Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 112 - Abril 2012
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter ASSIGNATURA PENDENT newsletter
newsletter
newsletter Ara fa dos anys, la Comissió Europea va fer públic un "llibre verd" sota el títol "alliberar el potencial de les indústries culturals i creatives a Europa". La proposta, que ha anat seguint els habituals tràmits de consulta ciutadana i discussió en el marc de les institucions europees, és una peça més per a la definició del nou període pressupostari i de programació 2014-2020 i cal entendre'l en l'esforç per reinventar l'economia del vell continent des d'una nova perspectiva basada en la creativitat, la innovació i la competitivitat. Justament per això pugui sorprendre la importància d'un dels temes transversals que l'esmentat "llibre verd" aborda amb insistència: la necessitat de construir una nova relació entre les polítiques culturals i les polítiques educatives com a condició indispensable si volem que creadors, mediadors i ciutadans estiguin més i millor formats davant dels nous escenaris de la cultura digital.

La relació entre educació i cultura és, certament, tan antiga com complexa. D'altra banda, les estratègies formatives han estat sempre presents en la formulació de les polítiques públiques per a la cultura, encara que fos des de la percepció estrictament instrumental o immediata de la "captació" de públics per a la difusió artística. Tanmateix, només aquells països pioners en la construcció d'un benestar incipient (Escandinàvia, Països Baixos, Alemanya)varen ser capaços de bastir al llarg del segle XX models més o menys estables i permanents d'educació cultural continuada, per a totes les edats i per a tots els públics, inspirats en els principis de les universitats populars ("Volkshochschule", Open University, etc.)

Als països europeus del Sud en general, i a l'Estat espanyol en particular, el tema constitueix un problema candent: si l'estatut dels ensenyaments artístics en el marc de l'educació superior universitària és encara un afer en entredit, el "tallerisme" a centres cívics, cases de cultura, ateneus i similars és un sector d'activitat totalment desregulat que sovint voreja la economia informal o submergida, i no hi ha cap ciutat important (malgrat que algunes, com Barcelona, ho varen intentar sense èxit) que compti amb un pla de formació mitjanament estable. Una veritable assignatura pendent que pot acabar convertint la relació entre educació i cultura en un gegant amb peus de fang.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cuenca, Equador, allotjarà el VIII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural newsletter
newsletter
newsletter interarts El Campus Euroamericà de Cooperació Cultural és una iniciativa d'Interarts que arriba el 2012 a la vuitena edició. En aquesta ocasió tindrà lloc a Cuenca, Equador, durant els dies 28, 29 i 30 de novembre i, al costat de Interarts, compta com a organitzadors amb l'Alcaldia d'aquesta ciutat i l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI). Entre els seus patrocinadors es troben la Secretaria d'Estat per a la Cultura d'Espanya, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), i els Ministeris Equatorians de Coordinació de Patrimoni Natural i Cultural, de Relacions Exteriors i de Turisme. El VIII Campus es centrarà en les noves estratègies que ha d'adoptar la cooperació per adaptar-se als nous processos de desenvolupament humà. Al voltant d'aquesta qüestió giraran les diverses activitats incloses a l'esdeveniment: conferències, debats, tallers, presentacions de bones pràctiques, etc. El Campus Euroamericà de Cooperació Cultural és un esdeveniment biennal. La seva última edició va tenir lloc el 2010 a Canàries. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Actualitat dels projectes de promoció de la salut sexual i reproductiva dels joves no escolaritzats a Mali newsletter
newsletter
newsletter interarts El projecte "Reforçar la capacitat dels joves del sector informal a exigir els seus drets de salut sexual i reproductiva a través de la cultura a Bamako, Mali" que Interarts implementa al costat de Family Care International/Mali i l'Association des Enfants et Jeunes Travailleurs du Secteur informel (AEJT) de Bamako, ha realitzat les seves primeres activitats: formació de joves en l'oferta de serveis d'informació i sensibilització sobre la salut sexual i reproductiva (SSR) als seus parells i establiment d'aliances amb 12 centres de formació professional. El projecte, que compta amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), busca situar la qüestió dels drets de SSR dels joves que treballen en el sector informal a l'agenda de les autoritats responsables de la salut i l'ocupació del Districte de Bamako. També s'ha iniciat una enquesta sobre coneixements, actituds i pràctiques al voltant d'infeccions de transmissió sexual, anticoncepció, identitat cultural i tradicions que incideixen en les formes de viure la sexualitat dels joves. D'altra banda cal assenyalar que al web d'Interarts s'han publicat nous recursos relacionats amb el projecte "El paper de la cultura a les eines i estratègies de promoció de la SSR dels joves del sector informal del municipi de Mopti, SSR Mali II ". Es tracta de materials de capacitació dels pares sobre la comunicació amb infants i adolescents a l'àmbit de la SSR i el diagnòstic realitzat a Mopti per recollir les percepcions i opinions dels joves en relació a la salut i la cultura. Els documents estan disponibles en francès, àrab i bamanankan. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Estudi sobre l'aproximació a la violència contra les dones immigrants a Catalunya newsletter
newsletter
newsletter En el marc del projecte "Atenció i prevenció de la violència contra les dones indígenes a l'Equador", finançat per l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD), Interarts duu a terme l'estudi "Aproximació a la violència contra les dones immigrants a Catalunya". El treball centra l'atenció en la situació de les dones immigrants a Catalunya que, per viure en un context cultural i social nou, poden ser més vulnerables o perjudicades per la violència, o disposar de menys recursos per prevenir-la. Per això, aquest estudi té com a objectiu reflexionar sobre el vincle dels factors culturals i la violència contra les dones, i observar com aquests vincles són abordats per les diverses institucions públiques i organitzacions privades de Catalunya. L'estudi, així mateix, inclou un llistat d'agents claus catalans que desenvolupen les seves activitats en l'àmbit de la violència contra les dones en general, o les dones immigrants, en particular. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nou web del projecte ''Espais segurs contra la violència sexual'' newsletter
newsletter
newsletter interarts Interarts, en col·laboració amb el Centre de Promoció i Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius PROMSEX i l'Institut de Suport a Grups Vulnerables INAGRUV, porta a terme un projecte a la selva del Perú, regió de Loreto, l'objectiu del qual és disminuir la violència i els embarassos entre les adolescents d'aquesta zona, mitjançant la promoció de mecanismes d'incidència política, la generació de coneixement, la sensibilització i l'enfortiment de la societat civil. El títol complet de la iniciativa que compta amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) és "Espais segurs contra la violència sexual: promoció dels drets de les adolescents a les zones urbano-rurals de Loreto". En base a aquesta denominació, recentment s'ha llançat el web "Espais segurs", a través de la qual es difondrà l'actualitat d'aquesta intervenció. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Avaluació del programa Diversons de la Fundació ''la Caixa'' newsletter
newsletter
newsletter Entre octubre de 2011 i febrer de 2012, Interarts ha dut a terme un informe d'avaluació del programa Diversons, per encàrrec de la Fundació "la Caixa", institució que gestiona aquest programa impulsat l'any 2006. Diversons pretén contribuir a la difusió musical i al desenvolupament professional de músics i conjunts de l'àmbit de les músiques del món, residents a l'Estat espanyol, i afavorir alhora la sensibilització al voltant de la diversitat. Per tal de realitzar l'avaluació, s'han entrevistat i enquestat músics que han participat al programa en diverses etapes, així com programadors, experts i crítics especialitzats en aquest àmbit, i s'ha analitzat la documentació elaborada els darrers anys. També s'han observat experiències semblants en altres països d'Europa. Aquest mes de març s'ha presentat l'informe a la Fundació "la Caixa". newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació al Congrés Internacional de Recerca en Arts Escèniques newsletter
newsletter
newsletter El Grup de Recerca en Arts Escèniques de la Universitat Autònoma de Barcelona (GRAE) va celebrar el seu 1r Congrés Internacional els proppassats dies 1 a 3 de març a Barcelona. La trobada, amb el títol "La frontera, un concepte ineludible?", volia abordar la relació entre el concepte de frontera i les arts escèniques a Europa, i va reunir investigadors i professionals de l'àmbit de les arts escèniques de diversos països. En aquest marc, Jordi Baltà, coordinador de projectes a Interarts, va presentar una ponència sobre "La incorporació del paradigma de la diversitat a les institucions escèniques de Catalunya". S'espera que les actes del Congrés es publiquin al llarg d'aquest any. Per a més informació, visiteu el lloc web del Congrés. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter ''Arts Education Monitoring System'': reunió a Budapest newsletter
newsletter
newsletter Interarts és un dels socis d'un projecte de recerca anomenat "Arts Education Monitoring System (AEMS)" (Sistema d'Observació de l'Educació Artística), que té com a objectiu dissenyar, posar en pràctica i difondre una pauta de comparació dels recursos que es destinen a l'educació artística a nivell europeu. El projecte, coordinat per l'entitat vienesa EDUCULT, compta també amb socis d'Alemanya, Hongria i el Regne Unit i el suport de la Comissió Europea, mitjançant la línia de finançament a l'anàlisi de polítiques culturals del Programa Cultura (2007-13). Els dies 12 i 13 de març, Interarts va participar a la reunió intermèdia del projecte, celebrada a Budapest. La trobada va servir perquè els socis valoressin la informació inicial recollida als seus països i acordessin les accions posteriors; entre aquestes hi haurà l'elaboració d'una graella comuna per analitzar i comparar les polítiques i els programes estatals en l'àmbit de l'educació cultural, amb una atenció especial al paper de les institucions culturals. Per a més informació, vegeu la presentació del projecte. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Euromedinculture(s) Ciutadania: difusió en línia del documental newsletter
newsletter
newsletter Entre 2009 i 2011, Interarts va participar com a soci al projecte Euromedinculture(s) Ciutadania, finançat pel programa "Europa amb els Ciutadans" de la Comissió Europea. El projecte, coordinat per l'entitat marsellesa ADCEI, volia fomentar un debat públic sobre el paper de la cultura en el desenvolupament futur de la UE. En el transcurs de la iniciativa es va elaborar un documental que recull opinions de ciutadans i d'experts de diversos països d'Europa i la Mediterrània, així com arguments relatius a l'aportació de la cultura al desenvolupament social i econòmic i a la participació ciutadana, i que ara s'ha difós a Internet. Amb el títol "El dret a la cultura a l'Europa de demà", està disponible en català, castellà, anglès, francès, alemany, albanès, búlgar i eslovè. La versió amb subtítols en català es pot trobar aquí. I hi ha més informació del projecte aquí. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Equip d'experts en recerca de la cultura i l'art més innovador newsletter
newsletter
newsletter En el marc de la presidència Danesa de la Unió Europea, recentment s'ha creat un grup de treball format per experts i denominat Team Culture 2012 que té la missió d'investigar i descobrir a l'àmbit europeu exemples d'iniciatives artístiques i culturals realment diferencials i que tinguin un impacte a llarg termini a la societat. La idea és aprofitar la peculiaritat que tenen l'art i la cultura de fomentar noves idees i injectar esperança en contextos socioeconòmics difícils. El resultat d'aquesta investigació es presentarà al final del període de presidència, el juny de 2012, juntament amb un manifest redactat pel mateix equip sobre com el sector cultural pot crear nova energia en aquesta crisi. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Fundació Anna Lindh: subvencions 2012 newsletter
newsletter
newsletter interarts La Fundació Anna Lindh llança la seva convocatòria de propostes de projectes 2012 destinada als membres d'aquesta organització. Amb aquesta iniciativa, la Fundació vol oferir el seu suport a aquells projectes que promoguin la mobilització i empoderament de la societat civil per a la inclusió i la ciutadania. A la convocatòria només tenen cabuda aquells projectes multilaterals que responguin a l'associació d'almenys un soci d'un país del sud de la Mediterrània amb almenys un soci d'un dels 42 països europeus inclosos en les bases. El termini perquè els membres interessats facin les seves sol? licituds romandrà obert fins al 16 d'abril. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter II Congrés Nacional: La investigació en dansa: convocatòria de comunicacions newsletter
newsletter
newsletter L'Associació Espanyola D + I, Dansa més Investigació, celebrarà del 15-18 de novembre de 2012 a Barcelona la segona edició del Congrés Nacional sobre dansa. Entre les ponències incloses en el programa es troben qüestions com l'anàlisi de les estructures de composició com a norma dels estils, els aspectes fisiològics i la morfo-estàtica en la dansa; dansa i performativitat; aproximació a la dansa des d'una perspectiva qualitativa: enfocaments teòrics, metodològics i noves tendències; etc. Els interessats a contribuir amb les seves comunicacions tenen termini fins al 16 d'abril per enviar les seves propostes. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Seminari de Cooperació Cultural: obert termini d'inscripció newsletter
newsletter
newsletter Consultors Culturals, entitat formada per professionals de la cultura amb molts anys d'experiència tant en el desenvolupament de plantejaments teòrics com a la seva posada en pràctica, organitza de l'11 de maig al 2 de juny de 2012 a Madrid un Seminari de Cooperació Cultural amb l'objectiu d'aprofundir en allò que significa per a la cultura l'espai de la cooperació i, viceversa, allò que a l'espai de la cooperació aporta la cultura. El seminari està destinat a professionals, empreses i organitzacions de l'àmbit de la gestió cultural i de la cooperació, així com del camp de les relacions internacionals. El termini d'inscripció finalitza el 30 d'abril. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter EuropeAid: Ajudes per a projectes de cooperació a Egipte i Líban newsletter
newsletter
newsletter EuropeAid i les delegacions de la UE a Egipte i Líban han publicat les convocatòries anuals d'ajuts a projectes de cooperació entre la UE i els països respectius. El propòsit de la convocatòria és promoure la cooperació cultural internacional i desenvolupar un sector cultural dinàmic i creatiu, fomentant especialment la creativitat, la innovació i l'esperit empresarial. En el cas d'Egipte, el termini de sol·licitud és obert fins al 6 de maig; informació en aquest enllaç. La convocatòria del Líban admet sol·licituds fins al 31 de maig; més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Premi Internacional de Guangzhou a la Innovació Urbana newsletter
newsletter
newsletter Juntament amb Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i Metròpolis, la ciutat de Guangzhou ha creat aquest guardó per contribuir a la millora dels contextos socioeconòmics de les ciutats i regions, promoure la sostenibilitat i, en conseqüència, millorar les condicions de vida de els ciutadans. El Premi de Guangzhou tindrà una periodicitat biennal i fomentarà i reconeixerà els projectes més destacats i pràctiques innovadores al sector públic. Diverses són les categories a les quals es poden presentar els candidats, sent les principals: serveis públics, organització i administració, partenariats i participació ciutadana, Smart City i Ciutat sostenible. El termini d'inscripció acaba el 31 de maig de 2012. Bases i informació, en anglès. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Fons Internacional per a la Diversitat Cultural: convocatòria de sol·licituds newsletter
newsletter
newsletter La UNESCO llança la tercera convocatòria de sol·licituds per al finançament del Fons Internacional per a la Diversitat Cultural (FIDC). El propòsit del FIDC és promoure el desenvolupament sostenible i la reducció de la pobresa als països en desenvolupament inclosos en la Convenció de 2005 sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals. El FIDC dóna suport a projectes que tenen com a objectiu propiciar el sorgiment d'un sector cultural dinàmic, sobretot per facilitar la introducció de noves polítiques i indústries culturals, o l'enfortiment de les ja existents. Els interessats han de consultar amb la seva respectiva Comissió Nacional per a la UNESCO la data límit per a la recepció de sol·licituds a nivell nacional. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter OEI: ajuts a la mobilitat newsletter
newsletter
newsletter L'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) llança la seva tercera convocatòria del Programa d'Ajuts a la Mobilitat per a Professionals Iberoamericans de la Cultura. Amb aquest programa, l'OEI vol oferir a aquests professionals una oportunitat d'enriquir el seu treball mitjançant una estada temporal en entitats públiques i privades d'altres països iberoamericans. En aquesta ocasió tindran prioritat les sol·licituds relacionades amb l'aportació de la cultura al desenvolupament en els processos democràtics i a la promoció i consolidació dels drets humans, així com les propostes entrades en cultura i tecnologia. Les sol·licituds poden presentar-se a través del web de l'OEI fins al 6 de maig. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Arts visuals: localitzador d'espais per a la producció artística a Europa newsletter
newsletter
newsletter interarts Recentment, el Ministeri de Cultura d'Espanya ha creat una eina en línia mitjançant la qual dóna a conèixer les residències i espais per a la creació artística al sector de les arts visuals dins l'àmbit europeu. Amb una relació de centres a més de 30 països, el Localitzador de Residències i Espais per a la Producció Artística a Europa cerca potenciar unions i sinergies entre la administració i els professionals del sector, per enfortir-lo i recolzar la seva difusió internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Estudi sobre les arts i la salut newsletter
newsletter
newsletter Del 1999 al 2002, l'Hospital de Chelsea i Westminster va acollir un programa de recerca que va provar l'impacte als nivells psicològic, físic i biològic de la integració de les arts escèniques i visuals a l'entorn sanitari. El programa, dirigit per la doctora Staricoff, va ser la base de l'enfocament mantingut posteriorment per l'hospital, que compta amb una col·lecció d'art i ofereix interaccions musicals amb un ampli nombre de pacients. Ara l'entitat publica una anàlisi de literatura acadèmica signada per Staricoff i Stephen Clift que amb el títol d'"Arts i Música en Salut: una visió general de la literatura mèdica: 2004-2011" presenta el paper de la música i les arts als programes de salut en base a aquesta experiència.
newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Vídeos de la V Assemblea General de Interlocal newsletter
newsletter
newsletter interarts L'octubre de 2011 va tenir lloc a Belo Horizonte, Brasil, la V Assemblea General de la Xarxa Interlocal, coincidint amb la Reunió de la Unitat Temàtica de Cultura (UTC) de la Xarxa Mercociudades i la Reunió de l'Agenda 21 per a la Cultura. La coincidència d'esdeveniments va propiciar un intercanvi d'experiències de gestió cultural entre governs de diverses ciutats del món. Recentment, la Unitat Temàtica de Cultura (UTC) de la Xarxa Mercociudades ha publicat a la xarxa els vídeos de les presentacions i conferències d'aquesta Assemblea de Interlocal. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Llibre sobre els processos participatius a la política de la ciutat newsletter
newsletter
newsletter interarts ARTfactories/Autre(s)pARTs, Actes-If, Banlieues d'Europe, Le COUAC i HorslesMurs són les organitzacions culturals franceses que han confeccionat la publicació "Quartier: els Projets participatifs au coeur de la politique de la ville". El llibre recull entrevistes a una vintena de persones sobre els processos participatius artístics i el seu paper a la transformació dels barris i ciutats. Els testimonis escollits inclouen no només artistes i agents culturals, sinó també funcionaris estatals, tècnics locals, treballadors socials, investigadors i ciutadans anònims, component un panorama molt divers d'opinions que es constitueixen en una bona base per a la reflexió. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter UNCTAD XIII: Diàleg de Polítiques sobre Economia Creativa (Doha, Qatar, 26 d'abril de 2012) newsletter
newsletter
newsletter La Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD per les sigles en anglès) celebra la seva tretzena reunió a Doha, Qatar, del 21-26 d'abril de 2012. En el marc d'aquest esdeveniment, el dia 26 es durà a terme un Diàleg de Polítiques sobre Economia Creativa i Desenvolupament, en el qual es tractaran qüestions com ara què vies seguir per posar en pràctica a la nostra societat del coneixement, polítiques apropiades, incloses les comercials, per al funcionament òptim de l'economia creativa o què fer per atraure inversors, facilitar l'accés a la tecnologia i estimular la innovació i els negocis creatius amb el fi de promoure una puixant economia creativa. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Debat sobre la mobilitat artística internacional i la diplomàcia territorial (Guimarães, Portugal, 24 de maig de 2012) newsletter
newsletter
newsletter El Fons Roberto Cimetta organitza en col·laboració amb la Fundació Calouste Gulbenkian un debat sobre la mobilitat artística internacional i la diplomàcia territorial. L'esdeveniment tindrà lloc el 24 de maig a Guimarães, Portugal, Capital Europea de la Cultura 2012. Després d'una sessió matinal destinada a membres i socis del Fons Roberto Cimetta, la tarda acollirà un debat públic obert a la participació de tots. Activitat gratuïta, la jornada suposa una oportunitat de trobada i diàleg per a artistes, operadors culturals, agents o institucions locals i regionals dels països àrabs, europeus i mediterranis. L'objectiu dels organitzadors és propiciar la reflexió i l'elaboració d'iniciatives de cooperació per a la construcció de l'associació cultural entre Europa i el món àrab. Informació i inscripcions. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 5.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
cyberk@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter