Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 116 - Setembre 2012
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter TOT MATANT LA GALLINA DELS OUS D'OR... newsletter
newsletter
newsletter El fet que la Convenció de la Diversitat aprovada per UNESCO l'any 2005 estableixi sense embuts que la cultura no pot ser considerada una mercaderia més ens obliga a plantejar l'altra cara de la moneda: la cultura entesa com a dret humà i concebuda com a servei públic. Cal reconèixer, tanmateix, que la voracitat d'un mercat cada cop més orientat als béns i serveis de caràcter immaterial i amb elevades potencialitats simbòliques contrasta amb la lentitud gairebé geològica que, aquí i arreu, té el debat sobre els drets culturals i amb la morositat, gairebé fregant el tabú o el prejudici, a l'hora de plantejar quotes mínimes de serveis culturals per a contingents màxims de ciutadans, tal com es fa en el context d'altres polítiques en àmbits com el de l'educació o la sanitat.

La cultura, quan no és considerada com un dret ciutadà i com un servei públic, esdevé un luxe només a l'abast d'aquelles minories selectes que practiquen impunement els malabars sinistres entre la distinció, la diferència i la desigualtat. Quan la diferència ens fa diversos, la cultura ens fa desiguals. Si la cultura "és capital" (tal com va formular el malaguanyat economista uruguaià Luís Stolovich) no té res d'estrany que els responsables de les hisendes públiques, moguts per la desesperació d'unes hores més que baixes, descobreixin com a objecte d'una hipotètica recaptació substanciosa allò que per a ells és només un sector emergent de l'activitat econòmica. Emergència, cal dir-ho, que els professionals de la cultura hem estat predicant a bastament al llarg dels darrers anys - vegeu "Contra la síndrome d'Estocolm" al número 101 de Cyberkaris-, mentre les referències als drets culturals i els serveis públics habitualment ens feien mirar cap a una altra banda.

En aquest context, l'augment per part del govern espanyol de l'Impost sobre el Valor Afegit que s'aplica als béns i serveis culturals des del tipus reduït actual del 8% fins al nou tipus general del 21% (fent l'excepció amb el llibre imprès) no només farà que el nostre país, a partir de setembre, pateixi l'impost directe sobre la cultura més alt de la zona euro (seguit per Estònia i Eslovàquia amb un tipus del 20%, enfront d'un promig del 9%), sinó que tindrà ben segur conseqüències catastròfiques que en un sector com el de les arts escèniques es xifren en un descens de la demanda superior al 20%, un descens de les recaptacions proper als 50M d'€, una pèrdua aproximada de llocs de treball del 10% o la destrucció del 20% de les empreses existents. Enfront d'això, el nou govern francès de François Hollande decideix baixar l'IVA de la cultura al tipus mínim del 5,5% i governs com el de Luxemburg (3%), Països Baixos i Bèlgica (6%) o Alemanya (7%) es mantenen a la banda baixa (dades de l'estudi sobre "L'impacte de l'augment de l'IVA en el sector de les arts escèniques a Espanya" realitzat per FAETEDA, la patronal del sector, el juliol del 2012).

Sens dubte una mala notícia que, al llarg d'aquest estiu, gairebé ha coincidit amb la determinació de consagrar la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Londres als grans noms i èxits de la indústria musical britànica. Potser es tracti d'una paradoxa. Però el cert és que mentre alguns festegen públicament la gallina altres l'envien directament al paredó.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter FOMECC Senegal a Guédiawaye newsletter
newsletter
newsletter El projecte FOMECC Senegal (PECCS) continua la seva dinàmica de descentralitzar les accions formatives, de manera que no només els actors culturals de Dakar es beneficiïn dels seus serveis. Així, per exemple, a finals de juny va tenir lloc un cicle de formacions PECCS dedicat als professionals i creadors de la comuna de Guédiawaye, a la perifèria de Dakar (Senegal). Durant quatre dies, més de trenta creadors locals van tenir l'oportunitat de formar-se en matèries com ara: elaboració de projectes culturals, gestió financera o gestió de carreres artístiques. El seminari es va organitzar a petició de la casal de joves de la comuna de Guédiwaye, i va comptar amb la presència del director del projecte FOMECC / PECCS Abdoulaye Koundoul durant l'acte de lliurament de diplomes i clausura oficial. Més informació sobre FOMECC Senegal. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Signatura Conveni de col·laboració entre la SCA i el projecte FOMECC/PECCS newsletter
newsletter
newsletter El passat 5 de juliol el projecte FOMECC Senegal (PECCS), seguint la voluntat de treballar per al foment de programes locals de desenvolupament del sector cultural, va signar una convenció de col·laboració amb la Secretaria Permanent d'Orientació i Seguiment de l'Estratègia de Creixement Accelerat (SCA). Al DPES 2010-2015, marc dels programes i accions per al creixement econòmic i social del Senegal, s'ha identificat el sector de les indústries culturals, juntament amb el del turisme i l'artesania d'art, com un dels àmbits amb gran potencial de desenvolupament. Així, en el pla d'acció de la branca TICAA (Turisme, Indústries Culturals i Artesania d'Art) es proposen activitats per al reforç de les capacitats dels professionals del sector. És doncs en aquest àmbit en el qual les dues parts, FOMECC Senegal i SCA, acorden la posada en marxa de relacions de col·laboració en el marc del foment de l'emprenedoria cultural i creatiu. Més informació sobre FOMECC Senegal. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Presentació oficial a Cuenca, Equador, del VIII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural newsletter
newsletter
newsletter interarts El passat 27 de juliol va tenir lloc al Museo de la Catedral Vieja, Cuenca, Equador, l'acte oficial de presentació de la vuitena edició del Campus Euroamericà de Cooperació Cultural. A la sessió, organitzada per la Dirección de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, es van donar a conèixer els detalls de l'esdeveniment, que se celebrarà del 28 al 30 de novembre en aquesta ciutat i el tema central del qual serà "La cooperació cultural davant els nous processos del desenvolupament humà". Per a aquesta edició s'espera l'assistència d'uns 275 participants, provinents tant d'Amèrica com d'Europa. I és que precisament, el Campus es defineix com un espai d'intercanvi, debat i reflexió sobre cultura i cooperació entre ambdós continents. L'organització del VIII Campus és responsabilitat del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) i la Fundació Interarts. Informació i inscripcions VIII Campus. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter VIII Campus Euroamericà de Cooperació Cultural: inscripció a través del nou web newsletter
newsletter
newsletter En aquests dies s'ha llançat el nou web del Campus Euroamericà de Cooperació Cultural. Els seus responsables, l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) i Interarts, busquen a través d'aquest instrument transmetre la filosofia dels Campus i mantenir activa durant el període intercampus l'activitat generada en aquests esdeveniments biennals. La web, desenvolupada amb el suport del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya, agrupa els continguts de les diverses edicions i té un "Campus Virtual" per oferir a la xarxa de cooperació sorgida dels Campus un espai permanent d'intercanvi de coneixement i treball col·laboratiu. Així mateix, el web difon tota la informació sobre el pròxim esdeveniment, que se celebrarà del 28 al 30 de novembre a Cuenca, Equador. Els interessats a participar ja poden efectuar la seva inscripció a través del propi web. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Reunió de la Cultura i els Fons Estructurals newsletter
newsletter
newsletter El passat 12 de juliol la Secretaria d'Estat de Cultura del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya va convocar a experts del sector cultural i creatiu espanyol a una reunió en la qual analitzar els possibles usos dels Fons Estructurals de la Unió Europea en el àmbit cultural. A la sessió van participar la directora i el gerent d'Interarts, Mercedes Giovinazzo i Antonio Gucciardo. La fundació va ser convidada arran de la recent elaboració d'un estudi sobre la presència de la cultura en els Fons Estructurals 2007-2013 a Espanya elaborat per Jordi Pascual. Aquest estudi s'emmarca en una sèrie més àmplia d'estudis sobre cultura i Fons Estructurals, encarregats per la Comissió Europea al European Expert Network on Culture (EENC), coordinat per la Fundació Interarts i Culture Action Europe, en previsió de la propera generació de programes 2014-2020. En la reunió que va tenir lloc a Madrid es van plantejar les oportunitats reals de creixement i les necessitats i tipus de finançament que demana el sector cultural i creatiu, així com qüestions sobre el marc general de la política de cohesió de la UE i diverses consideracions sobre el finançament públic-privat de les indústries culturals; es preveu redactar un document de posició sobre el rol de la cultura en els Fons Estructurals. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Llançament de FomeccNet, xarxa social per al foment de les indústries culturals i creatives newsletter
newsletter
newsletter interarts Recentment, el Portal FOMECC, el web que difon els projectes del Programa FOMECC (Foment d'Empreses Culturals i Creatives) així com informació sobre aquest sector, ha ampliat els seus serveis mitjançant el llançament d'una xarxa social destinada a organitzacions afins a FOMECC. Amb la denominació de FomeccNet, la xarxa vol esdevenir un espai d'intercanvi on els seus membres puguin compartir comentaris, convocatòries, esdeveniments, projectes, etc. de manera que s'enriqueixin mútuament, en la teoria, però també en el pràctic. El propòsit final és que aquesta col·laboració en línia es tradueixi en col·laboració "física", amb el desenvolupament de projectes conjunts. La posada en marxa d'aquesta xarxa ha estat possible amb el suport del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya. En aquests dies, Interarts està convidant a organitzacions que treballen en el foment d'empreses culturals i creatives a formar part d'aquesta iniciativa. Així mateix, les entitats interessades a participar, poden realitzar la seva preinscripció a través d'aquest enllaç. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Planificació de FomeccBiz, xarxa social per a emprenedors culturals i creatius newsletter
newsletter
newsletter Com a pas següent al recent llançament de FomeccNet, Interarts està desenvolupant actualment FomeccBiz, una xarxa social dirigida als emprenedors del sector cultural i creatiu. Amb ella pretén potenciar encara més la incidència del Programa FOMECC com a dinamitzador econòmic del sector cultural i creatiu, en crear sinergies entre els diferents col·lectius agrupats al Portal FOMECC. Els principals objectius de FomeccBiz són fomentar accions d'intercanvi i col·laboració entre els seus membres; augmentar el seu nivell de competència, i impulsar la comercialització dels seus productes, donant major visibilitat al seu treball, producte i/o servei i facilitant noves oportunitats de negoci a nivell internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Prevenció del VIH des d'un enfocament intercultural a Bolívia newsletter
newsletter
newsletter Enfortir la capacitat d'organitzacions de dones indígenes bolivianes per promoure estratègies de prevenció del VIH culturalment adequades és un dels objectius del projecte "Dona indígena i VIH", que estan desenvolupant Family Care International/Bolívia i Interarts en aquest país. Per assolir-lo, actualment s'està elaborant al costat de l'Organització Indígena Chiquitana (OICH) un Diagnòstic Comunitari sobre coneixements, actituds i pràctiques (CAP) de les dones indígenes en relació al VIH i a embarassos precoços i no desitjats, a la regió de San Javier a la Chiquitania. El treball es porta a terme a través de grups focals i entrevistes en profunditat que serviran com a línia base sobre coneixements existents al començament del projecte. Des d'aquest moment inicial, també s'han destinat esforços a l'enfortiment dels llaços entre dirigents indígenes de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) amb el Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas i Afro descendientes enfront del VIH/Sida, la Sexualitat i els Drets Humans (SIPIA) i s'han mantingut intercanvis amb representants d'ONU SIDA per a Llatinoamèrica i el Carib insistint a avançar cap a una estratègia de prevenció que sigui culturalment pertinent. El projecte compta amb el suport del Programa Barcelona Solidària de l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter EENC: informes sobre la cultura i els Fons Estructurals de la UE a Alemanya, Espanya, Itàlia i Polònia newsletter
newsletter
newsletter interarts De cara a la propera negociació de la Política de Cohesió de la UE i els programes operatius del període de finançament 2014-2020, la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea va encarregar fa uns mesos a la Xarxa Europea d'Experts en Cultura (EENC) una anàlisi del paper potencial dels sectors culturals i creatius en el desenvolupament local i regional a diversos Estats Membres de la UE. Al web de l'EENC ara s'hi poden trobar els quatre primers documents d'aquesta sèrie, elaborats per Cornelia Dümcke (Alemanya), Jordi Pascual (Espanya), Pier Luigi Sacco (Itàlia) i Dorota Ilczuk i Malgorzata Nowak (Polònia). Cada anàlisi compta amb una perspectiva general sobre l'efecte dels Fons Estructurals en el sector cultural fins ara, un breu diagnòstic DAFO per a la inversió en els àmbits culturals i creatius i una identificació de prioritats per a invertir en aquest sector en el període 2014-2020. Actualment s'estan elaborant anàlisis similars en altres Estats membres de la UE. L'EENC és coordinada per Interarts i Culture Action Europe. Per a llegir els documents. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Capacitats creatives i cohesió social entre els joves: celebració del Fòrum #ConectaKultura DF newsletter
newsletter
newsletter interarts En el marc del projecte "Enfortiment de les capacitats creatives i cohesió social dels joves a Argentina, Brasil i Mèxic", coordinat per Interarts i finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), entre els proppassats dies 28 i 31 d'agost es va celebrar a Mèxic DF el Fòrum #ConectaKultura DF, tercer i últim dels fòrums de formació coordinats per CLT Consultores en diverses localitats mexicanes al llarg d'aquest any, i que en aquesta ocasió va comptar amb la col·laboració del Centre Cultural d'Espanya a Mèxic. Mitjançant diverses ponències i sessions formatives, el Fòrum volia facilitar el desenvolupament de projectes creatius per part de joves mexicans, i també va servir per presentar el desenvolupament dels projectes sorgits als dos fòrums anteriors. Jordi Baltà, coordinador de projectes a Interarts, va participar com a ponent en una sessió de formació sobre avaluació de projectes culturals i en una taula rodona titulada "Cultura, joventut i inclusió social". Més informació. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Programa UNESCO-UE per la Governança de la Cultura als Països en Desenvolupament: diverses visites newsletter
newsletter
newsletter En el marc de la implementació de la Convenció sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, l'any 2010 la UNESCO i la Unió Europea van signar un acord per a la posada en marxa d'un programa d'assistència tècnica, de cara a millorar la governança de les polítiques culturals i el suport als sectors culturals i creatius als països en vies de desenvolupament que haguessin signat la Convenció. En aquest context, s'han seleccionat 13 projectes de països d'Àsia, Amèrica i Àfrica, i en els darrers mesos s'han dut a terme missions d'assistència tècnica a països com Barbados, Burkina Faso, Cambodja, Hondures, el Níger, la República Democràtica del Congo o el Vietnam. Jordi Baltà, coordinador de projectes a Interarts, ha estat un dels experts que han participat a la missió d'assistència tècnica al Níger. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter 2 ª Trobada ''Cultura de Rede'' newsletter
newsletter
newsletter interarts Del 23 al 26 de juliol es va celebrar a Brasília la 2a Trobada Iberoamericà "Cultura de Rede" amb l'objectiu de ser un espai d'articulació, difusió, reflexió i formació entre persones, organitzacions i xarxes interessades en promoure processos de xarxa i col·laboració cultural a Iberoamèrica. Es tracta d'alguna cosa més que un esdeveniment, ja que està concebut per ser un procés, un pas més al camí cap a noves iniciatives i intercanvis. Amb la participació de països de tot el món, la trobada va incloure "Diàlegs" -espais d'intercanvi de coneixements i continguts provocadors-, presentacions escèniques, reunions de treball, tallers i moltes altres activitats que van propiciar el debat, l'aprenentatge i la generació de nous contactes entre els participants. "Cultura de rede" va comptar amb el suport de l'Organització dels Estats Iberoamericans per a Educació, Ciència i Cultura (OEI). newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació newsletter
newsletter
newsletter La Direcció General d'Empresa i Indústria de la Comissió Europea ha llançat una convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació de cara al desenvolupament d'una oferta transnacional de turisme basat en el patrimoni cultural i industrial. El seu objectiu final és complementar les polítiques nacionals i regionals proporcionant suport a la cooperació transnacional i a iniciatives conjuntes que tinguin com a finalitat dissenyar nous productes innovadors transnacionals als sectors del turisme cultural i/o la indústria. Amb aquests ajuts la Comissió vol contribuir entre altres coses a la regeneració econòmica i la creació d'ocupació en aquests camps. El termini de presentació de propostes és obert fins al 28 de setembre de 2012. Informació i formularis. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Argentina: Programa de Suport a Emprendiments Culturals (PAEC) newsletter
newsletter
newsletter La Secretaria de Cultura de la Nació manté oberta la convocatòria per presentar projectes al Programa de Suport a Emprendiments Culturals (PAEC) fins el 30 d'octubre de 2012. El Programa, que compta amb el suport de la Fundación Banco Macro, té com a objectiu impulsar la generació i el creixement d'empreses culturals locals proporcionant suports econòmics, assistència tècnica i capacitació. Està dirigida a empreses i emprenedors culturals de les sis regions culturals del país: NOA, NEA, Centro, Cuyo, Patagònia i Buenos Aires. Es valorarà, entre altres aspectes, l'impacte sociocultural de l'activitat projectada. Informació i bases. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter KULTURPYR, nova plataforma per a la cooperació cultural transfronterera newsletter
newsletter
newsletter La Comissió de Cultura de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) està ultimant els detalls per llançar a la tardor la plataforma per a la cooperació cultural KULTURPYR. La nova eina acollirà els projectes i agents culturals dels territoris que constitueixen la CTP: Andorra, Aquitània, Aragó, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus, Navarra i País Basc. KULTURPYR està oberta a la incorporació d'administracions públiques, entitats privades, equipaments, programes i projectes. Els recursos interessats en donar-se d'alta en aquesta plataforma, poden fer-ho mitjançant aquest enllaç. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Faena Arts Center: convocatòria de Premis F 2012 newsletter
newsletter
newsletter El Faena Arts Center de Buenos Aires, Argentina, presenta l'edició 2012 dels premis F, destinats a projectes sitespecific concebuts per a l'espai físic i simbòlic de la nova sala d'exposició del Faena Arts Center, la ubicació del qual en un antic molí està dotada de una especial singularitat. La convocatòria està oberta a artistes d'arreu del món amb projectes inscrits en diversos camps artístics i/o de caràcter interdisciplinari, com instal·lacions, performances, pintures, escultures, fotografies, disseny, arquitectura, audiovisual ... El termini per presentar propostes es tancarà l'1 de novembre. Informació i inscripcions. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter CultureWatchEurope: Plataforma de debat HOTopics newsletter
newsletter
newsletter L'observatori CultureWatchEurope és una iniciativa del Consell d'Europa que compta entre els seus socis a organitzacions internacionals, investigadors i docents de la societat civil; entre altres, Interarts. El seu objectiu és identificar avenços, dificultats i bones pràctiques per contribuir a millorar la governança cultural i la formulació de polítiques culturals a nivell europeu. Una de les vies per desenvolupar la seva activitat és facilitant el debat i l'intercanvi d'idees entre experts del sector. Amb aquesta finalitat, recentment ha millorat la plataforma en línia HOTopics, on els interessats poden abocar les seves impressions de temes clau relacionats amb la democràcia cultural. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Team Culture 2012: Manifest ''Turn to Culture'' newsletter
newsletter
newsletter En el marc de la presidència danesa de la UE, va sorgir a començaments d'any el Team Culture 2012, format per personalitats de la cultura europea amb l'objectiu d'investigar sobre el paper que l'art i la cultura poden jugar a la crisi actual. El passat mes de juny, el ministre danès de Cultura Uffe Elbaek, la comissària d'Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut Androulla Vassilou i el Team Culture 2012 es van reunir a Brussel·les amb responsables de la presa de decisions i representants dels sectors culturals i creatius per debatre sobre el tema i exposar les conclusions dels experts respecte a aquesta qüestió. A l'esdeveniment, el Team Culture 2012 va presentar, entre els resultats del seu treball, el manifest "Gireu cap a la cultura". newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Blogosfera Cultural newsletter
newsletter
newsletter interarts El Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona (UB) ha llançat recentment Blogosfera Cultural, una plataforma en línia que recopila els blocs dels professionals de la gestió cultural i les polítiques culturals d'Iberoamèrica. Així mateix, la nova eina recull entrades relacionades amb aquests temes publicades ea blocs dedicats a altres continguts. També incorpora el Bloc de Blocs, un espai en mans d'un Consell Editorial d'experts que publiquen articles sobre l'actualitat reflectida a la blogosfera. Entre els recursos que ofereix aquest instrument en línia figura un apartat d'enllaços d'interès per a la comunitat de blocaires. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Publicacions de la Coalició Canadenca per a la Diversitat Cultural newsletter
newsletter
newsletter Recentment la Coalició Canadenca per a la Diversitat Cultural ha publicat nous documents, entre els quals destaquen el dedicat a les fonts de finançament per a projectes culturals a dur a terme principalment en països en desenvolupament d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia-Pacífic i el recull de bones pràctiques de promoció d'expressions culturals dels països del Sud al Canadà per part de grups de la societat civil del país. En el primer cas, la publicació recull prop de 35 fonts de finançament complementàries al Fons Internacional per a la Diversitat Cultural de la UNESCO. El recull de bones pràctiques reuneix informació d'interès per a artistes del Sud sobre el sector cultural de Canadà. Les publicacions estan disponibles en francès i anglès a la web de la Coalició Canadenca. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Question Time: plataforma de debat sobre polítiques culturals newsletter
newsletter
newsletter La BJCEM (Biennale des jeunes créateurs de l'Europe et de la Méditerranée) ha llançat recentment una plataforma en línia per fomentar el diàleg i el debat sobre diferents temes d'actualitat en l'àmbit de les polítiques culturals contemporànies. Amb el nom de Question Time, la plataforma plantejarà preguntes que podran comptar amb la resposta de qualsevol persona que vulgui expressar la seva opinió. El tema amb el qual s'obre la discussió és "Identitats culturals i pràctiques artístiques a l'àrea mediterrània: El diàleg continua sent possible?". La qüestió parteix d'una reflexió desenvolupada conjuntament amb la Fundació Fitzcarraldo i serà el punt de partida per a un seminari a celebrar en el marc de ArtLab 2012, aquest mes de setembre a Lecce. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Estudi sobre la formació en emprenedoria cultural a Colòmbia newsletter
newsletter
newsletter Diverses Universitats colombianes, entre les quals hi ha la d'Antioquia, la Facultat d'Arts de la qual és sòcia d'Interarts al projecte Foment d'Empreses Culturals i Creatives-FOMECC Colòmbia, han col·laborat a l'elaboració d'un estudi sobre la "Caracterització de la formació en emprenedoria cultural a Colòmbia ". Publicada a la Biblioteca Digital de l'Observatorio Cultura y Economia l'obra ha comptat amb la participació del grup d'investigadors Red Colombiana de Universidades en Gestión Cultural, liderada per la Universitat del Rosario. L'estudi té com a objectiu realitzar un diagnòstic de l'obra formativa en emprenedoria cultural a Bogotà, Medellín, Cali i Manizales, a partir de l'estudi dels programes desenvolupats a aquestes ciutats. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Bloc de l'expert en cultura Jordi Pascual newsletter
newsletter
newsletter El professor de polítiques culturals i gestió cultural urbana a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Jordi Pascual ha posat en marxa recentment un bloc on recollir part dels seus articles i publicacions. Membre de la xarxa europea d'experts en cultura EENC, Pascual coordina el procés de la "Agenda 21 de la cultura" i la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i ha estat membre del jurat de la Capital Europea de la Cultura 2010, 2011, 2013 i 2016. Al nou bloc estaran disponibles els seus escrits sobre temes relatius a qüestions com ara polítiques culturals i desenvolupament local o el paper de la cultura al desenvolupament sostenible, entre d'altres. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter ArtLab 2012: diàleg al voltant de la gestió cultural (Lecce, Itàlia, 22-29 de setembre de 2012) newsletter
newsletter
newsletter La Fundació Fitzcarraldo organitza, amb el suport de l'ajuntament de Lecce, l'edició de 2012 de ArtLab, centrada en aquesta ocasió en la gestió cultural. La trobada tindrà lloc en aquesta ciutat italiana del 22 al 29 de setembre. Al seu programa estan previstes sessions plenàries, anàlisi i estudis de projectes culturals d'especial interès, i tallers temàtics amb professionals i estudiosos que així tindran l'oportunitat d'intercanviar coneixements i opinions i crear noves relacions i iniciatives. ArtLab 2012 té 5 seccions: Conferència, Formació, Trobada, Networking i ArtLab Off. Informació i inscripcions, al web de ArtLab 2012. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Fundació Europea de la Cultura: Imagining Europe (Amsterdam, Països Baixos, del 4-7 de octubre de 2012) newsletter
newsletter
newsletter interarts En l'actual context socioeconòmic, els europeus es qüestionen què significa ser part d'Europa i si això condueix a algun lloc. Són moments per replantejar conceptes i identitats. La Fundació Europea de la Cultura (ECF) vol contribuir a aquesta reflexió i per a això organitza a Amsterdam un esdeveniment internacional que, amb el títol "Imaginar Europa", reunirà a artistes i pensadors de diferents disciplines i orígens. La trobada oferirà del 4 al 7 d'octubre un conjunt de reunions i debats, així com una mostra de les obres d'alguns dels molts artistes als quals ECF ha donat suport durant els últims anys. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recordatoris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Segona Conferència Internacional sobre Narrativa i Innovació ''Rethinking Diversity'' newsletter
newsletter
newsletter Karlsruhe, Alemanya, 20 i 21 de setembre de 2012. Veieu Cyberkaris 115, juliol, 2012. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 5.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
cyberk@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter