Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 107 - Novembre 2011
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter PLATAFORMES newsletter
newsletter
newsletter Si els noranta van ser la dècada de les xarxes i les metaxarxes i els primers anys del present mil·lenni han estat els de les agendes i els fulls de ruta (Convenció de la Diversitat, Agenda 21 de la Cultura, Agenda Cultural Europea, Carta Cultural Iberoamericana), l'actual decenni haurà de ser, sens dubte, el de les agències i les plataformes: instàncies que sàpiguen transformar la informació en coneixement i el coneixement en innovació, laboratoris i observatoris alhora, remolcadors de xarxes varades, fars en temps d'incertesa capaços de donar sentit als mapes.

És així com plataformes, agendes i xarxes es constitueixen respectivament en la trilogia conceptual, programàtica i organitzativa d'una nova governança en el sector de la cultura. Tanmateix, traginar amb efectivitat el trespeus d'aquesta nova governança és un exercici carregat de complexitat. Sovint s'ha dit que la millor manera de no fer una cosa era fer-la en xarxa ("networking is not working"). Les cartes de navegació, mapes i fulls de ruta del nostre atles cultural sovint són massa petits per al global o massa grans per al local. I les eines escalables, a la manera d'un veritable GPS cultural, aptes a l'hora d'articular "macro" i "micro", són una assignatura pendent encara.

Ens fan falta més que mai intercanviadors, centres de transferència, bancs de proves, llocs d'experimentació, espais "in vitro", laboratoris. Plataformes per innovar a baix cost i amb poc risc, modelitzar les innovacions i transferir-les a entorns diferents i contextos més amplis. Com sinó podem pretendre que la creativitat artística nodreixi la innovació competitiva, o que el creixement econòmic sigui harmoniós amb el desenvolupament social?

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter FOMECC Níger: tallers formatius newsletter
newsletter
newsletter Dins de les activitats programades en el projecte FOMECC Níger, durant el passat mes d'octubre es van impartir a Niamey tallers formatius destinats a reforçar les capacitats dels emprenedors culturals i creatius de la zona, així com dels funcionaris de la Direcció Regional de Cultura de Niamey i del Ministeri de Cultura del Níger. Prop de 90 alumnes van assistir als mòduls desenvolupats, que van versar sobre context i política cultural, elaboració i execució de projectes culturals, comunicació i mediació cultural, eines de recerca de finançament, drets d'autor i fiscalitat. Aquestes dues darreres temàtiques, en estar lligades a les particularitats del país, van estar a càrrec de professors nigerins. La resta de matèries van quedar en mans de dos professors experts de FOMECC Senegal, Youm Fall i Luc Mayitoukou. FOMECC Níger és un projecte d'Interarts, la Direction Regional de la Culture de Niamey i el Centre de Formation et Promotion Musical CFPM/Taya. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en la V Cimera Mundial de les Arts i la Cultura newsletter
newsletter
newsletter Del 3-6 d'octubre va tenir lloc a Melbourne (Austràlia) la V Cimera Mundial de les Arts i la Cultura, organitzada per la Federació Internacional de Consells de les Arts (IFACCA). El president d'Interarts, Eduard Miralles, en representació de la Comissió de Cultura de CGLU, va estar present des de la sessió plenària inaugural i va intervenir en diverses activitats. Algunes de les qüestions exposades en les seves intervencions giraven al voltant del desenvolupament local des de la cultura, plantejant qüestions com ara quines són les prioritats culturals dels governs locals al segle XXI. Més informació sobre la Cimera. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Inici del projecte ''Aprenentatge cultural per a famílies'' newsletter
newsletter
newsletter Els dies 17 i 18 d'octubre, Interarts va assistir a la reunió inicial del projecte "Aprenentatge cultural per a famílies", una iniciativa de dos anys de durada finançada per l'acció Grundtvig del Programa d'Aprenentatge Permanent de la UE. El projecte vol contribuir a desenvolupar formes innovadores d'aprenentatge intergeneracional i familiar en entorns d'educació cultural i creativa, tot fent èmfasi en els grups desfavorits de la societat. Amb aquesta finalitat, fomentarà l'intercanvi de pràctiques entre socis i entitats col?laboradores d'Àustria, Alemanya, Eslovènia i l'Estat espanyol. La primera reunió va tenir lloc a Viena i va ser organitzada per EDUCULT, l'entitat que coordina el projecte. Per a més informació, visiteu aquest enllaç o contacteu Jordi Baltà. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació a la I Jornada sobre drets sexuals i reproductius a Amèrica Llatina newsletter
newsletter
newsletter El 18 d'octubre va tenir lloc al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison a Barcelona la I Jornada sobre drets sexuals i reproductius (DSDR) a Amèrica Llatina convocada per Creación Positiva i la Red Activas. La jornada tenia com a objectiu presentar una sèrie d'informes recentment elaborats per la Red Activas sobre la situació dels drets sexuals i reproductius de les dones en tres països d'Amèrica Llatina (Bolívia, Equador i Perú), i afavorir un intercanvi entre agents de la cooperació catalana, en particular ONGs i organitzacions de dones, que treballen en aquest àmbit. Dace Kiulina i Emilie Vidal van assistir a la jornada com a responsables dels projectes de cooperació que Interarts desenvolupa en la línia de promoció de la salut sexual i reproductiva amb un enfocament cultural. Així mateix, l'esdeveniment va comptar amb representants de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) i va plantejar reptes com ara la construcció d'un moviment de drets humans global en pro dels DSDR de les dones i l'articulació entre organitzacions de drets i moviments feministes per augmentar la incidència política i la mobilització social al voltant d'aquestes qüestions a Espanya i Iberoamèrica.
newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter L'exemple de Barcelona al Fòrum Internacional de Creativitat Urbana 2011 (Taipei, Taiwan) newsletter
newsletter
newsletter Els dies 18 i 19 d'octubre va tenir lloc a Taipei un Fòrum organitzat per les autoritats de la ciutat, juntament a l'acadèmia i indústries de la zona, l'objectiu del qual era intercanviar experiències amb altres ciutats que han tingut recentment un procés de renovació i, d'aquesta manera, poder enfocar la regeneració de Taipei per tal d'optar a l'adjudicació de la organització de la "Capital Mundial del Disseny 2016". Les ciutats convidades van ser Bangkok, Barcelona i Londres. Joan Giró, membre i secretari del Patronat d'Interarts i directiu al Fòrum Universal Barcelona 2004 i en 22@, va presentar el cas de Barcelona. Entre les activitats desenvolupades, els participants van tenir ocasió de conèixer els avenços de la ciutat recuperant espais antics i de debatre sobre qüestions com ara el paper que institucions públiques i privades han de tenir a la regeneració de les ciutats o la importància del factor cultural en aquest procés. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Assemblea General Anual de Culture Action Europe newsletter
newsletter
newsletter interarts El passat 19 d'octubre Culture Action Europe va celebrar a Brussel·les la seva Assemblea General Anual amb la participació d'uns 100 professionals del sector. La reunió es va centrar en la tasca realitzada per l'organització fins al moment i la planificació de les futures actuacions. En especial, es va presentar l'avaluació del primer any de la campanya We are more i l'activitat dels diferents comitès nacionals. Entre els assumptes a tractar en Assemblea, previstos pels estatuts, figurava l'aprovació dels comptes del 2011 i del pressupost 2012, així com l'elecció dels càrrecs del Comitè Executiu per reemplaçar aquells en final de mandat. En aquest sentit, Mercedes Giovinazzo, directora d'Interarts i presidenta del comitè executiu de Culture Action Europe des de 2008, va ser ratificada en el seu càrrec per un segon mandat. Cal destacar que les diferents activitats de Culture Action Europe van ser presentades en el marc del Fòrum Europeu de la Cultura, organitzat per la Comissió Europea els dies 20 i 21 de novembre a Brussel·les. La campanya We are more va mobilitzar uns 200 professionals que es van congregar davant de la seu del Fòrum per a una acció simbòlica. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Contribució de l'EENC al Fòrum Europeu de la Cultura newsletter
newsletter
newsletter Els dies 20 i 21 d'octubre, la Comissió Europea va organitzar a Brussel·les l'edició 2011 del Fòrum Europeu de la Cultura, una trobada on es van reunir responsables públics i professionals de la cultura de tot Europa i d'altres continents, per tal de debatre la cooperació cultural a Europa i destacar-ne la importància. Abans de la trobada, l'organització va demanar a la Xarxa Europea d'Experts en Cultura (European Expert Network on Culture, EENC) que dissenyés un qüestionari destinat als participants del Fòrum i que n'analitzés les respostes; aquestes tasques van ser assumides per Péter Inkei, membre de l'EENC, l'informe final del qual es pot trobar a aquest enllaç. La Comissió Europea també va demanar a l'EENC l'elaboració de documents de base per a les quatre sessions temàtiques del Fòrum; per aquest motiu, els membres de l'EENC Aleksandra Uzelac, Colin Mercer, Pascal Brunet i Yudhishthir Raj Isar van abordar respectivament la digitalització, les competències professionals, la cultura en el desenvolupament regional i la cultura i els processos democràtics en tercers països. Els documents estan disponibles a aquest enllaç. L'EENC és una xarxa coordinada per Culture Action Europe i Interarts, que també va assistir al Fòrum Europeu de la Cultura. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter FOMECC Senegal: lliurament de diplomes a les emprenedores formades newsletter
newsletter
newsletter La setena sessió formativa de FOMECC Senegal va concloure el passat 22 d'octubre amb la cerimònia de lliurament de diplomes, a la qual va assistir Racines Senghor, director del gabinet del ministre de Cultura. En aquesta ocasió, la formació estava destinada exclusivament a dones, essent 15 les emprenedores culturals seleccionades, de Senegal i Mauritània, que van assistir als tallers. D'aquesta manera el programa busca reforçar el lideratge femení en aquest sector, per l'especial repercussió que això té al conjunt de la comunitat. La formació, de 80 hores de durada, ha tractat qüestions com l'elaboració i avaluació d'un projecte cultural, la gestió financera, el màrqueting cultural i la recerca de socis. Foment d'Empreses Culturals i Creatives a Senegal, FOMECC Senegal, es una iniciativa de Interarts amb la col·laboració de l'Association des Métiers de la Musique du Senegal i el suport de l'AECID. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en el XI Congrés ''Cultura Europea'' newsletter
newsletter
newsletter Entre els dies 27 i 29 d'octubre es va celebrar a Barcelona el XI Congrés "Cultura Europea", organitzat per l'Institut Carlemany d'Estudis Europeus de la Universitat internacional de Catalunya. L'objectiu d'aquest esdeveniment internacional i multidisciplinari era fomentar el diàleg entre professors amb experiència i joves investigadors. Per aquest motiu, part dels participants eren estudiants de tercer cicle. Entre ells, Elizaveta Lesovskaya, actualment becària en Interarts, va presentar la seva comunicació sobre les dificultats i oportunitats d'implementar l'experiència europea de gestió cultural a Rússia. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Més cooperació cultural entre la Unió Europea i Brasil newsletter
newsletter
newsletter El passat mes d'octubre Androulla Vassiliou, comissària europea d'Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, i Ana de Hollanda, ministra de Cultura de Brasil, van signar un pla d'acció conjunta quadriennal centrat en la diversitat cultural, el patrimoni cultural i el desenvolupament de una economia cultural i creativa sostenible. Aquest acord és un pas més a la Declaració Conjunta sobre Cultura que van signar tots dos països el 2009 i contempla la celebració de seminaris i esdeveniments organitzats conjuntament, així com un intercanvi continu de polítiques i bones pràctiques. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter ''El Rol de les Arts i els Mitjans de Comunicació en l'Educació per a una Ciutadania Democràtica'': convocatòria de propostes newsletter
newsletter
newsletter L'Organització dels Estats Americans OEA, a través de la seva Oficina d'Educació i Cultura, prepara un dossier titulat "El Rol de les Arts i els Mitjans de Comunicació en l'Educació per a una Ciutadania Democràtica" on recollir experiències i programes que utilitzen les arts i els mitjans de comunicació amb l'objectiu de promoure l'educació per a una ciutadania democràtica entre nens, nenes i adolescents. Institucions públiques i privades i organitzacions de la societat civil interessades a compartir la seva experiència poden presentar el seu cas abans del 15 de novembre per ser inclòs al dossier. L'enviament ha d'anar acompanyat d'un formulari facilitat per l'organització. Més informació: Romina Kasman. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Revista Oráfrica: convocatòria d'articles newsletter
newsletter
newsletter El Centre d'Estudis Internacionals de Biologia i Antropologia (CEIBA), especialitzat en la cultura oral de Guinea Equatorial, Camerun i São Tomé i Príncipe, convida a professors, investigadors i persones interessades a redactar un article o recensions bibliogràfiques sobre algun aspecte oral de les cultures africanes i contribuir amb els seus textos al contingut de la revista Oráfrica, que edita aquesta entitat barcelonina. Les aportacions s'han d'enviar per correu electrònic abans del 31 de desembre de 2011. Textos i consultes sobre el format de presentació: orafrica@ceiba.cat. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter UNESCO: Informe sobre Cultura i Desenvolupament newsletter
newsletter
newsletter El desembre passat l'Assemblea General de les Nacions Unides aprovava una resolució sobre Cultura i Desenvolupament que demanava a UNESCO que presentés un informe sobre aquesta matèria. En el document es demostra la contribució de la cultura al desenvolupament a través del treball realitzat per diverses entitats de les Nacions Unides; igualment, s'avalua la conveniència de celebrar una conferència sobre aquest tema. L'informe inclou recomanacions per promoure l'avanç cap a una major integració de la cultural en les polítiques i pràctiques de desenvolupament. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter EsPosible: Participació ciutadana i cultura newsletter
newsletter
newsletter La revista EsPosible, editada per la Fundación Economía y Desarrollo, dedica el seu número 16 a aspectes de l'educació ciutadana i la cultura. El contingut inclou articles sobre qüestions com les pràctiques socials i noves tecnologies o l'arqueologia industrial, una entrevista a José Ramón Insa, responsable de la Secretaria Tècnica de la Xarxa Interlocal (Xarxa iberoamericana de ciutats per a la cultura), i declaracions del president d'Interarts Eduard Miralles, a més d'alguns exemples d'interès sobre aquesta matèria. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nova base de dades internacional sobre polítiques culturals newsletter
newsletter
newsletter Recentment, i coincidint amb la V Cimera Mundial sobre les Arts i la Cultura de Melbourne, s'ha llançat el prototip de la primera base de dades sobre polítiques i tendències culturals a escala mundial. Amb el nom de WorldCP, la iniciativa es basa en el "Open Compendium" sobre polítiques i tendències culturals a Europa, del Consell d'Europa i ERICarts. De fet, el webmaster d'aquesta base de dades europea, Joerg Torkler, ha contribuït també a la creació de l'eina que es llança aquests dies. Per completar i actualitzar els perfils dels països que a partir d'ara oferirà WorldCP es compta amb la participació d'experts de tot el món, liderats des de 2010 per IFACCA, amb l'estreta col·laboració de la Fundació Àsia-Europa (ASEF).
newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Exit Europe - noves geografies de la Cultura newsletter
newsletter
newsletter interarts Publicada per Clubture Network. Zagreb, amb el finançament de la Nacional Foundation for Civil Society Development, l'obra "Exit Europe - noves geografies de la Cultura" revisa la situació actual de l'escena cultural independent als països de l'antiga Iugoslàvia, que comparteixen el denominador comú de la seva història. Així mateix, una part central de la publicació és la presentació de les recomanacions d'Exit Europa, conferència internacional centrada en les polítiques culturals europees, especialment d'aquesta regió. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Cultura i sostenibilitat newsletter
newsletter
newsletter El 2008, la Fundació Àsia-Europa (AEF) iniciava el programa a quatre anys Connect2Culture amb l'objectiu d'identificar i desenvolupar el paper de la cultura en el debat sobre sostenibilitat mediambiental. El passat mes d'octubre l'entitat publicava un dossier sobre aquesta temàtica titulat "Arts, environment, sustainability. How can Culture Make a Difference?". El treball recull l'activitat desenvolupada per ASEF durant aquests anys, així com una reflexió sobre qüestions relacionades amb l'art i la sostenibilitat realitzada pels experts que han participat en el programa, pertanyents a diversos sectors artístics i culturals d'Àsia i Europa. El dossier també inclou, entre altres materials, un directori de professionals de la cultura relacionats amb el medi ambient. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Realitats emergents en l'espai europeu: Complexitat, mobilitat i dinàmiques interculturals newsletter
newsletter
newsletter interarts El nombre 95 de la revista d'assumptes internacionals publicada pel CIDOB (Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona) està dedicat a la diversitat europea, en l'actual context de globalització, desterritorialització i dinàmiques culturals complexes. El monogràfic recull articles al voltant d'aquestes qüestions, per facilitar la tasca d'imaginar escenaris d'acció capaços d'articular un sentit comú de pertinença entre tanta complexitat. Eric Corijn, Cristina Farinha i Mahir Namur són alguns dels experts que apareixen en aquest número, coordinat per Yolanda Onghena. La revista es pot adquirir a través del web de CIDOB. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Portal de gestió cultural actualitzat newsletter
newsletter
newsletter El Portal Iberoamericano de Cooperación y Gestión Cultural, creat per la Universitat de Barcelona per fomentar la relació entre institucions i gestors culturals de l'àmbit iberoamericà i recolzar la seva tasca professional, ha renovat recentment el seu disseny i continguts, després de més de deu anys d'existència. Durant aquesta trajectòria, el Portal ha incorporat cada vegada més continguts i apartats, convertint-se així en una útil plataforma interactiva on trobar informació, documentació, recursos i espais d'intercanvi per al sector de la cooperació i la gestió cultural. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter ''Osservare la cultura'': nou llibre sobre els observatoris culturals italians newsletter
newsletter
newsletter Edicions Franco Angeli, dins de la seva col·lecció "Pubblico, professioni i luoghi della cultura",  ha publicat recentment l'obra "Osservare la cultura. Nascita, ruolo i prospettive degli Osservatori culturali in Italia", d'Antonio Taormina, especialista en la gestió de l'espectacle i la cultura i director de l'Observatori de l'Espectacle de la Regió Emilia-Romagna i de la Fundació ATER Formazione. El llibre presenta l'evolució, funcions i possibles perspectives culturals dels observadors en el context europeu, centrant-se en la situació italiana. Amb prefaci de Patrizia Orsola Ghedini, l'obra inclou contribucions d'experts internacionals, entre els quals hi ha la directora d'Interarts Mercedes Giovinazzo. Podeu accedir a índex, prefaci i introducció, a través de la web de l'editorial. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Cultura i desenvolupament urbà sostenible entre els projectes URBACT newsletter
newsletter
newsletter Recentment, la Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea ha publicat els resultats de diversos projectes finançats en el marc de la iniciativa URBACT, de cooperació d'administracions locals per al desenvolupament urbà sostenible a través de l'intercanvi de bones pràctiques. Després de tres anys de desenvolupament, aquests projectes presenten ara els seus informes, que inclouen guies pràctiques i recomanacions polítiques. Entre els que presenten els seus resultats es troben alguns projectes relacionats amb el sector cultural i artístic, com poden ser HerO (Heritage as Opportunity), sobre gestió integrada del patrimoni i els centres històrics, i UNIC, sobre una xarxa urbana d'innovació en el àmbit de la ceràmica. Accés als resultats. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter III Trobada Internacional de Gestors i Xarxes culturals (Cali, Colòmbia, 24-26 de novembre de 2011) newsletter
newsletter
newsletter interarts Per avançar en la consolidació de les diverses xarxes de gestors culturals a nivell local i internacional s'organitza la tercera edició d'aquesta trobada que comptarà amb professionals, experts i investigadors de tot el món. "Experiències d'èxit en emprenedoria i indústries culturals" és el tema central d'aquest esdeveniment organitzat per la Red de Gestores Culturales del Valle, el Ministeri de Cultura de Colòmbia i el projecte Industrias Culturales de Cali. La trobada està concebuda per ser un espai obert als diversos actors del camp cultural colombià i llatinoamericà en general, de manera que ofereix diverses fórmules de participació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Jornades de Cultura i Responsabilitat Social (Barcelona, 30 de novembre - 1 de desembre de 2011) newsletter
newsletter
newsletter interarts El Museu Marítim de Barcelona organitza a la seva seu la primera edició d'aquest esdeveniment, el títol complet del qual és "Jornades de Cultura i Responsabilitat Social. Comunicació 3.0 i Accessibilitat total". Amb aquestes jornades es vol donar a conèixer els darrers avenços en TIC que museus i institucions culturals poden incorporar per afavorir la igualtat en l'era digital i per contribuir a una veritable societat del coneixement. El desenvolupament de les conferències es podrà seguir presencialment, així com via streaming i Twitter. Les jornades compten amb el patrocini de la Fundación Vodafone España. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recordatoris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter SHARE#1 Helsinki Conference newsletter
newsletter
newsletter Helsinki, 4 i 5 de novembre de 2011. Veieu Cyberkaris 106, octubre 2011. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Shortcut Europe 2011 newsletter
newsletter
newsletter Varsòvia, Polònia, 16-18 de novembre de 2011. Veieu Cyberkaris 106, octubre 2011. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter IV Jornades Internacionals sobre Ciutats Creatives newsletter
newsletter
newsletter Madrid, 24-26 de novembre de 2011. Veieu Cyberkaris 106, octubre 2011. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 5.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
cyberk@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter