Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 131 - Gener 2014
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter CREATIVITAT, INNOVACIÓ, CONEIXEMENT newsletter
newsletter
newsletter L'any 2011, un parell de joves universitaris catalans, Marc Martí-Costa (UB) i Marc Pradel (UAB), varen publicar un article a la revista científica European Urban and Regional Studies en el qual, sota el títol de "La ciutat del coneixement contra la creativitat urbana?", a partir de l'estudi de les relacions existents (o més ben dit, inexistents) a la ciutat de Barcelona entre els tallers d'artistes i els processos de regeneració urbana, posaven el dit a la nafra de l'evident ignorància, o fins i tot contradicció, entre ambdues polítiques a escala territorial. El plat de consistència de la seva recerca es basa en allò que passa al barri del Poblenou, on l'aposta smart singularitzada pel "districte 22@" coexisteix amb la presència creixent de fàbriques de creació, entre les quals destaca el centre "Hangar", promogut per l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, sense cap relació evident i amb uns nivells més aviat preocupants de desconeixement i esquizofrènia.

La qüestió, certament, no és exclusiva de Barcelona, Catalunya o Espanya. Més d'un cop, en aquest espai, hem posat en evidència la necessitat de situar la creativitat artística al bell mig de les polítiques d'innovació, coneixement, i competitivitat. Tanmateix, els discursos de la innovació i els seus profetes aposten més aviat per una altra mena de creativitat, una creativitat enginyera, i es resisteixen a considerar aquest rol central de les arts i de la cultura. A escala europea, iniciatives com l'Estratègia 2020 pateixen d'aquest mal, que també es fa patent en molts organigrames d'institucions nacionals, regionals o locals, en els quals la promoció de les arts conviu amb la innovació no pas sense tensions o malfiances. Projectes com, per exemple, "Creative Clash", orientat a promoure la presència a escala europea d'artistes en organitzacions de producció de béns i serveis, són encara una excepció que més aviat confirma la regla.

Els clàssics distingien clarament entre allò que anomenaven mimesi (vinculada al valor artístic fonamentat en la còpia i la repetició) i allò que anomenaven poiesi (associada a un valor social, no necessàriament artístic, basat en la invenció). No serà fins al Renaixement que les arts deixin de ser mimètiques i es deslliurin de la subjecció al model i al cànon per tal d'esdevenir poètiques. El paradigma de l'artista com a creador, superador de l'artesà que repeteix, és un atribut central de la Modernitat que arriba a la més alta expressió al llarg del Romanticisme i que, al llarg del segle XX, amb el sorgiment de les Avantguardes, primer, i l'aparició del Postmodernisme, més tard, recula tot donant pas a un nou tipus de creativitat associada a l'ascensió imparable de les tecnologies digitals. Pot ser que, a hores d'ara, siguem als inicis d'una nova etapa?

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Bon any 2014! newsletter
newsletter
newsletter Al primer número de 2014, l'equip d'Interarts desitja als subscriptors del Cyberkaris que en aquest nou any es materialitzin tots els seus projectes i els agraeix l'interès demostrat al llarg de l'any anterior per les activitats i informacions de la fundació. Desig i agraïment que fa extensius als membres de FomeccNet, als usuaris del web d'Interarts, el web del Campus Euroamericà de Cooperació Cultural i el Portal FOMECC, als seguidors de les pàgines d'Interarts i Fomecc a Facebook i de @fomecc a Twitter. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nou informe EENC sobre intercanvis cultural entre la UE i Corea del Sud newsletter
newsletter
newsletter interarts Al web de la Xarxa Europea d'Experts en Cultura (EENC) s'hi ha publicat recentment un informe anomenat "EU - South Korea: Current Trends of Cultural Exchange and Future Perspectives. Aquest document, elaborat per Marie Le Sourd i Elena Di Federico (ambdues d'On The Move) i Sung-Won Yoon, neix d'un encàrrec de la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea en el marc de l'aplicació del Protocol de Cooperació Cultural entre la UE i Corea del Sud. El treball està disponible en anglès i francès, i ofereix un mapatge dels intercanvis en diversos àmbits: edició, arts escèniques, patrimoni cultural, mobilitat d'artistes i professionals de la cultura, indústries culturals i audiovisual. L'EENC és coordinada per Culture Action Europe i Interarts. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Les organitzacions indígenes de Bolívia, millor posicionades per prevenir el VIH/Sida des d'un enfocament intercultural newsletter
newsletter
newsletter interarts Els resultats de la recerca "Dona indígena, embarassos en adolescents i VIH: Prevenció des d'un enfocament intercultural" han permès generar aliances entre els serveis de salut i les organitzacions indígenes per vigilar els recursos que la governació i els municipis de Santa Cruz, a Bolívia, destinen per a la recerca, prevenció i tractament del VIH/Sida. Gràcies al projecte "Dona indígena i VIH: prevenció des d'un enfocament intercultural", líders i lidereses indígenes han pogut enfortir les seves capacitats d'incidència política i ser part de diverses trobades nacionals i internacionals, com el Taller de Prevenció del VIH i SIDA amb els pobles indígenes i amazònics de Bolívia i Perú, celebrat a Santa Cruz a l'agost de 2013. D'altra banda, s'han realitzat xerrades d'informació i un taller de teatre per fomentar el diàleg sobre la sexualitat i els impactes que causa la falta d'informació adequada sobre embarassos no desitjats i VIH/Sida. Aquest projecte d'Interarts i Family Care International/Bolívia compta amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament i l'Ajuntament de Barcelona. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació a la Reunió d'experts d'ASEF sobre l'economia creativa newsletter
newsletter
newsletter Els dies 4 i 5 de desembre, la Fundació Asia-Europa (ASEF), en col·laboració amb la Federació Internacional de Consells de les Arts i Agències Culturals (IFACCA) i el Ministeri de Cultura, Esports i Turisme del Vietnam, va organitzar a Hanoi (Vietnam) una Reunió d'experts amb el títol "L'economia creativa a Àsia i Europa: un pilar emergent de creixement i desenvolupament econòmic" . La trobada va servir per preparar la Reunió Àsia-Europa de Ministres de Cultura que ha de tenir lloc als Països Baixos l'octubre de 2014, i que se centrarà en l'economia creativa. Coincidint amb la trobada, el govern del Vietnam va presentar una primera versió de la seva Estratègia Nacional de Desenvolupament de les Indústries Culturals, mentre que IFACCA va difondre els informes sobre polítiques culturals estatals de Corea del Sud, l'Índia i el Vietnam, elaborats en el marc de WorldCP, base de dades internacional sobre polítiques culturals. Jordi Baltà, coordinador de projectes a Interarts, va assistir a la reunió, on va moderar una taula rodona sobre tendències i reptes per al desenvolupament de l'economia creativa i va intervenir com a ponent en una altra sessió, sobre bones pràctiques relatives al paper de l'economia creativa en el desenvolupament. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Primera reunió dels socis del projecte MCP Broker newsletter
newsletter
newsletter Els dies 9 i 10 de desembre la directora d'Interarts Mercedes Giovinazzo i la coordinadora de projectes en la fundació Dace Kiulina van assistir a Brussel·les, Bèlgica, a la reunió d'inici del projecte "Negociant la participació cultural dels migrants" (MCP Broker, a partir de la seva denominació en anglès: Brokering Migrants' Cultural Participation). Hi van participar també els altres socis implicats: la Plataforma per una Europa Intercultural (PIE, per les sigles en anglès) (Bèlgica), Intercult (Suècia), IG Kultur Österreich (Àustria) i ECCOM (Itàlia); així mateix, van estar presents diversos experts internacionals, de diferents sectors culturals: Lena Grönland (biblioteques), Asli Kislal (teatres), Simona Bodo (museus) i Tony Vander Eecken (locals de música). MCP Broker busca estimular la participació cultural dels migrants mitjançant la millora de la capacitat de les institucions públiques culturals locals per interactuar amb ells, a través del respecte mutu dels seus drets, obligacions i cultures; i contribuir a millorar la gestió de la diversitat Als àmbits quotidians: llocs de treball, tant públics com privats; centres de prestació de serveis; sistemes d'educació; mitjans de comunicació; etc. Interarts és la responsable de la gestió general i la coordinació del projecte, que compta amb el suport del Fons Europeu per a la Integració de Nacionals de Tercers Països, Direcció General d'Afers d'Interior de la Comissió Europea newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Eduard Miralles compara cultura i economia al Fòrum Indigestió newsletter
newsletter
newsletter interarts El passat 13 de desembre es va celebrar a Barcelona el "Fòrum Indigestió de Tardor". Organitzat per l'entitat no lucrativa promotora de la cultura musical Indigestió, el fòrum buscava establir de partida un contrast entre les indústries creatives i la gestió comunitària, com dues maneres d'enfocar la cultura. L'acte va comptar amb la presència de Jordi Sellas, director general de Creació i Empreses Culturals, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, entre les diverses personalitats del món cultural que van concórrer al debat es trobava el president d'Interarts Eduard Miralles, la intervenció del qual va girar al voltant de la pregunta "i si la cultura i l'economia sempre haguessin estat el mateix?". El vídeo amb la seva participació i la d'altres ponents està disponible al web de la publicació Nativa. (Foto: nativa.cat). newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter ONU: Nova resolució sobre cultura i desenvolupament newsletter
newsletter
newsletter El 12 de desembre l'Assemblea General de l'ONU va adoptar per consens la tercera resolució sobre cultura i desenvolupament. A més d'assenyalar l'explícita relació entre la cultura i els 3 pilars tradicionals del desenvolupament sostenible (econòmic, social i mediambiental), en aquesta ocasió el text subratlla de manera categòrica la importància d'incloure cultura i desenvolupament en la redacció de l'agenda de desenvolupament post 2015 i insta el president de l'Assemblea General John W. Ashe a convocar una sessió de debat sobre aquesta qüestió al més alt nivell. El text complet de la resolució, en anglès, està disponible al web de la UNESCO. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Horitzó 2020 i indústries creatives i patrimoni cultural: Sessió informativa i de treball newsletter
newsletter
newsletter interarts La Comissió Europea realitzarà el 23 de gener a la ciutat de Luxemburg una sessió informativa sobre el programa Horitzó 2020, que finança els projectes de recerca i innovació a nivell europeu, i la seva relació amb la indústria creativa i el patrimoni cultural. L'acte està destinat als possibles sol·licitants d'aquests fons de finançament i se centrarà a fer més comprensible el programa de treball i els criteris per a l'avaluació de les propostes, així com a facilitar l'intercanvi d'idees i experiències i a oferir als assistents l'ocasió de trobar socis potencials per als consorcis de projectes. Els interessats poden inscriure-s'hi fins al dia 15 de gener. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nova convocatòria Tandem/Shaml: cooperació cultural entre països europeus i països àrabs newsletter
newsletter
newsletter interarts Tandem/Shaml és un programa d'intercanvi entre gestors culturals de les regions europea i àrab. Propicia la possibilitat d'una col·laboració a llarg termini entre entitats culturals europees i les organitzacions associades al Programa dels països àrabs. A l'edició anterior del programa, Interarts va dur a terme, juntament amb l'organització Hassala del Caire, el projecte "Balady, una lectura de la nostra societat des d'una perspectiva cultural i de gènere". a l'edició actualment en marxa, la iniciativa ofereix aquesta oportunitat a vuit organitzacions de l'àmbit europeu, inclòs Turquia. Les entitats interessades a participar poden sol·licitar ara la seva incorporació a la xarxa cultural Tandem, per a, si són seleccionades, assistir al Fòrum Tandem/Shaml que tindrà lloc del 23 al 27 de febrer de 2014. La data límit per presentar la sol·licitud és el 15 de gener de 2014. Tandem/Shaml és una iniciativa de la Fundació Cultural Europea (Amsterdam) i MitOst (Berlín), en col·laboració amb Al Mawred Al Thaqafy (El Caire) i Anadolu Kültür (Istanbul), amb el suport de Robert Bosch Stiftung (Stuttgart), Stichting DOEN (Amsterdam) i MiMeta (Noruega). Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Convocatòria de propostes sobre mapatge cultural newsletter
newsletter
newsletter interarts Del 28 al 30 de maig de 2014 el Centro de Estudos Sociais-CES, Laboratori associat a la Universitat portuguesa de Coimbra, organitza en aquesta ciutat una Conferència Internacional amb el títol "Mapping Culture: Communities, Sites and Stories". L'esdeveniment té per objectiu explorar els mapatges culturals i comunitaris tant des d'un enfocament convencional com alternatiu. Entre d'altres aspectes, abordarà la participació de la comunitat en tot el procés de recerca, des de la recol·lecció de dades a la presentació dels resultats. Per a aquesta Conferència, els organitzadors conviden a acadèmics, investigadors, administradors públics, arquitectes, planificadors i artistes a contribuir amb els seus treballs i propostes de panells i tallers. El 14 febrer 2014 és la data límit per enviar les aportacions. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Programa de Desenvolupament Cultural 2014 del BID: convocatòria de propostes newsletter
newsletter
newsletter El Centre Cultural del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) llança la convocatòria 2014 del seu Programa de Desenvolupament Cultural, destinat a donar suport a projectes culturals amb impacte social a països d'Amèrica Llatina i el Carib. Adreçada a entitats sense ànim de lucre registrades a un dels 26 estats membres del BID que s'ajustin a les condicions de les bases, la convocatòria valorarà aquelles propostes de projecte que encaixin amb els objectius del Programa: reconèixer i estimular les activitats de capacitació de centres de desenvolupament cultural que comuniquin i difonguin experiències institucionals o comunals dignes de ser aprofitades local o regionalment; afavorir la preservació i restauració del patrimoni històric cultural; ajudar a la formació de gestors culturals, la recuperació de tradicions i el desenvolupament de manifestacions artístiques que beneficiï el desenvolupament individual i comunal, i la seva sostenibilitat. La data límit per presentar propostes és el 28 de febrer de 2014. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Convocatòria per a projectes de ''Cultura en desafiament'' newsletter
newsletter
newsletter Oberta convocatòria de la Fundació Príncep Claus per a projectes relacionats amb el concepte "La cultura en desafiament". La fundació vol contribuir amb el seu Fons a aquelles iniciatives que lluiten per un canvi positiu a través de la cultura i l'art, mitjançant la construcció d'un espai per al diàleg i el pensament crític. Accepta propostes de projectes que treballin per la transformació de la realitat, idees innovadores que promoguin la transformació i la igualtat en contextos de censura, conflicte o opressió. La convocatòria està dirigida a persones i organitzacions ubicades a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib. La data límit per a la presentació de projectes és el 28 de febrer de 2014. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Premi Internacional CGLU - Ciutat de Mèxic - Cultura 21 newsletter
newsletter
newsletter L'organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) convoca el Premi Internacional CGLU-Ciutat de Mèxic-Cultura 21. L'objectiu d'aquest guardó és recompensar les ciutats i persones que hagin sobresortit per contribuir a la idea de cultura com a pilar del desenvolupament sostenible. El premi consta de dues categories, una destinada a una ciutat, govern local o regional; i una altra, a una personalitat que s'hagi distingit per la seva aportació en aquest camp. La condecoració ajuda així mateix a difondre i implementar l'Agenda 21 de la cultura. El termini perquè els membres directes i indirectes de CGLU presentin les seves candidatures està obert fins al 31 de març de 2014. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Informe d'Art 47: Panorama Internacional dels Temes Clau per a la Gestió Pública de les Arts newsletter
newsletter
newsletter Annamari Laaksonen, directora de recerca a la Federació Internacional de Consells d'Arts i Agències Culturals ( FICAAC-IFACCA) i anteriorment coordinadora de projectes a Interarts, és la responsable de la recerca i l'"Informe D'Art 47: Panorama Internacional dels Temes Clau per a la Gestió Pública de les Arts", document que reuneix les respostes de les agències públiques de finançament de les arts, d'experts en política cultural i d'altres membres de la xarxa de FICAAC mitjançant les quals identificar els punts forts, les oportunitats i les amenaces amb les que s'enfronten el sector cultural i les agències governamentals, amb vistes a servir de base per als debats de la VI Cimera Mundial organitzada per FICAAC a Santiago de Xile aquest mes de gener. L'informe està disponible en castellà i anglès. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nous materials de Culture Action Europe newsletter
newsletter
newsletter interarts Culture Action Europe (CAE) va començar a difondre el desembre de 2013 una sèrie de materials amb l'objectiu de contribuir a que els seus membres i altres organitzacions europees de l'àmbit cultural afrontin alguns dels principals reptes de 2014. D'una banda, un kit d'eines elaborat de cara a les eleccions europees d'aquest any que ara s'inicia . Amb aquest conjunt d'instruments, CAE busca oferir una guia a aquestes organitzacions, per fer-los més fàcil la creació d'una estratègia i pla d'acció a favor de la cultura entre els ciutadans que han de triar els seus representants europeus. D'altra banda, un conjunt de documents de reflexió centrats en la promoció del paper de la cultura com un element clau per al desenvolupament sostenible. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Fons Internacional per a la Diversitat Cultural: informe sobre l'impacte de projectes finançats newsletter
newsletter
newsletter interarts UNESCO ha publicat recentment un nou informe que recull les experiències d'èxit entre els projectes finançats pel Fons Internacional per a la Diversitat Cultural (IFCD, per les seves sigles en anglès). El document porta el títol d"'Investments and culture: the more diverse, the better". Se centra en les iniciatives realitzades en el període 2011-2013 i, a través de fets i xifres, mostra com les indústries culturals i creatives poden arribar a ser una font important en la creació d'ocupació i un factor a tenir en compte per a la inclusió social. L'informe està disponible en anglès i en francès. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Estudi ''La dona a la música i el cinema a Europa'' newsletter
newsletter
newsletter Vivendi i Laboratoire de l' égalité, organització francesa que treballa per aconseguir una major igualtat de gènere, s'han associat per promoure aquesta paritat en el sector cultural. Un dels passos realitzats per aconseguir el seu objectiu ha estat elaborar un estudi sobre la participació de la dona al àmbit musical i cinematogràfic europeu. La idea és presentar als actuals responsables de la presa de decisions possibles vies d'acció concretes en base als resultats obtinguts amb aquest estudi. Els principals obstacles detectats en ell són la persistència d'estereotips, l'escassa representació femenina en llocs d'alt nivell i la manca de models femenins. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Actes del Fòrum d'Avinyó Ruhr de juny de 2013 newsletter
newsletter
newsletter interarts El passat mes de juny va tenir lloc a Essen (Alemanya) el segon Fòrum d'Avinyó Ruhr de 2013, organitzat per Fòrum d'Avinyó, França, i l'European Centre for Creative Economy (ecce), Alemanya. A la reunió es van tractar qüestions com el paper de la cultura a l'economia i la digitalització, el desenvolupament urbà, les energies renovables i els processos migratoris a Europa. Recentment els organitzadors han publicat les actes de la trobada, amb el títol "Culture is the Key: Research. Interaction. Fòrum. Innovation". El contingut inclou exemples pràctics de projectes duts a terme en aquesta regió que suposen una nova comprensió de la cultura. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Informe ARTerial: La llibertat d'expressió artística a Àfrica newsletter
newsletter
newsletter interarts La xarxa ARTerial, en el marc del seu projecte ArtWatch Africa per a la supervisió dels problemes i les limitacions a la llibertat d'expressió que pateixen els creadors dels països africans, ha publicat recentment un informe amb els resultats de la investigació inicial. Després d'un complet treball consistent en un mapatge sobre el 70% del territori africà, l'estudi assenyala l'interès que aquesta qüestió ha començat a suscitar al continent, així com el risc que pateixen els professionals creatius i les seves expressions artístiques pel seu caràcter alternatiu i de desafiament a allò establert. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Guia per la gestió del Patrimoni Mundial Cultural newsletter
newsletter
newsletter interarts UNESCO ha elaborat una guia per facilitar la gestió eficaç del Patrimoni Mundial Cultural, amb l'objectiu que tots els responsables en la cura dels béns culturals que constitueixen aquest catàleg de riquesa patrimonial mundial puguin realitzar la seva tasca complint els requisits recollits en la Convenció del Patrimoni Mundial, adoptada el 1972. La publicació porta el títol de "Managing Cultural World Heritage" i està composta per una part principal, més teòrica, en la qual s'explica el context, les filosofies i mecanismes de la gestió del Patrimoni Mundial; i una part més funcional, en forma d'apèndixs, que descriu com portar-los a la pràctica. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Manual SHARE d'educació en recerca artística newsletter
newsletter
newsletter interarts La xarxa internacional SHARE, que busca la millora del "tercer cicle" (nivell de doctorat) de l'educació i la recerca de les arts a Europa, ha elaborat un manual d'educació en recerca artística. El treball, que l'ha portat tres anys, busca ser una contribució a aquest camp des d'un triple enfocament: organitzatiu, procedimental i pràctic. L'obra s'estructura en cinc parts: contextos d'educació en recerca artística; exemples i casos pràctics de recerca artística; valors i debats; la pròxima generació d'educació en recerca artística; i recursos curriculars. Editat per Mick Wilson i Schelte van Ruiten, el manual ha comptat amb aportacions de nombrosos especialistes, entre ells, representants de la Lliga Europea d'Instituts de les Arts (ELIA, per les sigles en anglès), xarxa que continuarà les activitats de SHARE en el futur. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Capitals Europees de la Cultura: estudi del seu impacte a llarg termini newsletter
newsletter
newsletter interarts Per encàrrec de la Comissió del Parlament Europeu sobre Cultura i Educació, l'equip d'investigadors liderat per Beatriz García i Tamsin Cox ha elaborat un informe sobre les Capitals Europees de la Cultura. El treball se centra en l'estudi de les estratègies d'èxit i efectes a llarg termini identificats en aquelles ciutats que han estat seus d'aquest programa europeu posat en marxa el 1985. Si l'impacte a nivell cultural, social i econòmic d'albergar la Capital Europea de la Cultura és fàcilment apreciable de forma immediata, aquest treball ratifica també un impacte a llarg termini, sobretot en aspectes com el canvi de la fisonomia urbana i l'augment del turisme. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Jornades ''Cultura: Horitzó Europa. Un altre model és possible'' (Barcelona, 16-17 i 30-31 de gener de 2014) newsletter
newsletter
newsletter interarts Les primeres Jornades organitzades pel Cercle de Cultura faran un repàs de la situació de la cultura i dels models i polítiques culturals dels principals països del nostre entorn europeu, com ara Gran Bretanya, Dinamarca i Alemanya. Se celebraran en dues convocatòries de dos dies cadascuna durant aquest mes de gener i comptaran amb la presència d'experts europeus. L'objectiu d'aquestes jornades és partir de la comparativa entre diferents experiències per a fomentar la reflexió i estimular la innovació en el sector cultural català. Els organitzadors dediquen l'esdeveniment a Eduard Delgado i Clavera, el que va ser fundador d'Interarts i figura destacada de la gestió cultural a nivell internacional, mort el 2004. Les jornades compten amb la col·laboració de la Fundació Catalunya la Pedrera. Més informació i inscripcions. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter VII simposi de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (Barcelona, 22-23 de gener de 2014) newsletter
newsletter
newsletter Aquesta trobada bianual dels gestors culturals membres de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) té per objectiu fomentar el debat i la reflexió sobre les oportunitats que el panorama actual presenta per a la gestió cultural. L'esdeveniment completarà les opinions i enfocaments dels professionals del sector amb la visió sobre el món cultural des d'altres àmbits professionals. Tres són els eixos temàtics del simposi: el valor de la cultura enfront del seu reconeixement social; les oportunitats en les tendències de futur per a la gestió cultural; i reptes professionals per als gestors culturals; en relació a aquest últim punt, durant l'esdeveniment es realitzaran sessions formatives sobre competències i habilitats fonamentals per poder afrontar els nous desafiaments. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Les Rencontres (Brussel·les, Bèlgica, 5-7 de febrer de 2014) newsletter
newsletter
newsletter L'associació Les Rencontres celebra el seu 20 aniversari amb la trobada convocada per a inicis de febrer a Brussel·les. A la reunió es revisarà el treball realitzat durant aquestes dues dècades d'intercanvis, debats, projectes, etc., com a punt de partida per obrir una reflexió sobre el funcionament de l'associació en el futur. Així mateix, els participants podran debatre sobre el desè aniversari de l'ampliació de la Unió Europea, sobre la cultura com a catalitzador de la integració europea i sobre els reptes amb què es troben avui en dia les xarxes europees davant d'aquest fet. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recordatoris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter 6a Cimera Mundial de les Arts i la Cultura newsletter
newsletter
newsletter Santiago de Xile, 13-16 gener 2014. Veieu Cyberkaris 130, desembre 2013. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Pública 14. Trobades Internacionals de Gestió Cultural newsletter
newsletter
newsletter Madrid, 30-31 de gener de 2014. Veieu Cyberkaris 130, desembre 2013. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 5.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
info@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter