Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 124 - Maig 2013
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter UN ALTRE COSMOPOLITISME ÉS POSSIBLE newsletter
newsletter
newsletter Des de temps immemorials, la noció de "cosmopolita" ha estat utilitzada per referir-se tant als ciutadans del món com a aquelles ciutats obertes a acollir habitants procedents d'altres països i portadors d'altres cultures. A aquestes alçades de la globalització, quan relacionar-se internacionalment és una obvietat imprescindible i totes les ciutats d'arreu del món s'assemblen per la seva barreja d'oriünds, immigrants i turistes, el cosmopolitisme ha perdut prestigi i sol ser considerat un impuls gratuït i un esnobisme frívol només evocat per aquells que, paradoxalment, reivindiquen acríticament l'essència dels territoris.

El cosmopolitisme, certament, no està de moda. I tanmateix, fa poques setmanes, a la ciutat d'Estrasburg vàrem tenir oportunitat de conèixer de primera mà com una ciutat que és capital d'Alsàcia, que a causa de la seva condició fronterera ha estat tant en l'òrbita germànica com en l'òrbita francesa al llarg de la seva història, que ostenta una indiscutible capitalitat europea pel fet de ser seu del Consell d'Europa, del Tribunal Europeu dels Drets Humans i, conjuntament amb Brussel·les, del Parlament Europeu i que acull un 14% de residents estrangers, ha començat a fer de la consigna "Strasbourg Cosmopolita" la seva marca de ciutat per als propers anys.

Reinventar-se actualitzant la tradició, obrir-se al món i reconèixer la pertinença de les cultures dels migrants no són estratègies contradictòries ni excloents, ans al contrari. Internacionalitzar-se globalment i cooperar amb territoris tercers, captar talent i projectar-se a l'exterior, apostar per la innovació i repensar la tradició són algunes de les cruïlles culturals per a una nova governança de les ciutats i regions d'Europa. Quan la identitat ja no és una precondició heretada, sinó un projecte compartit i en construcció, un nou cosmopolitisme no només és possible, sinó fins i tot necessari, imprescindible.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Renovació fins a 2015 del contracte de la Xarxa Europea d'Experts en Cultura newsletter
newsletter
newsletter interarts Aquest mes d'abril, la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea (DG EAC) i Interarts han signat la renovació del contracte per la coordinació de la Xarxa Europea d'Experts en Cultura (EENC) que serà vàlid fins l'abril de 2015. L'EENC dóna assessorament i suport a la DG EAC en l'anàlisi de polítiques culturals i les seves implicacions a nivell local, estatal i europeu. El consorci creat per Interarts i Culture Action Europe coordina aquesta xarxa des de la seva creació, el desembre de 2010, després d'una licitació pública. Des d'aquell moment, l'EENC ha elaborat 26 papers i 8 informes, així com una base de dades disponible a Internet que reuneix 400 experts i entitats dels àmbits de la recerca en polítiques culturals i la cooperació cultural. En les activitats de recerca hi participa un grup principal de 18 experts, així com altres investigadors que són invitats a intervenir de manera puntual. Entre els socis del projecte també hi ha l'Institut de Desenvolupament i Relacions Internacionals IRMO de Zagreb, que s'encarrega de la base de dades del projecte. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Informe EENC sobre estratègies d'exportació i internacionalització en l'àmbit de les indústries culturals i creatives newsletter
newsletter
newsletter Aquest informe, elaborat pels membres de la Xarxa Europea d'Experts en Cultura (EENC) Judith Staines i Colin Mercer, ofereix un mapatge comentat de les estratègies i els organismes existents als Estats Membres de la UE per donar suport a l'exportació i la internacionalització dels béns i serveis dels sectors culturals i creatius, així com dades sobre el context, les tendències I les xifres d'exportació i un capítol final de conclusions. Recull unes 100 publicacions, informes públics i avaluacions dels últims cinc anys, així com uns 230 organismes encarregats de les estratègies d'exportació i internacionalització en aquests àmbits, en tots els Estats Membres de la UE. L'informe va ser encarregat per la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea (DG EAC) en el marc de la creació d'un Grup de Treball sobre aquesta temàtica, amb participació de representants dels Estats Membres de la UE, en el context del Pla de Treball en Cultura del Consell de Ministres per al període 2011-2014. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Informe final del seminari ''Cultura i salut sexual i reproductiva: cap a una nova articulació'' newsletter
newsletter
newsletter Interarts publica l'informe final del seminari "Cultura i salut sexual i reproductiva: cap a una nova articulació. Una jornada per pensar, debatre i actuar" que es va celebrar el 15 de febrer de 2012 a Barcelona, en el marc dels projectes del Programa DECIDES que la fundació desenvolupa a l'Equador i Mali, en col·laboració amb Family Care International (FCI) i el suport de l'AECID. L'informe, disponible als enllaços anteriors, resumeix les nou ponències impartides pels professionals del sector de salut, gènere, cultura i cooperació que van participar en la jornada; així mateix, presenta les conclusions de les sessions grupals on els participants van debatre al voltant de diverses qüestions relatives a la intersecció entre cultura, salut i salut sexual i reproductiva. En les conclusions es destaca, entre altres aspectes, la importància de: impulsar polítiques públiques adequades als contextos específics dels països i les necessitats de la població, fomentar la mediació cultural, promoure una participació ciutadana el més àmplia possible en relació a la salut sexual i reproductiva, impulsar polítiques de cooperació coherents amb les polítiques internes de països donants i transferir les competències i aprenentatge de l'aproximació cultural a la salut. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Les pràctiques culturals ajuden a incidir de manera significativa en les polítiques de salut destinades a la joventut de Bamako (Mali) newsletter
newsletter
newsletter interarts A la capital de Mali, Interarts i els seus aliats, FCI/Mali i l'Associació de Nens i Joves Treballadors (AEJT) de Bamako, desenvolupen diferents estratègies per assegurar que els joves del sector informal, immersos a la vida activa, puguin accedir a serveis i informacions de salut sexual i reproductiva adaptades a les seves característiques i al seus contextos propis. Amb aquest objectiu s'han enfortit els coneixements en salut sexual i reproductiva (SSR) i les capacitats en comunicació a través de la ràdio i el teatre d'alguns líders juvenils, els quals alhora transmeten informació als seus companys. Les pràctiques creatives són mitjans potents per afavorir els canvis; i així mateix aquest mes han permès als joves sensibilitzar les autoritats, en concre,t les direccions nacionals i regional de l'ocupació i de la formació professional del Districte de Bamako, per demanar que s'incloguin temes de SSR als currículums dels centres de formació professional. Si les bones intencions es tradueixen en accions, aquest serà un èxit significatiu a favor de la promoció de la salut i el benestar dels joves que pertanyen a aquest col·lectiu. El projecte té el suport de l'AECID. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en una jornada de treball sobre el projecte d'Olimpíada Cultural 2018-2022 newsletter
newsletter
newsletter En el marc dels preparatius de la candidatura de Barcelona i el Pirineu als Jocs Olímpics d'Hivern de 2022 i l'elaboració del Pla Global del Pirineu, el proppassat dia 2 d'abril es va celebrar al Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages) una jornada de treball amb el títol "Dissenyant junts l'Olimpíada Cultural 2018-2022". La trobada, organitzada per l'Oficina Tècnica de la Candidatura Barcelona Pirineu 2022 i els Departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tenia la intenció de reunir experiències provinents dels àmbits de la cultura i el desenvolupament territorial i reflexionar de manera conjunta sobre els eixos de desenvolupament futur. S'hi van reunir unes 40 persones. Interarts va rebre l'encàrrec d'elaborar l'informe final de la jornada, que resumeix les principals idees recollides i les principals conclusions de la trobada. Informe final. Més informació sobre el projecte de candidatura Barcelona Pirineu 2022. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en la Conferència de primavera de RESEO i Òpera Europa newsletter
newsletter
newsletter Viena va acollir del 3 al 7 d'abril la conferència conjunta de primavera organitzada per la Xarxa Europea per a l'Educació en Òpera i Dansa RESEO i Òpera Europa. Representants de tots els departaments dels teatres d'òpera d'Europa van assistir a l'esdeveniment, que va combinar ponències amb tallers pràctics i representacions musicals. Mercedes Giovinazzo, directora d'Interarts, va ser una dels actors internacionals dels àmbits cultural i polític que van acudir a la conferència, on es va debatre, entre altres qüestions, sobre el teatre i la ciutadania, els processos creatius, l'impacte del teatre a la societat o el paper de l'òpera i de la cultura en general en la definició i evolució del projecte europeu. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en la conferència ''Construir la ciutat de la relació: desafiament intercultural a les ciutats d'avui dia'' newsletter
newsletter
newsletter Com a part de la campanya "2013 Estrasburg cosmopolita" que l'Ajuntament d'aquesta ciutat porta a terme enguany, els dies 4 i 5 d'abril es va celebrar en aquesta població una conferència que buscava articular reflexió, experiència i acció pública sobre la qüestió que afronta tota gran metròpoli on es concentren diverses formes d'expressió cultural. L'esdeveniment va reunir a professionals, responsables de polítiques públiques i investigadors locals, nacionals i internacionals, entre els quals es trobava el president d'Interarts Eduard Miralles, qui va participar a la taula rodona de cloenda, sobre "Construir la ciutat de la relació: una utopia?". Tallers i sessions plenàries completaven el programa de la conferència, organitzada pel Ajuntament d'Estrasburg, en col·laboració amb l'Observatori de Polítiques Culturals. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Dones dirigents indígenes de la Chiquitania reforcen les seves capacitats en disseny de projectes a San Xavier (Bolívia) newsletter
newsletter
newsletter interarts Els dies 16 i 17 d'abril, Interarts juntament amb FCI/Bolívia, l'Organització Indígena Chiquitana (OICH) i el Consell Municipal de Sant Xavier organitzar un taller destinat a dones dirigents indígenes de la Chiquitania responsables de gènere. El taller, que va ser impartit per Interarts, tenia com a objectiu reforçar les capacitats locals en matèria de cooperació internacional i d'elaboració i gestió de projectes. Les participants van compartir les seves vivències i visions al voltant de temàtiques com la cultura i el desenvolupament i comentar aquelles preocupacions que sorgeixen de forma més urgent a les seves comunitats, com la manca d'informació sobre el VIH o la violència contra les dones. La capacitació va comptar amb la participació de Teodora Pachuri, cacic de salut i gènere de la OICH i de Wilma Mendoza, vicepresident de la Confederació Nacional de Dones Indígenes, una altra contrapart d'aquest projecte, que rep el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Agència Catalana de Cooperació. El taller va coincidir amb la publicació recent d'un diagnòstic sobre la prevenció de l'embaràs adolescent i VIH des d'un enfocament intercultural a les comunitats de les terres baixes de Bolívia. L'objectiu general del projecte és que les organitzacions de dones indígenes participin de forma més activa en polítiques que afecten el seu desenvolupament, especialment en matèria de prevenció del VIH, sense renunciar als seus valors i referents culturals. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Pla de foment de les indústries culturals i creatives 2013: línies d'actuació newsletter
newsletter
newsletter A començaments d'abril el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol va presentar les línies d'actuació del pla de foment de les Indústries Culturals i Creatives per a l'any 2013, que se centren en els aspectes de suport a l'accés al finançament, la internacionalització i l'adaptació als nous models de negoci. El termini de sol·licitud d'ajudes per crear continguts digitals culturals i per promoure la innovació de les indústries del sector, així com per a ajudes d'acció i promoció culturals per a entitats sense ànim de lucre ja està obert. La xifra destinada a aquests ajuts és de 4,3 milions d'euros. Així mateix, el ministeri està treballant en la creació d'una línia de préstecs per valor de 11 milions d'euros. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter IETM: Nan van Houte, nova secretària general newsletter
newsletter
newsletter El Consell d'IETM va comunicar el passat mes d'abril el nomenament de Nan van Houte com a secretària general d'aquesta xarxa internacional. Amb una llarga trajectòria en el camp de la dramatúrgia, la producció, el periodisme i la promoció de la cultura, pertany al Consell de l'organització des de 2001, i ha estat la seva vicepresidenta i presidenta en etapes anteriors a l'acompliment de l'actual càrrec de secretària general. Van Houte substitueix Mary Ann DeVlieg, que durant gairebé vint anys ha ostentat aquesta responsabilitat dins de IETM, arribant a ser una de les figures més reconegudes en l'àmbit de la cooperació artística i la política cultural a la Unió Europea. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Fons Príncep Claus: convocatòria per a projectes enfocats a repensar l'espai públic newsletter
newsletter
newsletter El Fons Príncep Claus per a la Cultura i el Desenvolupament ha llançat recentment la seva convocatòria anual destinada a regions concretes, aquesta vegada dirigida a projectes per a iniciatives culturals relacionades amb el replantejament de l'espai públic, entès com un espai social obert i accessible a tots. Poden participar totes aquelles persones i/o entitats que treballin en l'àmbit cultural i artístic, interessades en la cultura i el desenvolupament, d'Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib. El Fons admetrà únicament propostes les activitats de les quals s'inicien en un termini mínim de 4 mesos després de la data límit de la convocatòria, el 15 de maig de 2013. La Fundació Príncep Claus compta amb el suport del Ministeri holandès d'Afers Exteriors i la Loteria del Codi Postal d'Holanda. Informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter IETM: Convocatòria de contribucions sobre projectes artístics relacionats amb la territorialitat newsletter
newsletter
newsletter IETM ha posat en marxa recentment una sèrie de publicacions que, sota el títol de "Fresh Perspectives", explora com els artistes estan treballant amb temes crucials en la societat actual per reflectir el valor de les arts contemporànies i pràctiques culturals per als individus i la societat. La xarxa internacional llança una convocatòria de contribucions, destinades a la publicació sobre les Arts i el Territori, al voltant de projectes que s'hagin dut a terme o s'estiguin realitzant i que tinguin una relació directa amb qüestions com la globalització, la migració, la hibridació urbana i l'espai públic. Es tracta de recollir informació a través d'un qüestionari en línia sobre com la globalització ha afectat o afecta els processos artístics. El termini per participar en aquesta convocatòria finalitza el 20 de maig de 2013. Informació i qüestionari. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Concurs de relats sobre la ciutadania i el voluntariat newsletter
newsletter
newsletter L'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i la Fundació Anna Lindh convoquen la sisena edició del concurs internacional de literatura "Un mar de paraules". En el marc de l'Any Europeu dels Ciutadans, el concurs acceptarà contes breus i relats que tractin sobre temes de solidaritat i ciutadania, i la seva construcció als diferents països de l'àrea mediterrània. L'objectiu és ampliar la reflexió sobre la idea del voluntariat i el seu paper en la solidaritat intergeneracional, així com fomentar l'expressió de la diversitat de sensibilitats i realitats existents en aquesta zona geogràfica. Poden participar joves entre els 18 i 30 anys dels 42 països de la regió euromediterrània. Els autors poden presentar les seves obres fins al dia 25 de maig de 2013. Informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Beca d'Estudis de l'associacionisme cultural català newsletter
newsletter
newsletter La confederació que agrupa les principals federacions del folklore català "Ens de l'Associacionisme Cultural Català" convoca una beca d'estudis de l'associacionisme cultural català. Els 6.000 euros amb què està dotada seran per al millor projecte d'estudi sobre aquesta temàtica, les seves pràctiques i valors, entesa des d'una perspectiva àmplia i transversal. El treball ha de ser inèdit i innovador, i tenir voluntat de divulgació i de contribuir al pensament associatiu; pot estar elaborat per un o diversos investigadors treballant en equip. El termini per presentar les sol·licituds està obert fins al 31 de maig de 2013. Informació i bases. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter ''Emprende en Cultura'': concurs per a projectes digitals culturals newsletter
newsletter
newsletter interarts En el marc del V Congrés Iberoamericà de Cultura, que se celebrarà a Saragossa del 20 al 22 de novembre de 2013, es convoca el concurs "Emprende en cultura" per a projectes digitals culturals. Poden participar-hi les iniciatives provinents de qualsevol dels 22 països de la Comunitat de Nacions Iberoamericanes. Almenys un projecte de cada un d'aquests països serà seleccionat per ser presentat al Congrés, participar al concurs i optar a un dels sis premis establerts: a la idea més innovadora, al projecte més innovador amb menys de 3 anys de vida , al projecte més innovador amb més de 3 anys de vida, al projecte més social, al projecte emprenedor jove, i al projecte emprenedor sènior. El termini per a la presentació de propostes està obert fins al 14 de juny de 2013. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Fons Internacional per a la Diversitat Cultural de la UNESCO: convocatòria 2013 newsletter
newsletter
newsletter Amb l'objectiu de finançar projectes que busquin propiciar la creació d'un sector cultural dinàmic a nivell nacional i/o local en països en desenvolupament, el Fons Internacional per a la Diversitat Cultural (FIDC) ha llançat recentment la seva convocatòria per a 2013. Establert per la Convenció de 2005 sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, el FIDC té entre els seus principals beneficiaris ONG i administracions públiques dels països en desenvolupament que hagin ratificat la Convenció. Dóna suport a projectes que generen un canvi transformacional en aquests països. La data límit per presentar sol·licituds és el 30 de juny de 2013, però la Comissió Nacional de la UNESCO de cada país estableix una data prèvia per preseleccionar les propostes. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter InterArtive: convocatòria de textos i projectes sobre ''Art i Mobilitat'' newsletter
newsletter
newsletter La plataforma i revista digital InterArtive prepara un número especial dedicat al binomi Art i Mobilitat, en col·laboració amb altres organitzacions internacionals: Fons Roberto Cimetta; Fundació Delfina; On the Move; Universitat de Deusto i ENCATC. Amb motiu d'aquesta publicació, InterArtive convida a teòrics, crítics, curadors i artistes que treballen sobre art i mobilitat a aportar els seus treballs. Els textos han d'estar centrats en temàtiques com: mobilitat, diversitat cultural i diàleg intercultural; migració, exili i diàspora; obstacles a la mobilitat i visats; interacció humana, responsabilitats i eco-mobilitat; pràctiques artístiques nomàdiques; traducció i llenguatge; i mobilitat virtual, entre d'altres. Seran admeses les contribucions enviades fins al 15 de juliol de 2013. Informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Màster 2: Màster en Direcció de Projectes Culturals newsletter
newsletter
newsletter interarts Es tracta d'una especialitat del Màster de Polítiques Públiques i Canvi Social de l'Institut d'Estudis Polítics de Grenoble. L'Observatori de Polítiques Culturals és l'entitat encarregada del disseny i estructuració d'aquesta formació, dirigida a responsables dels serveis culturals de municipis, departaments, regions, etc., així com a líders de projectes culturals i artístics públics i/o privats. Màster 2 busca desenvolupar la capacitat dels participants per dirigir un projecte o política en un enfocament de servei públic i de desenvolupament cultural territorial. La durada del curs és de 12 setmanes repartides entre gener de 2014 i desembre de 2015. Informació i bases per presentar les candidatures. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Els professionals dels museus. Un estudi sobre el sector a Espanya newsletter
newsletter
newsletter Aquesta nova publicació recull els resultats de l'enquesta promoguda per la Subdirección General de Museos Estatales per conèixer els principals paràmetres laborals i formatius de les persones que treballen als museus espanyols i, d'aquesta manera, poder millorar la gestió d'aquest tipus d'institucions. L'informe analitza per primera vegada aquest sector professional, incloent-hi aquelles persones que exerceixen funcions de conservació, restauració, documentació, educació, màrqueting i comunicació, gestió i administració. En la investigació han participat més de 1.200 professionals de tot l'Estat. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Capitals Europees de la Cultura i diversitat cultural de tots els dies: una comparació entre Liverpool i Marsella newsletter
newsletter
newsletter La Fundació Europea de la Cultura ha publicat recentment aquesta obra, premi d'Investigació de Polítiques Culturals 2010, que recull els resultats de la recerca etnogràfica desenvolupada a Liverpool (Regne Unit) i Marsella (França). L'autora Clara Bullen va comptar amb la col·laboració d'organitzacions locals d'art, grup comunitaris i persones per investigar sobre com les narratives relatives a les polítiques culturals en i entre els estats membres europeus es posen en pràctica en algunes ciutats europees en particular, i com aquestes dinàmiques poden influir en les relacions socials quotidianes en i a través dels barris urbans. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Segon número de la Revista Wale'keru newsletter
newsletter
newsletter La Revista en línia de Recerca en Cultura i Desenvolupament Wale'keru presenta el seu segon número, que inclou articles de: Arturo Escobar, sobre Cultura i Diferència ; Xavier Greffe, sobre Economia Política del Patrimoni Cultural; Wilder Guerra, sobre la convivència intercultural en projectes de desenvolupament en territoris indígenes, i Fernando Vicario, sobre Comunicació i Cultura. Així mateix, la revista incorpora també experiències, ressenyes i altres comunicacions d'interès. La publicació és una iniciativa del Laboratori Iberoamericà de Recerca i Innovació en Cultura i Desenvolupament (L+iD), creat per la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Tecnològica de Bolívar (UTB). newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Informe sobre la llibertat d'expressió artística newsletter
newsletter
newsletter interarts A l'octubre de 2012 va tenir lloc a Oslo, Noruega, la conferència mundial sobre la llibertat d'expressió artística "Tot el que és prohibit és desitjat", organitzada per Freemuse. Recentment s'ha publicat l'informe final, redactat per l'escriptor i periodista britànic Robin Denselow. El treball il·lustra la situació actual d'aquesta qüestió entre artistes de tot el món, recollint els casos de censura, persecució i empresonament relatats durant la conferència. Tant l'esdeveniment com l'actual informe volen contribuir a denunciar les violacions de la llibertat d'expressió dels artistes, així com defensar els creadors. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Publicació sobre la política cultural a Espanya newsletter
newsletter
newsletter La Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS), de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat de Santiago de Compostel·la, publica un monogràfic extraordinari sobre "La Política cultural a Espanya: els sistemes autonòmics". L'obra recull una sèrie d'informes elaborats en el marc d'una àmplia recerca sobre les polítiques culturals de les comunitats autònomes espanyoles, que ha estat portada a terme durant els últims sis anys per part d'un equip d'investigadors de diverses universitats del país. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter ''Música, cultura i conflicte a Mali'' newsletter
newsletter
newsletter interarts "Música, cultura i conflicte a Mali" és el títol de l'informe publicat per l'organització Freemuse i escrit per Andy Morgan, un dels autors més respectats del Regne Unit, especialitzat en Àfrica occidental i el Sàhara. Per elaborar aquesta obra, Morgan ha entrevistat a 20 dels més aclamats músics, artistes i observadors de Mali, preguntant-los sobre com la crisi del país ha afectat la música i la cultura. L'autor analitza els antecedents del conflicte i ofereix una visió general de com està la situació dels músics de Mali després de la rebel·lió al nord, la presa del poder islamista i el cop militar al sud. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Publicació en línia ''Serving Artists serves the Public'' newsletter
newsletter
newsletter interarts "Servir artistes serveix el poble: programació de Festivals d'Art a Àsia i Europa" és la publicació en línia recentment produïda per la Fundació Àsia-Europa (ASEF), l'Associació de Festivals Europeus (EFA) i el Col·legi Artístic LASALLE de Singapur. L'obra ofereix eines i tècniques per als gestors emergents de festivals, pel que pot utilitzar-se com a manual, però al mateix temps també tracta en profunditat qüestions fonamentals, com per exemple, sobre la finalitat i significat d'aquest tipus d'esdeveniments, o per a quin tipus de públic treballen; preguntes totes elles plantejades per provocar l'autoreflexió en el lector. La publicació està disponible al web de Culture360.org. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cimera Mundial sobre Educació Artística (Munic i Wildbad Kreuth, Alemanya, 13-17 de maig de 2013) newsletter
newsletter
newsletter Experts en educació artística i cultural es reuneixen del 13 al 17 de maig per treballar i aprofundir sobre el paper d'aquest aspecte a les escoles, les comunitats i la vida de moltes persones. L'Aliança Mundial per l'Educació Artística (WAAE), la Xarxa Internacional per a la Recerca en Educació Artística (INRAE) i la Xarxa Europea de funcionaris públics de l'àmbit de l'educació artística i cultural (ACENET) celebren la seva reunió mundial, organitzada per la Federació Alemanya d'Educació Artística i Aprenentatge Cultural (BKJ) i la Càtedra UNESCO d'Arts i Cultura en Educació, Universitat Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg. La Cimera Mundial sobre Educació Artística suposa un espai privilegiat per debatre sobre educació artística i cultural des de diferents perspectives, tant europees com mundials, i crear xarxes entre els participants. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter 21º Consell Anual i Conferència EBLIDA (Milà, Itàlia, 14-15 de maig de 2013) newsletter
newsletter
newsletter "Preparat? Llegiu 'e'. Serveis electrònics a les biblioteques: del pensament europeu a les accions locals "és el tema central de la Conferència que l'Oficina Europea d'Associacions de Biblioteques, Informació i Documentació EBLIDA organitza el proper 15 de maig a Milà, un dia després de celebrar la reunió anual del Consell. Els participants debatran, a partir de la realitat dels llibres electrònics, sobre l'actual situació a nivell local i europeu i sobre el futur del sector. En una de les sessions simultànies programades, el secretari general de Culture Action Europe Luca Bergamo exposarà les accions que es duen a terme a Europa. La Associazione Italiana Biblioteche (AIB) i l'Ajuntament de Milà col·laboren en l'organització de l'esdeveniment. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Congrés ''Cultura: Clau per al desenvolupament sostenible'' (Hangzhou, Xina, 15-17 de maig de 2013) newsletter
newsletter
newsletter UNESCO, amb el suport del Govern de la República Popular de la Xina, organitza del 15 al 17 de maig a Hangzhou un Congrés Internacional sobre el paper de la cultura en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible. La integració de la dimensió cultural en les accions encaminades a aconseguir un desenvolupament sostenible és un enfocament relativament recent que s'està demostrant fonamental per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. L'esdeveniment de Hangzhou, en el qual participarà la directora d'Interarts Mercedes Giovinazzo, busca involucrar la comunitat internacional en un debat obert sobre aquesta qüestió. Els resultats del Congrés seran valorats en l'elaboració de l'agenda de desenvolupament sostenible post-2015 de les Nacions Unides. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter XIV Assemblea de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (Barcelona, 22 de maig del 2013) newsletter
newsletter
newsletter interarts El Palau de Pedralbes, seu de la secretaria de la Unió pel Mediterrani (UpM), és el lloc escollit per a la celebració de la catorzena Assemblea General de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh RE-FAL. Estan convocades les més de 150 organitzacions que la constitueixen, entitats que treballen en àmbits que van des de la cooperació al desenvolupament fins al medi ambient, passant per l'educació o la igualtat de gènere. Interarts, com a membre de la RE-FAL, assistirà a l'assemblea, on, entre altres qüestions, es debatran algunes de les propostes sobre el treball al voltant del diàleg intercultural en l'àmbit euromediterrani plantejades en la reunió del Comitè Executiu que va tenir lloc a gener de 2013, també a Barcelona. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Trobada ciutats i patrimoni (Lió, França, 22-24 de maig de 2013) newsletter
newsletter
newsletter L'Organització de les Ciutats del Patrimoni Mundial (OVPM) i la ciutat de Lió (França) organitzen la trobada "Mutació de les ciutats i gestió del patrimoni: Nous actors? Noves pràctiques?". La reunió, destinada principalment a alcaldes, càrrecs electes i especialistes i actors locals de ciutats del patrimoni mundial i històriques, propiciarà l'intercanvi d'experiències i pràctiques concretes, i la seva confrontació amb les estratègies nacionals o internacionals. Prenent com a punt de partida les pràctiques realitzades a la ciutat de Lió, la trobada busca identificar iniciatives concretes, com ara un programa d'intercanvi i de cooperació sobre els nous actors i les noves pràctiques. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Jornades per a la recuperació de l'espai públic mitjançant la cultura (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, del 13 al 15 de juny de 2013) newsletter
newsletter
newsletter Trans Europe Halles, xarxa europea d'espais culturals independents, i l'associació "Amics de l'Ateneu Santboià" organitzen del 13 al 15 de juny en aquesta ciutat de Barcelona les jornades "Ens toca! Recuperem l'espai públic a través de la cultura". La trobada, que s'inscriu en el marc del projecte Engine Room Europe finançat per la Comissió Europea, busca propiciar la reflexió col·lectiva al voltant de com la cultura pot proporcionar eines i idees per donar suport al procés de recuperació de l'espai públic com a bé comú. Models culturals alternatius, treball en xarxa i la construcció col·lectiva del territori constitueixen els tres eixos temàtics de les jornades, el programa s'articula en conferències, presentació de casos pràctics i treball en grup. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recordatoris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Interacció 2013 newsletter
newsletter
newsletter Barcelona, 8-10 de maig de 2013. Veieu Cyberkaris 123, abril 2013. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Simposi Internacional sobre Educació Artística newsletter
newsletter
newsletter St. Pölten, Àustria, 9-12 de maig de 2013. Veieu Cyberkaris 123, abril 2013. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Jornades ''El nanisme d'Europa? Un diàleg entre Brasil, Índia, Xina i Europa'' newsletter
newsletter
newsletter Amsterdam, Països Baixos, 22-23 de maig de 2013. Veieu Cyberkaris 122, març 2013. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 5.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
cyberk@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter