Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 136 - Juny 2014
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter CULTURES VIVES?, CULTURES COMUNITÀRIES? newsletter
newsletter
newsletter Predicar la possibilitat que certes cultures estiguin "vives" i siguin "comunitàries" pressuposa considerar -si més no implícitament- que n'hi ha d'altres que no ho són. Potser, d'altra banda, tot allò que és "viu" és "comunitari"? Passa el mateix en viceversa? Existeix una cultura que estigui "viva" i que no sigui "comunitària"? O una altra que sigui "comunitària" i estigui "morta"? El cert és que hom es resisteix a acceptar que Shakespeare o Borges, Bach o Villa-Lobos, estiguin "morts", culturalment parlant. Tant com que la sardana o la cueca, pel fet de pertànyer a allò que coneixem com a folklore, hagin d'estar necessàriament més vives que altres formes artístiques existents. Pel que fa les cultures "comunitàries", és que potser estableixen alguna tensió dialèctica pertinent amb altres cultures que, pel sol fet de no ser-ho, han de ser qualificades d' "elitistes" o de "minoritàries"?

Quan la dicotomia entre l' "alta" i la "baixa" cultura, entre la cultura "popular" i la cultura "culta", entre la cultura amb "C majúscula" i la cultura amb "c minúscula" semblava que ja havia estat feliçment superada, reivindicar la pertinença d'unes cultures "vives i comunitàries" enfront d'altres que no ho són suposa de totes totes fer un innecessari pas enrere. Ja fa massa anys que García Canclini ens va explicar per què les cultures són híbrides, entrant i sortint de la modernitat sense cita prèvia. I que Martín Barbero va argumentar la superació de facto d'aquella distinció entre el sentit sociològic de la cultura, considerada com només les belles arts, i el sentit antropològic de la cultura concebuda com a conjunt de formes de vida, expressió i pensament, tal com es va reconèixer a la conferència "Mondiacult" d'UNESCO celebrada l'any 1982 a Mèxic. Bona part de la innovació creativa es produeix avui dia en la intersecció entre ambdues esferes, creadors compromesos en processos socials, col?lectius que reivindiquen la seva dimensió expressiva com a quelcom contemporani... D'altra banda, sí que existeix una determinada tradició de desenvolupament cultural comunitari que ha vingut demostrant que l'abordatge des d'altres lògiques de totes les formes d'art i cultura és possible.

La cosa ve a tomb perquè fa poques setmanes va tenir lloc a la ciutat de San José, Costa Rica, Centreamèrica, la sisena edició del Congrés Iberoamericà de Cultura, auspiciat per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i consagrat a la presumpta temàtica de les "cultures vives comunitàries". Potser com a conseqüència d'una convocatòria precipitada (la cinquena edició va tenir lloc només cinc mesos abans a Saragossa, Espanya, centrat en la "cultura digital, cultura en xarxa"), o a causa de l'absència significativa d'alguns actors fonamentals (els governs locals, que a escala iberoamericana estan organitzats i tenen fulls de ruta culturals explícits, no poden ser confinats a una taula de treball paral?lela i amb representació incerta), no sembla haver contribuït a clarificar el panorama, ans al contrari: entre les propostes finals del congrés destaca la creació d'un nou programa cimera en el marc de la SEGIB (a l'estil dels veterans Iberescena o Ibermuseus) consagrat a les "cultures vives comunitàries". Sens dubte s'imposa una reflexió serena sobre el tema, lluny tant dels possibles populismes com de la satisfacció d'interessos corporatius poc confessables. Més encara en temps de renovació iberoamericana, amb una nova Secretaria General, la tica Rebeca Grynspan, que pràcticament es va presentar en societat al llarg del congrés. Algú, per cert, sap si hi haurà un setè congrés, quan, on i contra quin tema?

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts

newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Segueixen les adhesions a la crida per incloure la cultura en els propers Objectius de Desenvolupament Sostenible newsletter
newsletter
newsletter interarts Al número de maig del nostre butlletí es difonia la crida en suport de la inclusió de la cultura en els Objectius de Desenvolupament Sostenible a partir del 2015. Culture Action Europe (CAE), el Comitè de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), la Federació Internacional de Coalicions per a la Diversitat Cultural (IFCD), la xarxa ARTerial, la Federació Internacional de Consells d'Art i Agències Culturals (IFACCA-FICAAC), el Consell Internacional de la Música (IMC-CIM) i el Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) van signar una declaració conjunta i lideren la campanya de recollida de signatures "Culture2015goal". A finals de maig, més de 1.100 organitzacions i ciutadans de més de 120 països de tot el món ja han signat el manifest. Interarts participa en aquesta iniciativa i des d'aquí anima a tots els lectors del Cyberkaris a implicar-se en aquesta acció, aportant la seva signatura i divulgant la campanya. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Enfortiment progressiu dels joves del sector informal de Bamako en salut sexual i reproductiva newsletter
newsletter
newsletter interarts En el marc de la convocatòria de subvencions concedides per l'Agència Espanyola de cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) el 2013 per a la realització de projectes de cooperació per al desenvolupament, Interarts i Family Care International/Mali, en col·laboració amb l'Associació de Nens i Joves Treballadors (AEJT) de Bamako duen a terme el projecte "Joves del sector informal de Bamako i exercici de drets sexuals i reproductius des d'un enfocament de drets econòmics, socials i culturals". Es tracta de la continuació del projecte realitzat el 2011 per les mateixes organitzacions, que buscava desenvolupar les capacitats d'aquest col·lectiu de joves per defensar els seus drets en el camp de la salut sexual i reproductiva (SSR). L'actual iniciativa té com a objectiu consolidar els resultats obtinguts en el projecte anterior a través de dos factors essencials: la participació d'alguns d'aquests joves que actuen com a educadors de parells per sensibilitzar a la resta del col·lectiu a través de mitjans com la ràdio i el teatre, i la implicació dels centres de formació professional i tècnica (CFPT) de Bamako, que s'encarreguen de divulgar coneixements en SSR entre els seus alumnes. Interarts i Family Care International comparteixen anys de col·laboració en projectes de salut i cultura, agrupats sota la denominació de Programa DECIDES, Drets Culturals per Impulsar el Desenvolupament i la Salut. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Pàgina web de She-Culture newsletter
newsletter
newsletter interarts El projecte She-Culture ha llançat recentment la seva pàgina web, mitjançant la qual divulgarà el desenvolupament del treball d'aquesta iniciativa que investiga, en l'àmbit dels països de les organitzacions participants, el suport i la visibilitat proporcionada a les dones a través de la seva participació activa en la cultura i la formació permanent, perquè elles prenguin major consciència del seu paper fonamental en la vida civil, social i cultural i augmentin aquesta participació. El web informa també dels diversos tallers celebrats i previstos en el marc d'aquest projecte finançat pel Programa Cultura de la UE. She-Culture està liderat per ECCOM - European Centre for Cultural Organization and Management, i compta amb la participació d'Interarts, La Bonne i museus de dones de Dinamarca, Noruega i Albània. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter FOMECC i DECIDES en el Dia Mundial de la Diversitat Cultural newsletter
newsletter
newsletter interarts El 21 de maig va ser el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. Amb l'objectiu d'aprofitar aquesta jornada per divulgar els aspectes principals de la Convenció de 2005 de la UNESCO sobre la Diversitat de les Expressions Culturals, l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) va organitzar a Barcelona un acte per mostrar com la gestió cultural i la cooperació cultural internacional poden contribuir a promoure la diversitat cultural a escala internacional. Va participar en la sessió el president d'Interarts Eduard Miralles, que va presentar algunes de les principals línies d'acció en matèria de cooperació cultural internacional que porta a terme la fundació, com són el Programa de Foment d'Empreses Culturals i Creatives FOMECC i el Programa DECIDES, Drets Culturals per Impulsar el Desenvolupament i la Salut. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en la presentació de les VII Jornades Internacionals Ciutats Creatives Kreanta newsletter
newsletter
newsletter El 22 de maig, Casa Amèrica Catalunya va acollir la presentació, per part del president i director de la Fundació Kreanta Fèlix Manito de les VII Jornades Internacionals Ciutats Creatives Kreanta, una trobada anual que té per objectiu debatre i reflexionar sobre creativitat, innovació i cultural en l'àmbit ciutadà. La presentació va tenir un format de conferència debat al voltant de la ciutat de Monterrey, Mèxic, seu el proper octubre de aquesta setena edició. "Monterrey, de ciutat fàbrica a ciutat creativa" va ser el títol d'aquesta sessió que va tenir entre els seus ponents a Indira Kempis, de l'Institut Municipal de Planejament Urbana i Convivència de Monterrey, entitat coorganitzadora d'aquestes VII Jornades, i a la directora d'Interarts Mercedes Giovinazzo. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en el VI Fòrum d'Indústries Culturals i Creatives newsletter
newsletter
newsletter El VI Fòrum d'Indústries Culturals i Creatives organitzat per la Fundación Santillana i la Fundación Alternativas a Madrid va reunir el passat 22 de maig a editors, autors, llibreters, artistes, productors, empresaris de teatre i dansa, promotors musicals, exhibidors de cinema i professionals del sector cultural en general per analitzar la situació actual d'aquest àmbit a Espanya. La jornada estava estructurada en diverses taules temàtiques; el president d'Interarts Eduard Miralles va participar en la dedicada a les xarxes europees de les indústries culturals. A la sessió es van posar de manifest els principals problemes del sector, entre els quals es troba la pujada de l'IVA i el no compliment en l'Estat de la majoria de les normatives europees. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en European Lab 2014 newsletter
newsletter
newsletter Del 27 al 30 de maig va tenir lloc a Lió, França, European Lab 2014. Es tracta d'una trobada enfocat a donar espai i veu a les noves generacions europees líders en els sectors de la cultura, la creació, la innovació, els nous mitjans i l'emprenedoria. En els últims temps aquests camps han experimentat un canvi radical, en aspectes com la formació, la difusió, la distribució, l'intercanvi de coneixements, la construcció d'un projecte, ... Les noves generacions van compartir en aquests quatre dies els nous models que han de ser el factor decisiu per al progrés d'Europa. La directora d'Interarts Mercedes Giovinazzo va participar en aquest esdeveniment que compta amb el suport de la Unió Europea. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Els joves d'Amèrica Llatina i el Carib i la salut sexual i reproductiva newsletter
newsletter
newsletter El passat mes de maig es va celebrar el Fòrum Regional de Joventuts d'Amèrica Llatina i el Carib 2014 a Quito, Equador. L'esdeveniment va propiciar el diàleg entre els joves i els sectors implicats en l'Agenda de Desenvolupament post 2015. Fruit del treball desenvolupat per la joventut participant en el Fòrum és la sèrie de recomanacions relatives a àmbits com la participació, l'educació, el treball, la violència i la salut. Sobre aquests dos últims aspectes es va subratllar la reprovable pervivència de la violència contra les dones i la importància de l'accés diferencial a la salut sexual i reproductiva, essent la recomanació dels joves que els països converteixin en polítiques públiques els objectius proposats en aquests dos camps. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Curs virtual sobre Relacions Culturals Internacionals: ampliat el període d'inscripció newsletter
newsletter
newsletter L'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI) i la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona organitzen la quarta edició d'aquest curs en línia, que busca transmetre un coneixement precís sobre com es configuren les relacions culturals internacionals al servei del desenvolupament. Aquesta oferta formativa proporciona una visió general de les relacions culturals internacionals i les seves potencialitats transformadores i va dirigida als agents culturals que operen a l'escenari internacional i iberoamericà, de gran valor com a dinamitzadors dels objectius internacionals de desenvolupament i cooperació cultural entre països. El curs s'inicia el 9 de juny de 2014. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter ''Un mar de paraules'': concurs internacional de relats curts newsletter
newsletter
newsletter A joves d'entre 18 i 30 anys de la zona euromediterrània va destinat el concurs internacional de relats curts "Un mar de paraules", que organitzen anualment la Fundació Anna Lindh (FAL) i l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Fomentar el diàleg entre pobles i l'intercanvi de coneixements entre diferents tradicions, així com lluitar contra el racisme i la discriminació a la xarxa es troben entre els objectius d'aquesta setena edició, que es convoca en el marc de la campanya "Young people Combating hate speech online" del Consell d'Europa. Els joves que vulguin participar poden enviar els seus contes i relats fins al dia 15 de juny de 2014 al correu concurso@iemed.org. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Conferència Internacional ''Gestió cultural sense fronteres'': convocatòria de col·laboracions newsletter
newsletter
newsletter "Gestió cultural sense fronteres. Reptes de la internacionalització i la globalització per a la gestió cultural i l'educació en gestió cultural" és el títol complet d'aquesta conferència internacional organitzada per l'Associació de Gestió Cultural d'Alemanya, Àustria i Suïssa, i que tindrà lloc al gener de 2015 a la Universitat de Heilbronn, Alemanya. L'esdeveniment analitzarà la formació en gestió cultural impartida fins a la data i donarà veu a científics que treballen en el desenvolupament de nous enfocaments en aquest aspecte i a professionals que desenvolupen una tasca internacional en aquest àmbit amb èxit. Així mateix, plantejarà la reflexió sobre el paper de la cultura europea. Els interessats a presentar els seus treballs poden fer-ho fins al 18 de juny de 2014. Les contribucions poden ser en alemany o anglès. Més informació sobre les normes de presentació de treballs. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Park in progress: convocatòria newsletter
newsletter
newsletter interarts Al setembre de 2014 tindrà lloc a Mons, Bèlgica, la propera edició de Park in progress, un programa itinerant posat en marxa per Pépinières européennes pour jeunes artistes, organització que lidera el vicepresident d'Interarts Javier Brun, amb el suport del Programa Cultura de la Comissió Europea. En cada edició, els artistes i professionals participants prenen una plaça o espai urbà per convertir-lo en un lloc on mostrar les seves propostes artístiques i culturals i compartir-les amb el públic. La convocatòria està dirigida a artistes emergents dels àmbits més diversos: arts visuals, arts sonores, arts escèniques i creació transdisciplinar; així com a professionals de les arts i la cultura creativa que participen activament en les diverses etapes de la creació d'una obra: tècnics de llum, so multimèdia, etc. El 22 de juny és la data límit per presentar sol·licituds. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Festival Internacional de Drets Humans i Cinema (Veneçuela): convocatòria de propostes newsletter
newsletter
newsletter interarts L'esdeveniment té com a objectiu reunir, projectar i premiar obres audiovisuals el tema central de les quals estigui relacionat amb els drets humans: persones refugiades, dona, infància, desenvolupament, VIH/Sida, alimentació, seguretat, cultura, minories, racisme, ambient, conservació, etc. Amb aquest festival, els organitzadors busquen sensibilitzar el públic general sobre aquestes temàtiques. Les obres presentades han d'estar acabades entre gener de 2013 i abril de 2014 i ser en castellà o amb subtítols en aquest idioma. Es poden inscriure en alguna de les tres categories del Festival: millor llargmetratge documental, millor llargmetratge de ficció i millor curtmetratge. El termini d'inscripció està obert fins al 30 de juny. Més informació a la plantilla d'inscripció. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Anuari EUNIC de Cultura 2013/2014 newsletter
newsletter
newsletter interarts La Unió Europea d'Instituts Nacionals de Cultura (EUNIC) i l'Institut per a Relacions Exteriors Culturals (ifa) han publicat l'Anuari EUNIC de Cultura 2013/2014. El document reuneix les aportacions de 30 autors de 20 països que es plantegen quines iniciatives són necessàries en l'àmbit de les polítiques culturals exteriors. L'Anuari part del plantejament de l'important pes que té la cultura en les relacions exteriors i el convenciment que Europa hauria d'invertir més recursos en el desenvolupament de relacions culturals amb la resta del món, com estan fent ja alguns països emergents: l'Índia, el Brasil, Corea del Sud ... L'obra està disponible en anglès i alemany. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Guia de finançament per a mobilitat d'agents culturals en països àrabs newsletter
newsletter
newsletter Aràbia Saudita, Bahrain, Emirats Àrabs Units, Egipte, Iemen, Iraq, Jordània, Kuwait, Líban, Oman, Palestina, Qatar i Síria són els 13 països inclosos en aquesta guia d'oportunitats de finançament per a la mobilitat d'artistes i professionals de la cultura publicada per On-the-Move i l'Arab Education Forum, amb el suport de KAMS-Korea Arts Management Service. La guia ha comptat també amb la col·laboració del Fons Hachemita Jordà per al Desenvolupament Humà i l'Institut per al Desenvolupament Queed Zein Al-Xaraf i està oberta a noves contribucions, comentaris i suggeriments perquè segueixi sent una eina actualitzada i útil. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Publicació del V Congrés d'Educació, Museus i Patrimoni newsletter
newsletter
newsletter interarts El V Congrés d'Educació, Museus i Patrimoni, titulat "Creativitat i innovació educativa en museus i espais patrimonials", va tenir lloc a Santiago de Xile, el setembre de 2013. La trobada va reunir experts llatinoamericans, que van aportar les seves reflexions sobre temes com el ús de les noves tecnologies en l'educació en museus i espais patrimonials o la creativitat educativa i inclusió social en aquestes institucions culturals, amb l'objectiu de millorar les pràctiques educatives i la relació de les comunitats amb els museus. La Direcció de Biblioteques, Arxius i Museus (DIBAM) i el Comitè Nacional de Museus (ICOM-XILE) han publicat recentment un llibre que recull totes les ponències. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Vídeos de les ponències del VII Trobada Iberoamericà de Museus newsletter
newsletter
newsletter A l'octubre de 2013 es va celebrar a Barranquilla, Colòmbia el VII Trobada Iberoamericana de Museus, organitzat pel Programa Ibermuseus. L'esdeveniment va tenir com a tema central "Memòria i Canvi Social" i va comptar amb la presència d'especialistes de l'àmbit iberoamericà per reflexionar des de diferents punts de vista al voltant de l'apropiació social dels patrimonis museístics. Entre els conferenciants hi havia Gemma Carbó, membre de l'equip de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals de la Universitat de Girona, cofundadora de ConArte Internacional i vocal del patronat d'Interarts. Ara, la seva intervenció i la dels altres ponents que van participar a la trobada poden ser consultades a través dels vídeos recentment publicats al web de la Trobada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Consell d'Europa: informe sobre l'estat dels drets humans a Europa newsletter
newsletter
newsletter interarts El secretari general del Consell d'Europa Thorbjørn Jagland ha elaborat recentment un informe en què s'analitza la democràcia, els drets humans i l'Estat de Dret a Europa, sobre la base de les conclusions dels mecanismes i òrgans de supervisió del Consell d'Europa. El treball identifica a l'àmbit europeu un conjunt de greus situacions en què es violen els drets humans, com ara els casos de discriminació per raons ètniques i de manca de llibertat d'expressió en els mitjans de comunicació. L'informe proposa també una sèrie de conclusions i recomanacions per orientar mesures que ajudin a solucionar aquest preocupant panorama. El document està disponible en anglès i francès. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter XVIII Conferència Internacional sobre Economia de la Cultura (Montreal, Canadà, 24-27 de juny de 2014) newsletter
newsletter
newsletter L'Associació per a l'Economia de la Cultura Internacional (ACEI per les seves sigles en anglès), en col·laboració amb l'Escola de les Ciències de la Gestió de la Universitat del Quebec a Montreal (ESG UQAM), organitza una nova edició de la Conferència Internacional sobre Economia de la Cultura, amb un ampli programa que abordarà aspectes d'allò més divers, ordenats per panells. Política de preus, ciutats creatives, tecnologia digital, museus, cinema, consum, finançament, organitzacions culturals, patrimoni, economia i cultura, polítiques, producció, moda i mercats d'art són alguns dels temes que tindran un espai en aquesta conferència oberta a acadèmics, professionals, consultors o responsables del disseny de polítiques. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter IX Conferència Internacional ''The Arts in Society'' (Roma, Itàlia, 25-27 de juny de 2014) newsletter
newsletter
newsletter L'organització d'origen australià "The Arts in Society" organitza la seva Conferència Anual a la Universitat Sapienza de Roma, Itàlia, del 25 al 27 de juny. L' objectiu de l'esdeveniment és crear un espai procliu a la reflexió i la conversa interdisciplinària sobre el paper de les arts en la societat per mitjà de la teoria, la història o els estudis polítics, socials i educatius. La conferència busca ser un lloc per al compromís crític, l'anàlisi i l'experimentació d'idees que contribueixin a connectar les arts amb els seus contextos al món: a l'escenari, els estudis i sales de cinema, les aules, els museus i galeries, carrers, ... newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Trobada ROCE 2014 (Las Palmas de Gran Canària, 3-6 de juliol de 2014) newsletter
newsletter
newsletter interarts El Servei Pedagògic de l'Orquestra Filharmònica de Gran Canària, Espanya, organitza la V Trobada de la Xarxa d'Organitzadors de Concerts Educatius (ROCE) del 3-6 de juliol. Organitzacions, professionals i persones interessades en la creació de concerts didàctics i altres accions educatives relacionades amb l'educació i la música es reuniran a Las Palmas de Gran Canària per compartir experiències, reflexions i propostes sobre aquest tipus de projectes educatius. Dedicat en aquesta ocasió al tema central "L'intèrpret, en acció", el programa de l'esdeveniment inclou conferències sobre la direcció escènica d'òperes didàctiques o la figura del presentador en concerts educatius, entre d'altres qüestions. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 6.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
info@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter