Interarts
Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037 . Barcelona . Espanya
Tel: +34 93 487 7022 . Fax: +34 93 487 2644
cyberk@interarts.net . www.interarts.net

Cyberkaris nº 90- Abril 2010

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l\'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals. Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.

Editorial

ELS LÍMITS DE L'ECONOMIA CREATIVA

L'anomenada ''economia creativa'' ha esdevingut mot d'ordre i alhora lloc comú del discurs contemporani de les polítiques públiques per a la cultura. Ha plogut molt, certament, des que Walter Benjamin i els epígons de l'Escola de Frankfurt negaren a les ''indústries culturals'' el pa i la sal entre les arts considerades ''cultes'', tot acusant-les d'il•legitimitat i de manca d'aura. La trilogia tradicional de la indústria editorial, fonogràfica i cinematogràfica ha incorporat sense pausa nous sectors d'activitat en virtut d'una doble característica: la seva capacitat per substituir força de treball per capital (allò que Baumol i Bowen ja van fer notar en aquell clàssic estudi de l'any 1966 que ha acabat sent considerat la partida de naixement de l'economia de la cultura) i la presència destacada de la creativitat com a fonamental combustible i matèria prima.


Mentre que la cultura tradicional, l'antic cercle conformat per les arts que s'exposen i les arts que s'interpreten, presenta pocs problemes de delimitació conceptual, el segon cercle de les indústries culturals incorpora la problemàtica de les cadenes de valor i la seva segmentació aleatòria (una editorial és sens dubte indústria cultural; ho és, però, una impremta? i si ho és, ho és sempre o només en alguns casos?) i al tercer cercle, el de l'economia creativa, s'incrementa la incertesa exponencialment. Cal considerar tota l'arquitectura com una activitat creativa? Per què ningú no dubta del fet que en formi part la indústria dels videojocs i en canvi es nega aquesta qualificació a altres activitats vinculades a la producció de software informàtic? Malgrat que tota publicitat faci servir considerables dosis de creativitat, podem considerar que tota la publicitat és economia creativa?


No cal dir que la incorporació d'una dimensió territorial o geogràfica complica notablement el panorama. L'artesania, als països del ''sud''econòmic, és un component de l'economia creativa fonamental como no ho serà mai al Nord. A la Mediterrània es fa difícil no entendre el turisme i el patrimoni com una dimensió fonamental d'aquesta nova economia. Tot i que ja sabem que no tota la gastronomia és creativa, a països com Espanya o Perú es fa difícil prescindir d'aquesta dimensió econòmica de la cultura...La tradicionalment complexa dialèctica sobre l'abast i les dimensions del concepte de ''cultura'', entre les polaritats antropològica (''tot és cultura'') i sociològica (la cultura ''artística''), es veu incrementada a hores d'ara per aquest nou debat, que no és en absolut tangencial ni estrictament onomàstic. Comprendre que la delimitació, rigorosa i flexible alhora, d'un conjunt d'activitats econòmiques que depassen amb escreix la tradicional estructura d'un sector productiu és una prioritat fonamental i ha esdevingut condició necessària per tal que la innegable riquesa del sector cultural no acabi sent foc d'encenalls o castell de naips.


Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts


Des d'Interarts

PRACTICS: es busquen històries i bones pràctiques sobre mobilitat cultural a Europa

El projecte PRACTICS sobre mobilitat artística dins de la Unió Europea, en el qual Interarts participa com a soci, ha iniciat una recerca d’històries i bones pràctiques. Amb aquest motiu, s’ha elaborat un qüestionari on els artistes i els professionals del sector cultural poden expressar les seves opinions i compartir les seves experiències amb altres persones interessades en la mobilitat. L’objectiu del qüestionari és destacar la importància de la mobilitat i detectar els obstacles i les necessitats a les quals s’enfronten els professionals de la cultura en aquest àmbit. A la pàgina web de PRACTICS es publicarà una selecció de les històries enviades. Podeu trobar al qüestionari a http://www.practics.org/50_Be_part_of_PRACTICS!

Euromedinculture Ciutadania 2010: consulta sobre la dimensió cultural de la integració europea

El projecte Euromedinculture Ciutadania 2010, que compta amb el suport de la Comissió Europea en el marc del programa ''Europa amb els ciutadans'' i en el qual Interarts participa com a soci, té com a objectiu impulsar el debat de la ciutadania en relació amb la dimensió cultural del procés de construcció europea. En aquest marc, s'ha dissenyat un qüestionari que invita a expressar opinions sobre la relació entre educació i cultura, la mobilitat d'artistes i professionals de la cultura, els impactes socials i econòmics de l'acció cultural i les relacions culturals d'Europa amb la resta del món, entre d'altres. El qüestionari s'adreça als professionals de la cultura, personal i càrrecs electes d'administracions públiques, joves i totes les persones interessades en el debat cultural.
Algunes de les persones que hi responguin seran invitades a participar també en els fòrums que Euromedinculture Ciutadania durà a terme a diversos països. El qüestionari es pot trobar en català i altres llengües a http://citoyennete.euromedinculture.org/limesurvey/index.php?sid=67782&lang=ca

Aprenent a través de processos culturals: els joves i la salut sexual i reproductiva en Mopti (Mali): tancament del projecte


El dia 1 de març es va tancar oficialment el projecte que Interarts ha estat coordinant conjuntament amb Family Care International / Mali amb el suport de l’AECID per desenvolupar nous instruments i estratègies de promoció de la salut sexual i reproductiva (SSR) adaptats a la cultura dels joves del sector informal en Mopti. El projecte es va concloure amb la celebració d’un fòrum d’intercanvi intergeneracional que va reunir els diferents grups socials de Mopti (líders religiosos, associació de pares) per aprofundir en les seves percepcions i posicions en relació amb la comunicació sobre la SSR amb els joves, tema tradicionalment tabú en la cultura de Mopti. En total, els joves formats en SSR en el marc del projecte que han realitzat activitats de sensibilització han estat prop de 3.000. També cal destacar que el projecte ha promogut una convergència de les accions de sensibilització sobre la SSR en Mopti i ha creat un comitè de seguiment local en el qual han participar representants de les autoritats sanitàries
locals i regionals. El projecte, que ha promogut un diàleg intercultural entre els joves i el seu entorn, ha constituït una primera etapa per a la promoció de comportaments responsables i de l’exercici dels drets sexuals i reproductius dels joves. Més informació a http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=1&p=298

Participació a les “Jornades Tècniques de les Arts Escèniques i de la Música a Aragó”

Del 2 al 4 de març es va celebrar a Saragossa la 3a edició de les “Jornades Tècniques de les Arts Escèniques i de la Música a Aragó”, organitzada pel Departament d’Educació, Cultura i Esports del Govern d’Aragó amb la col•laboració del Ministeri de Cultura d’Espanya. Al llarg
d’aquest dies es va presentar, entre altres novetats, la planificació cultural del Govern d’Aragó per a 2010 i el programa de suport a les indústries culturals del Ministeri de Cultura. Dins del programa de les Jornades, Jordi Baltà, coordinador de projectes d’Interarts, juntament amb Juncal Aparisi, responsable d’informació i documentació del Centre Dramàtic d’Aragó i coordinadora del portal On-the-move en aquesta comunitat, van dissertar sobre la mobilitat i les politiques d’ajuts dins de l’àmbit europeu. La presentació d'Interarts va fer referència al projecte Practics, de suport a la mobilitat d'artistes i professionals de la cultura a Europa, en el qual Interarts intervé com a soci. Podeu trobar més informació a
http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=1&p=319

Participació en el Fòrum Anna Lindh 2010

Entre els dies 4 i 7 de març va tenir lloc a Barcelona la primera edició del Fòrum Anna Lindh, promogut per la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures i l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), i que va reunir més de 1.000 participants. Interarts va assistir a la trobada i va intervenir en dues sessions. El dia 5 de març, Interarts va participar en la presentació del projecte ''U40 Cultural Diversity 2030'', que agrupa joves experts en matèria de diversitat cultural. Aquesta sessió, organitzada per la Generalitat de Catalunya, va comptar amb la presència de la Comissió Alemanya per a la UNESCO, institució que impulsa el procés, i de tres membres catalans del grup U40, que van plantejar un debat sobre els reptes de la Convenció sobre la Diversitat de les Expressions Culturals en l'espai euromediterrani. El dia 6 de març, Interarts, en col•laboració amb l’Associació per al Desenvolupament Cultural Europeu i Internacional (ADCEI), el Tampere Research Institute i el Club Unesco Alecso Bardo de Tunis, va presentar el projecte Euromedinculture Ciutadania i va dinamitzar un debat en el marc de les sessions informatives del Fòrum. El debat va permetre donar veu als operadors culturals de tota la Mediterrània sobre el futur cultural d’Europa des d’una perspectiva euromediterrània. Entre d’altres qüestions, els participants van reiterar la importància dels símbols en la construcció de la imatge d’Europa i el paper de les fronteres en les relacions culturals euromediterrànies. També es va subratllar el dinamisme de la cultura en l'economia del coneixement i com a alternativa en aquest moment de crisi. Més informació sobre el Fòrum a http://www.annalindh.wordpress.com i a http://www.euromedalex.org/newsletter

Participació a la 1a Reunió d’Institucions Culturals Europees que treballen a l’Àfrica Subsahariana

El British Council va organitzar el passat 22 de març a Brussel•les una Reunió d’Institucions Culturals Europees que treballen a l’Àfrica Subsahariana, amb la voluntat de facilitar l’intercanvi de coneixements entre les organitzacions europees convidades, la Comissió Europea, la xarxa ARTerial i altres institucions que treballen a l’Àfrica. Interarts, representada per la seva directora, Mercedes Giovinazzo, va participar a la jornada, que va servir per intercanviar informació sobre projectes en curs, però també per identificar les àrees potencials de col•laboració entre totes les institucions presents. Podeu trobar més detalls sobre els projectes que Interarts duu a terme a Àfrica a http://www.interarts.net/ca/encurso.php?ambito=&location=5&x=7&y=3 (Senegal), http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=1&p=299 (Mali) i http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=1&p=327 (Àfrica Occidental). Així mateix, podeu trobar una abundant informació d’interès sobre la cooperació cultural a Àfrica a l’apartat de documents i informes del I Campus Euroafricà de Cooperació Cultural, organitzat per Interarts a Maputo. Moçambic, l’any 2009 amb l’AECID com a soci principal i la col•laboració de nombroses institucions: http://www.interarts.net/ca/articles.php?pag=1&p=422


Participació al Fòrum Europeu d’Indústries Culturals

El 29 i 30 de març va tenir lloc a Barcelona el Fòrum Europeu d’Indústries Culturals, organitzat pel Ministeri de Cultura d’Espanya i la Comissió Europea amb la col•laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona. L’esdeveniment va significar un punt de trobada i de diàleg del sector cultural europeu en el marc de la Presidència espanyola de la Unió Europea i va comptar amb la presència d’alguns ministres de cultura de la UE i de la Comissaria Europea de Cultura i Educació, Androulla Vassilou. Un dels actes programats va ser la presentació del “Llibre Verd sobre les indústries culturals i creatives”, amb les línies estratègiques de la Comissió Europea. El matí del dia 30, la directora d’Interarts, Mercedes Giovinazzo, va participar a una de les sessions paral•leles: “La creativitat i les indústries culturals en el desenvolupament territorial”. Més informació a
http://www.eu2010feic.org


Notícies

Llançament oficial del Fons Internacional per a la Diversitat Cultural (FIDC) de la UNESCO

El passat mes de març la UNESCO va llançar la convocatòria 2010 corresponent al Fons Internacional per a la Diversitat Cultural, que s’emmarca dins de la “Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals” de 2005. Aquests ajuts tenen com a objectiu promoure el desenvolupament sostenible i la reducció de la pobresa als països en desenvolupament que són Part del Conveni, mitjançant el suport a projectes i activitats que promoguin el sorgiment d’un sector cultural dinàmic. Projectes i programes que fomentin l’aparició d’indústries culturals o protegeixin expressions culturals en perill d’extinció són algunes de les iniciatives que poden optar al Fons. La data límit de recepció de les sol•licituds és el 30 de juny de 2010. Més informació a http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=40586&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Jornada “Revitalització cultural i lingüística a Amèrica Llatina”

El passat 11 de març el Departament de diversitat lingüística del Centre UNESCO de Catalunya (Linguapax) va organitzar a la seva seu de Barcelona la jornada “Revitalització cultural i lingüística a Amèrica Llatina”. L’acte va comptar amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD) I amb la participació de José Antonio Flores Farfán, representant de Linguapax-Amèrica Llatina, qui va presentar les darreres iniciatives de capacitació de parlants de llengües locals com a gestors de revitalització cultural i lingüística a la regió. El programa del dia es va completar amb una taula rodona i un taller que va tractar sobre la producció de materials en llengües i gèneres locals. Més informació a http://www.linguapax.org/ca/agenda/2010/03/11/revitalitzacio-cultural-i-linguistica-a-america-llatina

Accra, Capital Cultural d’Àfrica

Del 10 al 15 de març va tenir lloc a Accra un taller franco-alemany titulat “Accra, en el camí d’arribar a ser una ciutat cultural”. Arrel d’aquest esdeveniment, la idea de convertir la capital de Ghana en Capital Cultural i que arribi a ser part de les xarxes africanes i internacionals de ciutats creatives va anar creixent fins donar pas a la creació d’una empresa, registrada com “Accra, Xarxa de Cultura i Arts” (ACCRACAN) la finalitat de la qual és acomplir aquest objectiu. Durant el mateix mes de març, aquesta nova empresa, juntament amb l’Institut Goethe i d’altres socis, organitzaren diverses activitats per la presentació de la iniciativa. El concepte de Capital Cultural d’Àfrica pot aportar molts avantatges a les ciutats implicades: elevar el seu perfil internacional, atreure visitants, millorar la infraestructura cultural i promoure la creativitat i la innovació, entre d’altres. Més informació a
http://www.goethe.de/ins/gh/acc/en5567514v.htm


Javier Solana, President d’Honor del Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB)

El 25 de març Javier Solana va ser anomenat President d’Honor del CIDOB. La incorporació proporcionarà una major projecció internacional a aquesta entitat independent catalana dedicada a l’estudi, la recerca i l’anàlisi de temes internacionals. Qui va ser ministre del govern espanyol (1982-1995), Secretari General de l’OTAN (1995-1999) i, fins el passat mes de novembre, Alt Representant per a Afer Exteriors i Política de Seguretat de la Unió Europea ja havia participat a les activitats del CIDOB durant els darrers anys, com ara al seminari “War and Peace” que se celebra anualment des de 2002.


La música de qualitat, més accessible als col•lectius vulnerables a Barcelona

El programa de l’Auditori de Barcelona per apropar la música de qualitat en directe a persones amb menys recursos arriba amb èxit a la quarta edició. Batejada amb el títol de “l’Auditori Apropa”, aquesta iniciativa ofereix preus assequibles a grups d’institucions socials per tal que puguin assistir a certs concerts dels programats per l’Auditori. Música simfònica, tradicional, de cambra, pop, jazz… Els usuaris d’aquest programa, que van sumar 7.100 la temporada passada, poden gaudir de tots els estils musicals. L’objectiu de l’Auditori amb aquesta iniciativa és fer accessible una font de cultura a persones sense recursos i habituar un públic diferent, per exemple, el de persones immigrants, a un lleure de qualitat alhora que es facilita la seva integració social. Més informació a http://www.auditori.cat/seccions/auditori/oferta_musical/auditori_apropa/index.aspx

Oportunitats

Fòrum de joves investigadors

Des de finals del mes de març està actiu el Fòrum de Joves Investigadors de polítiques culturals. Es tracta d’un espai en línia on els usuaris poden compartir, col•laborar, publicar, formar xarxa i reflexionar sobre els temes del seu interès. El Fòrum és desenvolupat per la Fundació Cultural Europea, LabforCulture, Riksbankens Jubileumsfond i la Xarxa Europea de Centres de Formació en Gestió Cultural (ENCATC). El seu objectiu és enfortir la comunitat d’investigadors joves per tal que es puguin ajudar mútuament en les seves recerques i que aconsegueixin més visibilitat per als seus treballs. A més, el Fòrum els dóna l’oportunitat de participar en debats amb rellevants investigadors i professionals. Més informació a: http://www.labforculture.org/en/groups/open/young-researchers-forum


Recerca sobre art i societat: processos de canvi. Convocatòria de treballs

Del 20 al 24 de maig de 2010 tindrà lloc a Biella, Itàlia, un taller sobre els processos de canvi comissariat i conduït per Love Difference, moviment artístic per a una política intermediterrània, i artway of thinking, i promogut per Love Difference i Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, amb el suport del Programa LLP de tallers Grundtvig de la Comissió Europea. Es tracta de la cinquena edició del projecte “Mètodes”, per a la recerca sobre les relacions entre art i societat. Amb aquest motiu, els organitzadors conviden a participar i a aportar el seu cas particular a professionals independents o representants de grups que apliquin en els seus mètodes de treball eines, principis o pràctiques que afavoreixin processos de canvi en disciplines como ara antropologia, comunicació, economia, educació, música, arts escèniques, serveis, processos industrials, etc. La data màxima per presentar els documents, en anglès, és el 9 d’abril de 2010. Més informació a
www.lovedifference.org

Centres de residència artística a Europa. Convocatòria de recollida de dades

Circostrada Network, la xarxa europea fundada al 2003 per HorsLesMurs per facilitar la recerca i l’intercanvi entre professionals i aficionats a les arts del carrer i del circ, està preparant una publicació on recollirà els centres de residència artística que acollin artistes d’aquestes especialitats. La guia, que es llançarà el mes de juny de 2010, vol ser una eina gratuïta a disposició dels equips per tal d’ajudar-los a conèixer les oportunitats existents, professionalitzar la seva pràctica i millorar-ne la mobilitat. Amb aquest objectiu, l’organització convida tots els centres de residència d’Europa a respondre un qüestionari en línia com a pas previ per ésser inclosos a la publicació. El termini per rebre les respostes dels centres és obert fins el 18 d’abril. Més informació a
http://www.circostrada.org/spip.php?page=sommaire1&lang=es

Activitats culturals a Egipte: convocatòria de propostes

Amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del sector cultural i dels seus actors a Egipte i fer una contribució a la promoció de la diversitat de les expressions culturals, la Comissió Europea destina uns ajuts a les persones o entitats de països europeus que presentin la seva proposta de projecte relacionat amb la promoció de les arts contemporànies a Egipte, incloent totes les expressions artístiques: música, dansa, teatre, cinema, escultura, pintura, arquitectura, literatura, dibuix, disseny, fotografia, etc. El termini de presentació de propostes és fins el 18 d’abril. Més informació a https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1268036951830&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129738

Cultura i comunitats sostenibles: convocatòria de treballs

La revista en línia Culture and Local Governance (CLG) que publica el Centre per al Govern Local de la Universitat de Laurentian, Ontario (Canadà), prepara un número especial sobre “Cultura i Comunitats Sostenibles”. CLG ofereix un espai de diàleg entre professionals i acadèmics emergents i establerts. El seu objectiu és publicar treballs originals, tant teòrics com pràctics, sobre qüestions de Cultura i Governança Local: polítiques culturals i gestió, preservació i administració del patrimoni, cultura i espai urbà, grups ètnics i governança local… Per a la confecció d’aquest número especial conviden els especialistes a contribuir amb articles en anglès o francès. El termini de presentació de treballs està obert fins l’1 de maig de 2010. Més informació a
http://clg-cgl.politics-and-society.ca


II Premi d’Educació per al Desenvolupament

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i el Ministeri de Cultura d’Espanya convoquen la segona edició d’un concurs adreçat als centres educatius, públics i privats, concretament, a docents dels nivells d’infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat. L’objectiu és impulsar el desenvolupament de projectes o propostes pedagògiques destinades a sensibilitzar i fomentar la participació activa dels alumnes en la consecució d’una ciutadania global, solidària i compromesa amb l’eradicació de la pobresa i amb el desenvolupament humà sostenible. Els organitzadors premiaran 15 experiències educatives realitzades durant el curs acadèmic 2009-2010. Els docents guanyadors viatjaran a Colòmbia per participar al “Seminari d’Intercanvi i Formació de Bones Pràctiques en Educació per al Desenvolupament”. La data límit per presentar experiències és el proper 18 de maig. Més informació a: http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/educacion/premio_nacional_edu_desarrollo/index.html


Premi de Recerca en Política Cultural 2010

Organitzat per la Fundació Cultural Europea, el Riksbankens Jubileumsfond i la Xarxa Europea de Centres de Formació en Gestió Cultural (ENCATC), aquest premi vol fomentar la recerca en política cultural acadèmica i aplicada, amb l’objectiu de contribuir a la construcció de noves competències entre els joves investigadors en matèria de recerca comparada en política cultural. Establert l’any 2004, aquest premi està dedicat a projectes de recerca que aportin llum sobre les qüestions i reptes culturals europeus contemporanis mitjançant la seva anàlisi i l’aportació de solucions polítiques. Les sol•licituds per participar-hi s’han de presentar fins el 24 de maig de 2010 a través de l’aplicació en línia a la web del premi, http://www.encatc.org/pages/index.php?id=19

Programa Euromed Audiovisual III: Convocatòria de propostes

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria de propostes en el marc del programa Euromed Audiovisual III. Finançat pel European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), aquest programa té per objectiu desenvolupar i reforçar la capacitat audiovisual dels països socis, promoure la complementarietat i la integració de les indústries cinematogràfiques i audiovisuals a la regió i promoure la lliure circulació de béns i serveis audiovisual en el sector. Destina 5 milions d’euros del pressupost total a subvencions per al cofinançament de projectes, dins de tres categories: formació de professionals de la indústria; construcció de la capacitat de distribució i suport al sorgiment de nous models de distribució i mitjans de comunicació i desenvolupament d’un públic euromediterrani. El termini de presentació de propostes romandrà obert fins l’1 de juny. Més informació a http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=20775&lang_id=450

Agenda 21 de la Cultura: convocatòria de projectes

Promoguda per l’Ajuntament de Barcelona amb la col•laboració de la Comissió de Cultura i el Secretariat Mundial de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) i el suport de l’AECID, la convocatòria per a projectes emmarcats en l’Agenda 21 de la Cultura s’ha publicat fa uns dies. S’adreça a països d’Àfrica, Iberoamèrica i la Mediterrània, a ciutats i governs locals que siguin membres directes o indirectes de CGLU. Els projectes han de respondre als següents objectius: 1) Governança de la cultura a escala local. Fomentar les capacitats institucionals municipals, la democràcia i la participació; 2) Formació i capacitació. Fomentar els coneixements i millorar les competències per a la gestió cultural municipal i per a la cooperació cultural internacional; 3) Projectes de cooperació cultural internacional en l’àmbit de les arts i el patrimoni. Els projectes es poden presentar fins el 22 de juny de 2010. Més informació a: http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/bcn_solidaria/cultura.html


Recursos

Diàleg intercultural als museus

Franco Angeli ha publicat un llibre editat per Anna Maria Pecci amb el títol “Patrimoni de la Humanitat en la migració” que recull, entre altres articles, el de Simona Bodo: “Desenvolupament d’un ‘tercer espai’: un nou repte per a la promoció del diàleg intercultural als museus”. La Fundació Fitzcarraldo, amb permís de Pecci, presenta aquest text en el número de febrer de 2010 de la seva publicació en línia sobre màrqueting cultural “Fizz”. L’autora, investigadora independent i assessora d’entitats públiques i privades en projectes en què el patrimoni i les arts són factors d’inclusió social i diàleg intercultural, planteja el paper que fins ara han tingut els museus, històricament utilitzats per excloure “els de fora”. Podeu trobar l’article a http://www.fizz.it/home/articoli/2010/264-sviluppare-spazi-terzi-una-nuova-sfida-la-promozione-del-dialogo-interculturale-ne

Allotjament i cohesió social

El Consell d’Europa posa a la venda una publicació que amb el títol “L’allotjament institucional i el ciutadà: interacció legal i política en una societat pluralista” proposa, amb exemples d’Europa i de Canadà, una reflexió sobre com viurem i interactuarem en la diversitat; quins marcs jurídics, socials i formatius cal desenvolupar per garantir la cohesió social i convertir la diversitat en un actiu per al progrés, el benestar i la justícia social. El volum és el número 21 de la Col•lecció “Tendències de la cohesió social” i es pot adquirir via internet a l’adreça book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&produit_aliasid=2470lang=EN
(en anglès) i http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2470lang%3DENA (en francès)

Creació d’un impacte: l’experiència de Liverpool com a Capital Europea de la Cultura

La Universitat de Liverpool i la Universitat John Moores de la mateixa ciutat, han dut a terme al llarg de cinc anys un programa de recerca per avaluar l’impacte que la Capitalitat Europea de la Cultura al 2008 ha tingut sobre la ciutat, la zona d’influència i la població. Les principals conclusions del programa de recerca, anomenat “Impacts 08” i encarregat per l’Ajuntament de Liverpool, apareixen ara a l’informe final, elaborat per Beatriz Garcia, Ruth Melville i Tamsin Cox. Aquest treball ha volgut anar més enllà dels indicadors quantitatius, com ara la creació d’ocupació o el creixement del turisme, per tenir en compte també l’experiència viscuda pels residents. Podeu trobar l’informe i més informació sobre el programa a
http://www.impacts08.net/


Compendi de polítiques i tendències culturals a Europa

Permanentment actualitzat, el “Compendi de polítiques i tendències culturals a Europa” és un sistema d’informació i seguiment en línia de les polítiques culturals nacionals europees. Desenvolupat pel Consell d’Europa i l’Institut ERICarts, ofereix dades d’interès sobre els països inclosos: informació sobre el desenvolupament històric, l’estructura actual, el marc jurídic, els aspectes financers, els debats en curs, etc. A més, introdueix constantment nous indicadors per tal de fer un seguiment periòdic de l’evolució política a Europa i convida els usuaris al debat interactiu sobre temes d’actualitat. El contingut d’aquesta eina pot ser d’utilitat per a responsables polítics i administradors, institucions i xarxes artístiques, investigadors, periodistes i estudiants. Més informació a: http://www.culturalpolicies.net/web/index.php

La cultura com a eina per al desenvolupament

Aquest és el títol d’una obra bilingüe (anglès-francès), publicada pel projecte ARCADE, que recull nombrosos articles i estudis de casos relacionats amb el factor cultural en processos de desenvolupament, presentant tant les orientacions teòriques i les qüestions de recerca aplicada com els resultats pràctics de diversos operadors culturals implicats en programes de desenvolupament. També són presents a la publicació els informes finals dels quatre seminaris organitzats en el marc del projecte ARCADE entre 2007 i 2008. Liderat per l’Agència de Cooperació i Desenvolupament Tècnic (ACTED), amb la col•laboració de la Plataforma Europea de Noves Ciutats (ENTP) i el Centre Interdisciplinari d’Estudis Comparats en Ciències Socials (CIR), aquest projecte pretén sensibilitzar sobre la cultura i el desenvolupament a Europa i posar de manifest que respectar la diversitat cultural és requisit indispensable per a l’èxit i sostenibilitat del projectes de desenvolupament. Podeu trobar la publicació a
http://arcade.acted.org/images/arcade_livre_et_couv_BD.pdf


Ciutats Interculturals - Cap a un model d'integració intercultural

Entre les darreres publicacions del Consell d’Europa es troba aquesta obra editada per Phil Word, que introdueix un nou model de governança i política local en l’era de la diversitat: el model d’integració intercultural, elaborat a partir de l’experiència de ciutats reals que han participat activament en la seva definició. D’aquesta manera, la publicació recull els exemples d’interculturalitat d’11 ciutats de tot Europa, com ara Izhevsk, Lyon, Oslo i Reggio Emilia. Així mateix, examina el significat de la integració cultural a la pràctica, i com afecta a les politiques, la governança i la ciutadania, el discurs públic, les relacions amb els mitjans, els serveis públics i el medi ambient urbà. L’obra es pot adquirir a http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36〈=EN&produit_aliasid=2479

Art, cultura i ciències de la complexitat

El número 9 de la revista acadèmica digital “Artnodes” sobre art, ciència i tecnologia, es dedica a explorar les interrelacions entre “Art, cultura i ciències de la complexitat”. Reuneix un seguit d’articles d’artistes, teòrics, científics i enginyers internacionals preocupats per les ciències de la complexitat l’objectiu de les quals és transformar en coneixement la immensa quantitat d’informació que es genera actualment. La publicació és impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l’objectiu d’analitzar les interseccions entre les arts, les ciències i les tecnologies. Han estat editors d’aquest número dos professors: Pau Alsina, professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i director d’”Artnodes”, i Josep Perelló, professor de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Podeu trobar la revista a
http://artnodes.uoc.edu/ojs////index.php/artnodes/issue/current

Polítiques finlandeses d’educació en mitjans de comunicació

A Finlàndia existeixen organitzacions relacionades amb l’educació en mitjans de comunicació des de fa més de 50 anys. Ara, la Societat Finesa d’Educació en Mitjans de Comunicació, fundada al 2005 entre investigadors i professionals del camp pràctic d’aquest sector, publica “Polítiques Finlandeses d’Educació en Mitjans de Comunicació” on revisa les directrius i pràctiques recents dutes a terme en aquest àmbit a Finlàndia, amb l’objectiu de posar de manifest les àrees de l’educació en mitjans de comunicació que són subjecte de desenvolupament i crear una base per a una cooperació internacional més àmplia. Podeu trobar la publicació en anglès a http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/electronic/mediaeducationpolicies.pdf


Llibre sobre observatoris culturals

Els observatoris culturals neixen en una societat com l’actual, on la informació i el coneixement són el motor principal de desenvolupament social, cultural, econòmic i polític d’un país. Sobre aquest tema, la doctora en Lleure i Potencial Humà i presidenta d’ENCATC (Xarxa Europea de Centres de Formació en Gestió Cultural) Cristina Ortega acaba de publicar el llibre “Observatorios Culturales. Creación de mapas de infraestructuras y eventos”, on exposa la necessitat de confeccionar mapes que facilitin el coneixement i situació de les infraestructures i esdeveniments culturals, per tal de poder mesurar, analitzar i avaluar les polítiques culturals actuals i futures. El llibre forma part de la col•lecció “Patrimonio” de l’editorial Ariel. Més informació a: http://www.ariel.es/libro/observatorios-culturales-978843448290


Nou disseny del butlletí electrònic d’EDUCULT

L’organització austríaca EDUCULT estrena un nou disseny del seu butlletí electrònic. D’aparició trimestral, el butlletí d’EDUCULT informa de les activitats que duu a terme aquesta entitat dins dels seus àmbits habituals d’actuació: educació artística i cultural, política cultural i política educacional, diàleg intercultural, educació científica, desenvolupament de públics. Així mateix recull notícies sobre esdeveniments, publicacions i convocatòries vinculades al món cultural. I també s’ofereix a fer-ne difusió de notícies i informació d’altres entitats del sector. Podeu trobar el butlletí a la Web de l’organització: http://www.educult.at

Memòries del Seminari Internacional sobre el Sector Cultural celebrat a Colòmbia

El passat mes de setembre va tenir lloc a Cartagena de Indias, Colòmbia, el seminari internacional “El sector cultural hoy: desafíos, oportunidades y respuestas”, organitzat pel Ministeri de Cultura colombià, l’ambaixada de França a Colòmbia, la Universitat Tecnològica de Bolívar, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI). El seminari buscava oferir un espai de debat i crear propostes concretes per a les polítiques culturals iberoamericanes, partint del repte de fer de la cultura la resposta a la crisi actual. Ara són disponibles les memòries d’aquest esdeveniment a www.mincultura.gov.co/?idcategoria=25392


Bloc dels participants a Black/North SEAS

Black/North SEAS, la iniciativa d’Intercult/Suècia en col•laboració amb una xarxa de més de seixanta entitats europees de la cultura, ciutats, pobles, científics i artistes dels països del Mar Negre i el Mar del Nord, ha produït més de 15 obres artístiques durant els dos darrers anys i les ha presentat en llocs no convencionals de 13 ciutats des d’Istanbul fins al nord de Noruega. Al 2010 concentrarà les seves accions a la regió del Mar Negre, concretament a Geòrgia, i nous llocs de Turquia i Ucraïna. A més, els organitzadors volen posar a l’abast de tothom el gran coneixement acumulat des la seva fundació al 2003 mitjançant la creació d’una pàgina Web. Fins que aquesta eina estigui operativa, ja es poden consultar les experiències dels artistes, investigadors i d’altres persones implicades a través del bloc http://seasx.wordpress.com/

Conferencies

Reunió plenària de primavera d’IETM (Berlín, 15 al 18 d’abril)

La xarxa internacional d’arts contemporànies de l’espectacle IETM celebrarà la seva reunió plenària del 15 al 18 d’abril a Berlín. Els participants, conduïts pels actors alemanys, intentaran aplicar tota la seva creativitat per trobar allò que ells anomenen “Pla C”, una solució alternativa a les provades fins al moment –“Pla A” i “Pla B”, capitalisme i comunisme, economia de mercat i proteccionisme, etc.- que pugui treure la societat de la crisi. Partint de considerar aquesta difícil situació actual com una oportunitat per a la cultura, l’objectiu d’aquesta reunió és buscar-ne la sortida des de l’àmbit de la creativitat i la creació. Més informació a http://www.ietm.org/?p=information&q=eventdetail&id=368&-session=s:598316080772e1DBE3sIo368713C

Seminari Internacional “Cultura i Desenvolupament” (Girona, 4 i 5 de maig)

En el marc de la Presidència espanyola de la Unió Europea, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i la Comissió Europea organitzen un seminari els propers dies 4 i 5 de maig a Girona, amb l’objectiu d’aprofundir en la cooperació cultural per al desenvolupament de la Unió Europea i, d’aquesta manera, contribuir a un dels eixos estratègics que estableix l’Agenda Europea per a la Cultura: potenciar la cultura en les relacions exteriors de la UE i especialment en la cooperació per al desenvolupament duta a terme per la Comunitat Europea. El seminari comptarà amb la participació de ministres i alts representants de la cultura i la cooperació tant dels països de la UE com dels països socis, així com amb dirigents, directors i presidents d’institucions i ongs del món de la cooperació per al desenvolupament i de la cooperació cultural. Més informació a http://www.culturaydesarrollo2010.es/esp/index.asp

2a Conferència Mundial sobre l’Educació de les Arts (Seul, 25 al 28 de maig)

Organitzada per la UNESCO i el Ministeri de Cultura, Esports i Turisme de la República de Corea, la 2a Conferència Mundial sobre l’Educació de les Arts tindrà lloc del 25 al 28 de maig a Seul. L’objectiu d’aquest esdeveniment és promoure i enfortir el valor de l’educació artística de qualitat per a tothom, en el desenvolupament al segle XXI d’una capacitat per a la creativitat tant entre els joves com entre les altres generacions. Enguany la conferència vol revaloritzar el full de ruta elaborat a la primera edició, desenvolupar estratègies de promoció centrades en valors socioculturals i adoptar una declaració conjunta sobre els objectius de desenvolupament de l’educació de les arts. Més informació a http://www.artsedu2010.kr/

Cyberkaris

Cyberkaris

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
La Fundació Interarts, Observatori de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals, promou des del 1995 la recerca sobre cultura i desenvolupament territorial, la cooperació entre xarxes i projectes culturals, artístics i patrimonials, la definició i foment dels Drets Culturals i ofereix assessorament a projectes i emprenedors dins l'àmbit del sector cultural i de les indústries creatives. Interarts és una agència que treballa en ''partenariat'' amb organitzacions situades a Catalunya i Espanya així com amb els principals agents de cooperació cultural internacional als cinc continents. Entre aquests agents destaquen els del sistema de Nacions Unides, la Unió Europea, el Consell d'Europa i diverses instàncies intergovernamentals entre Europa i Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. Interarts està gestionant actualment programes relacionats amb els aspectes ecològics, axiológics i deontològics del desenvolupament cultural així com els que impulsen el nou paper de la societat civil global en el sector cultural.


Subscripció

Aquest butlletí es distribueix en català, castellà, francès i anglès. Les adreces de la llista de correspondència pertanyen a les entitats i persones amb les quals treballa Interarts i són completament confidencials. En el cas que no vulgueu rebre la nostra informació, envieu un correu electrònic a l'adreça interarts@interarts.net i deixareu de rebre el butlletí. Estem oberts a les vostres contribucions, que podeu enviar a la nostra adreça electrònica.