Interarts
Cyberkaris
Cyberkaris nº 143 - Febrer 2015
Interarts
Cyberkaris és el butlletí electrònic mensual de la Fundació Interarts per a totes les persones interessades en l'actualitat en el camp internacional de les polítiques culturals.
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Editorial newsletter
newsletter
newsletter
newsletter DE MOROS I CRISTIANS newsletter
newsletter
newsletter Mentre els que manen discuteixen sobre noves mesures de seguretat aeroportuària, malgrat el risc de quedar-nos sense turistes, i sobre la relativa conveniència d'enviar tropes occidentals als països jihadistes, satisfent una demanda social presumptament explícita, i mentre la societat civil europea s'embranca en una discussió en certa mesura bizantina sobre els límits absoluts o relatius de la llibertat d'expressió envers el respecte a l'altre, m'arriba informació sobre una modestíssima exposició itinerant, "Ballar el moro", produïda pel Museu Etnològic de la meva ciutat, Barcelona. "Ballar el moro" és una molt lúcida meditació sobre les més de mil dues-centes manifestacions que es coneixen arreu del món, però sobretot a les ribes Nord i Sud de la Mediterrània, de danses, jocs, figures i representacions de la relació simbòlica entre moros i cristians.

Més seguretat i més control? Potser sí. Tanmateix, s'imposa una reflexió en profunditat sobre la possible relació entre la retallada del benestar, els conflictes a les perifèries de les grans ciutats europees i l'aparició d'aquests joves a la recerca dels seus cinc minuts de glòria mediàtica, disposats a tot, fins a perdre la vida, a la recerca de l'honor a través del risc (si no recordo malament, així definia l'èpica Bowra en els meus llunyans anys d'estudiant).

Més que el lament per allò que hem fet malament, s'imposa la constatació d'allò que no hem fet, en general, i d'allò que no fem en particular des de la cultura. Mentre que el republicanisme laic, percebut pels altres com una nova religió d'estat, ha mirat cap a una altra banda a l'hora d'explicar el substrat religiós, comú i divers, de les cultures europees, a països com el nostre s'ha anat imposant la hipocresia dels dies falsament profans del calendari. Els nostres fills ignoren que la sang que corre per les seves venes és molt més mestissa del que creuen, que les seves besàvies també es cobrien el cap, i quin és el sentit profund del ramadà; i als joves musulmans europeus ningú, absolutament ningú, els ha explicat ni a l'escola, ni al carrer, ni a la tele, ni a casa, ni enlloc que les nostres religions, les religions "del llibre" tenen una arrel i un tronc comuns, que la pasqua és la celebració de la primera lluna plena de primavera, que nadal és el naixement del sol invicte i la renovació del cicle... És que potser en queda alguna cosa d'aquella "moda" dels temples ecumènics de fa vint anys (a Barcelona, durant els anys de les olimpíades, es va posar en marxa el Centre Abraham que ha acabat convertint-se en la parròquia de Sant Abraham del nou barri de la Vil·la Olímpica)? Algú en sap alguna cosa de l'Aliança de les Civilitzacions, projecte global emparat per les Nacions Unides com a reacció a les crisis de l'11-S (Nova York, 2001) i de l'11-M (Madrid, 2004), més enllà de l'estricte paperot institucional?

Eduard Miralles, President del Patronat de la Fundació Interarts
newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Des d'Interarts newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Reforçar el valor públic de la cultura a la Mediterrània Sud newsletter
newsletter
newsletter 2015 s'inicia amb el projecte "Comunitats de pràctica per al valor públic de la cultura a la Mediterrània Sud" (South Med CV), entenent com a valor públic aquells efectes socials, econòmics i públics en general atribuïbles a la cultura des de la perspectiva del desenvolupament humà sostenible. Una iniciativa que porta a terme Interarts, en col·laboració amb l'Associació per al Desenvolupament Cultural Europeu i Internacional (ADCEI), BAC Art Center, l'Associació Gudran d'Art i Desenvolupament, l'Associació Cooperativa per a les Arts i l'Educació Khayal, el Centre Nacional per a la Cultura i les Arts/Fundació Rei Hussein i la Comissió Alemanya per a la UNESCO, amb finançament de la Comissió Europea, Mitjans i Cultura, dos vectors importants de desenvolupament al Mediterrani Sud (Programa regional Mitjans i Cultura per al desenvolupament al Mediterrani Sud, EuropaAid). El principal objectiu del projecte és enfortir les capacitats dels operadors culturals del sud de la Mediterrània -en especial, d'organitzacions de la societat civil i les autoritats locals- i la centralitat de la cultura en el disseny i implementació d'estratègies de desenvolupament local, regional i nacional. Els països implicats en el projecte són Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, els territoris ocupats de Palestina i Tunísia. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter FomeccBiz impulsa la participació de les indústries culturals i creatives espanyoles a Europa newsletter
newsletter
newsletter interarts El Programa FOMECC - Foment d'empreses Culturals i Creatives compta entre les seves extensions amb la xarxa professional FomeccBiz, l'objectiu de la qual és promoure els emprenedors culturals i creatius i els seus serveis i productes. Actualment, gràcies al finançament del Ministeri de Cultura, FomeccBiz centra una de les seves línies de treball en el suport als artistes i professionals de la cultura espanyols, i amb aquest objectiu concedeix unes beques enfocades a què aquest sector tingui una major representativitat i un paper més actiu a Europa. Les beques inclouen la quota anual a Culture Action Europe, plataforma europea d'organitzacions i xarxes culturals, i, en alguns casos, també l'assistència al Fòrum de Membres que aquesta organització celebrarà a Brussel·les, Bèlgica, els dies 12 i 13 març 2015. Entre els criteris de selecció per atorgar aquests ajuts es troba el fet d'estar registrat a la nostra xarxa virtual internacional. Interarts convida a tots els creadors i professionals del sector cultural a què s'inscriguin i participin en FomeccBiz, com a requeriment previ per optar als ajuts. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter DECIDES ESPAÑA: disponible nou contingut newsletter
newsletter
newsletter interarts A la pàgina web de DECIDES ESPAÑA ja està disponible el Diagnòstic de situació de l'accés als Drets de Salut Sexual Reproductiva (DSSR) de les dones immigrants en edat fèrtil a Espanya, així com una Guia d'actuació. L'estudi, que es va presentar a Barcelona el passat 18 de desembre de 2014, forma part de les activitats del projecte DECIDES ESPAÑA, que duen a terme Interarts i Vall d'Hebron Institut de Recerca - VHIR per millorar l'equitat en l'accés i l'exercici dels drets sexuals i reproductius dels joves i dones d'origen migrant en Espanya. El Diagnòstic ha estat elaborat per un grup multidisciplinari d'experts sota la direcció de l'equip de salut pública/salut comunitària de la Unitat de Salut Internacional Drassanes-Vall d'Hebron (PROSICS Barcelona). Un dels resultats destacables del diagnòstic és la conveniència de desenvolupar materials formatius i de divulgació sobre Salut Afectiva Sexual i Reproductiva (SASR) que integrin l'enfocament de l'equitat, el gènere i les especificitats culturals. Aquests materials seran també elaborats en el marc de DECIDES ESPAÑA, projecte cofinançat pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic Europeu (EEA Grants) que té com a objectiu la contribució a la reducció de les desigualtats econòmiques i socials , així com reforçar les relacions entre els estats donants (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i els estats beneficiaris (17 estats de la UE). La Plataforma d'ONG d'Acció Social és l'Organisme operador del Programa de Ciutadania Activa, que està dotat amb 4,6 milions d'euros destinats a l'enfortiment de les ONG i la seva contribució a la justícia social i el desenvolupament sostenible. El Programa de Ciutadania Activa es pot seguir per Twitter (@Ciudadania_Act, #CiudadaníaActiva) i per Facebook: Programa de Ciutadania Activa. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Activitats del projecte DECIDES Mali IV durant 2014 newsletter
newsletter
newsletter interarts Al llarg de 2014, s'han dut a terme diverses activitats de les programades en el projecte que porta per títol "Joves del sector informal de Bamako i exercici de drets sexuals i reproductius des d'un enfocament de drets econòmics, socials i culturals DECIDES Mali IV". Durant els primers mesos d'implementació en el terreny es va realitzar el reciclatge de les competències de 10 joves representants de l'Associació de Nens i Joves Treballadors (AEJT) de Bamako, que ja van participar en la fase anterior del projecte com a educadors dels seus parells en matèria de salut sexual i reproductive. Així mateix, 10 joves del sector informal de Bamako van rebre un reforç formatiu en teatre fòrum, per tal de preparar un espectacle que afronti temes com la planificació familiar, el VIH/SIDA, l'ablació, la violació, etc. En aquesta ocasió les i els joves van col·laborar amb el primer responsable de l'Associació Acte Sept, que es va encarregar de dirigir les sessions. A mitjans de 2014, els joves del sector informal de Bamako van iniciar les activitats de sensibilització i informació entre els seus parells, tant en els llocs de treball (garatges, tallers, sastreries,...) com en els llocs de trobada informals. Fins al moment aquestes accions han pogut arribar a prop de 2.000 joves, 815 noies i 1.159 nois. A més, 15 centres de Formació Professional i Tècnica s'han involucrat en el projecte, fet que ha significat la formació de 30 professors i la consegüent posada en marxa d'activitats amb els alumnes sobre temes com les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), la Salut Sexual i Reproductiva (SSR), la contracepció, els valors socials i culturals que influeixen en els comportaments de risc, etc. L'11 de juliol de 2014, l'equip de FCI/Mali responsable del projecte va rebre la visita del conseller de Salut de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), durant la qual es va efectuar la presentació del projecte. Durant els mesos d'agost i setembre es van emetre 5 programes radiofònics en què van participar els joves de la AEJT en qualitat d'animadors i diversos experts convidats. Les retransmissions es van realitzar en Bamanankan, llengua nacional de Mali parlada per tots els educadors de parells. Com en les fases anteriors, Mali IV compta amb el finançament de l'AECID. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Publicació de nous materials al web de She Culture newsletter
newsletter
newsletter interarts A la pàgina web de She Culture estan disponibles diversos capítols de l'Informe resultant de la recerca sobre polítiques culturals amb enfocament de gènere, museus i institucions de dones i sexualització de les joguines duta a terme entre novembre 2013 i juny 2014. Els apartats disponibles es refereixen a les polítiques culturals europees i internacionals amb enfocament de gènere, al debat a Internet sobre la sexualització de les joguines i a una enquesta realitzada per l'equip de recerca sobre els museus de dones a nivell mundial. A més, al web de She Culture és possible consultar les actes de les sessions públiques del Seminari que va tenir lloc a Barcelona els dies 7 i 8 d'octubre de 2014, a La Bonne Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, com una de les cinc reunions previstes pel projecte. Les sessions públiques inclouen un discurs d'inauguració de la senyora Montse Gatell, president de l'Institut Català de les Dones, seguit per la presentació dels museus de les dones que participen en el projecte (d'Albània, Dinamarca, Noruega, Tirol del Sud-Itàlia, Espanya) i una taula rodona sobre Gènere i Publicitat que va comptar amb la participació de Marta Selva, codirectora de la cooperativa d'audiovisuals Drac Màgic, Helena Bengoetxea, periodista experta en transmèdia i Mercè Moreno, de Goteo, una plataforma de crowdfunding. She Culture té com a objectiu investigar el suport i visibilitat proporcionada a les dones a través de la seva participació activa en el camp de l'art, la cultura, l'educació i la formació permanent. Està liderat per Eccom-Centre Europeu per a l'Organització i Gestió Cultural, i finançat pel Programa Cultura de la UE. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Primeres activitats del projecte ''Cultura per a tothom - Fase III. Kosovo'' newsletter
newsletter
newsletter El 31 de gener es tancava la convocatòria d'ajuda a projectes culturals a Kosovo, la primera de les activitats programades en el marc de la fase III de "Cultura per a tothom" que es desenvolupa en aquest país. Les iniciatives candidates als ajuts pertanyen a les més diverses àrees artístiques i creatives, i responen a una de les dues categories de la convocatòria: que serveixin per enfortir el sector cultural de Kosovo i/o que garanteixin i fomentin la participació de col·lectius inter-ètnics i vulnerables. Dies abans de concloure el termini de presentació, el 21 de gener, va tenir lloc a Pristina, Kosovo, una sessió informativa sobre aquesta convocatòria, a la qual van assistir més de 60 operadors culturals del país interessats a presentar els seus projectes. "Cultura per a tothom-fase III" és un projecte desenvolupat per Interarts, ARCI-ARCS Cultura i Sviluppo i Culture Action Europe, amb finançament de la Unió Europea en el marc de l'Instrument d'Ajuda de Preadhesió (IPA) per a Kosovo. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Notícies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Seminari virtual sobre salut materna de Family Care International newsletter
newsletter
newsletter interarts El passat 15 de gener, Family Care International (FCI) va organitzar un seminari virtual sobre salut materna amb el títol "Enfortir l'acceptabilitat cultural dels serveis de salut materna: diàleg sobre estratègies i intervencions". L'objectiu de la conferència era compartir coneixements i fomentar un diàleg sobre estratègies d'adaptació cultural dels serveis de salut materna i neonatal en poblacions indígenes. A més de tècniques de FCI per a Llatinoamèrica i el Carib, van participar representants de l'Oficina Regional per a Amèrica Llatina i el Carib del Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA), l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Ministeri de Salut Pública de l'Equador. La salut materna és un dels aspectes de la Salut Sexual i Reproductiva (SSR) present en el treball de FCI, en ocasions, a través de projectes compartits amb Interarts. Efectivament, des de 2007 les dues organitzacions col·laboren en la millora de l'accés a la salut sexual i reproductiva de col·lectius específics, tant a Llatinoamèrica com a Àfrica, a través del programa DECIDES (Drets Culturals per Impulsar el Desenvolupament i la Salut). Actualment desenvolupen la fase IV d'un d'aquests projectes a Bamako, Mali. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Oportunitats newsletter
newsletter
newsletter
newsletter MCP BROKER: invitació als tallers sobre cultura, immigració i inclusió social newsletter
newsletter
newsletter interarts Interarts convida a institucions culturals públiques, ONG de l'àmbit de la immigració, agències d'ocupació i escoles involucrades en processos de diàleg intercultural i de gestió de la diversitat cultural a participar en els Tallers d'Aprenentatge (Learning Partnerships) sobre gestió de la diversitat cultural a institucions culturals públiques que organitza del 26 al 28 de febrer a Barcelona. Consistiran en una sèrie de grups de treball i taules rodones amb temàtiques enfocades a cultura i migració, inclusió social a través de la cultura i educació intercultural. Es tracta d'una activitat emmarcada en el projecte "Negociant la participació cultural dels migrants" (Brokering Migrants' Cultural Participation-MCP BROKER), que coordina Interarts i que té per objectiu estimular la participació cultural dels migrants mitjançant la millora de la capacitat de les institucions públiques culturals per interactuar amb ells. El projecte compta amb el finançament de la Direcció General d'Afers d'Interior de la Comissió Europea en el marc del Fons Europeu per a la Integració de Nacionals de Tercers Països. Al costat de Interarts, els socis d'aquest projecte són: ECCOM (Itàlia), Educult (Àustria), Intercult (Suècia), i Platform for Intercultural Europe (Bèlgica). Programa dels Tallers i informació del projecte. Les organitzacions interessades, poden confirmar la seva assistència omplint aquest formulari. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter OEI: Curs d'especialització en educació artística, cultura i ciutadania: inscripció oberta newsletter
newsletter
newsletter El Centre d'Alts Estudis Universitaris (CAEU) de l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), en col·laboració amb la Universitat de Valladolid, imparteix un curs en línia d'especialització en educació artística, cultura i ciutadania. L'objectiu d'aquesta formació és oferir una capacitació innovadora i de qualitat en aquests camps. Amb un calendari que s'estén des de març fins a novembre de 2015, el curs va dirigit tant a docents com a artistes i professionals interessats en les possibilitats que les arts aporten a la millora de l'educació i a adquirir formació relacionada amb els processos que intervenen en l'organització, disseny i desenvolupament de projectes d'Educació Artística en contextos d'educació formal i no formal. El termini d'inscripció està obert fins al 25 febrer 2015. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Acadèmia de França a Roma: convocatòria de residències 2015-2016 newsletter
newsletter
newsletter Oberta la convocatòria de l'Acadèmia de França a Roma per seleccionar els residents del període 2015-2016 a la Vila Médicis, Roma. Poden participar artistes i investigadors de qualsevol nacionalitat d'entre 20 i 45 anys i que parlin francès. S'admeten totes les disciplines artístiques: arquitectura, arts visuals, composició musical, disseny i artesania, guions cinematogràfics, literatura, fotografia, escenografia, posada en escena i coreografia. També poden optar a aquestes beques de residència candidats dels camps d'història i teoria de l'art i restauració d'obres d'art i monuments. La data límit per presentar sol·licituds és el 27 de febrer de 2015. Més informació. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Cultura Emprende: convocatòria d'ajudes a emprenedors culturals newsletter
newsletter
newsletter interarts La Fundación Santander Creativa ofereix finançament per al desenvolupament de projectes culturals vinculats a la ciutat de Santander a través del Programa "Cultura Emprende", que aconsegueix al 2015 la seva quarta edició. El seu objectiu és donar suport al teixit cultural local mitjançant el desenvolupament de projectes que contribueixin a la permanència o enriquiment d'un sector cultural professional estable a la ciutat; la generació de propostes que enriqueixin la programació cultural de Santander; la generació de xarxes de treball entre empreses locals i, també, entre empreses locals i agents forans; i la formació de públics. El termini per presentar propostes està obert fins al 27 de febrer de 2015. L'organització comunicarà el nom dels projectes seleccionats a finals de març. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter La Guarimba Film Festival: convocatòria de curtmetratges newsletter
newsletter
newsletter interarts A l'agost de 2013, la productora internacional Guarimba Film creava el Festival Internacional de Curtmetratges La Guarimba i situava la seva celebració a la ciutat de Amantea, Itàlia, població on tots els cinemes havien tancat a causa de la crisi econòmica. Aquell primer any, els organitzadors i participants del Festival van restaurar una sala de cinema per projectar els curts seleccionats. La iniciativa va quallar i ha pogut tenir continuïtat des de llavors. El 2015, La Guarimba Film Festival se celebra del 7 a l'11 d'agost, i la convocatòria per participar està oberta; s'accepten curtmetratges de qualsevol nacionalitat, si bé les obres que no siguin en italià, en el cas que siguin seleccionades, s'hauran de subtitular en aquest idioma. S'admeten curts produïts des l'1 de gener de 2013 en endavant. La data límit per presentar les peces és el 31 març 2015. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Recursos newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Guia de finançament a la mobilitat artística a Estats Units d'Amèrica newsletter
newsletter
newsletter Entre les guies de finançament per a la mobilitat internacional d'artistes i professionals de la cultura d'On the Move, recentment ha aparegut una nova dedicada als Estats Units d'Amèrica. Elaborada per aquesta organització en col·laboració amb Martin E. Segal Theatre Center i el suport de Theatre Without Borders, aquesta publicació es va presentar oficialment en el Simposi de Mobilitat Cultural 2015 celebrat a Nova York el 7 de gener. La guia ha estat preparada i editada per Michael LoCicero i Isabella Curry, amb l'assistència de Marie Le Sourd i Frank Hentschker, i l'ajuda addicional de David Diamond i Roberta Levitow. Inclou oportunitats de finançament tant per a nord-americans de cara a l'estranger com per a creadors d'altres països que busquin ajudes als Estats Units. Els responsables del document conviden a tots els lectors a completar el contingut amb les seves aportacions. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Manual sobre narració digital newsletter
newsletter
newsletter interarts En el marc del projecte "DIAMOND: Dialoguing Museums for a New Cultural Democracy", finalitzat l'octubre de 2014 i l'objectiu principal del qual era reunir un grup de museus científics i centres de recerca en l'esforç de proporcionar oportunitats d'aprenentatge per a persones adultes a través de les TIC, s'ha elaborat un manual titulat "Relats per a museus. Museus per a relats. Narració digital i museus científics inclusius: un projecte europeu". La publicació ha estat editada per Cristina Da Milano i Elisabetta Falchetti i és resultat final d'aquesta iniciativa finançada pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la UE. Cerca esdevenir una ajuda útil per a explorar les aplicacions de les activitats de museus dins del sector cultural, amb especial èmfasi pel que fa a museus de ciències i l'ús de la narració digital. El manual està disponible en anglès, italià, romanès i castellà. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter ENCATC: Diari de Gestió i Política Culturals newsletter
newsletter
newsletter interarts La Xarxa Europea de Centres de Formació en Gestió Cultural (ENCATC per les seves sigles en anglès) edita anualment un Diari de Gestió i Política Culturals. Recentment ha publicat el volum 4, que, fidel al seu objectiu de contribuir a estimular el debat sobre aquests aspectes entre investigadors, acadèmics, professionals i responsables polítics, recull una sèrie d'articles apropiats per afavorir l'intercanvi d'opinions. Les polítiques de patrimoni cultural com a eina per al desenvolupament, el paper de les xarxes socials en el comportament del públic del teatre, o la promoció de les competències digitals per al gaudi de la cultura són alguns dels temes inclosos. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Informe d'indústries cultuals i creatives de València newsletter
newsletter
newsletter interarts InnDEA Valencia anunciava recentment la publicació d'un informe sectorial d'indústries culturals i creatives d'aquesta ciutat espanyola. Elaborat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), l'estudi presenta els elements culturals propis de la població que poden situar-la entre l'avantguarda creativa: la seva diversitat cultural, un prestigiós sector de disseny i interiorisme, la fortalesa de l'animació audiovisual i l'entreteniment digital, etc. El treball inclou també alguns casos d'èxit, com l'editorial Media Vaca, l'Escola Superior d'Art i Tecnologia ESAT o el cuiner avantguardista Quique Dacosta, i un mapa amb la ubicació dels punts més rellevants de la indústria cultural i creativa valenciana. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Acció Cultural Exterior a Europa: una anàlisi comparada newsletter
newsletter
newsletter interarts La Fundación Alternativas ha publicat recentment l'informe "Acción Cultural Exterior en Europa: un análisis comparado" en el qual s'estudien les activitats de diplomàcia cultural que duen a terme sis països europeus: Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Regne Unit i Suècia. El seu autor, José Andrés Fernández Leost, Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), exposa les raons de la selecció d'aquests països, escollits "per la seva representativitat regional, i amb l'objectiu d'explorar la possibilitat d'articular una diplomàcia pública comunitària i perfeccionar els trets del sistema d'acció cultural espanyol". De la comparació es desprèn la divergència d'enfocaments en els diferents països, si bé es detecten algunes tendències homogènies. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Conferencies newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Fira Internacional d'Art Contemporani ARCOmadrid (Madrid, 25 de febrer - 1 març 2015) newsletter
newsletter
newsletter interarts La 34a edició d'ARCOmadrid mostrarà l'obra de més de 200 galeries de 30 països. Organitzada per IFEMA del 25 de febrer a l'1 de març a Madrid, l'edició de 2015 d'aquesta Fira Internacional d'Art Contemporani es caracteritzarà sobretot per combinar la fidelització de galeries que ja han participat en anys anteriors amb la incorporació de noves, i per la implicació de països emergents. Entre les seccions a destacar es troben #ArcoColombia, que compta en la seva organització amb la col·laboració del Govern de Colòmbia, i ARCOkids, amb activitats per introduir nens i nenes en els fonaments de l'art contemporani. Així mateix, la fira oferirà l'oportunitat de realitzar una visita virtual a través de la plataforma Artsy.net. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Cimera de cultura CGLU/UCLG (Bilbao, 18-20 de març de 2015) newsletter
newsletter
newsletter La xarxa mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals CGLU/UCLG organitza la seva primera Cimera Internacional de Cultura, que, amb el títol "Cultura i ciutats sostenibles", tindrà lloc a Bilbao del 18 al 20 de març de 2015. El seu objectiu és reunir a tots els implicats en l'elaboració de polítiques culturals i promoure l'intercanvi de coneixements i el treball en xarxa entre els representants de les ciutats i governs locals que reconeixen la importància de la cultura en la concepció d'una ciutat sostenible. El punt central de l'esdeveniment és la presentació del document "Cultura 21: Accions"; basat en l'Agenda 21 de la cultura, el treball mostra el vincle entre cultura i desenvolupament sostenible i proporciona pautes per a l'autoavaluació i la implementació. Més informació i inscripcions. newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris newsletter
newsletter
newsletter Cyberkaris, el butlletí electrònic mensual d'Interarts, està adreçat a tots aquells interessats a rebre informació actualitzada sobre les polítiques internacionals culturals i la cooperació cultural. Disponible en quatre llengües -català, castellà, francès i anglès-, el butlletí s'envia a més de 6.000 subscriptors de tot el món com la principal eina de comunicació de l'organització juntament amb la seva pàgina web www.interarts.net. Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional l'objectiu de la qual és assessorar en el disseny de les polítiques culturals, per contribuir al desenvolupament a través del sector cultural i per facilitar la transferència de coneixements i informació en l'àmbit de la cultura. Interarts opera principalment dins de l'àmbit de les polítiques culturals i cooperació cultural i el seu objectiu és fomentar la inclusió d'un element cultural a tots els projectes relatius al desenvolupament humà. Amb seu central a Barcelona, Interarts desenvolupa les seves activitats en cooperació amb entitats públiques i privades i té una àmplia experiència en projectes de cooperació cultural, tant a nivell nacional com internacional. newsletter
newsletter
newsletter newsletter newsletter
newsletter
newsletter Subscripció newsletter
newsletter
newsletter Les adreces de correu electrònic dels nostres subscriptors són confidencials. Si no desitgeu rebre el nostre butlletí, si us plau envieu un correu electrònic a interarts@interarts.net especificant la petició: es procedirà a cancel·lar la vostra subscripció i a eliminar d'immediat la vostra adreça de correu electrònic de la base de dades. Quant al contingut del butlletí, les vostres contribucions són benvingudes; podeu enviar-les a l'adreça anteriorment indicada. newsletter
newsletter
newsletter newsletter
newsletter
newsletter
Interarts autoritza la lliure reproducció i difusió d’aquesta informació, sempre que n’aparegui la procedència.  
newsletter
newsletter newsletter Carrer Mallorca, 272, 9a planta. E-08037
Barcelona. Espanya
Tel. +34 934 877 022 Fax +34 934 872 644
info@interarts.net · www.interarts.net
newsletter
newsletter
newsletter