Interarts
Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037 . Barcelona . Espanya
Tel: +34 93 487 7022 . Fax: +34 93 487 2644
cyberk@interarts.net . www.interarts.net

Cyberkaris nº 96 - Octubre 2010

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l\'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals. Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.

Editorial

MIL·LENNI

S'acaba de celebrar a Nova York la cimera sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni. El propòsit d'aquesta reunió de caps d'Estat va ser avaluar el progrés dels vuit objectius que es van fixar l'any 2000 per tal que la pobresa al món es reduís dràsticament en l'horitzó del 2015. Transcorregudes dues terceres parts del temps previst, sembla evident que l'any 2015 el món potser serà una mica menys pobre que l'any 2000, tant com que els objectius fixats no s'hauran assolit ni de bon tros. Certament, la ''crisi global'' en què vivim immersos des de fa tres anys complica notablement les coses, però la manca d'acompliment dels ODM acabarà sent, sobretot, el producte d'una paradoxal barreja entre el mil•lenarisme eufòric dels principals governants del món i la seva incompetència a l'hora d'adoptar compromisos sobre el tema.

Si es llegeix la declaració final de la cimera (www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/mdg%20outcome%20document.pdf) es constata que conté més bones intencions i manifestacions retòriques que compromisos efectius i mesures immediates. Propostes com la creació d'una taxa sobre les transaccions financeres, formulada pels presidents Sarkozy i Rodríguez Zapatero, probablement no siguin més que un brindis al sol sense cap constància en un pla d'acció específic.

La bona notícia, tanmateix, és que per primer cop en el marc dels ODM es reconeix el paper de la cultura com a factor ''transversal'' que pot fer possible la reducció de la pobresa. L'epígraf número 16 de la declaració final posa èmfasi a''la importància de la cultura en el desenvolupament i la seva contribució a la consecució dels ODM''. I a l'epígraf 66 es constata que ''la dimensió cultural es important per al desenvolupament. Cal estimular la cooperació internacional en el sector cultural, orientada a assolir objectius de desenvolupament''. Potser no és gran cosa, però des d'organitzacions com UNESCO o CGLU se sap per experiència pròpia que arribar fins aquí no ha estat gens senzill. Tant com no ho serà traduir paraules d'aquesta mena en fets, mitjançant estratègies i actuacions concretes. Tan difícil com urgent i necessari...

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts


Des d'Interarts

El VII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural supera les 100 preinscripcions

Aquest mes de setembre més d’un centenar de persones ja han formalitzat la seva preinscripció al VII Campus Euroamericà. L’esdeveniment, que del 30 de novembre al 3 de desembre reunirà a Las Palmas de Gran Canaria professionals d’arreu del món dels sectors de la cultura i la cooperació, promourà de manera especial l’aspecte participatiu e interactiu entre els assistents, per tal d’afavorir l’intercanvi entre els diferents agents culturals i fomentar el desenvolupament d’experiències compartides. El Campus està organitzat per Interarts, el Govern de Canàries, la Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultural (OEI) i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb el suport del Ministeri de Cultura d’Espanya i la col•laboració de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), la Xarxa de Ciutats Iberoamericanes per a la Cultura (Interlocal), el Cabildo de Gran Canaria, l’Ajuntament de Las Palmas de Gran Canaria, la Caja Insular de Ahorros de Canarias i el Gabinete Literario. Més informació a http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=3&p=345

“Fer la cultura accessible”: entrevista a la autora

L´’estudi “Making culture accessible”, llibre encarregat pel Consell d’Europa i desenvolupat per Annamari Laaksonen, coordinadora de projectes d’Interarts, és el punt de partida de l’entrevista que Lidia Varbanova fa a l’autora, recollida per la publicació en línia LabforCulture. A la conversa, Laaksonen, que compta amb una gran experiència en l’àmbit de les polítiques culturals, el desenvolupament i els drets culturals, inclou enllaços a documents i instruments d’interès dins d’aquests camps, aclareix conceptes tan complexos e interessants com el de ciutadania cultural i ressalta la utilitat d'incloure els drets humans dintre dels programes de formació al sector cultural. Podeu trobar l’entrevista a http://www.labforculture.org/es/moderators/lidia-varbanova/51495/72301


UNESCO: Kit pedagògic sobre la diversitat de les expressions culturals

Diversidades, el joc de la creativitat és un kit pedagògic que vol sensibilitzar els joves d'entre 12 i 16 anys sobre els valors i principis de la Convenció de la UNESCO sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals. El kit ha estat dissenyat i elaborat per Interarts i la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona (UdG), per encàrrec del Secretariat d'UNESCO i amb finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Diversidades s'ha dissenyat com una eina didàctica i lúdica i s'adreça inicialment a educadors i joves de països castellanoparlants. El Kit ha estat presentat recentment per UNESCO. Per a més informació, visiteu: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=41222&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Recerca de dades sobre l'educació artística a Europa: reunió a Essen

Interarts ha iniciat fa poc la seva participació en el projecte ''European Arts Education Fact-Finding Mission'', una iniciativa coordinada pel centre de recerca austríac EDUCULT i que compta amb suport de la Comissió Europea. El projecte vol desenvolupar una eina estructural per obtenir dades i informació sobre els recursos que es destinen a l'educació cultural a Europa. En aquest marc, Interarts ha dut a terme un primer mapatge de dades sobre l'educació artística i cultural a l'Estat espanyol. El proppassat dia 12 de setembre va tenir lloc a Essen (Alemanya), una reunió de socis convocada per EDUCULT i la Fundació Mercator, amb participació d'entitats d'Alemanya, Àustria, l'Estat espanyol, els Països Baixos i el Regne Unit. La trobada va servir per presentar els resultats de la primera fase i per preparar les properes activitats. Per a més informació, visiteu: http://www.educult.at/index.php/European-Arts-Education-F/654/0/?&L=1


Presentació als Estats membres de l’estudi sobre l’accés dels joves a la cultura

El passat 13 de setembre, Interarts va presentar a Brussel•les l’estudi que ha estat elaborant per encàrrec de la Unitat de Joventut de l’Agència per a l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura en col•laboració amb la Comissió Europea, sobre l’accés dels joves a la cultura. Davant d’una comissió d’Estats membres, la coordinador d’Interarts Annamari Laaksonen va exposar les oportunitats i obstacles amb què es troben els joves per accedir a les diverses manifestacions culturals, així com les bones pràctiques relacionades i les conclusions i recomanacions dels experts a les autoritats estatals, regionals i locals. Més informació a: http://www.interarts.net/es/encurso.php?pag=1&p=304

Euromedinculture Ciutadania: reunió de socis a Aix-en-Provence

Els dies 24 i 25 de setembre va tenir lloc a Aix-en-Provence (Ais de Provença) una nova reunió de socis del projecte Euromedinculture Ciutadania. Les entitats que participen al projecte, entre les quals hi ha Interarts, van presentar els resultats de les activitats de consulta pública realitzades als seus territoris respectius i les respostes al qüestionari que es va difondre fa uns mesos. En base a això, van començar a preparar les properes activitats, com ara el conjunt de recomanacions que es plantejaran a les institucions europees i el Fòrum europeu que clourà el projecte, a principis de 2011. Per a més informació, visiteu
http://citoyennete.euromedinculture.eu

Participació a la reunió d’IFACCA a Madrid

Els passats 28 i 29 de setembre, els membres europeus de la Federació Internacional de Consells d'Art i Agències de Cultura (IFACCA) es van reunir a Madrid. Interarts va participar en aquestes sessions en representació del Comitè Executiu de Culture Action Europe per presentar-hi la Campanya ''we are more'' que es llençarà el proper 7 d'octubre a Brussel•les i que serà seguida de una Conferència pública el 8 d'octubre. Més informació a: www.cultureactioneurope.org/

Notícies

Capital Europea de la Cultura 2016: les sis finalistes espanyoles

El passat 30 de setembre el Comitè encarregat de preseleccionar la Capital Europea de la Cultura 2016 va anunciar el nom de les sis ciutats espanyoles que passen a la selecció final: Burgos, Còrdova, Donostia/San Sebastià, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia i Saragossa. A meitat de 2011 es triarà la candidata definitiva que serà presentada a les institucions europees per a la seva nominació oficial per part del Consell de Ministres de la Unió Europea. A partir d'ara i fins aquell moment, les poblacions preseleccionades hauran de fer als seus projectes les modificacions indicades pel Comitè. Interarts ha participat com assessor especialitzat a la preparació de la candidatura de la ciutat de Còrdova. Més informació a www.mcu.es/gabineteprensa/downloadFile.do?path=/HTTPD/deploy/webmcuap/datos/NotasPrensa/notas/22212010//ciudades_preseleccionadas.pdf i a http://www.interarts.net/es/encurso.php?pag=1&p=40La cultura, clau per als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

Del 20 al 22 de setembre va tenir lloc a Nova York la Cimera de les Nacions Unides sobre la situació actual en relació als Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni, que tenen com a data de compliment l’any 2015. La declaració final d’aquest esdeveniment inclou una referència a la dimensió cultural del desenvolupament. Concretament, al paràgraf 16 es llegeix : “reconeixem la diversitat del món i que totes les cultures i civilitzacions contribueixen a l’enriquiment de la humanitat. Posem de relleu la importància de la cultura per al desenvolupament i la seva contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni”. Podeu trobar el document complet en castellà a http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/65/L.1

Regne Unit: l'anunci de reducció de la despesa pública en cultura genera diverses reaccions

Després d'una revisió de la despesa pública en diversos àmbits, a finals de juliol el govern britànic va anunciar la decisió de suprimir alguns organismes públics no ministerials (les entitats anomenades ''arm's-length'') del sector cultural. Entre els organismes que desapareixeran hi ha el Consell Britànic del Cinema i el Consell per als Museus, les Biblioteques i els Arxius (MLA), mentre que es revisaran les funcions i els àmbits d'actuació d'altres, com ara English Heritage. El Secretari de Cultura del govern, Jeremy Hunt, també va demanar a altres organismes de finançament de la cultura, com ara l'Arts Council England, que fessin estimacions per a una reducció del finançament entre un 25% i un 30%. Arran d'aquestes decisions s'han produït diverses reaccions, tant dels propis organismes afectats com d'altres entitats i professionals de la cultura. Per a més informació sobre la decisió del govern, vegeu http://www.culture.gov.uk/news/news_stories/7280.aspx De la reacció del MLA i les seves previsions per garantir una transició tranquil·la se n'informa a http://www.mla.gov.uk/news_and_views/press_releases/2010/transition-update_sept mentre l'Arts Council exposa els arguments a favor del suport a la cultura a http://www.artscouncil.org.uk/about-us/why-arts-matter/ I més recentment, una coalició formada per artistes i entitats culturals ha llançat la campanya ''Save the Arts'', que demana al govern que no redueixi el finançament a la cultura: vegeu www.savethearts.org.uk

Presentació del llibre “Plan Colombia II: Guerra y derechos humanos”

El proppassat 27 de setembre va tenir lloc a Barcelona, al Centre d’Estudis i Documentació Internacionals d’aquesta ciutat, la presentació del llibre “Plan Colombia II: Guerra y derechos humanos”, publicat a la col•lecció Materials de Pau i Drets Humans de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. El llibre fa un anàlisi de la política de seguretat democràtica establerta pel govern d’Álvaro Uribe a Colòmbia i les seves repercussions des d’un punt de vista global, tant a la regió com en les relacions amb els Estats Units i Europa.


Oportunitats

Beques UNESCO-Aschberg per a artistes: convocatòria 2011

El programa de beques per a artistes UNESCO-Aschberg llança la convocatòria de 2011. Destinat a artistes visuals, escriptors i músics d’entre 25 i 35 anys, el programa promou la mobilitat dels joves creadors amb l’objectiu d’obrir-los noves perspectives i exposar-los a la diversitat cultural, a través de residències d'art a l'estranger. Podeu trobar la llista de beques disponibles per a 2011, així com enllaços directes a les institucions i les instruccions completes sobre com sol•licitar els ajuts a
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=25909&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Convocatória de subvencions 2010 Fundació Anna Lindh

La Fundació Anna Lindh obre la seva convocatòria de subvencions amb la qual vol contribuir a unir les persones i promoure el respecte a la diversitat, la comprensió i el reconeixement mutu mitjançant el diàleg intercultural, i l'intercanvi d'espais comuns per a la pau i la convivència, en un moment en què diversitat i migració s’han convertit en dos grans reptes a l’àrea euromediterrània. Amb el lema “Ciutats, migrants i diversitat”, la convocatòria està oberta fins l’1 de novembre de 2010 a les 16:00h. Podeu trobar les bases en anglès a http://www.euromedalex.org/resources/grants-scheme i en francès a http://www.euromedalex.org/fr/ressources/programme-de-financement

Casa Amèrica Catalunya: Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació cultural 2011

La Fundació Casa Amèrica Catalunya obre una convocatòria d’ajuts destinada a projectes culturals a Amèrica Llatina. Poden participar totes les entitats amb projectes que combinin cultura i desenvolupament a l’àmbit llatinoamericà. Aquesta convocatòria inclou una categoria especial destinada a projectes de cooperació cultural entre governs locals de l’espai iberoamericà. Aquesta categoria s’impulsa conjuntament amb la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. Les entitats interessades poden presentar projectes fins l’1 de desembre de 2010. Podeu trobar les bases i el formulari a : http://www.americat.net

Consulta sobre un futur programa cultural de la Unió Europea

La Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea obre una consulta per recollir opinions que puguin orientar la preparació d’un nou programa cultural previst per als anys 2014-2020. Una part d’aquesta consulta es fa mitjançant un formulari en línia format per preguntes tancades, juntament amb espais per a comentaris addicionals. Poden participar a la consulta –oberta fins el 15 de desembre de 2010- ciutadans, organismes públics i privats, autoritats locals o regionals, ministeris i actors rellevants en l’àmbit de la cultura tant dins com fora de la UE. Més informació a http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2805_en.htm

Recursos

Tots estem en el mateix vaixell!: eines per combatre l’estigma relacionat amb el VIH

La Divisió de Polítiques Culturals i Diàleg Intercultural de la UNESCO ha desenvolupat un conjunt d’eines destinades a un públic juvenil per combatre de manera creativa l’estigma del VIH i per mostrar als joves i a totes les persones com poden treballar junts per fer front a la discriminació. Teatre, dansa, titelles, dibuixos, etc. són algunes de les activitats creatives que formen part d’aquesta proposta. Els materials han estat provats per un grup de professors i joves de Zàmbia i la iniciativa ha estat possible amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Podeu trobar més informació a http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/189249e.pdf

Nou llibre sobre ciutats, turisme i cultura

Aquests són els conceptes clau de l’obra d’Ana Correa, màster en Relacions Internacionals de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials de Buenos Aires (FLACSO) i de la Universitat de Barcelona. Amb el títol, “Ciudades, turismo y cultura. Nuevas perspectivas para el desarrollo equitativo de las ciudades”, el llibre, publicat per La Crujía Ediciones, Buenos Aires, parteix de la revalorització del fet local en un context globalitzat, i analitza el cas de dues ciutats, Glasgow i Barcelona, que han aconseguit articular respostes efectives per valoritzar una oferta cultural atractiva, alhora que proposa una reflexió similar sobre el cas de Buenos Aires. Més informació a http://www.lacrujiaediciones.com.ar/index.php/coleccion-mediaciones/33/180-ciudades-turismo-y-culturaLa Base de dades de Mercator sobre legislació lingüística s'ha reformat

El centre català de Mercator Drets i Legislació Lingüístics ha renovat completament la seva base de dades sobre legislació lingüística. Des de juliol està plenament operativa. Han estat actualitzades i millorades les eines per cercar lleis, i s’ha introduït la nova legislació dels països de fora de la Unió Europea (principalment de Bòsnia i Hercegovina, Turquia, Sèrbia i Armènia). La base de dades supera actualment les 30.000 referències, gràcies a un acord entre CIEMEN (seu a Catalunya del centre de Mercator Drets i Legislació Lingüístics) i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Es preveu que d’aquí a una mesos s’afegirà la nova legislació que abasta països del sud del Mediterrani. Més informació a
http://www.ciemen.cat/mercator/

Nou llibre sobre drets culturals

L’Institut d’Ètica i Drets Humans i l’Observatori de la Diversitat i els Drets Culturals publiquen l’obra “Déclarer les droits culturels”, un comentari a la Declaració de Friburg sobre Drets Culturals de 2007, que va reunir i va fer explícits aquests drets que fins aquell moment estaven incorporats de manera dispersa en nombrosos instruments internacionals. Patrice Meyer-Bisch, filòsof i coordinador de l’Institut Interdisciplinari d’Ètica i Drets Humans i de la Càtedra UNESCO de Drets Humans i Democràcia de la Universitat de Friburg, i Mylène Bidault, especialista del programa de drets culturals de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans, són els autors d’aquest llibre que comenta secció per secció de la Declaració, mostrant la funció central que tenen els drets culturals en el desenvolupament harmoniós i pacífic de les persones i el teixit social. Es pot adquirir a
Se puede adquirir en http://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-9783725560004/Meyer-Bisch-Patrice-Bidault-Myl%C3%A8ne/D%C3%A9clarer-les-droits-culturels

El bloc SEAS X documenta una expedició de 30 artistes a Turquia i Geòrgia

Aquest bloc recull una expedició de 30 artistes europeus que viatgen per carretera entre Istanbul i Batumi el setembre de 2010. En el camí es fan parades a les ciutats i pobles costaners, per intercanviar de forma espontània amb els habitants locals i grups comunitaris. Animacions –pel•lícules, tallers, accions i actuacions- són les eines de trobada. SEAS X és part de la plataforma plurianual d’arts europees Black/North SEAS (Mar Negre / Mar del Nord). SEAS és un procés de reunió i co-creació entre artistes de les terres frontereres d'Europa.
http://seasx.wordpress.com

Recull d’experiències co-finançades per la política regional

La Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea ha publicat una selecció de projectes de recerca i innovació finançats per fons estructurals. Sota el títol de “Investing in our regions : Research and Innovation”, la publicació vol mostrar l’impacte que cadascuna d’aquestes experiències ha tingut en la vida de les persones en tota la Unió Europea. Podeu trobar l’estudi, en anglès, a http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/research/publications_en.htm


Succinct: nou butlletí electrònic sobre informació cultural

De periodicitat quinzenal, Succinct és un nou butlletí electrònic creat per una organització britànica independent que, mitjançant subscripció, ofereix informació internacional sobre el món de la cultura i l’art, obtinguda de més de 100 fonts, entre les quals es troben organismes internacionals, nacionals, xarxes i d’altres entitats del sector. El seu objectiu és facilitar informació que pugui servir de suport a artistes, escriptors, directors, tècnics, educadors, gestors, investigadors, etc. Amb seccions de notícies, opinió, esdeveniments, noves iniciatives, publicacions i ofertes de treball entre d’altres, Succinct vol convertir-se en un soci especialitzat
per navegar per la jungla de la informació internacional. Més informació a
www.culture.info/succinct

Conferencies

VI Trobada Internacional de Teatre i Educació. (Barcelona, 20-24 d’octubre)

Organitzada per Pa’tothom, escola de teatre barcelonina amb un enfocament social, la Trobada Internacional aborda la discriminació i la violència de gènere amb l’objectiu tant de sensibilitzar sobre aquesta temàtica com de fer propostes de llei. Aquesta edició està dedicada al Teatre Legislatiu, qüestió que es tractarà mitjançant quatre línies de treball: qualitat política, experiència, gènere i racisme. La Trobada comptarà amb la presència de José Soeiro, polític del Parlament de Portugal, que formularà als assistents preguntes com ara: “Pot el teatre democratitzar la societat i l’exercici de la ciutadania?, pot el teatre reinventar la política?” Més informació a
http://patothom.org/ultima.html#sisena


Conferència Anual Ruta Europea del Patrimoni Industrial (ERIH). (Terrassa, 27-29 d’octubre)

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), a Terrassa, serà la seu de la conferència anual de la Ruta Europea del Patrimoni Industrial (ERIH, en les seves sigles en anglès). Enguany el tema central de la conferència és “Turisme Industrial: exemples de bones pràctiques”. L’esdeveniment reunirà experts en arqueologia industrial de tot Europa i té com a objectiu donar a conèixer l’àmplia gama d’activitats i bones pràctiques que dins d’aquest camp es duen a terme en aquest àmbit geogràfic. Més informació en anglès a
http://www.erih.net/latest-news/detailsseite/article/call-for-papers-erih-annual-conference-2010-27th-to-29th-october-2010-in-barcelona-spain/3.html

Fòrum internacional d’accés a la cultura i al coneixement en l’era digital – Organització i Acció 2010 (FCFòrum). (Barcelona, 28-31 d’octubre)

El FCFòrum és un escenari internacional en el qual construir i coordinar l'acció al voltant de qüestions relacionades amb la cultura lliure i l'accés al coneixement. El FCFórum reuneix les principals organitzacions i veus actives en l'àmbit de la cultura i del coneixement lliure amb l’objectiu de treballar plegats i posar en comú les respostes davant dels problemes sorgits arran del canvi de paradigma. Es tracta d’un espai d’elaboració de propostes des de la societat civil per reforçar l’opinió de la ciutadania enfront del debat sobre la creació i distribució de l’art, de la cultura i del coneixement en l’era digital. Més informació a:2010.fcforum.net/es/

Conferència Intercult: Re-Imaginar l’Espai Cultural. (Estocolm, 17-19 de novembre)

Es tracta d’una conferència i laboratori internacional sobre la política i la pràctica d'espais d'art flexibles i d’organitzacions culturals post-institucionals a Europa. S’exploraran qüestions crucials per al manteniment d’espais d'arts i cultura adaptables en el segle 21. Al centre del programa existeix un enfocament post-institucional. L’art, on trobarà el públic en el futur? La conferència estudiarà canviar polítiques per fomentar i donar suport a iniciatives flexibles que reflecteixen l’actual pràctica artística europea. La conferència és part de SEAS X Estocolm, organitzat per Intercult en col•laboració amb Culture Action Europe i Orionteatern, amb el suport del programa de Cultura de la UE i Nordic Culture Point. Per inscripcions i més informació veieu: http://www.intercult.se/reimagining

Banlieues d’Europa: Trobada 20 aniversari. ( Lió i rodalies, 25-28 de novembre)

Amb el tema “Barris populars, barris creatius a Europa”, la xarxa Banlieues d’Europe -que reunieix associacions, ciutats, experts i investigadors, gestors culturals i artistes relacionats amb el treball a barris marginals de les afores de les ciutats- celebra el seu 20 aniversari amb una trobada on es reuniran els projectes que participen en activitats artístiques amb habitants dels barris de classe treballadora. El programa inclou sessions plenàries, tallers, exposicions i un festival de pel•lícules documentals entre altres activitats pensades per estimular la reflexió i el diàleg. Més informació en: http://www.banlieues-europe.com/rencontres.php?lang=en

Conferència Internacional sobre el Turisme Creatiu. (Barcelona, 9-10 de desembre)

Des de Barcelona, una sèrie d’entitats d’aquesta ciutat, París i Roma han fundat una xarxa internacional per promoure el turisme creatiu. La conferència inaugural d’aquesta xarxa se celebrarà a Barcelona els propers dies 9 i 10 de desembre i reunirà tots els agents vinculats al turisme i la creativitat: investigadors, planificadors urbans, polítics, artistes, activistes culturals, professionals del turisme... L’objectiu és descobrir les oportunitat de cooperació que ofereix aquest nou camp i iniciar un treball en xarxa. La conferència aposta per un format interactiu, amb casos pràctics, i comptarà amb un fòrum d’intercanvis entre els sectors directament relacionats amb el turisme creatiu. Més informació a http://www.creativetourismnetwork.org/

http://www.creativetourismnetwork.org/

Recordatoris

Culture Action Europe: Conference 2010

Brussel·les, 7-9 d’octubre. Veure Cyberkaris 94, setembre 2010


Presidència belga de la Unió Europea: Conferència sobre cultura

Brussel·les, 17-19 d’octubre. Veure Cyberkaris 94, setembre 2010


Interacció 2010: Democràcia cultural i transformació social

Barcelona, 19-22 d’octubre. Veure Cyberkaris 94, setembre 2010


Cyberkaris

Cyberkaris

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.

La Fundació Interarts, Observatori de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals, promou des del 1995 la recerca sobre cultura i desenvolupament territorial, la cooperació entre xarxes i projectes culturals, artístics i patrimonials, la definició i foment dels Drets Culturals i ofereix assessorament a projectes i emprenedors dins l'àmbit del sector cultural i de les indústries creatives. Interarts és una agència que treballa en ''partenariat'' amb organitzacions situades a Catalunya i Espanya així com amb els principals agents de cooperació cultural internacional als cinc continents. Entre aquests agents destaquen els del sistema de Nacions Unides, la Unió Europea, el Consell d'Europa i diverses instàncies intergovernamentals entre Europa i Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. Interarts està gestionant actualment programes relacionats amb els aspectes ecològics, axiológics i deontològics del desenvolupament cultural així com els que impulsen el nou paper de la societat civil global en el sector cultural.


Subscripció

Aquest butlletí es distribueix en català, castellà, francès i anglès. Les adreces de la llista de correspondència pertanyen a les entitats i persones amb les quals treballa Interarts i són completament confidencials. En el cas que no vulgueu rebre la nostra informació, envieu un correu electrònic a l'adreça interarts@interarts.net i deixareu de rebre el butlletí. Estem oberts a les vostres contribucions, que podeu enviar a la nostra adreça electrònica.