Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 129 - Novembre 2013
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter CIMERES newsletter
newsletter
newsletter Fa un parell de setmanes va tenir lloc a Ciutat de Panamà la XXIII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern. La foto final de l'esdeveniment presenta clarobscurs considerables: la meitat dels 22 països que formen la Comunitat Iberoamericana de Nacions van estar representats per autoritats de segon o tercer nivell; constatada la insostenibilitat d'una convocatòria anual es va acordar convocar la cimera amb periodicitat biennal a partir del 2015, en alternança amb la cimera que la Unió Europea celebra amb Amèrica Llatina i el Carib, i es va dir adéu a qui ha estat responsable de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) des de l'any 2005, l'hispano-uruguaià Enrique Iglesias, sense que s'apunti per ara una substitució evident. A nivell molt més domèstic, vàrem contemplar amb una certa perplexitat com Felip de Borbó, en absència de son pare, el cap d'estat, exercia un rol d'observador més que discret, així com les indiscutibles dots de persuasió comercial de Mariano Rajoy tot intentant captar inversions de països que fins fa quatre dies eren receptors nets de la cooperació espanyola.

Cal admetre sense embuts no només que tant la Cimera com la SEGIB són un "invent" espanyol (en aquells moments previs al prodigiós any 1992 en què tot estava per fer i tot era possible), sinó que des d'aleshores ha estat Espanya qui en bona mesura (en un 70%, segons es fa constar en la declaració final de la pròpia cimera d'enguany) s'ha fet càrrec de les despeses de la maquinària iberoamericana. Una maquinària que, pel que fa a l'àmbit de la cultura, presenta nogensmenys un balanç ambivalent: mentre que alguns dels anomenats "programes-cimera", com ara Ibermedia o Iberescena, han aportat resultats indiscutiblement positius pel que fa a la configuració d'un espai cultural específic, ni l'anomenat Congrés Iberoamericà de Cultura (la cinquena edició del qual ha de tenir lloc a Saragossa, Espanya, entre els pròxims dies 20 i 22 de novembre) ni les reunions de ministres prèvies a les cimeres que sota el títol de Conferència Iberoamericana de Cultura (la setzena edició de les quals va tenir lloc a Panamà el passat mes de setembre), tant per la dispersió dels temes tractats com per la migradesa dels acords adoptats, semblen estar a l'altura de les circumstàncies. Finalment, la duplicitat d'estructures (si d'una banda la SEGIB té un programa propi de cultura, també hi ha l'OEI i, tot i que a hores d'ara estigui en suspens, el Convenio Andrés Bello), redunda en la dispersió existent, així com en la manca d'economies d'escala.

És un clam que cal refundar l'espai iberoamericà. En el cas d'Espanya, a més, caldria emprendre una reflexió en profunditat sobre el rol que la seva presència com a país d'una altra regió del món ha d'exercir en aquell continent més enllà dels vincles lingüístics i culturals, superant els vestigis d'un passat colonial que perpetua el tractament del nostre cap d'estat com un equívoc primus inter pares (qui no recorda el "Per què no calles?" que va engaltar-li al difunt Chávez durant la Cimera de l'any 2007 a Santiago de Xile?), assumint que els anys de la cooperació econòmica a gran escala han passat a la història per a Espanya. Tant com caldria pensar seriosament en les virtualitats del diàleg entre Europa i Amèrica Llatina i, atès que, a més d'Espanya, Portugal i Andorra també formen part d'aquest club iberoamericà, i aprofitant els avantatges de la multitud de ponts culturals i lingüístics existents, intentar exercir el seu lideratge. Una tasca, dit sigui de pas, davant la qual Espanya se sol moure habitualment entre el desinterès i la indiferència.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Selecció d'experts i organitzacions per a la base de dades d'EENC newsletter
newsletter
newsletter interarts La Xarxa Europea d'Experts en Cultura (EENC) va néixer el 2010 per iniciativa de la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea, per tal d'oferir assessorament i suport a les seves activitats en l'àmbit de les polítiques culturals. El web de l'EENC dóna accés als documents elaborats pel grup d'experts (papers, informes, etc.) i també inclou una base de dades d'altres professionals i entitats de l'àmbit de la recerca en polítiques culturals. Per tal d'ampliar i diversificar les referències que conté la base de dades, aquest mes de novembre es llança una convocatòria per a incorporar-hi experts individuals i institucions. Al web d'EENC s'hi pot trobar la informació relativa als criteris i procediments de selecció. L'EENC és coordinada per Interarts i Culture Action Europe, en col·laboració amb l'Institut de Desenvolupament i Relacions Internacionals (IRMO) de Zagreb. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Estudi sobre la incorporació dels drets culturals en la política i la pràctica dels museus a Amèrica Llatina newsletter
newsletter
newsletter La investigadora i gestora cultural xilena Malena Bastías va realitzar una estada a Interarts entre abril i juliol de 2013. D'aquell període de treball n'ha sortit l'informe "Los derechos culturales en los museos de América Latina: Institucionalidad, mapeo y buenas prácticas", que analitza els marcs institucionals, polítics i pràctics dels museus de quatre països d'Amèrica del Sud (Colòmbia, Perú, Uruguai i Xile) des de la perspectiva dels drets culturals, amb una atenció especial a l'accés a la cultura i les oportunitats per a la participació dels públics. A més d'observar la realitat existent en aquests països i descriure'n algunes experiències, l'informe identifica algunes tendències generals i necessitats per al desenvolupament del sector. El document està disponible des de fa uns dies al web d'Interarts. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Declaració sobre la protecció i promoció de la diversitat cultural en l'era digital newsletter
newsletter
newsletter El taller internacional "Protecció i promoció de la diversitat audiovisual a l'era digital" es va celebrar els dies 3 i 4 d'octubre al campus de Getafe de la Universitat Carlos III de Madrid. Els experts convocats a la trobada, entre els quals es trobava el president d'Interarts Eduard Miralles, van analitzar de quines formes es pot impulsar la diversitat de les indústries culturals en el context digital, tenint en consideració el treball que a escala internacional i nacional es desenvolupa al voltant de la implementació de la "Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals (UNESCO, 2005)". Resultat d'aquesta trobada és la declaració disponible al web d'Interarts. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Cultura participativa a la Conferència Pública de Culture Action Europe newsletter
newsletter
newsletter interarts Del 3 al 5 d'octubre va tenir lloc a Roma, Itàlia, la Conferència Pública de Culture Action Europe (CAE). Amb el títol de "No és una crisi, és una transició", l'esdeveniment va constituir el punt de partida d'un nou model participatiu. Personalitats destacades del sector cultural van participar en la conferència, aportant elements interessants a les sessions: entre d'altres, el ministre italià d'ocupació, el vicepresident i la portaveu del Comitè Cultura del Parlament Europeu, els directors de cultura i del Centre d'Investigació conjunta de la Comissió Europea, el regidor de cultura de l' Ajuntament de Roma, representants de l'OCDE i la Fundació Gallup, entre d'altres. La directora d'Interarts Mercedes Giovinazzo, qui presideix el Comitè Executiu de CAE, i el gerent de la fundació Antonio Gucciardo, així com representants d'organitzacions culturals públiques i privades, institucions acadèmiques i societat civil van participar molt activament en els nombrosos debats, conferències i tallers inclosos al programa. Durant la conferència també es va aprovar el document "Culture as a Goal in the Post-2015 Development Agenda ", redactat per donar suport a la inclusió d'un objectiu centrat específicament en la cultura a la nova Agenda per al Desenvolupament que s'està preparant actualment a les Nacions Unides. En les mateixes dates, Culture Action Europe va mantenir la seva 21a Assemblea General durant la qual es van aprovar els nous estatuts de l'organització, així com el seu pla estratègic per als propers cinc anys. ( Foto: Culture Action Europe). newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Primera reunió de socis en el marc del projecte She Culture newsletter
newsletter
newsletter interarts El 7 i 8 d'octubre el European Centre for Cultural Organisation and Management ECCOM va convocar la primera reunió de socis del projecte She Culture al Ministeri de Béns i Activitats Culturals i del Turisme a Roma, Itàlia. Aquesta iniciativa buscarà investigar sobre el paper de les dones a la vida social i cultural a través de l'anàlisi de l'impacte social dels museus de dones a Europa. El projecte preveu recopilar dades sobre les activitats dels museus de dones, elaborar indicadors i recomanacions sobre polítiques de gènere en el sector cultural i realitzar una campanya sobre joguines i gènere gràcies a la producció de vídeos i d'una web. Interarts participarà com a soci juntament amb 5 organitzacions: La Bonne Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (Espanya), Museu delle donne dei Merano (Itàlia), KvinnenMuseet/The women's museum (Noruega), KvinnenMuseet/The women's museum (Dinamarca) i Muzeu i grave (Albània). El projecte compta amb el suport del Programa Cultura de la Comissió Europea. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter ''Flash mob'' de Culture Action Europe a favor de la cultura newsletter
newsletter
newsletter interarts El pont de Sant'Angelo, a Roma, Itàlia, va ser el lloc escollit pels membres italians de Culture Action Europe (CAE) per a realitzar una "flash mob" en defensa de la cultura el passat 15 d'octubre. Amb el títol "No matis la cultura", l'acció va consistir en "penjar" siluetes amb les imatges d'icones de la cultura europea, com Pina Bausch, Charlie Chaplin, Pier Paolo Pasolini o Picasso, i la d'un desconegut que representava als creadors del futur. Amb aquesta protesta es pretenia cridar l' atenció sobre la necessitat que la cultura sigui considerada un factor imprescindible en aquests moments de crisi. "Matar la cultura impedeix la construcció d'un futur pacífic i sostenible": és un dels missatges claus que recull el (comunicat de premsa que els organitzadors de l'acte van posar a disposició dels mitjans. (Foto: Culture Action Europe). newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Actes del Congrés Internacional de Hanzhou newsletter
newsletter
newsletter El passat mes de maig va tenir lloc a Hangzhou, Xina, el Congrés Internacional de la UNESCO "La cultura com a element clau del desenvolupament sostenible". Un dels resultats de l'esdeveniment va ser una declaració en la qual els experts participants al Congrés, entre els quals es trobava la directora d'Interarts Mercedes Giovinazzo, reclamaven la inclusió de la cultura com un objectiu específic en l'agenda per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides a partir de 2015. Aquest document, denominat "Declaració de Hanzhou", així com els vídeos dels panells i les Actes de l'esdeveniment es troben ara disponibles al web de la UNESCO. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter La importància del fenomen de la violència sexual respecte a l'embaràs adolescent a l'Amazònia peruana newsletter
newsletter
newsletter interarts El projecte "Espais Segurs contra la violència sexual: promoció de les drets de les adolescents a les zones urbano-rurals de Loreto, Perú" està en fase de tancament. El projecte ha permès activar la participació de la societat civil en processos d'incidència i seguiment de les polítiques públiques sobre violència i explotació sexual d'adolescents. Així mateix ha propiciat l'abordatge integral del fenomen des d'un enfocament de gènere i drets humans. Entre d'altres resultats, comptem amb una investigació sobre l'impacte de la violència sexual a la falta d'oportunitats per a les nenes i adolescents, tallers de capacitació en atenció de la violència amb el sector salut, justícia i representants dels governs locals i regionals i l'enfortiment de joves líders al voltant de la promoció de la seva salut sexual i reproductiva (SSR). D'altra banda, s'ha impulsat una campanya institucional de prevenció de la violència i protecció dels adolescents. Aquesta iniciativa ha estat desenvolupada per Interarts, el Centre de Promoció dels Drets Sexuals i Reproductius-PROMSEX i l'Institut de Suport a Grups Vulnerables-INAGRUV, amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Publicació del Directori Virtual d'Artistes i Creadors d'Urabá (Colòmbia) newsletter
newsletter
newsletter interarts Recentment s'ha publicat el Directori Virtual d'Artistes i Creadors d'Urabá, que recull informació sobre aquells emprenedors culturals i creatius que van participar a les activitats de capacitació i assessorament en emprenedoria cultural en el context del projecte "Foment del teixit empresarial del sector cultural a la regió d'Antioquia, sub-regió Urabá - FOMECC Colòmbia". El directori té per objectiu donar reconeixement i promocionar organitzacions, persones i institucions culturals que operen a Urabá. Recull 53 empreses de diversos subsectors: audiovisuals, arts escèniques, arts plàstiques, música, artesania, dansa, disseny i gastronomia, gestió cultural i edició. L'elaboració del directori ha comptat amb el suport de l'Alcaldia Municipal d'Apartadó, la Cambra de Comerç d'Urabá i la Corporació Comfama. El projecte "FOMECC Colòmbia" és una iniciativa d'Interarts, desenvolupada en coordinació amb la Universitat d'Antioquia i amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Balady a la Mostra de cinema Mujer en Escena (Màlaga, Espanya) newsletter
newsletter
newsletter interarts Rodat a Egipte, Espanya, Tunísia i França, el documental Balady ofereix una reflexió l'autonomia dels cossos de les dones i la llibertat d'expressió, a partir de tallers de dansa oriental i entrevistes a ciutadans i artistes que practiquen (o no) aquesta dansa. Aquesta coproducció de Hassala i Interarts, dirigida per Donia Maher, ha estat seleccionada per participar a la XI Mostra de Cinema Mujer en Escena a la secció de violència sexual contra les dones, el 21 de novembre 2013. La mostra és organitzada per l'Àrea d'Igualtat d' Oportunitats de l'Ajuntament de Màlaga, Espanya, amb l'objectiu de debatre sobre les causes de les desigualtats de gènere existents avui dia i donar suport a la presència de les dones en la producció cinematogràfica. Així mateix cal assenyalar que una nova projecció de Balady va tenir lloc el passat 4 d'octubre a Barcelona, Espanya. La projecció de la pel·lícula va ser seguit d'una actuació de ball en el marc d'una trobada titulat "NOCHE SUELTA #1 de Barcelona a El Caire: Mirades plurals sobre la dansa oriental". newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter FomeccBiz Medellín - Barcelona: missió comercial del sector audiovisual newsletter
newsletter
newsletter interarts Tres creadors audiovisuals de Medellín es desplaçaran en breu a Barcelona en missió comercial per presentar els seus projectes transmèdia al sector audiovisual de Catalunya i Espanya. Germán Garcés, de l'empresa 4B1D; Nilson Vera, de la Nova Companyia, i Alejandro Eusse, de Curubitos Productions, són els tres membres de l'Associació Audiovisual, Videojocs i Animació (AVA) de Medellín que tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes al ZOOM Festival de Cinema per a la Televisió (Igualada, Barcelona, del 27 de novembre al 1 de desembre) i de mantenir contactes amb productores, la Federació d'Animació, CatalanFilms, l'Ajuntament de Barcelona, etc. La visita forma part del projecte "FomeccBiz Medellín - Barcelona: generació de teixit empresarial cultural per al desenvolupament local" que Interarts coordina juntament amb la Universitat d'Antioquia (Colòmbia), amb el suport de "Barcelona Solidària" de l'Ajuntament de Barcelona, i en el marc del Programa de Foment d'Empreses Culturals i Creatives FOMECC. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Irina Bokova, candidata per a un segon mandat al capdavant de la UNESCO newsletter
newsletter
newsletter El passat mes d'octubre el Consell Executiu de la UNESCO va triar la búlgara Irina Bokova per ocupar per segona vegada el lloc de Directora General de la UNESCO. La que va ser en el passat viceministra i ministra de Relacions Exteriors del seu país ratificarà per quatre anys més el lloc que ara ocupa, un cop la Conferència General aprovi oficialment la seva candidatura el proper 12 de novembre. Un dels més recents actes realitzats per Bokova com directora general de la UNESCO va ser la signatura per renovar l'acord de col·laboració en matèria d'educació, cultura, ciència i drets humans entre aquesta organització i la Unió Europea, el 8 d'octubre. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Subvencions per a projectes de recerca i producció artística: convocatòria oberta newsletter
newsletter
newsletter La galeria d'art contemporani Cda-Projects, d'Istanbul, Turquia, llança la seva convocatòria d'ajuts 2013 per a projectes de recerca i producció artística. Establerta el 2011, aquesta convocatòria anual té per objectiu donar suport a la producció d'un projecte de recerca artística, així com impulsar i ampliar el debat en aquest camp, animant els enfocaments més especulatius. La subvenció proporcionada és de 10.000 euros i les bases de la convocatòria no marquen cap limitació de contingut. L'ajuda inclou la publicació del treball seleccionat. El termini per enviar les sol·licituds està obert fins al 30 de novembre de 2013. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Curs sobre nous jaciments d'ocupació culturals i d'oci newsletter
newsletter
newsletter Els nous jaciments d'ocupació culturals i d'oci és la matèria central d'una formació en línia organitzada per la Plataforma/C de Formació Cultural, de Madrid. El curs busca oferir als alumnes inscrits un panorama de noves oportunitats per al desenvolupament professional en aquest sector, de nous nínxols de treball en què emprendre futurs projectes. De la mà d'experts s'analitzarà l'ocupació emergent en el camp cultural i creatiu, partint de les experiències professionals dels participants. Gestors culturals, professionals i creadors artístics constitueixen el públic al qual va destinada aquesta oferta formativa. Matrícula oberta. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Comissió Europea: consulta sobre crowdfunding newsletter
newsletter
newsletter La popularització del crowdfunding com a font de finançament per a projectes culturals i creatius ha animat a la Comissió Europea a obrir una consulta pública per recollir les opinions dels ciutadans respecte a aquesta pràctica. L'objectiu final d'aquesta acció és identificar les necessitats dels usuaris d'aquest mètode així com els punts potencialment desenvolupables per la Unió Europea per fomentar el creixement d'aquest tipus de campanyes, contribuint a garantir la confiança del públic que, a través del crowdfunding, aporta fons per algun projecte. La Comissió convida especialment a participar en aquesta consulta pública les autoritats nacionals i les plataformes que ofereixen aquesta mecànica de finançament. La data màxima de participació és el 31 de desembre de 2013. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Taller ''Europa per a artistes'' newsletter
newsletter
newsletter L'Oficina Jove d'Emancipació de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Barcelona, organitza el proper 16 de desembre de 2013 un taller sobre la mobilitat d'artistes a Europa. La sessió oferirà informació sobre les oportunitats que els artistes tenen a nivell europeu, relatives a beques, estades, projectes, tràmits, etc. El taller és gratuït, prèvia inscripció. Interarts, que ha treballat extensament sobre aquesta temàtica a través de projectes com PRACTICS, entre d'altres, participarà en l'acte. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter ''Art i Mobilitat'' newsletter
newsletter
newsletter interarts Interartive, la plataforma dedicada a l'art i pensament contemporani, ha publicat un número especial titulat "Art i Mobilitat". Coordinada per Herman Bashiron, Doctor en Història, Teoria i Crítica de les Arts per la Universitat de Barcelona, l'obra busca reflexionar sobre la història de la mobilitat i aprofundir sobre els processos de transformació del coneixement, la cultura i l'art a través de la pràctica de la mobilitat. Nombroses aportacions d'experts internacionals constitueixen aquesta publicació, que planteja temes al voltant de la relació entre mobilitat i diversitat cultural, l'interès per les qüestions de sostenibilitat i eco-mobilitat, o la mobilitat i les polítiques culturals, entre d'altres. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Estudi sobre la col·laboració entre museus urbans i rurals newsletter
newsletter
newsletter L'Institut Federal Alemany de Recerca sobre Habitatge, Afers Urbans i Desenvolupament Territorial (BBSR) ha publicat recentment un estudi anomenat StadtLandKultur-Museumspartnerschaften zwischen Stadt und Land ("Cultura Urbana Rural-Col·laboració entre museus de ciutats i zones rurals"), elaborat per Cornelia Dümcke i Ralf Ebert. L'estudi analitza les fórmules de foment dels models de col·laboració i partenariat entre museus d'art de zones rurals i museus de ciutats i àrees urbanes, en el marc de les polítiques de desenvolupament territorial i l'interès per salvaguardar les infraestructures rurals. Al web del BBSR s'hi pot trobar l'informe sencer en alemany i un resum breu en anglès. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Llibre sobre microfinances newsletter
newsletter
newsletter El Fòrum de Microfinances, emmarcat en la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid, la Universitat Autònoma de Madrid i la Fundació Nantik Lum d'aquesta mateixa ciutat, ha editat a la seva col·lecció Cuadernos Monográficos el volum número 20, amb el títol de "La importancia de una legislación Microfinanciera para el desarrollo del sector en España". Es tracta d'una edició bilingüe castellà -anglès que recull el treball desenvolupat a la segona Trobada Nacional de Microfinances, que va tenir lloc a l'abril de 2012 a Madrid. Coordinada pel codirector del Fòrum de Microfinances Jaume Duran Navarro, l'obra repassa els casos de microcrèdits a Espanya, França, Itàlia, Romania i Hongria i presenta una proposta de regulació en el sector social de les microfinances per incloure-la en una llei més àmplia. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Butlletí ''Culture, commerce et numérique'' newsletter
newsletter
newsletter L'Institut d'Estudis Internacionals de Mont-real, Canadà, ha publicat el seu butlletí "Culture, commerce et numérique" d'octubre de 2013, on, entre articles sobre els motors de cerca i sobre el projecte xinès d'aixecar l'estudi de cinema més important del món, inclou un text titulat "UNESCO en un punt d'inflexió", dedicat a analitzar l'actual situació econòmica d'aquesta organització, després de la suspensió de la contribució dels Estats Unit. La publicació anuncia que aquesta minva de recursos tindrà probablement un fort impacte a l'aplicació de la Convenció sobre la Diversitat de les Expressions Culturals. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Museus d'Europa al segle XXI: definició del marc - vol. 3 newsletter
newsletter
newsletter interarts El projecte "MeLa-Museus a l'era de les migracions. Reinterpretant el patrimoni cultural d'Europa al segle XXI" busca investigar el paper del museu a la construcció i divulgació del patrimoni cultural europeu. Fruit d'un dels treballs de recerca emmarcats en aquest projecte sorgeix el llibre "Museus d'Europa al segle XXI: definició del marc - Vol.3 ", que recull les observacions preliminars que es deriven de l'estudi dirigit a explorar les tendències actuals als museus contemporanis europeus, especialment pel que fa a l'arquitectura i el disseny de l'exposició. L'obra ha estat editada per Luca Basso Peressut, Francesca Lanz i Gennaro Postiglione. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Drets de Propietat Intel·lectual i indústries creatives i culturals newsletter
newsletter
newsletter L'estudi "Drets de Propietat Intel·lectual i indústries intensives: contribució al desenvolupament econòmic i l'ocupació a Europa" ha estat dut a terme per l'Oficina per a l'Harmonització en el Mercat Interior (OHIM), actuant a través de l'Observatori de la Unió Europea sobre Infraccions dels Drets de Propietat Intel·lectual, i l'Oficina Europea de Patents. Centrat en l'economia de la Unió Europea, el treball assenyala, entre altres dades, que el 40 % de l'activitat econòmica total en l'àmbit de la UE és generat per les indústries intensive, les que tenen una major mitjana d'ús dels drets de propietat intel·lectual. L'informe inclou un apèndix amb un llistat de les indústries incloses en aquest grup, entre les que es troben les del sector cultural i creatiu. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Simposi Internacional ''Dret europeu i polítiques culturals'' (Brussel·les, Bèlgica, 15 novembre del 2013) newsletter
newsletter
newsletter El Parlament Europeu acollirà el proper 15 de novembre el Simposi Internacional sobre "Dret europeu i polítiques culturals". El Centre de Recerca de la Universitat de Lovaina (UCL) i l'Institut d'Estudis Europeus de la Universitat de Saint-Louis, Brussel·les (Bèlgica), són els organitzadors d'aquesta trobada, que té com a finalitat aclarir les interaccions entre la legislació europea i les polítiques culturals a partir de unes qüestions centrals, entre les que es troba l'anàlisi de les "competències culturals" de la Unió Europea i la seva relació amb la construcció d'una identitat cultural europea o amb la promoció i la protecció de les polítiques culturals nacionals. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Reunió anual Banlieues d'Europe (Munic, Alemanya, 20-22 de novembre de 2013) newsletter
newsletter
newsletter interarts L'organització Banlieues d'Europe celebra a Munic, Alemanya, la 20a reunió anual, del 20 al 22 de novembre. En aquesta ocasió compta amb la col·laboració de la xarxa Münchner Trichter. La trobada se centrarà en l'educació artística no formal i la participació, i la seva validesa demostrada com a eines contra l'exclusió social. Es presentaran projectes realitzats als suburbis francesos, on hi ha una multitud de joves aturats i amb fracàs escolar; en aquest context, les accions artístiques i culturals realitzades han aconseguit motivar, mobilitzar i capacitar ciutadans que se senten rebutjats per la societat. El coordinador de projectes a Interarts Jordi Baltà participarà en aquest esdeveniment. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Congrés de la Xarxa Europea de Centres Culturals ''Shortcut Europe'' (Múrcia, Espanya, 28-30 de novembre de 2013) newsletter
newsletter
newsletter interarts La Xarxa Europea de Centres Culturals ENCC (per les seves sigles en anglès) organitza el congrés "Shortcut Europe" a Múrcia, Espanya, del 28 al 30 de novembre. "Els centres culturals i els seus barris" és el tema principal de la trobada, que comptarà amb conferències, grups de treball, visites guiades a espais culturals a Múrcia i esdeveniments culturals. L'esdeveniment es dividirà en grups de treball, amb tres enfocaments diferents centrats en: com funcionen les xarxes de centres culturals en grans àrees metropolitanes; quines són les necessitats especials i el paper de la cultura a les àrees rurals; i quins són els reptes per els centres culturals com peces claus en la seva pròpia àrea urbana. L'ajuntament de Múrcia, Múrcia Àrea de Cultura i el Centro Puertas de Castilla col·laboren en l'organització del congrés, que reunirà participants de tot Europa. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Trobada TEH ''Jalla, Jalla! El poder de la cultura en el canvi social'' (Marsella, França, 28 de novembre - 1 desembre del 2013) newsletter
newsletter
newsletter Aquesta reunió organitzada per Trans Europe Halles (TEH) busca ser un espai per compartir experiències i iniciar noves col·laboracions entre artistes i activistes culturals d'Egipte, Jordània, Iran, Palestina, Líban, Marroc, Tunísia i Turquia. Les vivències dels participants permetran apreciar com funciona la cultura independent en condicions difícils i el vincle existent entre canvi social i cultura. L'esdeveniment, que inclou taules rodones, reunions privades, grups focals, etc., permetrà avaluar els canvis en la manera de treballar tant a Europa com al món àrab: nous models d'associació, independència artística, mètodes alternatius d'operar, mobilitat i connectivitat , ... newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recordatoris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferència Anual ENCATC 2013 newsletter
newsletter
newsletter Anvers, Bèlgica, del 5-7 de novembre de 2013. Veieu Cyberkaris 128, octubre 2013. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 5.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
info@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter