectiu amb eines que possibilitin el seu accés a la informació mitjançant una educació adaptada al context multicultural de la ciutat. Entre els dies 6 i 12 de maig Interarts va realitzar un viatge tècnic a Mali per reunir-se amb les contraparts locals i amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID), que finança el projecte. La visita va incloure també una visita a un taller d’animació de joves treballadors a Bamako. Per a més informació, veure:
http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=2&p=299

Llançament del Punt de Contacte sobre Mobilitat Cultural (CMCP)

Desenvolupats en el marc del projecte PRACTICS de recolzament a la mobilitat cultural a Europa van llançar el seu servei d’informació. Interarts, juntament als altres CMCPs que varen participar en el projecte, oferirà informació relativa a Espanya i entrarà a la fase de plena operativitat a partir de novembre de 2009. Els CMCPs han estat pensats com a punts d’entrada per a professionals de la cultura en moviment i oferiran assessorament i recolzament administratiu en relació amb la mobilitat dels artistes i d’altres professionals de la cultura. Altres centres de Bèlgica, Gales i els Països Baixos, també oferiran aquest recolzament. PRACTICS és un projecte de tres anys de durada, amb recolzament de la Comissió Europea, que es va iniciar desembre de 2008. Per a més detalls, veure
http://www.practics.org o contacteu interarts@practics.org


Assistència a la reunió d’experts sobre el dret a participar en la vida cultural

El passat 13 de maig, els Sectors de Ciències Socials i Humanes i de la Cultura de UNESCO, en col•laboració amb el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals i l’Oficina del Alt Comissionat de les Nacions Unides per els Drets Humans (ACNUDH), van organitzar una reunió d’experts sobre el “dret a participar en la vida cultural”, que va tenir lloc a Ginebra. El principal objectiu de la trobada era reunir a membres del Comitè, experts i representants d’organitzacions intergovernamentals i no governamentals per examinar l’esborrany del Comentari General sobre el dret a participar en la vida cultural. Les observacions recollides han de servir per afinar el text, abans de la seva presentació oficial amb el Comitè, que el va debatre en la seva 42ª sessió a Ginebra, uns dies després. Interarts va ser invitada a participar en la seva trobada.


Nova documentació d’interès a la web d’Interarts

Amb l’objectiu de posar a disposició de les persones interessades el màxim nombre de materials relacionats amb la tasca d’Interarts, a partir d’ara ja és possible consultar i descarregar des de la web la Memòria d’Activitats 2008 i la publicació “Memòria d’acció cultural”, que recull les activitats més rellevants realitzades per Interarts al llarg de més de 10 anys d’existència, tant des del seu vessant de recerca com d’assessorament i cooperació cultural. Així mateix, des d’aquest mes de maig, els nombrosos projectes descrits a http://www.interarts.net es veuran enriquits amb la progressiva incorporació de fotografies, que oferiran testimoni gràfic de l’amplia tasca duta a terme per Interarts.Notícies

Celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament

Al voltant del 21 de maig, nombrosos actes culturals i de sensibilització van servir per celebrar el Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament. Aquesta iniciativa, promoguda per la UNESCO, pretén ressaltar no només el valor intrínsec de determinades produccions culturals sinó especialment la seva fèrtil diversitat, fets que recorden que la primera riquesa de la humanitat resideix en la seva diversitat. Per a més informació veure: portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=36406&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Vuitena reunió regional del Mercosur Cultural

Representants de Paraguai, Argentina, Veneçuela, Brasil, Bolívia, Equador, Uruguai i Colòmbia es van reunir a finals d’abril a Bogotà, en la vuitena Reunió Intermèdia del Comitè Regional del Mercosur Cultural, que va tenir com a propòsit enfortir i promoure la cooperació i l’intercanvi Cultural entre les institucions d’aquests països. Un dels assumptes prioritaris de la trobada va ser també la consolidació de mecanismes que permetessin implementar el “Segell Mercosur”, que busca generar una lliure circulació de bens i serveis culturals entre els països membres. Per a més informació, veure:
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=22522

Oportunitats

3ª Conferència Mundial de Culturelink – call for papers

La xarxa Culturelink celebra aquest any el seu 20è aniversari i organitza la 3ª Conferència Mundial de Culturelink per commemorar la ocasió. La trobada, titulada “Xarxes: els aspectes evolutius de la cultura en el segle XXI”, tindrà lloc del 13 al 15 de novembre de 2009 a Zagreb (Croàcia). L’organització ha publicat un call for papers amb la finalitat de rebre propostes que tractin un dels quatre temes de la conferència: xarxes culturals, efectes de les noves tecnologies i la cultura digital en les xarxes, les xarxes i la política cultural i l’evolució de la cultura de xarxes. La data límit és el 15 de juliol. Per a més detalls, visiteu: http://www.culturelink.org/conf/clinkconf03/index.html

Educació musical, una perspectiva multidisciplinar – call for papers

La 11ª Biennal Internacional, Simposi i Festival del Center for Intercultural Music Arts (CIMA) i la seva Vª Trobada de Primavera, tindrà lloc a Melillla (Espanya) del 7 al 11 d’abril de 2010. La trobada es proposa com a repte aproximar els treballs sobre interculturalitat que aporten tant educadors com músics i artistes, i comprendrà sessions acadèmiques, concerts, exposicions i altres activitats. Fins el 31 d’octubre de 2009 es poden presentar propostes per participar. Per a més informació, veure: http://www.ugr.es/~doctoeducmusical/cima2010.html

Recursos

L’Agenda 21 de la cultura presenta el nou butlletí

Al maig, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i l’Ajuntament de Barcelona van difondre el primer numero del butlletí de l’Agenda 21 de la cultura. Aquesta publicació conté recursos vinculats a l’agenda 21 de la cultura i a la governança local de la cultura, com esdeveniments, publicacions i altres novetats significatives en aquest àmbit. Per a més informació, visiteu http://www.agenda21culture.net
Per subscripcions, escriure a agenda21cultura@bcn.cat

Desenvolupament en les comunitats rurals mitjançant les arts i la cultura

El Centre for Policy Studies on Culture and Communities de la Simon Fraser University (Canadà) i la Creative City Network of Canada acaben de presentar un informe anomenat Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Creativity, que ofereix un sumari exhaustiu d’investigacions existents sobre el desenvolupament d’empreses culturals i creatives en comunitats rurals i recull informació de Canadà, Austràlia, EEUU i Europa. La publicació, elaborada per Nancy Duxbury i Heather Campell amb aportacions d’altres experts, pretén donar una base per que les comunitats rurals puguin determinar les estratègies més adequades per treure profit de les seves capacitats creatives. És disponible, junt amb altres documents a: http://creativecity.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=218

Informe sobre les industries culturals i creatives a Alemanya

El Ministeri Federal de Economia i Tecnologia a Alemanya ha publicat recentment un informe anomenat: “Industries culturals i creatives a Alemanya”. El document analitza el pes del sector en el conjunt de la economia alemanya, i presenta una segmentació del sector creatiu segons els seus diferents tipus de companyies i un model bàsic harmonitzat per la definició i classificació del sector. També presenta una sèrie de recomanacions a nivell polític. El document complet, en alemany, es troba a www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=289974.html, i existeix un resum al anglès a: www.bmwi.de/English/Navigation/Service/publications,did=295806.html


Panorama: una col•lecció de recursos sobre el diàleg Intercultural

La Plataforma per una Europa Intercultural ha presentat Panorama, una col•lecció o inventari de recursos que recull definicions, interpretacions, bibliografia, projectes, bones pràctiques i estudis de cas relacionats amb el diàleg intercultural. Definit com una obra col•lectiva, Panorama ha estat guiat per Lidia Varbanova i serà mantingut i actualitzat per la Plataforma per una Europa Intercultural. Per a més informació, veure:
http://panorama.intercultural-europe.org/index.php

Quebec: nou pla d’acció cultural pel desenvolupament sostenible

Al abril, el govern de Quebec va presentar un nou pla d’acció sobre política cultual pel desenvolupament sostenible. L’estratègia te dos punts de referència principals: la conservació del patrimoni cultural i la Convenció d’UNESCO sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals. En aquest marc, entre les activitats previstes fins 2013 s’inclou la elaboració de l’Agenda 21 de la Cultura, que expressarà el compromís del Quebec pel desenvolupament sostenible. El nou pla d’acció es pot trobar a:
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3156&tx_mccactus_pi1%5bactu%5d=612&cHash=65fe1bc39a

Conferencies

Cultura, desenvolupament sostenible i governs locals (Barcelona, 12 juny)

En ocasió del 5è aniversari de l’Agenda 21 de la cultura y el 20è aniversari del Observatori de Polítiques Culturals de França, el proper 12 de juny tindrà lloc un seminari titulat: “Cultura, desenvolupament sostenible i governs locals: quins son els reptes de la propera dècada?” Entre els temes a debat s’inclouen les polítiques culturals locals, la relació entre cultura i desenvolupament sostenible i el paper de la societat civil. Per a més detalls, veure:
http://www.agenda21cultue.net

2on Fòrum Cultural Mundial / Congrés Europeu (Dresden, Alemanya, 8-10 Octubre)

Amb el tema general “La cultura és més: la cultura mundial reflectida en les ciutats d’Europa”, el 2on Fòrum Cultural Mundial/Congrés Europeu tindrà lloc a Dresden del 8 al 10 d’octubre de 2009. Impulsat pel Fòrum Tiberius-Fòrum Internacional per la Cultura i la Economia, l’organització de la trobada vol permetre al públic general documentar i comprendre el significat fonamental de la cultura per una millor comunitat global. En aquest sentit, el congrés reunirà un ampli ventall de cultures, utilitzant una selecció de ciutats europees com mirall, tant en una perspectiva històrica com de cara al futur. Per a més informació, visiteu:
http//www.wcf-dresden.com


Recordatoris

Intercultural Cities Conference

inter.culture.info/icc
Liverpool, 1-3 de maig de 2008. Veure Cyberkaris 67, febrer 2008


Banlieues d'Europe: Creativitat e Innovació en les ciutats europees

http://www.banlieues-europe.com/programme/programme_prague.pdf
Praga, 26-27 juny. Veure Cyberkaris 80, maig 2009.

4ª Cimera Mundial de les Arts i la Cultura

http://www.artsummit.org
Johannesburgo, 22-25 setembre. Veure Cyberkaris 80, maig 2009.

2ª Conferència Internacional sobre Cultura i Desenvolupament a Àfrica

http://www.conference.icacdafrica.org
Accra, Ghana, 15-18 novembre (NOVES DATES). Veure Cyberkaris 80, maig 2009.

Cyberkaris

Subscripció

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals. La Fundació Interarts, Observatori de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals, promou des del 1995 la recerca sobre cultura i desenvolupament territorial, la cooperació entre xarxes i projectes culturals, artístics i patrimonials, la definició i foment dels Drets Culturals i ofereix assessorament a projectes i emprenedors dins l'àmbit del sector cultural i de les indústries creatives. Interarts és una agència que treballa en ''partenariat'' amb organitzacions situades a Catalunya i Espanya així com amb els principals agents de cooperació cultural internacional als cinc continents. Entre aquests agents destaquen els del sistema de Nacions Unides, la Unió Europea, el Consell d'Europa i diverses instàncies intergovernamentals entre Europa i Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. Interarts està gestionant actualment programes relacionats amb els aspectes ecològics, axiológics i deontològics del desenvolupament cultural així com els que impulsen el nou paper de la societat civil global en el sector cultural.

Aquest butlletí es distribueix en català, castellà i anglès. Les adreces de la llista de correspondència pertanyen a les entitats i persones amb les quals treballa Interarts i són completament confidencials. En el cas que no vulgueu rebre la nostra informació, envieu un correu electrònic a l'adreça interarts@interarts.net i deixareu de rebre el butlletí. Estem oberts a les vostres contribucions, que podeu enviar a la nostra adreça electrònica.