Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 141 - Desembre 2014
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter CULTURA AEDIFICAT newsletter
newsletter
newsletter A principi d'aquest curs es va inaugurar al llampant campus de la Universitat Politècnica de Florida, projectat pel valencià Santiago Calatrava, la seu de la nova Biblioteca Digital, un edifici de dimensions extraordinàries ple d'aire i de no res; en principi, els llibres digitals no ocupen espai físic, encara que el "núvol" sigui menys immaterial, eteri i ecològic d'allò que pugui semblar d'antuvi (les dades sobre l'astronòmic consum d'energia elèctrica dels seus servidors i l'aigua necessària per a la refrigeració de les instal·lacions ubicades a llocs recòndits del planeta fan veritable feredat).

Aquesta Biblioteca Digital ha estat notícia en la mesura que expressa amb contundència la seva paradoxa: tot podent prescindir d'espais, per manca de necessitat funcional, ens neguem a renunciar a la seva dimensió simbòlica. Tot equipament, especialment si es tracta d'un edifici per a la cultura, és alhora un "instrument" i un "monument". I harmonitzar correctament ambdues dimensions, funcional i simbòlica, no és ni de bon tros una tasca fàcil. André Malraux, a principis dels seixanta, va definir la xarxa de Maisons de la Culture que pretenia crear a França com les noves "catedrals de la cultura". Estudiosos com ara el malaguanyat Xan Bouzada argumentaren extensament els riscos i el rebuig que la "distància simbòlica" dels llocs per a la cultura provoca. Arquitectes com Lina Bo Bardi, a la reforma de l'antiga fàbrica de Pompeia a Sao Paulo, o Rogelio Salmona amb el seu projecte de centre comunitari al barri de Moravia, a Medellín, van demostrar que una bona sinergia entre contenidors i continguts pot fer possible la reapropiació simbòlica per part de la comunitat a la qual rendeixen servei aquests llocs, una tasca cultural decisiva i fascinant en ella mateixa.

Al llarg del segle XIX, la primera generació d'espais per a la cultura varen ser contenidors pensats per tal d'emmagatzemar patrimoni material (biblioteques, museus, arxius) i immaterial (conservatoris). Els centres culturals, espais paradigmàtics de les polítiques de democratització de la cultura al llarg del segle XX, han estat inequívocs espais aparador amb vocació de propiciar el diàleg entre la creació i la ciutadania. Al llarg del segle XXI assistim a la proliferació de nous espais obrador: tallers orientats a la producció cultural, ja sigui professional o comunitària, on fer que el possible s'esdevingui.

Les futures polítiques per a la cultura podran prescindir, per primer cop en la seva història, de la necessitat de construir llocs físics per tal de desenvolupar les seves estratègies. Tanmateix, la necessitat de construir llocs simbòlics subsisteix i subsistirà. La cultura sempre edifica.

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cultura per a tothom newsletter
newsletter
newsletter A principis de novembre Interarts, en consorci amb ARCI-Arcs i Culture Action Europe, iniciava el projecte "Cultura per a tothom - fase III", finançat per la Comissió Europea en el marc de l'Instrument d'Ajuda de Preadhesió (IPA) per a Kosovo. La iniciativa té com a objectiu contribuir al desenvolupament cultural i socioeconòmic d'aquest país mitjançant l'enfortiment del seu sector cultural, finalitat que s'aconseguirà a través de la promoció d'activitats culturals per a totes les comunitats i d'activitats educatives i recreatives inclusives, a través d'una major interacció entre les persones de diferents comunitats i orígens. "Cultura per a tothom - fase III" prestarà el seu suport als operadors culturals públics i privats de Kosovo, així com als artistes, especialment a les dones. Entre les activitats a desenvolupar es troben l'organització d'esdeveniments culturals i regionals, la producció de peces audiovisuals, la creacions d'art públic (escultura, murals, etc.), l'enfortiment de capacitats d'artistes i professionals de la cultura, l'assistència tècnica a entitats i institucions públiques i la convocatòria d'ajudes financeres, entre d'altres. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Contactes Interarts-institucions europees newsletter
newsletter
newsletter Durant el mes de novembre, Interarts ha mantingut diversos contactes amb diferents instàncies europees. El corresponsal de la fundació a Brussel·les Oriol Freixa va presentar Interarts als serveis de la Direcció de Desenvolupament Social i Humà, Direcció General de Desenvolupament i Cooperació-EuropeAid de la Comissió Europea, i a responsables del Servei Europeu d'Acció Exterior de la Comissió Europea, en sengles reunions mantingudes a la capital belga. Així mateix, Freixa va participar en altres actes institucionals en aquesta ciutat: la jornada informativa sobre la convocatòria del programa Erasmus+: Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances, organitzada per la Comissió Europea; el seminari "Creativitat i innovació com a motors de creixement econòmic; el paper de la cultura i els territoris", organitzat pel Comitè de Regions, sota els auspicis de la Presidència italiana del Consell de la Unió Europea; i la conferència "Identitat, Indústria i Cultura", organitzada per la Direcció General d'Empresa de la Comissió Europea. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en seminari internacional sobre el sector audiovisual newsletter
newsletter
newsletter Eduard Miralles, president d'Interarts, va prendre part com a expert en el seminari internacional "El sector audiovisual a l'era digital: Polítiques i estratègies per a la diversitat" que va tenir lloc els dies 6 i 7 de novembre a la Universidad Carlos III de Madrid, organitzat pel seu grup de recerca sobre Diversitat Audiovisual. Entre altres experts, el seminari va comptar amb la presència d'Antonios Vlassis, Georges Yúdice, Philip Schlesinger, Milagros del Corral, Ramón Zallo i Enrique Bustamante. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Participació en les jornades sobre mobilitat per a joves artistes newsletter
newsletter
newsletter Els dies 11 i 12 de novembre van tenir lloc a Milà, Itàlia, les jornades sobre "Mobilitat internacional per a joves artistes". Javier Brun, vicepresident del patronat d'Interarts i president de Pépinières européennes pour jeunes artistes, va formar part dels experts que van participar en el primer dels panells programats, dedicat a definir el significat de mobilitat artística en el moment actual. Aquest panell va comptar també amb la participació de Luca Bergamo, secretari general de Culture Action Europe. L'esdeveniment va servir així mateix per presentar i debatre sobre oportunitats i bones pràctiques de mobilitat al sector de l'art i sobre polítiques i accions desenvolupades per afavorir aquesta pràctica a nivell internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Sessió formativa a Casablanca, el Marroc newsletter
newsletter
newsletter El clúster per als països MENA (Orient Mitjà i Nord d'Àfrica) d'EUNIC (Federació d'Instituts Culturals Internacionals Europeus) du a terme l'edició "pilot" d'un nou programa de formació per a la gestió al sector cultural i creatiu, en el qual hi prenen part 15 joves de 10 països de la regió. El curs està coordinat per l'Associació Marcel Hicter, amb seu a Brussel·les. La primera fase d'aquesta formació va tenir lloc a Casablanca, el Marroc, al llarg de la primera quinzena de novembre. Eduard Miralles, president d'Interarts, va impartir una sessió sobre cultura, cooperació i desenvolupament sostenible. Els participants han de dur a terme un projecte real de cooperació cultural. La segona fase del programa tindrà lloc al Líban a principis del mes d'abril del 2015. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter DECIDES ESPAÑA a la Jornada sobre Mutilació Genital Femenina. Propera presentació oficial del projecte newsletter
newsletter
newsletter interarts El 19 de novembre va tenir lloc a Barcelona la jornada sobre "Els drets sexuals i drets reproductius de les dones. Una visió transnacional de la Mutilació Genital Femenina". L'acte, que va comptar amb uns 120 assistents, va reunir entitats senegaleses de referència, en ser el Senegal un dels països on aquesta pràctica és més habitual, i agents catalans implicats en la prevenció i lluita contra aquesta pràctica; entre ells, Interarts i el Vall d'Hebron Institut de Recerca - VHIR, que actualment desenvolupen el projecte DECIDES ESPAÑA per tal de millorar l'equitat en l'accés i l'exercici dels drets sexuals i reproductius dels joves i dones d'origen migrant a Espanya. El gerent d'Interarts Antonio Gucciardo va presentar la iniciativa als assistents a aquesta jornada organitzada per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Direcció General per a la Immigració i la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. L'acte del llançament oficial de DECIDES ESPAÑA tindrà lloc el proper 18 de desembre a Barcelona. El projecte compta amb un web a través de la qual difondrà les seves activitats. DECIDES ESPAÑA està cofinançada pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu (EEA Grants), que té com a objectiu la contribució a la reducció de les desigualtats econòmiques i socials, així com reforçar les relacions entre els estats donants (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i els estats beneficiaris (17 estats de la UE). La Plataforma de ONG de Acción Social és l'organisme operador del Programa de Ciutadania Activa, que està dotat amb 4,6 milions d'euros destinats a l'enfortiment de les ONG i la seva contribució a la justícia social i el desenvolupament sostenible. El Programa de Ciutadania Activa es pot seguir per Twitter (@Ciudadania_Act #CiudadaníaActiva) i per Facebook: Programa de Ciudadanía Activa. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Balady, finalista en la III Edició del Festival La Mirada Tabú newsletter
newsletter
newsletter interarts L'edició 2014 del Festival La Mirada Tabú, organitzat per la sala King Kong i l'Ajuntament de Saragossa, va seleccionar entre els finalistes del seu concurs audiovisual el documental Balady, coproduït per Interarts i Hassala Films. Obra d'Donia Maher, realitzadora, i Emilie Vidal, productora, s'hi aborden, entre altres temes, la complexitat de les nostres cultures, les relacions entre homes i dones, el control que la societat exerceix sobre els nostres cossos o el poder transformador de l'art en un moment històric de demanda de majors llibertats per part dels pobles àrabs. Balady ha participat des de la seva creació el 2013 en nombrosos esdeveniments, entre els quals destaca la XI Muestra de Cine "La mujer en escena", organitzada per l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de Màlaga. L'obra forma part del projecte "Balady. Una lectura de la nostra societat des d'una perspectiva cultural i de gènere" i ha comptat amb el suport del Programa Tandem/Shaml, de la Fundació Cultural Europea, MitOst, Al Mawred al Thaqafy, Anadolu Kültür, Robert Bosch Stiftung, DOEN Foundation i Mimeta. Tràiler. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Mercedes Giovinazzo i el paper de la cultura newsletter
newsletter
newsletter interarts El diari internacional en línia "Creativity & Human Development International Journal", publicat per Creativity Centre Educational Trust, recentment ha dedicat l'entrevista de la seva sèrie "Dones de Influència" a Mercedes Giovinazzo. La directora d'Interarts i presidenta del Comitè Executiu de Culture Action Europe (CAE) destaca en el seu diàleg amb l'autora de l'entrevista Venu Dhupa la seva dedicació a activitats en suport de la cultura i pel reconeixement del paper absolutament necessari que aquest aspecte juga a la societat; en aquest sentit, Giovinazzo sosté que el sector cultural es troba massa fragmentat i que ha d'unificar la seva veu per tenir més pes social. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Acta de l'Assemblea Anual de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh newsletter
newsletter
newsletter interarts El passat mes de setembre es va celebrar a Madrid la XV Assemblea Anual de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (RE-FAL), així com l'Acció Comuna Intra Xarxa. Eduard Miralles, president d'Interarts, va representar a la nostra organització, membre del Comitè Executiu de la Xarxa. Recentment, RE-FAL ha publicat al seu web l'Acta d'aquest esdeveniment, on es recullen les activitats i temes tractats durant el 18 i 19 de setembre, entre els quals cal destacar els tallers sobre treball en xarxa i sobre fundraising i noves captacions de fons. El document presenta també els punts principals d'allò que serà el Pla de Treball per al proper any, que preveu un augment del treball en equip i una nova Acció Comuna Inter Xarxa, atesos els bons resultats d'aquest format, que fomenta el networking i un major coneixement entre les associacions euromediterrànies que hi participen. (Foto: RE-FAL). newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Possibles canvis en la versió francesa de Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Desembre és el mes clau per decidir la possible continuïtat de la versió francesa d'aquest butlletí. Com s'ha avançat en les últimes edicions, Cyberkaris compta amb més de 6.000 subscriptors, però el nombre d'aquells que prefereixen seguir aquesta publicació en francès (el butlletí es publica també en castellà, català i anglès) ha anat decreixent. En acabar l'any, Interarts comprovarà la xifra total dels subscriptors en francès. Si sumen un mínim de 1.000, la versió francesa continuarà en 2015 tal com fins ara. Si fossin menys, patirà una adaptació, en la qual els titulars continuaran en aquest idioma, mentre que per consultar el desenvolupament de la notícia s'enllaçarà amb la versió en anglès. Els actuals subscriptors en francès que prefereixin rebre el cyberkaris en una altra llengua, en el cas que es duguin a terme aquests canvis, poden dirigir-se a pgarcia@interarts.net, indicant en el assumpte l'idioma de la seva elecció: castellà, català o anglès. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Premi Internacional Princesa Margriet 2015 newsletter
newsletter
newsletter La Fundació Europea de la Cultura, que atorga els Premis Internacionals Princesa Margriet, comunicava recentment el nom de les dues iniciatives guardonades en aquesta ocasió. La Biennal d'Atenes (Grècia) és la primera d'elles, escollida pel jurat per la seva capacitat de reinventar el format de biennal artística, especialment en aquesta època de retallades en el finançament destinat a la cultura. El segon dels projectes premiats és el Centre d'Investigació de la Cultura Visual de Kíev (Ucraïna), pel seu paper com a punt de trobada interdisciplinari per a l'activisme social i la programació artística progressista. Ambdues iniciatives culturals rebran la seva condecoració en la cerimònia que tindrà lloc al març de 2015 a Brussel·les. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Programa 2020Cultura newsletter
newsletter
newsletter interarts La Plataforma/C, Transit i Impact HUB Barcelona han posat en marxa un programa de formació en línia sobre el paper de la cultura en el nou context actual. La proposta formativa, en la qual tenen cabuda experts de totes les àrees, busca oferir un espai on reflexionar dialògica i dinàmicament, crear continguts i alhora animar una comunitat crítica i creativa, capaç de prendre la iniciativa i liderar els nous processos. 2020Cultura combina formació en línia i actes presencials ubicats a Barcelona que poden ser seguits per streaming: 20 preguntes, 20 experts, 20 convidats, cada dia 20 del mes, a les 20:00 hores. En les properes convocatòries estan previstos temes com el consum col·laboratiu, la política digital i les organitzacions transmèdia. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Conferència Internacional sobre el Futur de la Cultura a l'Iran: call for papers newsletter
newsletter
newsletter Al maig de 2015 se celebrarà a Teheran, Iran, una conferència sobre el futur de la cultura. L'objectiu d'aquesta jornada és crear un espai perquè pensadors i erudits iranians puguin interactuar i debatre amb experts d'altres cultures i participar d'aquesta manera en la creació d'una base de pensament d'utilitat per a les investigacions en el camp de les humanitats, un element imprescindible en el context actual. Els organitzadors conviden a investigadors de tot el món a realitzar les seves aportacions. Les teories de la cultura i les seves perspectives de futur, les reaccions de les diferents cultures als processos de globalització o el concepte de futur en els àmbits literaris i artístics es troben en l'àmplia llista de temes suggerits. La data límit per presentar els resums dels treballs és el 21 de desembre 2014. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Inéditos 2015: Convocatòria per a joves comissaris newsletter
newsletter
newsletter Aquest programa de Fundación Caja Madrid té per objectiu fomentar la inserció dels joves comissaris en els circuits professionals. La iniciativa, que en la seva actual convocatòria arriba a la catorzena edició, ofereix als seleccionats la possibilitat de produir la seva primera exposició, a la Casa Encendida, i de veure editat el catàleg de la mostra. Hi poden participar joves comissaris majors d'edat i menors de 35 anys, espanyols o estrangers residents a Espanya. Les propostes presentades han de ser projectes expositius inèdits sobre qualsevol faceta de la creació artística contemporània. El jurat seleccionarà aquells que destaquin per la seva innovació, qualitat i adequació als recursos disponibles. El termini de presentació està obert fins al 12 de gener de 2015. Bases. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Impulsant el turisme sostenible i competitiu a tot Europa: inscripció oberta newsletter
newsletter
newsletter interarts Public Policy Exchange organitza un simposi internacional sobre turisme sostenible, que tindrà lloc el 17 de març del 2015 a Brussel·les, Bèlgica. L'esdeveniment busca analitzar les tendències actuals i els reptes de la indústria del turisme a Europa. El seu objectiu és integrar el coneixement europeu en aquest camp per contribuir a elaborar una estratègia de turisme sostenible comú a tota la Unió Europea. Els participants podran aportar les seves experiències i punts de vista sobre la qüestió i discutir sobre l'impacte econòmic del turisme sostenible a Europa, a més d'intercanviar bones pràctiques, tant a nivell local, com regional i europeu. Informació i inscripcions. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter PÚBLICA 15: inscripció oberta newsletter
newsletter
newsletter interarts A finals del mes que ve se celebra a Madrid la cinquena edició de les Trobades Internacionals de Gestió Cultural-PÚBLICA 15. Professionals de la cultura de tots els àmbits es reuniran una vegada més per intercanviar experiències, participar en tallers i assistir a les diverses activitats que aquest esdeveniment ofereix. Cal destacar en l'edició de 2015 la presentació de casos d'èxit sorgits en època de crisi a Espanya, així com les visites als projectes més innovadors del panorama cultural madrileny, presentats pels mateixos professionals que els dirigeixen. PÚBLICA 15 està organitzat per la Fundación Contemporánea i el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Més informació i inscripcions. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Nou Manual de gestió cultural newsletter
newsletter
newsletter interarts Recentment s'ha llançat el Manual Atalaya, eina en línia que busca facilitar la tasca dels gestors culturals ja en exercici i d'aquells que es preparen per aquesta sortida professional. Impulsat per la Universidad de Cádiz, i finançat per l'Observatorio Atalaya i la Junta de Andalucía, el Manual tracta de recollir continguts imprescindibles per a aquest sector, i compta amb la col·laboració d'experts en els principals blocs temàtics en què s'organitzen els articles. Entre els autors hi ha membres del patronat d'Interarts, com Eduard Miralles, Javier Brun, Mikel Etxebarria i Chus Cantero; així com la directora i el gerent de la fundació, Mercedes Giovinazzo i Antonio Gucciardo. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Martinell parla sobre patrimoni newsletter
newsletter
newsletter El Curs Superior de Mètodes i Tècniques per a la Documentació i Informació del Patrimoni Cultural, que organitza l'Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, és una formació en línia que busca facilitar l'accés al coneixement del patrimoni. En el marc d'aquest curs, dins del contingut corresponent al Mòdul I, es va gravar una entrevista a Alfons Martinell, director de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació. Al vídeo, Martinell parla sobre el concepte de patrimoni, els agents que intervenen en la seva construcció, el paper de les polítiques culturals en l'actualitat i l'horitzó de la gestió del patrimoni en temps de crisi. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Polítiques culturals a l'Àsia Oriental: dinàmiques entre l'Estat, les Arts i les Indústries Creatives newsletter
newsletter
newsletter interarts Aquesta obra pretén aclarir com s'han desenvolupat les arts i la cultura a l'Àsia Oriental en els darrers anys, a través de l'anàlisi de les polítiques culturals de diversos governs per determinar com s'han arribat a crear els productes culturals que la majoria dels europeus coneix avui dia. Xina, Japó, Singapur, Corea del Sud i Taiwan són els països triats per les dues autores del llibre: Lorraine Lim, professora de Gestió de les Arts al Departament de Cinema, Mitjans de Comunicació i Estudis Culturals de la Universitat de Birkbeck, (Londres, Regne Unit); i Hye-Kyung Lee, professora en Indústries Creatives i Culturals al King's College de Londres, Regne Unit. La publicació es pot adquirir a la pàgina web de l'editor, Palgrave Macmillan. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Educació en museus newsletter
newsletter
newsletter El Consell Internacional de Museus (ICOM), a través del seu Comitè Internacional per a l'Educació i l'Acció Cultural (CECA) organitza el Premi de Bones Pràctiques CECA, al qual es presenten nombroses experiències d'educació en museus. El guardó ha arribat a la seva tercera edició i recentment s'ha publicat el recull dels casos presentats: "Best Practice 3. Una eina per millorar la internacionalitat de l'educació en museus". Editat per Emma Nardi i Cinzia Angelini, el volum recull més de vint iniciatives d'educació en museus, dirigides a públics molt diversos: nens, estudiants, joves, adults ... "Museus viatgers", la multiculturalitat o els usos de la tecnologia són alguns els temes que apareixen a la publicació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Nova pàgina web de ConArte Internacional newsletter
newsletter
newsletter interarts ConArte Internacional és una associació que té com a objectiu promoure la capacitat educativa de les arts i fer visible la seva aportació social en la construcció de la ciutadania. Recentment l'organització, que principalment desenvolupa la seva tasca a Girona, ha renovat la seva pàgina web, incorporant més elements visuals i més continguts, tant dels seus projectes com d'informacions relacionades amb les seves àrees de treball: educació, integració, desenvolupament sostenible, art i cultura, valors de la UNESCO, etc. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Debat ''La ciutat és nostra. D'escoltar els ciutadans a implicar-los en la transformació de la seva ciutat ''(Brussel·les, Bèlgica, 10 de desembre de 2014) newsletter
newsletter
newsletter Recentment la ciutat italiana de Matera ha estat seleccionada per ostentar, al costat de Plovdiv (Bulgària), el títol de Capital Europea de la Cultura 2019. En la preparació de les candidatures per optar a aquesta denominació, les ciutats han après què es necessita per dissenyar i gestionar processos que permetin canviar la ciutat des de l'interior, en què la cultura serveixi de catalitzador d'aquesta transformació local. Per tal de compartir les seves experiències i punts de vista al respecte, representants de la candidatura de Matera i d'altres ciutats italianes finalistes (Lecce, Ravenna, Siena) es reuniran a Brussel·les el proper 10 de desembre. Presentaran el debat Luca Bergamo i Paul Dujardin, representant Culture Action Europe i Bozar, respectivament, les dues entitats organitzadores. Entrada gratuïta. Es requereix inscripció prèvia. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Converses de Brussel·les (Brussel·les, Bèlgica, 10 de desembre de 2014) newsletter
newsletter
newsletter La Casa Europea per a la Cultura organitza un any més les seves Converses de Brussel·les. En aquesta ocasió, l'objectiu de la jornada és treballar per concretar les idees, preguntes i demandes a presentar als nous membres del Parlament Europeu i la Comissió Europea, amb la finalitat de contribuir a la implementació de la resolució europea sobre cultura, valors, democràcia i ciutadania durant el proper mandat polític de 5 anys. Els resultats d'aquesta sessió seran inclosos en l'agenda de la Junta Consultiva d'A Soul for Europe (l'intergrup informal sobre cultura del Parlament Europeu) i el Comitè Directiu de la Conferència de Berlín. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Presentació oficial DECIDES ESPAÑA (Barcelona 18 de desembre de 2014) newsletter
newsletter
newsletter interarts L'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, acollirà el proper 18 de desembre l'acte de presentació oficial del projecte DECIDES ESPAÑA, que promou un diàleg entre sectors que treballen habitualment de forma independent (salut, gènere, educació, cultura, etc.), per tal de fomentar una aproximació multidisciplinària als Drets Sexuals i Reproductius (DSSR) i d'aquesta manera contribuir a millorar l'equitat en el accés i exercici d'aquests drets dels joves i dones d'origen migrant a Espanya. Interarts i Vall d'Hebron Institut de Recerca - VHIR, desenvolupen conjuntament aquesta iniciativa, que compta amb un web a través de la qual difondrà les seves activitats. DECIDES ESPAÑA està cofinançat pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu (EEA Grants), que té com a objectiu la contribució a la reducció de les desigualtats econòmiques i socials, així com reforçar les relacions entre els estats donants (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i els estats beneficiaris (17 estats de la UE). La Plataforma de ONG de Acción Social és l'organisme operador del Programa de Ciutadania Activa, que està dotat amb 4,6 milions d'euros destinats a l'enfortiment de les ONG i la seva contribució a la justícia social i el desenvolupament sostenible. El Programa de Ciutadania Activa es pot seguir per Twitter (Ciudadania_Act #CiudadaníaActiva) i per Facebook: Programa de Ciudadanía Activa. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 6.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
info@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter