Interarts
Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037 . Barcelona . Espanya
Tel: +34 93 487 7022 . Fax: +34 93 487 2644
cyberk@interarts.net . www.interarts.net

Cyberkaris nº 96-Novembre 2010

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l\'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals. Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.

Editorial

QUINZE

Perdoneu-me si avui parlo de nosaltres. Interarts fa quinze anys i, tot i que els aniversaris de les organitzacions són substancialment diferents als aniversaris de les persones, encara resta viu en el record aquell capvespre del dilluns 23 d'octubre de l'any 1995 en què Interarts era presentat formalment en societat al Centre Internacional de Premsa de Barcelona. Neixia una organització que pretenia fer realitat a Barcelona un projecte promogut pel Consell d'Europa, la creació d'un centre europeu de referència per a les polítiques culturals urbanes i regionals. Les nostres primeres passes varen ser les d'una una associació civil que reivindicava la seva vocació d'esdevenir un observatori, amb el suport generós de les institucions catalanes i barcelonines i, també cal dir-ho, malgrat l'escepticisme del darrer dels ministeris de cultura de la primera etapa socialista del govern d'Espanya.

Al llarg d'aquests anys la vida d'Interarts ha estat tan intensa com incerta. La iniciativa del Consell d'Europa ben aviat va perdre força i a poc a poc es va anar imposant una altra lògica continental d'observatoris territorials en xarxa. Malgrat això, la tossuderia congènita de l'Eduard Delgado va fer possible la supervivència d'Interarts, convertida en una fundació privada a partir de l'any 2000, encara amb el suport de les institucions públiques locals i davant de la indiferència de l'aznarisme governant, que va fer de la cultura un afer de rang menor en el seu organigrama. La mort del nostre fundador el febrer de l'any 2004 constitueix sens dubte un canvi d'etapa, a partir del qual la superació de múltiples dificultats d'ordre intern coincideix amb un relatiu augment de la centralitat de les polítiques per a la cultura a escala internacional, de la qual en són mostres eloqüents la Convenció de la Diversitat d'UNESCO de l'any 2005, l'Agenda Europea de la Cultura de l'any 2007 o, més en clau espanyola, l'estratègia de Cultura i Desenvolupament de la cooperació espanyola desplegada a partir de l'any 2004, amb el retorn del Partit Socialista al poder.

Quinze anys no són cap xifra rodona, però ben segur que fer-ne quinze constitueix una bona excusa per fer balanç i passar comptes. Interarts ha anat sent cada cop menys un ''observatori'' per tal d'esdevenir cada cop més un ''laboratori'' orientat a la cooperació cultural internacional. Pensant i actuant localment i globalment alhora, amb la voluntat de ser una organització per a la cooperació cultural internacional amb seu a Barcelona sense deixar de ser una organització catalana que treballa i es projecta sense fronteres. Amb tantes ganes com el primer dia de combatre uns dèficits d'internacionalització que, pel que fa a les polítiques i les institucions culturals del nostre país, són encara excessius i simptomàtics. Tot intentant, amb Derrida, fer les coses fins més enllà del que és possible per tal de no esdevenir irresponsables. Perdoneu-me, doncs, si avui he parlat de nosaltres. De nosaltres i de tantíssimes persones i organitzacions que ens han acompanyat al llarg dels quinze millors anys de la nostra vida.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts


Des d'Interarts

El teatre fòrum, nova activitat en la segona fase del projecte de Salut Sexual i Reproductiva a Mali

Amb data 1 d’octubre s’iniciava la segona fase del projecte “El paper de la cultura a les eines i estratègies de promoció de la salut sexual i reproductiva dels joves del sector informal al municipi de Mopti, Malí”, que duu a terme Interarts, amb la col•laboració de Family Care International/Mali i l’Association des Enfants et des Jeunes travailleurs du Mali. La iniciativa vol dotar els joves del sector informal de Mopti, Mali, d’eines i estratègies de salut sexual i reproductiva (SSR) culturalment adequades i emprèn aquesta nova fase amb l’objectiu de donar continuïtat tant a les acciones de promoció de les pràctiques sexuals favorables -introduint noves activitats com ara el teatre fòrum-, com ara a la producció de continguts sobre el paper de la cultura en la promoció de la SSR i l’educació sexual dels joves. Podeu trobar més informació a http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=1&p=298

“Nosaltres som més”: en marxa la campanya per promocionar les arts i la cultura

El proppassat 7 d’octubre a Brussel•les, en el marc de la conferència anual de Culture Action Europe (CAE) -la gran xarxa d’entitats del sector cultural i artístic- va tenir lloc el llançament de la important campanya de promoció de les arts i la cultura organitzada per aquesta xarxa europea: “We are more”. Mercedes Giovinazzo, directora d’Interarts i presidenta del Comitè Executiu de CAE, va participar a la sessió. La campanya, que compta amb el suport del President de la Comissió Europea, Jose Manuel Barroso, es desenvoluparà fins 2013 i vol influir en les negociacions del proper pressupost de la Unió Europea, per garantir que la cultura rep una dotació financera més sòlida. CAE convida tot el món cultural a participar-hi. Per a més informació, veieu http://www.wearemore.eu/


Participació al seminari “Contribució de la cultura en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social”

En el marc de la Presidència belga del Consell de la Unió Europea, del 17 al 19 d’octubre es va celebrar a Brussel•les un seminari sobre la “Contribució de la cultura en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social”. L’objectiu de l’esdeveniment va ser demostrar que la política cultural està directament implicada en aquesta lluita. Interarts va ser convidada a presidir una de les sessions del seminari, concretament la dedicada a les qüestions de com s’ha de planificar l’accés a la cultura actualment i quins són els obstacles que es troben les persones més desafavorides per accedir-hi, temes on Interarts ha tingut oportunitat d’aprofundir, tant mitjançant l’estudi sobre l’accés dels joves a la cultura -encarregat per la Unitat de Joventut de l’Agència per a l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura en col•laboració amb la Comissió Europea-, com des de la presidència de la plataforma “Accés a la cultura”, creada per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea. Més informació a http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=1&p=303


Participació al Primer Diàleg Eurollatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals “URBsociAL”

Del 20 al 22 d’octubre, Sitges (Barcelona) va ser la seu del primer “URBsociAL”, Diàleg Eurollatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals. Organitzava l’esdeveniment la Diputació de Barcelona, que lidera el consorci que conforma l’Oficina de Coordinació i Orientació (OCO) del Programa URB-AL III de la Comissió Europea. Com a directora d’Interarts i presidenta del Comitè Executiu de Culture Action Europe, Mercedes Giovinazzo va participar al taller de treball dedicat a la Construcció de Ciutadania. Aquest va ser un dels cinc temes en què se centrava el Diàleg, essent els altres quatre: Migracions; Competitivitat territorial; Canvi climàtic, crisi ambiental i desenvolupament sustentable i Pobresa i desigualtat. Més informació a http://www.urbsocial.eu


Participació al V Fòrum Internacional Ravello-Lab

Del 21 al 23 d’octubre va tenir lloc a Ravello, Salerno, la cinquena edició del Fòrum Internacional Ravello-Lab, esdeveniment organitzat per Federculture, el Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali i Formez Italia. Es tracta d’una reunió anual que proposa l’anàlisi i els debats sobre les polítiques culturals com a claus per al desenvolupament territorial. En aquesta edició el tema va ser “Estratègies per a la Competitivitat Territorial” i, entre altres qüestions, es va partir del Llibre Verd publicat per la Comissió Europea per debatre sobre la contribució de les indústries creatives en la superació de la crisi econòmica. La participació d’Interarts va anar en aquesta direcció, dins del laboratori sobre “les indústries creatives per a la competitivitat territorial”, des de l’experiència amb el seu programa de Foment d’Indústries Culturals i Creatives (FOMECC).


Participació al Fòrum Internacional U40 a Istanbul

Del 21 al 24 d'octubre va tenir lloc a Istanbul el Fòrum Internacional del procés U40 ''Cultural Diversity 2030'', en el qual participen joves experts en matèria de diversitat cultural. L’esdeveniment va coincidir amb el cinquè aniversari de l’adopció de la Convenció de la UNESCO sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals i va estar organitzat per la Comissió alemanya per a la UNESCO, la Universitat Bilgi d’Istanbul –Departament de Gestió Cultural- i la Federació Internacional de Coalicions per a la Diversitat Cultural, amb la col•laboració de la Comissió turca per a la UNESCO. L’objectiu de la reunió era fer balanç d’allò que s’ha desenvolupat fins al moment dins del procés i fer propostes de seguiment, tot abordant específicament la visibilitat de la Convenció i els mecanismes d'intercanvi d'informació en aquesta matèria. Interarts, que ha participat al procés U40 des dels seus inicis l'any 2007, va assistir al Fòrum, gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya. Més informació a http://www.unesco.de/4824.html?&L=1


Participació a les Jornades de Formació del Pla de Cooperació Cultural 2010 (Medina Sidonia, Cadis)

''Cultura i ciutadania'' va ser el tema central d’aquestes jornades que organitza anualment la Fundació Provincial de Cultura, organisme autònom de la Diputació de Cadis. El 27 i 28 d’octubre es van reunir a Medina Sidonia un centenar de participants, que durant aquests dos dies van debatre en torn a la proximitat vinculada a la cultura: la cultura de la ciutadania, la participació, els equipaments de proximitat, etc. Jordi Baltà, coordinador de projectes d’Interarts, va presentar una ponència sobre les tendències actuals en matèria de centres culturals de proximitat i la seva rellevància per al foment d'una cultura de ciutadania. En podeu trobar més informació a http://www.cadizcultura.es/


Notícies

Neix la Xarxa Llatinoamericana de Gestió Cultural

Amb l’objectiu d’ésser un punt de trobada d’agents culturals que actuen en Llatinoamèrica, diversos professionals, organitzacions i institucions universitàries d’aquest sector han constituït la Red Latinoamericana de Gestión Cultural (RedLGC). Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, El Salvador, Espanya, Mèxic, Uruguai i Xile són els països dels fundadors d’aquesta xarxa, que neix amb la voluntat de desenvolupar accions col•lectives per tal de generar i divulgar coneixements en el camp de la gestió cultural i les polítiques culturals, en diàleg permanent amb gestors, agrupacions i institucions de tot el món. Podeu trobar més informació a http://redlgc.blogspot.com/


Cinc ciutats poloneses, finalistes per a Capital Europea de la Cultura 2016

A l’anterior butlletí eren notícia les sis ciutats espanyoles que havien estat seleccionades pel Comitè responsable per passar a la tria final: Burgos, Còrdova, Donostia/San Sebastià, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia i Saragossa. Aquest mes d’octubre han estat les ciutats poloneses les seleccionades com a candidates a Capital Europea de la Cultura 2016. En aquest cas, cinc són les finalistes: Gdansk, Katowice, Lublin, Varsòvia i Wroclaw. La decisió definitiva es prendrà a l’estiu de 2011 i contemplarà una ciutat d’Espanya i una altra de Polònia, els dos Estats membres que acolliran ciutats amb aquest títol el 2016. Per a ampliar aquesta informació, visiteu http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

Oportunitats

El D Efecte Barroc: exposició sobre polítiques de la imatge hispana

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) presenta del 9 de novembre de 2010 al 27 de febrer de 2011 l’exposició “El D Efecte Barroc”, que convida a reflexionar sobre com estratègies político-culturals han fet que el barroc aparegués com l’estètica comú als països hispans al llarg de segles, creant així un relat homogeneïtzador que ha tingut conseqüències al món de la creació. La mostra, comissariada pels historiadors d’art Jorge Luís Marzo i Tere Badia, fa servir eines de la creació contemporània –cinema, vídeo, instal•lacions, ..- per diluir aquest mite. Podeu trobar més informació a http://www.cccb.org/ca/exposicio-el_d_efecto_barroco-33521


EuropeAid: ajuts per a l’enfortiment de capacitats en el sector cultural

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria de EuropeAid “Enfortiment de Capacitats en el Sector Cultural”, que inclou dues línies de finançament. Per una banda, “Invertir en les persones” és un instrument de cooperació per al desenvolupament i dóna suport a projectes Nord-Sud i Sud-Sud; per l’altra, el “Programa Cultura de l’Associació Oriental” és una eina europea de veïnatge i associació i s’adreça a activitats de cooperació amb l’Europa de l’Est i antigues repúbliques soviètiques. La data màxima per presentar documents de síntesi és el 19 de novembre. Per a més informació, visiteu https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1286178002449&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129338

Convocatòria per a projectes de descentralització de l’accés a béns i arts africanes

La Xarxa ARTerial, amb la col·laboració d’Africalia, llança una convocatòria d’ajuts a projectes que descentralitzin l’accés a productes i serveis de creació africana. Les candidatures han de ser presentades per membres d’ARTerial i han de facilitar, per exemple: la circulació de productes i serveis des de poblacions principals a zones secundàries, o des d’un país a un altre; la construcció de mercats que fomentin l’intercanvi i col·laboració entre diferents artistes; o l’accés a les arts a persones, comunitats o grups marginals que tradicionalment no hi tenen accés. Els candidats poden enviar les sol·licituds fins el 26 de novembre de 2010. Podeu consultar els detallats de la convocatòria mitjançant un correu electrònic a info@arterialnetwork.org

ECONCULT: enquesta sobre la innovació en les organitzacions culturals europees

La Unitat de Recerca de Economia Cultural de la Universitat de València (ECONCULT), col•laboradora científica del projecte Sostenuto, posa en marxa un estudi que consisteix en una sèrie de breus qüestionaris adreçats a les organitzacions culturals europees. L’objectiu d’aquest acció és identificar els elements clau de la innovació en aquestes organitzacions, enteses en un sentit ampli, ja que té cabuda tot tipus d’iniciatives: públiques i privades, amb o sense ànim de lucre, etc. Així mateix, també estan incloses totes les etapes de l’activitat: creació, producció, difusió, exposició, recepció, transport, consum i/o participació. Podeu participar-hi a http://bodoqueweb.ecoapl.uv.es/encuestas/index.php?sid=86264&lang=en

Recursos

Renovació del web de CIRCLE

El lloc web de la xarxa de recerca sobre polítiques culturals CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe) acaba de ser renovat, per tal de facilitar l'accés a les activitats i els documents que aquesta xarxa va realitzar fins l'any 2007. CIRCLE, una iniciativa fundada formalment el 1984, va funcionar com un think tank independent dedicat a desenvolupar models en matèria de política cultural a tot Europa. El lloc web recull materials de diverses conferències, seminaris i taules rodones, al voltant de nombrosos temes relacionats amb les polítiques culturals. Interarts, que va ser un membre actiu de CIRCLE al llarg dels anys, ha participat també en la renovació del web. S'hi pot accedir a http://www.circle-network.org/

Cultura per al Desenvolupament: recursos

Del 20 al 22 de setembre es va dur a terme a Nova York la Cimera de la ONU sobre la revisió dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni. En el marc d’aquesta cimera, la UNESCO va organitzar una taula rodona sobre el paper de la Cultura per al Desenvolupament, ja que per a aquesta institució és indiscutible que les estratègies de desenvolupament sostenible que integren la dimensió cultural són la clau per a la solució dels problemes econòmics, socials i mediambientals presents avui dia a totes les societats. Al portal d’UNESCO podeu trobar un recull de recursos sobre cultura i desenvolupament; entre ells, el document final de la Cimera de la ONU, on es reconeix explícitament aquest important paper de la cultura. http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=41260&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Quaderns d’acció social i ciutadania: El retorn social de la cultura

El nou número de Quaderns d’Acció Social i ciutadania: revista d’informació, anàlisi i investigació socials presenta com a tema central “El retorn social de la cultura”. La publicació catalana, editada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya reuneix articles de diversos autors, professionals de diferents sectors, que analitzen la funció social i cohesionadora de la cultura. Podeu consultar-la a http://dixit.gencat.cat/portal/fitxes/publicacions/publicacio_serveis_quaderns_accio_social_ciutadania_10.html

Estudi sobre la contribució de la cultura al desenvolupament local i regional

Encarregat per la Comissió Europea al Centre Estratègic d’Estudis Europeus (SCES en les seves sigles en anglès), que ha treballat estretament amb ERICARTS, aquest estudi és una visió general dels diferents tipus de contribució del sector cultural i creatiu als objectius de la política de cohesió de la UE des de 2000, e inclou 50 exemples que il•lustren aquesta contribució. Podeu trobar l’estudi en anglès a:
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc2942_en.htm
null

Conferencies

4º edició de la Web Mediatitzada (del 3 al 6 de novembre, Barcelona)

Organitzada per l’Associació Livemedia en col•laboració amb l’Arts Santa Mònica i l’InCom-Institut de la Comunicació-Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aquesta 4ª edició de la Web Mediatitzada proposa un fòrum sobre Internet, la convergència de mitjans i la lògica de la representació en línia des de la perspectiva de la comunicació, les arts, la innovació i les indústries culturals. Aquest esdeveniment ofereix una plataforma d’intercanvi d’experiències, idees i pràctiques en torn a la producció cultural i audiovisual i els nous modes de comunicació associats a Internet. La Web Mediatitzada, activitat gratuïta que té lloc a Barcelona, es pot seguir en línia a través de http://www.lab-livemedia.net

I Fòrum Cross Cultural Business Networking. (15 de novembre de 2010, Gijón)

El fòrum que se celebrarà a Gijón es una trobada per a professionals de la gestió cultural, la primera d’una sèrie que a cada edició comptarà amb la col•laboració d’un país –en aquest cas, Argentina-, que s’afegirà a la xarxa CBN, un espai on empreses del sector de les indústries culturals poden compartir projectes, col•laboracions i intercanvis sota el denominador comú de la innovació. El fòrum s’emmarca en aquesta xarxa CBN i centrarà el seu debat sobre les xarxes empresarials en les indústries culturals. Està organitzat per Docultura, recursos per a la gestió cultural (Espanya) i Recursos Culturales (Argentina), amb la col•laboració de la Conselleria de Cultura i Turisme del Principat d’Astúries i el suport de l’OEI i el Ministeri de Cultura d’Espanya. Més informació a
www.cbnproject.com

VII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural. (30 de novembre - 3 de desembre de 2010, Las Palmas de Gran Canaria)

Conferències magistrals, taules rodones i nombrosos tallers seran les principals activitats d’aquest esdeveniment que se celebrarà del 30 de novembre al 3 de desembre a Las Palmas de Gran Canaria amb l’objectiu d’analitzar diversos aspectes de la dimensió cultural del desenvolupament local i d’intercanviar experiències. Els organitzadors d’aquest edició són Interarts, el Govern de Canarias, l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb la col•laboració de la Comissió de la Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) la Xarxa de Ciutats Iberoamericanes per a la Cultura (Interlocal); el Cabildo de Gran Canaria, l’Ajuntament de Las Palmas de Gran Canaria, la Caja Insular de Ahorros de Canarias i el Gabinete Literario. Podeu trobar el programa actualitzat a http://www.interarts.net/ca/encurso.php?pag=2&p=347

Fòrum “Ready to change”: la cultura, factor d’innovació econòmica i social (2-4 de desembre de 2010, Ljubljana, Eslovènia)

Dins del projecte Sostenuto, que té com objectiu posar a prova pràctiques innovadores en el sector cultural, els seus socis organitzen del 2 al 4 de desembre a la ciutat de Ljubljana, Eslovènia, un fòrum per a promocionar la cultura com a generadora de la innovació social en els territoris de l’espai mediterrani. Adreçat a professionals de la cultura, artistes i actors de la societat civil, així com a institucions públiques, el fórum plantejarà temes com els drets culturals, els béns comuns, els nous indicadors de la riquesa, etc. i recollirà propostes per arribar a la redacció d’un manifest final. Els organitzadors del fòrum i socis de Sostenuto són IAM, Bunker, Citema, Expeditio, Relais Culture Europe, la Universitat de València i Zunino e Progetti Partner. Podeu trobar més informació a http://sostenutoblog.wordpress.com/2-forum-ready-to-change/


Primera Conferència de la Cultura (17 de desembre de 2010, Madrid)

Organitzada per la FEAGC (Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales) amb el suport del Ministeri de Cultura, la “Conferència Estatal dels sectors professionals i empresarials de la Cultura 2010” tindrà lloc el proper 17 de desembre a Madrid. Aquesta primera conferència vol ser un espai de reflexió i difusió de la realitat de la cultura com a factor de creixement, amb la proposta de noves idees que en aquest context de crisi millorin la situació d’aquest sector per tal que aquesta milloria repercuteixi en benefici de la ciutadania i l’economia en general. L’esdeveniment compta amb la participació de totes les associacions dels sectors professionals de la cultura en tots els seus àmbits, les quals acordaran a la sessió un Pacte Social per la Cultura. Podeu trobar més informació a
www.conferenciadelacultura.net/

Recordatoris

Conferència Intercult: Re-Imaginar l’Espai Cultural

Estocolm, 17-19 de novembre. Veure Cyberkaris 95, octubre 2010


III Jornades Internacionals sobre Ciutats Creatives

Saragossa, 25 i 26 de novembre. Veure Cyberkaris 94, setembre 2010


Banlieues d’Europa: Trobada 20 aniversari

Lió i voltants, 25-28 de novembre. Veure Cyberkaris 95, octubre 2010


Cyberkaris

Cyberkaris

Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals. La Fundació Interarts, Observatori de Polítiques Culturals Urbanes i Regionals, promou des del 1995 la recerca sobre cultura i desenvolupament territorial, la cooperació entre xarxes i projectes culturals, artístics i patrimonials, la definició i foment dels Drets Culturals i ofereix assessorament a projectes i emprenedors dins l'àmbit del sector cultural i de les indústries creatives. Interarts és una agència que treballa en ''partenariat'' amb organitzacions situades a Catalunya i Espanya així com amb els principals agents de cooperació cultural internacional als cinc continents. Entre aquests agents destaquen els del sistema de Nacions Unides, la Unió Europea, el Consell d'Europa i diverses instàncies intergovernamentals entre Europa i Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. Interarts està gestionant actualment programes relacionats amb els aspectes ecològics, axiológics i deontològics del desenvolupament cultural així com els que impulsen el nou paper de la societat civil global en el sector cultural.

Subscripció

Aquest butlletí es distribueix en català, castellà, francès i anglès. Les adreces de la llista de correspondència pertanyen a les entitats i persones amb les quals treballa Interarts i són completament confidencials. En el cas que no vulgueu rebre la nostra informació, envieu un correu electrònic a l'adreça interarts@interarts.net i deixareu de rebre el butlletí. Estem oberts a les vostres contribucions, que podeu enviar a la nostra adreça electrònica.