Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 108 - Desembre 2011
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter UNESCO newsletter
newsletter
newsletter El passat dia deu de novembre, en plena commemoració del desè aniversari de la Declaració de la Diversitat Cultural, Irina Bokova, Directora General d'UNESCO, va anunciar la suspensió fins a nova ordre de l'execució dels programes de l'organització. Deu dies abans els Estats Units havien comunicat que abandonaven UNESCO, responent així a l'admissió de Palestina com a estat membre, amb la corresponent retirada de la seva aportació econòmica anual: 60 milions de dòlars, que representen el 22% del pressupost d'UNESCO. Segons sembla, la legislació nordamericana prohibeix expressament el finançament d'una agència del sistema de les Nacions Unides en la qual prengui part Palestina en absència d'un acord de pau amb Israel. Israel, finalment, també ha anunciat la fi de la seva contribució a UNESCO, xifrada en uns 2 milions de dolars anuals.

Els més vells de la colla potser encara recorden allò que va passar a principis dels anys vuitanta, quan els Estats Units, el Regne Unit i Singapur van escenificar per primer cop la surtida d'UNESCO de resultes de l'informe McBride sobre el nou ordre comunicacional mundial (1980) i del resultat final de la conferència Mondiacult (1982), en plena "guerra freda" i davant la imparable ascensió dels països no aliniats. La sortida d'aquests tres països va malmetre seriosament el funcionament de l'organització, neutralitzant en bona mesura els bons propòsits del Decenni Mundial del Desenvolupament Cultural ((1988-1997) i dels seus dos resultats majors, l'informe La Nostra Diversitat Creativa (més conegut pel nom del seu coordinador, el diplomàtic peruà Javier Pérez de Cuéllar) i la Conferència Intergovernamental de Polítiques Culturals per al Desenvolupament celebrada a Estocolm (1998). Cal recordar també que els Estats Units no tornaran a UNESCO fins l'any 2003, en ple debat de la Convenció de la Diversitat Cultural, document que l'octubre del 2005 només va ser votat en contra pels Estats Units i Israel.

Tan cert és que l'ús de la relativa feblesa de la porta UNESCO per part de les nacions sense estat, a la recerca del seu reconeixement pel sistema de les Nacions Unides, fa un flac favor a l'organització en particular i a la cultura en general, com que s'imposa a futur la necessitat d'endegar una reflexió en profunditat sobre les possibilitats i limitacions d'una nova governança mundial inassequible a l'arbitri dels estats més poderosos. Mentre això no arribi, en cas de mala consciència i com si es tractés de l'enèsima ONG, UNESCO admet donatius i contribucions a títol particular a través de www.unesco.org/donate.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts 
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Portal FOMECC: nova web sobre empreses culturals i creatives newsletter
newsletter
newsletter Recentment Interarts, amb el suport del Ministeri de Cultura, ha llançat un nou recurs dedicat a les indústries culturals. Es tracta del Portal FOMECC, l'objectiu del qual és oferir informacions i eines útils per a persones i entitats interessades en aquest sector, especialment d'Espanya, Amèrica Llatina i Àfrica. Amb versions en castellà, anglès i francès, aquest nou recurs s'emmarca dins del programa de Foment d'Empreses Culturals i Creatives (FOMECC) que la fundació porta a terme en diversos països amb la col·laboració de socis locals i el finançament de l'AECID. Per aquest motiu, el Portal es converteix també en una plataforma de visibilització internacional de l'activitat dels diferents projectes FOMECC, així com dels emprenedors capacitats a través de FOMECC. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Darreres activitats en Ayacucho per al tancament del projecte FOMECC Perú newsletter
newsletter
newsletter interarts La primera etapa del projecte de Foment d'Empreses Culturals i Creatives a Ayacucho, Perú, finalitzarà el desembre 2011. Entre els resultats més destacats es poden esmentar la creació d'un programa formatiu i instruments d'informació sobre el context cultural local, la capacitació brindada a 121 equips d 'emprenedors per consolidar les seves activitats de producció i comercialització o la creació d'un directori d'emprenedors culturals. Una delegació de Interarts va viatjar a Ayacucho del 7 al 13 de novembre per reunir-se amb l'equip tècnic i amb la Municipalitat de Huamanga, soci local del projecte, i valorar els èxits aconseguits. La iniciativa, que ha comptat amb el suport de l'AECID, culminarà els dies 10 i 11 de desembre amb una fira d'empreses culturals on s'exposaran experiències reeixides d'emprenedoria cultural. L'esdeveniment pretén ser un exercici pràctic de venda per als emprenedors. Així mateix es preveu que participin les institucions que puguin tenir més interès en aquests béns i serveis culturals representatius de la identitat cultural ayacuchana. Més informació sobre FOMECC Perú. Foto: Tapissos PARIC newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Inici del projecte ''Espais segurs contra la violència sexual'' a Loreto, Perú newsletter
newsletter
newsletter interarts El projecte "Espais segurs contra la violència sexual: promoció dels drets de les adolescents a les zones urbano-rurals de Loreto, Perú" es va iniciar el passat 1 d'octubre gràcies al suport de l'AECID i en col·laboració amb el centre de promoció i defensa dels drets sexuals i reproductius Promsex. El projecte busca abordar de manera integral el tema de la violència sexual i l'embaràs precoç que afecta les nenes i adolescents de Loreto a través de diferents estratègies com la promoció de mecanismes d'incidència ciutadana i la generació de coneixements. El 8 de novembre Emilie Vidal i Valérie Weerts, tècniques de projecte d'Interarts, es van reunir amb l'equip de Promsex a Lima per posar en marxa les primeres activitats, que consisteixen a investigar sobre els mecanismes de la violència sexual i els seus efectes en la salut sexual i reproductiva de les nenes i adolescents des d'un enfocament cultural i de drets. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en un seminari de treball sobre transversalitat de la cultura en la cooperació al desenvolupament newsletter
newsletter
newsletter El dia 11 de novembre, Interarts va participar en un seminari de treball organitzat per la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona (UdG), amb el títol "La transversalitat de la cultura en la cooperació al desenvolupament: dificultats i perspectives metodològiques". La trobada va comptar amb intervencions dels professors Jorge Álvis i Eloísa Berman, de la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias, Colòmbia) i s'hi van debatre qüestions com ara la relació entre transversalitat de polítiques i sostenibilitat de les intervencions o la compatibilitat dels valors i els llenguatges propis de diverses disciplines. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Reunió extraordinària del Patronat d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter El passat 17 de novembre es va celebrar a les oficines d'Interarts la reunió extraordinària del seu Patronat. El president Eduard Miralles i els membres assistents van analitzar les activitats actualment desenvolupades per l'equip tècnic de l'organització i, a les portes de 2012, van debatre sobre els programes en perspectiva. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació a la Trobada Transfronterera Pirineus-Mediterrània newsletter
newsletter
newsletter Els dies 17 i 18 de novembre, Interarts va participar a Perpinyà i Alenyà a la Trobada Transfronterera que posava fi al projecte de cooperació cultural Convivència Pirineus-Mediterrània, una iniciativa que ha tingut com a objectiu generar una plataforma de treball conjunt entre agents culturals de les regions franceses de Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, així com d'Aragó, les Illes Balears i Catalunya. En el transcurs de les jornades es va presentar la nova iniciativa de cooperació cultural transfronterera Movidarts, en la qual Interarts participa com a soci i que s'espera iniciar l'any 2012. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Seminari sobre cultura i ocupació a l'Àfrica Occidental newsletter
newsletter
newsletter interarts Del 21 al 23 de novembre es va celebrar a Dakar un seminari sobre la situació professional dels treballadors de la cultura a l'Àfrica Occidental. L'esdeveniment va estar organitzat per la cooperació espanyola al Senegal, amb la col·laboració de l'Association de diffuseurs artístiques et festivals du Sénégal (ADAFEST) i FOMECC Senegal. L'objectiu d'aquest seminari era donar suport a la iniciativa del Ministeri de Cultura, Gènere i Qualitat de Vida senegalès, que elabora un projecte de proposició de llei sobre la condició de l'artista i els professionals de la cultura i sistemes de protecció social. Aquestes mesures oferiran un marc legislatiu que afavorirà l'activitat professional de l'emprenedor cultural. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter PRACTICS: nova guia jurídica sobre mobilitat cultural a l'Estat espanyol newsletter
newsletter
newsletter interarts En el marc del projecte europeu PRACTICS, Interarts acaba de publicar una Guia pràctica d'aspectes jurídics que incideixen en la mobilitat internacional dels professionals de la cultura, amb una atenció especial a la legislació aplicable a l'Estat espanyol. El document, publicat en castellà, aborda qüestions com ara els permisos de residència i de treball, la normativa aplicable en matèria laboral i de Seguretat Social, la fiscalitat, el reconeixement de qualificacions acadèmiques i professionals d'altres països i la creació d'empreses. A finals de novembre de 2011, PRACTICS ha conclòs la seva fase de projecte pilot (2008-11). S'espera iniciar una nova fase del projecte l'any 2012. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nova pàgina web de la Xarxa Europea d'Experts en Cultura (EENC) newsletter
newsletter
newsletter interarts Des de principi de 2011, Interarts i Culture Action Europe coordinen l'European Expert Network on Culture (EENC), un grup de 17 experts que proporciona assessorament a la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea en matèria de polítiques i cooperació culturals. Fa uns dies s'ha llançat el nou web de l'EENC, que ofereix informació sobre la iniciativa, recull els principals documents elaborats en aquest àmbit i ofereix recursos d'informació sobre experts, entitats, publicacions i esdeveniments d'interès en l'àmbit de les polítiques culturals europees i internacionals. Entre els documents que s'hi poden trobar hi ha diversos papers elaborats per a grups de treball del Mètode Obert de Coordinació del Consell de Ministres de la UE (accés a la cultura, paper de les indústries culturals i creatives en el desenvolupament regional, etc.), així com els documents encarregats amb motiu del Fòrum Europeu de la Cultura que es va celebrar a Brussel·les a l'octubre. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter La digitalització de la documentació cultural com a mesura de creixement newsletter
newsletter
newsletter interarts Recentment la Comissió Europea ha adoptat una Recomanació en la qual sol·licita als Estats membres de la UE que intensifiquin els seus esforços i recursos i que busquin una implicació major del sector privat per digitalitzar el patrimoni i les col·leccions culturals. Aquest pas facilitaria l'accés de la població a un material valuós, fet que repercutiria de manera positiva en l'educació, el turisme i en les indústries creatives en general, afavorint el seu desenvolupament. Tota la documentació digitalitzada fins ara és accessible a través de Europeana, que actualment compta amb 19 milions d'objectes arxivats. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Comissió Europea: Nou programa Europa Creativa newsletter
newsletter
newsletter El passat mes de novembre la Comissió Europea va presentar el programa Europa Creativa, una proposta de suport als sectors cultural i creatiu de la UE, que, un cop discutida i aprovada pel Consell de Ministres de la Unió Europea i pel Parlament Europeu, tindrà el seu període d'aplicació durant 2014-2020. El programa Europa Creativa ha estat pressupostat en 1.800 milions d'euros, fet que suposa un augment d'un 37% en despesa corrent. La internacionalització d'artistes, organitzacions i professionals de la cultura, la diversitat lingüística i cultural, i la projecció de pel·lícules europees són alguns dels àmbits beneficiats pel programa. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Nau Côclea: convocatòria de recerca artística en residència newsletter
newsletter
newsletter El Centre de Creació Contemporània Nau Côclea, de Camallera (Girona), llança la seva convocatòria dirigida a creadors que vulguin realitzar un treball de recerca en residència durant 2012. Ubicat en un entorn rural, el Centre ofereix seves instal·lacions per a projectes de cultura i art contemporani en dues modalitats: Residència d'Art Sonor Música13 i Residència de Creació, aquest últim, obert a projectes d'arts visuals, arts escèniques, performance, música, escriptura i art públic. Els interessats han d'enviar la sol·licitud abans del 15 de desembre de 2011. Bases de la convocatòria. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Curs de postgrau sobre Gestió de la Comunicació a Organitzacions Culturals newsletter
newsletter
newsletter Són els darrers dies de termini per inscriure's al curs de postgrau sobre "Gestió de la Comunicació a Organitzacions Culturals: Arts Escèniques i Música" que imparteix l'Instituto Complutense de Ciencias Musicales y Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. El curs busca proporcionar una formació integral en els fonaments teòrics bàsics i en les principals tècniques i formes de gestió de les activitats de comunicació pròpies de les organitzacions culturals. El postgrau s'inicia el gener 2012 i en aquesta segona edició incorpora la possibilitat de fer pràctiques en organitzacions del sector. Els interessats poden inscriure's-hi fins el proper 15 de desembre de 2011. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Conferència Internacional d'Investigació en Polítiques Culturals (ICCPR): convocatòria de propostes newsletter
newsletter
newsletter El Centre d'Estudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS), de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb l'International Journal of Cultural Policy, organitzen la conferència internacional ICCPR2012, que se celebrarà a Barcelona el juliol de 2012 amb l'objectiu d'analitzar els diversos aspectes de la relació entre cultura i política. Els organitzadors conviden a les persones interessades a aportar propostes per a panells i comunicacions individuals sobre temes com la diversitat cultural i les polítiques culturals, els mitjans de comunicació i la política, cultural digital i política cultural, etc. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de desembre de 2011. Més informació sobre els detalls de la convocatòria. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Conferència de la Xarxa de Recerca Europea de Sociologia de les Arts: convocatòria de propostes newsletter
newsletter
newsletter Al setembre de 2012 es celebrarà a Viena la setena edició d'aquesta conferència organitzada per l'Institut de Sociologia de la Música de la Universitat de la Música i Arts Escèniques d'aquesta ciutat. L'esdeveniment té com a principal objectiu debatre sobre qüestions relacionades amb les pràctiques artístiques, sota l'enfocament de la seva inserció en les estructures socials i la dinàmica cultural. Poden participar amb les seves ponències investigadors del sector, així com d'altres disciplines interessats en el diàleg interdisciplinari i estudiants de doctorat. El termini per enviar les propostes romandrà obert fins al 31 de gener de 2012. Els temes han de girar al voltant de qualsevol de les àrees de la sociologia de les arts. Consultar els detalls de participació aquí. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Observatori de Polítiques Culturals de Grenoble: Cycle national 2012 newsletter
newsletter
newsletter Obert el termini d'inscripció per a la sisena edició d'aquest cicle formatiu de "Direcció de projecte artístic i cultural i desenvolupament dels territoris", que s'estructura en 5 mòduls distribuïts entre abril i novembre de 2012 i diverses ciutats europees: Grenoble, Barcelona, Friburg i Brussel·les. Dirigida a responsables i professionals de l'àrea cultural d'institucions públiques i privades, així com a artistes, aquesta formació té entre els seus objectius desenvolupar eines per a la reflexió sobre temes artístics i culturals i facilitar la comprensió del paper transversal de la cultura en processos de desenvolupament. Les persones interessades poden inscriure's-hi fins al 15 de febrer de 2012. Informació sobre el Cycle nacional 2012. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Revista Crítica de Ciências Sociais: convocatòria d'articles newsletter
newsletter
newsletter Aquesta publicació trimestral, editada pel Centre de Estudos Sociais (CES) de la Facultat d'Economia de la Universitat de Coïmbra, Portugal, prepara un número especial sobre la ciutat creativa. La intenció és reunir perspectives interdisciplinaris de socioantropologia, art, estudis culturals, arquitectura, polítiques culturals, etc., Que abordin l'organització, usos i imatges dels espais urbans. Articles sobre l'enfortiment dels residents mitjançant iniciatives culturals i artístiques o l'impacte del turisme són un exemple dels que tindran cabuda a la revista. Els treballs poden ser presentats fins al 31 de març de 2012. Més informació sobre la convocatòria. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Premi Internacional Ramon Roca Boncompte d'Estudis de Gestió Cultural newsletter
newsletter
newsletter FiraTàrrega i l'empresa Ros Roca Group convoquen la segona edició d'aquest premi amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de la difusió en la investigació en el camp de la gestió cultural en l'àmbit europeu. Els estudis presentats han de respondre a l'anàlisi o recerca en aquest camp, com estudis de cas, impacte sobre el territori, estudis comparats, cooperació, polítiques culturals, anàlisi d'organitzacions, etc. El premi està dotat amb 6.000 €. El termini de lliurament dels treballs finalitza l'1 d'abril de 2012. Bases. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Culture Action Europe: anàlisi sobre les propostes de la Comissió Europea per a la política de cohesió 2014-2020 newsletter
newsletter
newsletter El 6 d'octubre, la Comissió Europea va publicar la seva proposta legislativa sobre la futura política de cohesió de la UE per al període 2014-2020. El paper de la cultura en el nou paquet legislatiu és molt feble: només s'esmenta al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i es limita al de patrimoni cultural. No obstant això, encara hi ha marge per incorporar la cultura a diferents apartats. Culture Action Europe (CAE) ha publicat recentment un document que analitza el nou paquet legislatiu amb l'objectiu d'ajudar a entendre el funcionament global dels fons estructurals i la forma en què es negocien a nivell europeu, nacional i regional. Amb aquesta informació, CAE vol impulsar els operadors culturals europeus a l'acció, per tal que, mitjançant reunions amb les autoritats competents al seu àmbit geogràfic, comencin a advocar per una presència més ferma de la cultura en la futura adjudicació de fons. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Actes de la Taula Rodona ''És possible una cultura eficaç i sostenible?'' newsletter
newsletter
newsletter El passat mes de juny la Fundació CRT, de Torí, va organitzar una taula rodona sobre la sostenibilitat de l'activitat cultural. Ara és possible consultar la transcripció de totes les intervencions, a càrrec de diversos representants de l'acadèmia i les administracions públiques locals, regionals i europees. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Wale'keru: Nova revista digital sobre recerca en Cultura i Desenvolupament newsletter
newsletter
newsletter interarts Recentment, el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo (L+iD), creat per la Universitat de Girona (UdG), a través de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, i la Universitat Tecnològica de Bolívar (UTB), ha publicat el primer número de la revista digital Wale'keru. De periodicitat semestral i abast internacional, la publicació se centrarà en la divulgació científica de recerques, estudis i projectes sobre les relacions entre cultura i desenvolupament. El nom, originari de la cultura nòmada wayuu, evoca conceptes de diversitat cultural i treball en xarxa. La revista, que compta amb el finançament de l'AECID, convida a les persones interessades en aquests temes a participar amb les seves aportacions. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Guia d'oportunitats per a la mobilitat de professionals de l'art i la cultura a Europa newsletter
newsletter
newsletter Ja és accessible des de l'apartat de recursos bibliogràfics de la Comissió Europea la "Guia d'oportunitats per a la mobilitat de professionals de l'art i la cultura a Europa" elaborada per Interarts, en el marc del projecte PRACTICS, i On the Move. La publicació recull dades de 2011 de prop de 750 programes de mobilitat, dissenyats o administrats per gairebé 500 organitzacions diferents, i té en compte una gran diversitat de sectors: arts escèniques, arts visuals, audiovisuals i mitjans de comunicació, música, literatura, patrimoni, arts interdisciplinaris, investigació i gestió cultural. La Guia ha comptat amb el suport de la Comissió Europea, el Ministeri de Cultura i Comunicació de França i el Ministeri de Cultura d'Espanya. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nou butlletí electrònic de la Càtedra Medellín-Barcelona newsletter
newsletter
newsletter Amb l'objectiu de desenvolupar la transferència de coneixement bidireccional entre Medellín i Barcelona mitjançant l'establiment d'una relació de cooperació, estable i de continuïtat, entre les societats civils d'aquestes dues poblacions, la Fundació Kreanta va crear el 2009 la Càtedra Medellín-Barcelona. Recentment, l'organització ha llançat el butlletí electrònic a través del qual difondrà, no només les iniciatives que la Càtedra impulsa, sinó també documents i activitats d'ambdós costats de l'Atlàntic que permetin apropar la realitat de Medellín i Barcelona. Entre les notícies incloses al primer número, destaca l'intercanvi sobre la temàtica d'urbanisme que en aquests primers dies de desembre té lloc a Medellín. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Eventful cities: nou llibre sobre la gestió cultural i la regeneració urbana newsletter
newsletter
newsletter L'editorial Routledge ha publicat recentment "Eventful Cities: Cultural Management and Urban Regeneration", de Greg Richards i Robert Palmer. El llibre presenta el paper fonamental que els esdeveniments juguen en els últims temps a les estratègies per canviar una ciutat. Barrejant anàlisi pràctica i acadèmica, els autors reflexionen sobre com els esdeveniments ofereixen la possibilitat d'aconseguir resultats econòmics, socials, culturals i ambientals en estratègies més àmplies de desenvolupament urbà. L'obra recull estudis de cas de les ciutats i esdeveniments de tot el món i identifica factors d'èxit que poden servir d'orientació per a altres ciutats i regions. El llibre es pot adquirir en línia a aquest enllaç. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Llibre de l'OEA: Cultura, comú denominador per al desenvolupament newsletter
newsletter
newsletter Amb el projecte "La cultura en el desenvolupament: una xarxa iberoamericana d'informació", l'Organització d'Estats Americans (OEA) cerca donar suport als casos reeixits i concrets a Amèrica en què la cultura ha contribuït a la generació de desenvolupament. En el marc d'aquest projecte, l'OEA va convidar els Estats membres a que presentaran les seves experiències. Van ser seleccionades 18 d'elles per confeccionar aquest llibre, tenint en compte, entre altres criteris, la generació de creixement econòmic i la millora en la qualitat de vida. Des del portal del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo, es pot accedir a la publicació en castellà i en anglès. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Informe del Parlament Europeu: Fomentar la inversió privada en el sector cultural newsletter
newsletter
newsletter El passat mes de novembre, el Parlament Europeu publicava un estudi sobre les tendències al foment de la inversió privada en el sector cultural als Estats membres de la UE. L'informe, elaborat per un equip d'experts, ha estat coordinat per l'Institut de Relacions Internacionals de Zagreb (IMO), amb Vesna Copic com a investigadora principal i Aleksandra Uzelac com a coordinadora. L'estudi recull un resum dels mecanismes utilitzats per fomentar la inversió privada, així com una comparativa entre la inversió privada en cultura als Estats Units i a Europa. L'estudi complet, en anglès i un resum en castellà. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Estudi ''Enfocaments per a una empremta cultural'' newsletter
newsletter
newsletter interarts El Centre Maurits Coppieters (CMC), amb seu a Brussel·les, ha publicat recentment l'estudi "Approach to a cultural footprint" elaborat per Elna Roig, tècnica en cooperació transfronterera a la Generalitat de Catalunya i antiga component de l'equip tècnic d'Interarts, i Jordi Baltà, investigador i coordinador de projectes en aquesta mateixa fundació. L'estudi se centra en la protecció i promoció de la diversitat cultural i lingüística a Europa, proposant un debat sobre la noció d'empremta cultural, que sorgeix a partir d'aplicar la idea de petjada ecològica a un context cultural. Els autors reafirmen d'aquesta manera la importància de tots dos conceptes per al desenvolupament humà sostenible. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter PÚBLICA 12. Trobades professionals de Gestió Cultural (Madrid, 26 i 27 de gener de 2012) newsletter
newsletter
newsletter interarts La Fundación Contemporánea i el Círculo de Bellas Artes de Madrid organitzen la segona edició d'aquesta trobada dirigida als professionals de la gestió cultural tant de l'àmbit públic com privat, a responsables de les administracions públiques i a alumnes de màster de gestió cultural. L'esdeveniment busca fomentar l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre els professionals del sector i per això presenta un programa amb activitats participatives i nous formats que afavoreixin la intercomunicació. Compta amb el suport del Ministeri de Cultura, la Comunitat de Madrid, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, la Fundació "la Caixa" i la Fundació Telefónica, així com la col·laboració de les ambaixades de diferents països. Informació i inscripcions. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 5.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
cyberk@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter