Interarts
Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037 . Barcelona . Espanya
Tel: +34 93 487 7022 . Fax: +34 93 487 2644
cyberk@interarts.net . www.interarts.net

Cyberkaris nº 93- Juliol de 2010

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l\'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals. Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.

Editorial

...TRANSVERSALITAT?

Entre els atributs d'una nova governança, la ''transversalitat'' ha acabat sent una condició indispensable, juntament amb la ''subsidiarietat'', la dimensió ''multinivell'' o l'alineació de múltiples actors públics, privats o associatius per a la millora de les polítiques públiques. Una transversalitat que pel que fa a les polítiques culturals, si ens atenim a la definició més omnicomprensiva i de caire antropològic del seu objecte (aquella que considera la cultura com el conjunt de coneixements, sabers, idees, creences i pràctiques socials expressives) no deixa de ser una obvietat; si ''cultura és tot'', la transversalitat només pot ser un evident (encara que necessari) exercici de redundància.

El relat recent de les polítiques per a la cultura és, en certa mesura, la història de les múltiples declinacions de la cultura com a parella de ball d'altres temes i matèries de l'acció pública: cultura i educació, cultura i economia, cultura i cohesió, cultura i treball, cultura i desenvolupament... Binomis en els quals la cultura sovint ha jugat en inferioritat de condicions, actuant sempre en casa aliena, sense tenir prou endreçada ni en condicions de normalitat suficient la casa pròpia.

La cultura és alhora una esfera del servei públic que genera deures i compromisos institucionals capaços de garantir la salvaguarda de drets específics de la ciutadania, un àmbit d'oportunitats inqüestionables per a la projecció exterior dels territoris en termes de singularitat, visibilitat i excel•lència, i un factor ''transversal'' susceptible de catalitzar pertinentment processos de desenvolupament econòmic, social i urbanístic. La importància d'aquesta centralitat creixent és indiscutible. Però les polítiques públiques per a la cultura només seran capaces d'abordar aquesta triple tasca amb unes mínimes condicions d'èxit si alhora incrementen la seva solidesa en tant que sector de l'acció pública dotat de recursos suficients i de competències explícites.
Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts


Des d'Interarts

Ens retrobem al setembre!

Com en anys anteriors, Cyberkaris no es publicarà el mes vinent. El número 94 apareixerà a principis de setembre, ja que Interarts tanca per vacances del 9 al 22 d’agost. Tot l’equip d’Interarts us desitja un bon estiu i us recorda que també aquests dies teniu a la vostra disposició documents, enllaços i informació d’interès a http://www.interarts.net/ca/

VII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural a Canàries

Interarts, l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), el Govern de Canàries i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ultimen l’organització de la setena edició del Campus Euroamericà de Cooperació Cultural, que tindrà lloc a Las Palmas, Canàries, del 30 de novembre al 3 de desembre de 2010. Com en els casos anteriors, el Campus vol convertir-se en un espai de trobada i cooperació de les relacions culturals entre Europa i Amèrica. En aquesta ocasió, el tema central és “Cultura i desenvolupament local” i es vol donar protagonisme a les pràctiques culturals més que prioritzar una anàlisi massa acadèmica i sociològica. El VII Campus Euroamericà compta també amb el suport del Ministeri de Cultura d’Espanya i amb la col•laboració de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i de la Xarxa de Ciutats Iberoamericanes per a la Cultura (Interlocal). Per a més informació podeu adreçar-vos a campus@interarts.net

Participació en un Seminari del Parlament Europeu al voltant de la Convenció d'UNESCO sobre la Diversitat Cultural

El passat 2 de juny va tenir lloc al Comitè de Cultura i Educació del Parlament Europeu un seminari al voltant de la implementació per part de la UE de la Convenció de la UNESCO sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals. La sessió va servir per a presentar tres documents elaborats prèviament, que analitzen les implicacions de la Convenció en les polítiques internes i externes de la UE, i que ara es poden trobar a la pàgina Web del Parlament. L'estudi Implementing the UNESCO Convention of 2005 in the European Union, elaborat per Germann Avocats, és disponible a http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31347. L'article ''Implementing the UNESCO Convention in EU's Internal Policies'', de Mira Burri, es pot trobar a http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31355. Finalment, l'article ''The Implementation of the UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions in the EU's External Policies'', elaborat per Jordi Baltà, coordinador de projectes d'Interarts, es pot descarregar de http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31351. Aquest darrer article se centra principalment en els àmbits del comerç internacional, el desenvolupament i els drets humans, així com en les implicacions de la Convenció pel que fa a la governança.


Participació a la 1a Conferència sobre Polítiques Culturals a la Regió Àrab

La 1a Conferència sobre Polítiques Culturals a la Regió Àrab, organitzada per la Fundació Europea de la Cultura i Al Mawred Al Thaqafy (Culture Resource) en col•laboració amb la DOEN Foundation i el British Council, va tenir lloc a Beirut (Líban) els dies 7 i 8 de juny. La trobada va servir per presentar i debatre alguns resultats preliminars de la iniciativa de recerca i desenvolupament de polítiques culturals a la regió àrab que Culture Resource va impulsar l'any 2009, i per intercanviar altres opinions i experiències. Aquesta iniciativa de recerca s'inspira en part en el Compendium on Cultural Policies and Trends in Europe del Consell d'Europa i ERICarts. Al final de la conferència es va aprovar un pla de treball per aprofundir la recerca en polítiques culturals a la regió i la sensibilització sobre la importància de les polítiques culturals. Jordi Baltà, coordinador de projectes a Interarts, va assistir a la conferència i va participar en una sessió titulada ''Actors culturals: marcs de cooperació locals, regionals i internacionals - treball en xarxa i col•laboracions''. Per a més informació, visiteu
http://www.mawred.org i http://www.eurocult.org

Participació a la reunió plenària de la plataforma “Accés a la cultura”

El 9 de juny es va reunir el plenari de la plataforma ''Accés a la cultura'', presidida per Interarts. Hi van participar 29 xarxes amb l'objectiu de validar la fase inicial i els seus resultats i decidir les línies prioritàries de treball per als anys 2011 i següents. La plataforma, convocada per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, en el marc del procés de diàleg estructurat amb la societat civil impulsat per l'Agenda Europea de la Cultura, ha posat en marxa la seva pàgina Web: http://www.houseforculture.eu


Participació en la 1a Jornada de debat PortalBlau sobre cooperació cultural a la Mediterrània

El passat dia 17 de juny es va celebrar a L'Escala (Girona) la 1a Jornada professional de cooperació cultural en el marc de la Mediterrània impulsada pel Festival PortalBlau. Mitjançant diversos debats i activitats, la jornada volia aportar un punt de reflexió per tal de recuperar la Mediterrània com a ideal de relació equilibrada i recíprocament beneficiosa entre nord i sud. La trobada va ser organitzada per l'Ajuntament de L'Escala en col•laboració amb QADAR Produccions Culturals i Gest Produccions. Interarts va participar a la sessió ''Cooperació internacional: Projectes i Xarxes en el marc de la Mediterrània''. Per a més informació, vegeu: http://www.portalblau.cat

Renovació del patronat d’Interarts

La reunió ordinària anual del patronat d’Interarts va tenir lloc el passat 18 de juny a la seu de la Fundació. Durant aquesta reunió, continuant el procés de renovació iniciat fa un any, el patronat va aprovar la incorporació de cinc nous patrons, tots ells a títol individual: les Sres. Gemma Carbó i Gemma Sendra i els Srs. Mikel Etxebarria, Antoni Traveria i Jesús Cantero. D’aquesta manera, i partir de la darrera reunió, el patronat de la Fundació queda constituït pel Sr. Eduard Miralles, en funció de president; el Sr. Javier Brun, en funció de vicepresident; el Sr. Joan Giró, en funció de secretari; i, en funció de vocals, les Sres. Gemma Carbó i Gemma Sendra i els Srs. Jesús Cantero, Antoni Cots, Lau Delgado, Mikel Etxebarria, Jordi Roch i Antoni Traveria. A la reunió, el patronat també va procedir a l'aprovació dels comptes de l'any 2009 i del pressupost provisional i programa de treball de 2010 de la Fundació. Més informació
http://www.interarts.net/ca

Campanya de sensibilització del sector artístic i cultural europeu de Culture Action Europe

El passat 22 de juny va tenir lloc a Brussel•les la primera reunió del Comitè Assessor de la campanya que Culture Action Europe promourà a partir de la tardor de 2010 per sensibilitzar el sector artístic i cultural d'Europa i fomentar la seva participació activa en resposta als reptes polítics que es presentaran en els propers cinc anys. Interarts, que presideix el Comitè Executiu d’aquesta organització, va participar en aquesta reunió l’objectiu de la qual va ser analitzar, amb l'aportació dels experts internacionals convocats, l’estratègia de la campanya i els seus objectius, generals i específics. Així mateix, a la sessió es van abordar les qüestions relacionades amb la comunicació i relacions públiques de la campanya.


Notícies

La projecció internacional de Catalunya al Fòrum CatalunyaMón

El passat 3 de juny es va celebrar a Barcelona el Fòrum CatalunyaMón, una jornada enfocada a la internacionalització de Catalunya, on van tenir espai per presentar idees i compartir experiències representants del món empresarial, polític, cultural i acadèmic. A l’acte, organitzat pel Patronat Catalunya Món del departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya amb el suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), es van plantejar les estratègies de futur que poden aconseguir la consolidació de la posició de Catalunya en el món. Podeu visionar les ponències dels experts participants, així com consultar el detall de les conclusions presentades a http://www.forumcatalunyamon.cat/

Exposició sobre la Mediterrània del segle XX a Barcelona

En el marc de la Presidència espanyola de la Unió Europea, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Agència EFE organitzen a Barcelona l’exposició “La Mediterrània del segle XX. Realitats i mirades”. Del 7 de juny al 29 d’agost, la mostra presenta, a través d’un recorregut pels esdeveniments més importants del segle passat, la diversitat dels pobles mediterranis i com aquest mar és alhora una divisió entre els nivells de vida del nord i del sud i un punt de trobada entre l’Orient i l’Occident. L’exposició es basa en l’arxiu fotogràfic de l’Agència EFE i en el guió del periodista Tomàs Alcoverro. Més informació a
http://www.iemed.org/medsegleXX


Oportunitats

IDEC: postgraus cultura

L’Institut d’Educació Continua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra presenta la seva oferta formativa dins dels sector de la gestió cultural, on destaquen les diplomatures de postgrau en: indústries editorials, direcció i gestió d’institucions, empreses i plataformes culturals, gestió d’empreses en la indústria de la música, gestió museística i animació social i desenvolupament comunitari. La formació impartida per l’IDEC es caracteritza per una orientació que vol respondre a les necessitats del món empresarial i, en aquest cas concret, dels professionals del tercer sector. Més informació a
http://www.idec.upf.edu/ca/seccions/oferta_formativa/masters_programes/area.php?num=07


Pràctiques de treball per a joves artistes, gestors d’art i agents culturals a Europa

Gullivert Connect, el programa de mobilitat per a professionals de la cultura i les arts a Europa de la Fundació de Europa Central (Bratislava) i la Fundació Félix Meritis (Amsterdam), obre la seva convocatòria 2010. Destinat a participants, ja sigui en qualitat de visitants o d’organitzacions d’acollida, de la República Txeca, Hongria, Letònia, Estònia, Lituània, Polònia, Eslovàquia, Eslovènia, països de l'antiga Iugoslàvia, Bulgària i Romania, el programa vol facilitar l’establiment de contactes professionals internacionals. Cal una experiència laboral de 2-3 anys per poder optar a un dels seus ajuts, consistents en beques de viatges, despeses d’allotjament i una petita assignació diària. Les persones interessades a participar-hi poden sol•licitar-lo fins el 10 de juliol de 2010, omplint el formulari a la pàgina Web del programa,
http://www.gulliverconnect.org/en, o bé contactant amb connect@felix.meritis.nl


Taller de gestió cultural del programa Melopee: convocatòria de propostes

El setè taller Melopee (Management Education for Culturals Operators in the Mediterranean), programa que ofereix als operadors culturals de la Mediterrània iniciatives de formació i punts de trobada amb altres col•legues del sector, obre la seva convocatòria per participar a un taller de gestió cultural centrat en el desenvolupament de públics i de polítiques culturals a al mediterrània. El taller tindrà lloc de l’11 al 17 d’octubre de 2010. Els interessats a participar-hi han de presentar el seu CV i descripció del seu projecte en anglès o francès abans del 17 d’agost de 2010 a Fanny Bouquerel: info@amuni.org. Podeu obtenir més informació adreçant-vos a aquesta mateixa adreça electrònica.


Ajuts de la Unió Europea per a activitats culturals al Líban i al Marroc: convocatòria de propostes

Les Delegacions de la Unió Europea al Líban i al Marroc llancen les seves respectives convocatòries per a l’organització d’activitats culturals locals. Les subvencions són finançades pel programa Instrument Europeu de Veïnatge i Associació, en el marc de la Política Europea del Veïnatge (PEV) que es va iniciar el gener de 2007. Les dates límits de presentació de propostes són, en el cas del Líban, el 31 d’agost de 2010 i, per al Marroc, l’1 de setembre de 2010. Podeu trobar tota la informació de la convocatòria en els enllaços següents: Líban:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i http://www.dellbn.ec.europa.eu; també pot contactar amb la delegació a lebanon@ec.europa.eu. El Marroc: http://ec.europa.eu/delegations/morocco/funding_opportunities/cfp/20100618_fr.htm


Fons per a la mobilitat de l’art a l’euromediterrània: convocatòria de projectes

En el marc de la preparació de Marsella-Provença, Capital Europea de la Cultura 2013, el Fons Roberto Cimetta i Marsella-Provença 2013 llencen un fons per donar suport a la mobilitat de l’art dins de la zona euromediterrània. El fons és destinat a la creació artística a aquesta regió, dins del camp de les arts contemporànies de l’espectacle: teatre, dansa, circ, teatre de carrer, titelles, música, arts visuals, arts digitals, fotografia, cinema, escriptura, etc. El projecte ha d’estar vinculat amb la capitalitat europea de Marsella-Provença o amb aquest territori i ha de contribuir directa o indirectament al desenvolupament local. El termini de presentació de candidatures és obert fins el 15 de setembre de 2010. Els interessats han d’omplir el full d’inscripció que es pot trobar a: www.cimettafund.org

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): formació sector cultura

Dins de l’àmbit d’Arts i Humanitats, la Universitat Oberta de Catalunya imparteix màsters, postgraus i especialitzacions del sector cultural, amb programes com ara “Gestió cultural”, “Sectors i indústries culturals”, “Turisme cultural”, etc. Els cursos comencen a l’octubre de 2010 i la matrícula ja és oberta. Podeu trobar tota la informació a
http://www.uoc.edu

Euroregió: Convocatòria d’ajuts a projectes culturals

Per primer cop les regions que conformen l’Euroregió Pirineus Mediterrània llancen una convocatòria conjunta d’ajuts per a l’àmbit de la cultura. Els objectius d’aquests ajuts són fomentar i donar suport a la cooperació entre els actors culturals professionals de Catalunya, les Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. Destinada a tota mena d’iniciativa de tipus artístic, cultural i/o patrimonial, es tracta d’una convocatòria oberta permanentment, és a dir, sense data límit, ja que les sol•licituds presentades després del 31 d’octubre de 2010 passen automàticament al procés de selecció de l’any següent. Podeu trobar més informació a http://www.euroregio.eu/eu/AppJava/es/sala_de_prensa/actualidad/new_126408.jsp

Recursos

Primera enquesta d’Euromed per avaluar l’evolució del Procés de Barcelona

Els resultats de la primera enquesta anual d’experts i actors en relacions euromediterrànies duta a terme per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) ja són disponibles. L’enquesta té per objectiu avaluar avenços i mancances del Procés de Barcelona i es fa en el marc del projecte “Fomentar el coneixement mutu, l’entesa i la cooperació entre la UE i els països de la Política de Veïnatge (Regió Sud)”, que compta amb el suport de la Unió Europea. Els resultats són recollits en un document que vol incrementar la visibilitat de l’associacionisme euromediterrani. El podeu trobar, en anglès, a
http://www.iemed.org/activitats/2010/euromedsurvey/ceuromedsurvey.php

Publicació sobre una concepció cultural des de la pràctica artística fins a centres artístics territorialitzats.

Philip Henry, professor al Departament de Teatre de la Universitat de Paris 8 – Saint Denis i membre d’”ARTfactories/Autre(s)pARTs”, ha publicat un estudi que vol identificar les especificitats contemporànies, a França, dels espais que queden deshabitats i són reciclats en espais de projectes artístics i culturals, així com aclarir els problemes als quals aquests centres han de fer front. Sota el títol de “Quel devenir pour les friches culturelles en France? D’une conception culturelle des pratiques artistiques à des centres artistiques territorialisés”, l’anàlisi es divideix en dos volums; el primer, recolzat pel treball teòric, recull la problematització històrica i sistemàtica de les experiències observades; el segon volum estudia tres casos concrets. Podeu trobar els documents complets a
http://www.artfactories.net/Quel-devenir-pour-les-friches.html

Bloc sobre gestió cultural

Informació d’interès sobre polítiques, gestions, infraestructures, patrimoni i altres aspectes del sector cultural són el contingut principal del bloc d’Arturo Navarro, director executiu del Centre Cultural Estación Mapocho, a la ciutat de Santiago, Xile. L’autor del bloc, professor de Polítiques Culturals Magíster en Gestió Cultural a la Facultat d’Arts de la Universitat de Xile, planteja a aquest espai en línia temes actuals del món de la cultura com a punt de partida per a la reflexió i el debat http://www.arturo-navarro.blogspot.com/

Nou informe sobre Cultura i Innovació

Hasan Bakhsi i David Throsby són els autors d’un informe sobre Cultura i Innovació que ara publica Nesta, organització britànica que busca transformar la capacitat d’innovació del Regne Unit. Amb el títol “Culture of Innovation. An economic análisis of innovation in arts and cultural organisation”, el treball ha fet servir com a estudis de cas el National Theatre i la Tate Liverpool i descriu les nombroses i innovadores vies que les arts i les organitzacions culturals descobreixen per buscar públics, eliminar fronteres artístiques i crear valor econòmic i cultural. Podeu trobar l’informe a http://www.nesta.org.uk/publications/assets/features/culture_of_innovation

Nou llibre en línia sobre esdeveniments

Publicaciones Deusto augmenta la seva sèrie “Documentos de Estudios de Ocio” amb un nou llibre en línia que recull articles de rellevants professionals del sector del lleure i la cultura que analitzen aquest concepte polièdric, però sempre relacionat amb la ruptura de la quotidianitat i el lleure. Amb el títol “Los eventos: funciones y tendencias”, la publicació descobreix noves possibilitats en la concepció, disseny i execució d’aquests elements. Temes com ara la ciutat i els esdeveniments, els esdeveniments d’empresa, el turisme d’esdeveniments esportius o els festivals –aquesta darrera temàtica a càrrec de Jordi Baltà, coordinador de projectes a Interarts- tenen cabuda a aquest llibre que es pot adquirir a http://www.deusto-publicaciones.es/detalle.php?id=821

Publicació sobre cooperació en l’àmbit del circ i les arts de carrer

L’estudi, coordinat per Sanae Barghouthi i Yohann Floch, recull iniciatives desenvolupades al llarg de 2010 a la Unió Europea, tot i que impliquen en ocasions a altres països, amb l’objectiu d’ajudar els sectors a identificar millor les xarxes i projectes en curs, de promoure les oportunitats adreçades als futurs professionals d’aquestes arts i de divulgar les diversos suports comunitaris. Les activitats recollides, majoritàriament multiculturals, formen part d’un panorama cada cop més ampli de cooperació. Aquesta dinàmica creixent ha comptat amb el suport de Circostrada des del seu inici al 2003. Circostrada és una xarxa europea d’informació i intercanvi per a professionals i aficionats al circ i les arts de carrer. Podeu trobar la publicació en castellà a http://www.circostrada.org/IMG/file/PUBLICATIONS/Projets%20EU%20ES.pdf


Fábrica cultural: nou portal d’internet per al sector cultural

Elaborat per Rubicón Servicios Culturales y Educativos, consultora sobre projectes europeus dins de l’àmbit de la cultura, i amb el suport del Ministeri de Cultura d’Espanya, el nou portal ofereix informació sobre ocupació, beques, subvencions, ajuts i premis destinada a estudiants, professionals i entitats del sector cultural. L’espai ofereix, a més de notícies i oportunitats, serveis com ara una assessoria virtual, una zona d’usuaris, espais publicitaris i un butlletí. Més informació a
http://www.fabricacultural.com/

Nova pàgina Web de la Comissió Europea “La teva veu a Europa”

La Comissió Europea ha posat en marxa una pàgina Web que vol ser un punt de contacte amb els ciutadans europeus. “La teva veu a Europa” forma part de la Iniciativa per a l’Elaboració Interactiva de les Polítiques i permet un gran nombre de consultes i intercanvi d’opinions mitjançant fòrums de debat. Així mateix compta amb diverses eines per facilitar la participació activa al procés europeu de la presa de decisions. Disponible en diverses llengües, l’objectiu d’aquesta Web és millorar la governança europea i l’elaboració de normatives. L’adreça de la versió en castellà és http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm


Fonaments i propostes per a una diplomàcia de Catalunya a la UNESCO

Dins de la seva col•lecció “Quaderns de Recerca”, el centre UNESCO de Catalunya ha publicat l’informe titulat “Fonaments i propostes per a una diplomàcia de Catalunya a la UNESCO. La importància de la Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals”. L’autor, Martí Petit, analitza a l’estudi les possibilitats d’acció diplomàtica de la Generalitat a la UNESCO i en el desplegament de la Convenció. Es tracta d’una publicació bilingüe català-anglès. Podeu trobar-la a http://www.unescocat.org/fitxer/1067/QR%202.pdf

Conferencies

Universitat Nòmada: Proper taller “Oasis” (Zadar, Croàcia, 23 al 27 d’agost)

Del 23 al 27 d’agost se celebrarà a Zadar, Croàcia, el proper “Oasis” de la Universitat Nòmada d’Art, Filosofia i Empresa. Iniciativa del Parlament Cultural Europeu, la Universitat finlandesa Åbo Akademi i Cittadellarte-Fondazione Pistoletto amb la col•laboració d’altres entitats europees, els “oasis” són laboratoris filosòfics mòbils que van canviant d’ubicació i que inclouen seminaris, conferències, panels de debat, esdeveniments artístics… amb l’objectiu de crear un espai de reflexió sobre certs temes des de la perspectiva de l’art. Sota el títol “Zadar, aquest altre mar – Memòries, Identitats, Arxipèlag” aquest “oasis” tractarà de la geografia mediterrània com a lloc d’intersecció de cultures. Més informació a http://www.nurope.eu/graz.html

6ª Conferència Internacional sobre la Recerca de Polítiques Culturals (Jyväskylä, Finlàndia, 24 al 27 d’agost)

Organitzada per la unitat de Política Cultural de la Universitat de Jyväskylä, Finlàndia, amb la col•laboració del Diari Internacional de Polítiques Culturals, la 6ª Conferència Internacional sobre la Recerca de Polítiques Culturals té com a objectiu crear un espai per explorar les polítiques culturals i els seus significats, funcions i impactes en un entorn interdisciplinari i internacional. Amb el tema “Veritats, mites i tabús de la política cultural”, aquesta edició vol motivar els ponents i participants a reflexionar sobre la política cultural i sobre la recerca al voltant d’aquest concepte. Més informació a https://www.jyu.fi/en/congress/iccpr2010

Cyberkaris

Cyberkaris

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.

La Fundació Interarts, Observatori de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals, promou des del 1995 la recerca sobre cultura i desenvolupament territorial, la cooperació entre xarxes i projectes culturals, artístics i patrimonials, la definició i foment dels Drets Culturals i ofereix assessorament a projectes i emprenedors dins l'àmbit del sector cultural i de les indústries creatives. Interarts és una agència que treballa en ''partenariat'' amb organitzacions situades a Catalunya i Espanya així com amb els principals agents de cooperació cultural internacional als cinc continents. Entre aquests agents destaquen els del sistema de Nacions Unides, la Unió Europea, el Consell d'Europa i diverses instàncies intergovernamentals entre Europa i Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. Interarts està gestionant actualment programes relacionats amb els aspectes ecològics, axiológics i deontològics del desenvolupament cultural així com els que impulsen el nou paper de la societat civil global en el sector cultural.

Subscripció

Aquest butlletí es distribueix en català, castellà, francès i anglès. Les adreces de la llista de correspondència pertanyen a les entitats i persones amb les quals treballa Interarts i són completament confidencials. En el cas que no vulgueu rebre la nostra informació, envieu un correu electrònic a l'adreça interarts@interarts.net i deixareu de rebre el butlletí. Estem oberts a les vostres contribucions, que podeu enviar a la nostra adreça electrònica.